EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 37 - Száztíz steward egy VIP szolgálatában

A hét témája

Hozzászólás a cikkhez

Száztíz steward egy VIP szolgálatában

Augusztus utolsó napján száztíz fiatal gyűlt össze Európa idei kulturális fővárosában, az erdélyi Nagyszebenben, hogy felkészüljön a négy nappal később kezdődő 3. európai ökumenikus nagygyűlésre. A különböző felekezetű fiatalok a kontinens húsz országából érkeztek. A népes csapat a háromnapos csoportépítő felkészítés után számos munkaterületen segített a szervezőknek a nagygyűlés zökkenőmentes lebonyolításában. Magyarországot hárman képviselték: Szerdahelyi Miklós János katolikus egyetemista és e sorok írói.

A sok, egymás számára idegen fiatal – kreatív játékoknak köszönhetően – már az első este megindult a közösséggé formálódás útján. Szükség is volt erre, hiszen a következő napokban reggeltől estig együtt voltunk a ránk váró feladatok megismerése közben, beszélgetésekben, csoportmunkában. A kulturális estek keretében beletekinthettünk egymás hétköznapjaiba – ízeken, énekeken, fényképeken, a bemutatott ruhaviseleteken keresztül.

A nagygyűlés első napján mindannyiunknak a kétezer-egyszáz delegált regisztrálásával kellett foglalkoznunk, a második naptól kezdve azonban mindenki már csak a saját speciális feladatára koncentrált. Az események párhuzamosan több helyen is zajlottak városszerte, ezért a szervezés nem kevés rohangálással járt, de még így is sok lehetőségünk volt beszélgetni, ismerkedni. Az otthonról hozott előítéletek hamar felszínre kerültek, de nem álltak a barátságok kialakulásának útjába. A reggeli és esti áhítatok, közös éneklések, imádságok, a közös pontra, Jézus Krisztusra való tekintés napról napra megerősítették bennünk az összetartozás érzését, egymás elfogadását, és újabb lendületet adtak a folytatáshoz.

A szervezők mindvégig hálásak voltak – ennek hangot is adtak – pozitív hozzáállásunkért, fiatalos lendületünkért, kreativitásunkért. Bár az ökumené területén még sok tennivaló akad, a mi száztíz fős „gyülekezetünkben” a szolgálatban, örömben, konfliktusban, a közösségen keresztül az egység tovább épült. Reméljük, lelkesedésünket, nyitottságunkat sikerül mindenféle „zord idő ellenére” is megtartanunk, hogy méltó szolgái legyünk az egyetlen „VIP-személynek” – Jézus Krisztusnak.**

Kalit Eszter ötödéves teológushallgató, Horváth-Hegyi Áron negyedéves teológushallgató


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
A kapcsolatokra szánt idő soha nem elvesztegetett idő
Heti útravaló
„Uram, tégy a béke eszközévé…”
Egyházunk egy-két hete
Hálaadás két évszázadért
Hárman az emmausi úton
Együttműködés a szolgálatban
Evangélikus szolgálatok a városmisszión
Bonyhádi iskolapéldák
Példaként a nagyok előtt
Keresztutak
Zsinatolt a RELE
A norvég nagykövet látogatása
Városmisszió 2007
Példaértékű a Kálvin téri templom szerkezetének megerősítése a szakember szerint
Csak a párbeszéd segíthet
Európa keresztény gyökereit és a hit társadalmi szerepét emelte ki a pápa ausztriai látogatásán
Hóba tévedt zarándokok
Mariazell magyar emlékei
Magyar segítség a romániai árvízkárosultaknak
Evangélikusok
Jakab és János Nagyszebenben
A kaftános fejedelem
e-világ
A jótékony mozgásról
Keresztény szemmel
Meditáció a kőröshegyi völgyhídnál
A hét témája
Sokszínű spiritualitás Nagyszebenben
Nagyszebeni ökumené
Az egyházak Európa egyesítésében játszott szerepét méltatta az Európai Bizottság elnöke
Magyar református egyházvezetők állásfoglalása a nagyszebeni diszkriminatív jelenségekről
Krisztus világossága és az egyház
A keresztények egységéért való küzdelem nem adható fel
Száztíz steward egy VIP szolgálatában
evél&levél
Köszönet az elismerő sorokért
(Viszont)látkép
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Egy páratlan utca páratlan programja Győrben
Kápolna Mátyás palotájában
Skanzen Ausztriában
A vasárnap igéje
Két név, két fa
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Szószóró
Közérdek
Ige+hirdető
Amíg a magból kenyér lesz
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 37 Száztíz steward egy VIP szolgálatában

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster