EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 37 - Magyar református egyházvezetők állásfoglalása a nagyszebeni diszkriminatív jelenségekről

A hét témája

Hozzászólás a cikkhez

Magyar református egyházvezetők állásfoglalása a nagyszebeni diszkriminatív jelenségekről

A nagyszebeni harmadik európai ökumenikus nagygyűlésen részt vevő hivatalos küldöttek megdöbbenéssel értesültek arról, hogy a nagyszebeni rendőrség öt nagyváradi református fiatalt feltartóztatott, majd indoklás nélkül a rendőrségre kísért és három órán keresztül fogva tartott. A Király-hágó melléki fiatalok egyházkerületi felkérésre, a szervezők tudtával és beleegyezésével információs anyagot szállítottak a rendezvény színhelyére.

Nagyszeben belvárosában három rendőrautó megállította őket, a hatóságok elkérték személyi igazolványukat, és a csoportot magyarázat nélkül bekísérték a megyei rendőr-főkapitányságra. Az öt őrizetbe vett fiatal – Nagy József Barna, Szabó Attila, Szűcs Orsolya, Kriza Tamás és Ambrus Sándor – elmondta, hogy a kihallgatást végző tisztek különféle vétségeket próbáltak rájuk bizonyítani. Tichindelean Ovidiu és Vlad Ionel civil ruhás rendőrtisztek azzal vádolták a bekísért fiatalokat, hogy illegális kereskedelmet folytatnak egyházi kiadványokkal, később azzal vádaskodtak, hogy a gépkocsivezető illegális személyszállítást végez. Az őrizetbe vett fiatalok nem voltak hajlandóak aláírni a fogva tartás után elkészült, 30595/05.09.2007-es számot viselő jegyzőkönyvet, amely koholt vádakat tartalmazott.

Háromórás fogva tartás után a rendőrség végül elengedte a fiatalokat.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a karhatalom mondvacsinált okokra hivatkozva, jogtalanul korlátozta a református fiatalok személyi és szabadságjogait. Ez megdöbbentette a svájci, holland, német és osztrák egyházak delegátusait. Az Európai Egyházak Konferenciájának (KEK) szervezőstábja is fellépett a rendőrségen a fiatalok szabadon engedéséért. Ettől a kirívó esettől függetlenül több alkalommal is sértő módon tapasztalható volt, hogy a jelen lévő magyar szereplők hátrányos megkülönböztetésben részesülnek.

Véleményünk szerint ezek a jelenségek árnyékot vetnek egy olyan eseményre, amelynek célkitűzése az európai felekezetek, népek közötti szolidaritás és kiengesztelődés munkálása és gyakorlása.

Nyomatékosan kérjük a nagygyűlés minden felelős résztvevőjét, hogy határozottan lépjen fel minden diszkriminatív, az emberi jogokat és az európai normákat semmibe vevő jelenséggel szemben.

A történtek miatt több magyar református küldött megfontolás tárgyává tette, hogy tiltakozásképpen elhagyja a nagygyűlés helyszínét.

Nagyszeben, 2007. szeptember 5.

A magyar református küldöttek nevében:

Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, a Református Világszövetség Európai Tanácsának elnöke

Ábrám Tibor főgondnok, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi alelnöke

Dr. Erdélyi Géza püspök, Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Dr. Pap Géza püspök, Erdélyi Református Egyházkerület

Tonk István főgondnok, Erdélyi Református Egyházkerület

Csűry István püspökhelyettes, Királyhágómelléki Református Egyházkerület


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
A kapcsolatokra szánt idő soha nem elvesztegetett idő
Heti útravaló
„Uram, tégy a béke eszközévé…”
Egyházunk egy-két hete
Hálaadás két évszázadért
Hárman az emmausi úton
Együttműködés a szolgálatban
Evangélikus szolgálatok a városmisszión
Bonyhádi iskolapéldák
Példaként a nagyok előtt
Keresztutak
Zsinatolt a RELE
A norvég nagykövet látogatása
Városmisszió 2007
Példaértékű a Kálvin téri templom szerkezetének megerősítése a szakember szerint
Csak a párbeszéd segíthet
Európa keresztény gyökereit és a hit társadalmi szerepét emelte ki a pápa ausztriai látogatásán
Hóba tévedt zarándokok
Mariazell magyar emlékei
Magyar segítség a romániai árvízkárosultaknak
Evangélikusok
Jakab és János Nagyszebenben
A kaftános fejedelem
e-világ
A jótékony mozgásról
Keresztény szemmel
Meditáció a kőröshegyi völgyhídnál
A hét témája
Sokszínű spiritualitás Nagyszebenben
Nagyszebeni ökumené
Az egyházak Európa egyesítésében játszott szerepét méltatta az Európai Bizottság elnöke
Magyar református egyházvezetők állásfoglalása a nagyszebeni diszkriminatív jelenségekről
Krisztus világossága és az egyház
A keresztények egységéért való küzdelem nem adható fel
Száztíz steward egy VIP szolgálatában
evél&levél
Köszönet az elismerő sorokért
(Viszont)látkép
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Egy páratlan utca páratlan programja Győrben
Kápolna Mátyás palotájában
Skanzen Ausztriában
A vasárnap igéje
Két név, két fa
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Szószóró
Közérdek
Ige+hirdető
Amíg a magból kenyér lesz
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 37 Magyar református egyházvezetők állásfoglalása a nagyszebeni diszkriminatív jelenségekről

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster