EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 10 - Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz? (válasz)

evél&levél

Hozzászólás a cikkhez

Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz? (válasz)

Kőszeghy Miklós korábbi cikkemre reflektáló leveléhez három megjegyzést kívánok hozzáfűzni.

Mindenekelőtt szeretném felhívni a figyelmét, hogy cikkemben senkit nem buzdítottam sem a szentek, sem Isten anyjának (Luther is így nevezte!) imádására. (Ezt római katolikus testvéreink sem tették soha.) De a szentek és Szűz Mária segítségül hívására, közbenjárásának kérésére sem bátorítottam senkit. A Liturgiai Bizottság által kidolgozott liturgiatervezet sem tartalmaz olyan elemet, amely a szentek és Mária segítségül hívásának volna tekinthető, vagy közbenjárói szerepükre utalna. Egyáltalán, Máriáról és a szentekről említés sem történik benne. Bár az is lehet, hogy Kőszeghy testvérem talán egy másik cikket olvasott, és egy másik - általam ismeretlen - liturgiatervezetre reflektál...

Úgy tűnik, Kőszeghy testvérem kizárólag a jelenleg érvényben lévő Agendánk úrvacsorai rendjét tartja szívből jövőnek és hitből fakadónak. Kénytelen vagyok feltételezni, hogy szerinte csak a magyarországi evangélikusok vesznek helyes módon úrvacsorát. Hiszen ismeretem szerint a Tízparancsolat felolvasása és az öt gyónási kérdés a nem magyar nyelvű evangélikus egyházak liturgiájában nem szerepel, sosem szerepelt. Ez magyar specialitás. Mi lennénk az egyedül üdvözítő evangélikus egyház?

Cikkemben - abban, amely az Evangélikus Életben valóban megjelent, és nem abban, amelyet Kőszeghy testvérem olvasni vélt - egy szóval sem említettem, hogy mi, evangélikusok egyben római katolikusok lennénk, vagy azok kívánnánk lenni, illetve hogy Luther a kiátkozás után is római katolikusnak vallotta magát. Az említett összefüggésekben római nélkül alkalmaztam a katolikus jelzőt, miként a mostani Agenda szerint minden istentiszteleten elmondott Apostoli hitvallás is teszi. Ugyanakkor utaltam arra, hogy Luther romanistáknak, illetve pápistáknak nevezte ellenfeleit, mintegy az ő katolicitásukat kérdőjelezve meg. Luther az igaz katolicitásért küzdve bírálta a római katolicizmust.

Véghelyi Antal


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A liturgikus rend énekei
Élő víz
Halhatatlanok társulata
Heti útravaló
"Bánod-e igazán bűneidet?"
Egyházunk egy-két hete
95 évesen is tettre készen
Jézus ma is gyógyít!
A papírnál erősebben!
Aszódi véleménycsere
Kerületi nap Keszthelyen
Evangélikus kezekbe(n)
Keresztutak
Felszentelt szárny
A terror házától az imádság házába
A nők ökumenikus világimanapjának története
Tehetséggondozás az egyházi iskolákban
Böjti bajor áldozatkészség
Az új Präses: Alfred Buß
Német protestáns egyházi napok 2005
A Terror Házától az imádság házába
Evangélikusok
A szabadságharc evangélikus hőse
Kiáltás a mélyből
Pokolvonat
Pecz Samu öröksége
e-világ
Lelkigondozás az interneten
Cserkészvezetők képzése Kecskeméten
Indul az Erdélyi Magyar Televízió
Keresztény szemmel
Lélekvesztő
Tehetségkutatás, tehetséggondozás
Férfimisszió
A hét témája
A szenvedő egyházról
Miért van ez?
evél&levél
A liturgiáról
Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz?
Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz? (válasz)
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Hagyomány és haladás
Jézus barátja akarok lenni!
A vasárnap igéje
Az Úr Szolgája
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 10 Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz? (válasz)

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster