EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 10 - Tehetségkutatás, tehetséggondozás

Keresztény szemmel

Hozzászólás a cikkhez

Tehetségkutatás, tehetséggondozás

A tehetség áldás és átok is lehet. Kegyelem és teher. Ígéret, esély a tehetség, amelyet beváltani annak a felelőssége, aki valamilyen területen - a művészetben, tudományban, sportban - átlagon felüli képességekkel bír. Mert a tehetség csak lehetőség. A beválás a rendkívüli adottságok egyik ismérve - talán a legfontosabb közülük. Annak bizonyítéka, hogy valóban tehetség született, aki immár igazolta talentumát. De ehhez feltételek is kellenek. Család, barátok, iskola, társadalom, szűkebb és tágabb környezet. Tetszetős, de alapjaiban hibás az a nézet, hogy a tehetség mindig utat tör magának, mindig érvényesül. Sajnos éppen a magyar történelem, a magyar sors bizonyítja azt, hogy értő környezet, szakszerű tehetséggondozás híján tehetségeinknek legfeljebb húsz százaléka tud élni a kapott talentummal, nyolcvan százalékuk elveszik.

Az is jellemző, hogy a legkiválóbbak közül számosan külföldre kellett, hogy távozzanak tehetségük kibontakoztatása érdekében. Minden Nobel-díjas magyar tudós külföldön hunyt el, idegen földben pihen.

Ma is fenyeget az agyelszívás néven ismertté vált jelenség: a legjobbak hazájukat elhagyva olyan országokba mennek, ahol több a lehetőség, nagyobb az erkölcsi és az anyagi megbecsülés. Ez főleg akkor egyértelműen negatív jelenség, ha általánossá válik, ha szinte el kell menniük a tehetségeseknek ahhoz, hogy talentumuk kibontakozzék. Bizonyos mértékig természetes, hogy a tudomány, a művészet, a sport nemzetközi, de a folyamat nem lehet egyirányú, illetve tehetségeink nagyobb része elsősorban minket kell, hogy gazdagítson. Ide tartozik a nemzeti nyelv és kultúra ápolásának a kérdése is, amely különösen jelentős hangsúlyt kap a globalizálódó világban.

Fontos a felzárkóztatás - valójában ez az első lépcsőfok -, ezt követi a tehetségkutatás, majd a tehetséggondozás. Nyilvánvaló, hogy nem minden tehetség születik jómódú, a gyerekekre fokozottan figyelő értelmiségi családban. A felzárkóztatás azt célozza, hogy - megfelelő programok segítségével - a szerényebb háttérrel és emiatt kevesebb eséllyel induló, eleve hátrányos helyzetű fiatalokról is kiderülhessen tehetségük, illetve hogy legyen lehetőségük ennek kibontakoztatására. Ebben már a tehetséggondozó programok is segítségükre vannak.

Mindez ízelítő volt a dunántúli egyházi iskolák - Bonyhádon rendezett - tehetséggondozó konferenciájának gazdag gondolati anyagából.

A hazai egyházi iskoláknak és kollégiumoknak rendkívül jelentősek a tradícióik a magyar művelődéstörténetben. Van tehát hová visszanyúlni, van miből, és van mire építkezni. Túl kell lépni, túl kell jutni az elmúlt fél évszázadon, az egyházi iskolák erőszakos megszüntetésének az időszakán, egyben a szürkeség, az egyenlősdi, a nyájszellem, a tehetséggondozás háttérbe szorulásának az időszakán.

Az újjáépült, megerősödött egyházi iskolarendszer nemes feladata a tudatos tehetséggondozás. Az egyházi iskoláknak nem elit intézményeknek kell lenniük: a szerényebb képességű diákoknak is helyük van iskoláinkban, hiszen közöttük is vannak támogatásra érdemesek. Ám az egyházi iskolák programjában különösen fontos szerepet kell kapnia az elitképzésnek, a tehetséggondozásnak is. Ez csak kiváló tanárokkal valósítható meg. Olyan tanáregyéniségekre van szükség iskoláinkban, akik alkalmasak erre a feladatra. Több előadásban is elhangzott - másokéval együtt - a fasori gimnázium egykori matematikatanárának, Rácz Lászlónak a neve, aki többek között az informatika jelen kori forradalmát megalapozó Neumann Jánosnak és a Nobel-díjas Wigner Jenőnek a tanára volt. Ez utóbbi a díj átvételekor tartott beszéde második mondatában tanárának mondott köszönetet.

Nemrég jelent meg egy írás a Nature című nemzetközi tudományos szakfolyóiratban, mely azt taglalta, hogy a huszadik század Budapesten született. Az atomfizikától az informatikáig, a pszichoanalízistől a filmművészetig a tudományos és kulturális élet számos területén tevékenykedtek Budapestről érkezett nagy - a világot előrevivő - egyéniségek.

Jelentős figyelmet kapott a tehetséggondozással foglalkozó konferencián a kollégiumok ügye. Az egyházi iskolák tradíciói a kollégiumi nevelés területén különösen erősek. A tehetség beváltása, a terhelések elviselése erős személyiséget igényel. Ezért is fontos az egyházi iskolarendszer újjáépítésével együtt a kollégiumi hálózat tartalmas megújítása. Ma, amikor az oktatás mellett a nevelés java része is az iskolára hárul, ennek az igen nehéz - egyedül végezve majdhogynem reménytelen - feladatának csak szilárd kollégiumi háttérrel tehet eleget.

Ismeretes, hogy bonyhádi iskolánk, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium részt vesz az Arany János felzárkóztató és tehetséggondozó programban, amelynek szintén alapvető eleme a kollégiumi életforma. Így hát közvetlenek e téren is tapasztalataink, ezért is érthető, hogy éppen Bonyhád vállalkozott e fontos tanácskozás megrendezésére.

A sok disszonáns hang, a társadalmat megosztó manipulációk, az igénytelenségre, az ösztönök szintjére apelláló médiumok időszakában a konferencia egészséges üzenetet közvetített. Üzenetet arról, hogy az egyházi iskolák ma is vállalják, képviselik azt az Istenre figyelő, a hitből táplálkozó, nyitott, befogadó, autonóm szellemiséget, amely a tehetségek beérésének, az alkotó egyéniségek színre lépésének a záloga.

A múlt magasra emelte a mércét.

Frenkl Róbert


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A liturgikus rend énekei
Élő víz
Halhatatlanok társulata
Heti útravaló
"Bánod-e igazán bűneidet?"
Egyházunk egy-két hete
95 évesen is tettre készen
Jézus ma is gyógyít!
A papírnál erősebben!
Aszódi véleménycsere
Kerületi nap Keszthelyen
Evangélikus kezekbe(n)
Keresztutak
Felszentelt szárny
A terror házától az imádság házába
A nők ökumenikus világimanapjának története
Tehetséggondozás az egyházi iskolákban
Böjti bajor áldozatkészség
Az új Präses: Alfred Buß
Német protestáns egyházi napok 2005
A Terror Házától az imádság házába
Evangélikusok
A szabadságharc evangélikus hőse
Kiáltás a mélyből
Pokolvonat
Pecz Samu öröksége
e-világ
Lelkigondozás az interneten
Cserkészvezetők képzése Kecskeméten
Indul az Erdélyi Magyar Televízió
Keresztény szemmel
Lélekvesztő
Tehetségkutatás, tehetséggondozás
Férfimisszió
A hét témája
A szenvedő egyházról
Miért van ez?
evél&levél
A liturgiáról
Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz?
Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz? (válasz)
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Hagyomány és haladás
Jézus barátja akarok lenni!
A vasárnap igéje
Az Úr Szolgája
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 10 Tehetségkutatás, tehetséggondozás

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster