EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 10 - Heti útravaló

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Heti útravaló

Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. (Róm 5,8)

Böjt második hetében az Útmutató reggeli igéi Isten irgalmas szeretetét hirdetik, az örömhírt, hogy az értünk meghalt Krisztusban való hit által igazul meg a bűnös ember. Ezek az igei példázatok, előképek olyanok, mint a figyelmeztető KRESZ-táblák: böjti utunkon a kereszt felé haladó Jézusra irányítják tekintetünket. A főpapok, írástudók és vének ráismertek önmagukra a gonosz szőlőművesekről szóló példázatban (Mk 12,1-12). Az örökösben és a sarokkőben mi felismerjük-e Isten egyszülött Fiát, aki már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök, erőtlenek és istentelenek voltunk? Isten Jézusért megigazít, megbékéltet és üdvözít minket (Róm 5,5-11), vagyis szeretetét adja szívünkbe.

Jeremiás szavaiban a keresztény gyülekezet a Názáreti Jézus sorsára is talál utalást: "Az Úr küldött engem, (...) hallgassatok Isteneteknek, az Úrnak a szavára! (...) Ha megöltök, ártatlan vér terhel benneteket." (Jer 26,12-15) Jóbot Isten a sátán kezébe adta, csak azt kérte tőle, hogy az életére vigyázzon (Jób 2,6). A feddhetetlen, szenvedő Jób betegségében is istenfélő maradt. Nyomorúságainkban kérhetjük a vasárnap névadó zsoltárversével: "Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak." (Zsolt 25,6) Viszont ő nem kímélte szeretett Fia életét. Jézus "megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig" (Fil 2,8). "Az Úr így szólt Mózeshez: (...) Én majd ott állok előtted a sziklán, a Hóreben. Üss a sziklára! Víz fakad belőle, és ihat a nép." (2Móz 17,5-6) "Az a kőszikla pedig a Krisztus volt." (1Kor 10,4) Ő egyben pártfogónk is, és az "igazi" engesztelő áldozat, az ártatlan Bárány. De csak akkor, "ha megvalljuk bűneinket". Ha így teszünk, "hű és igaz (Isten) ő: megbocsátja bűneinket" (1Jn 1,9).

A tanítványok másodszor sem értették, mit jelentenek Jézus azon szavai, hogy "az Emberfia emberek kezébe adatik" (Lk 9,44). Mi, mai tanítványok Páltól tanulhatjuk a keresztény életforma lényegét, célját és értelmét, például így: Isten az ő ingyen kegyelméből Jézus Krisztusért megigazít engem, tehát úgy tekint rám, mintha bűntelen lennék. Krisztus az én óemberemet s vele minden bűnömet felvitte a keresztre, és önmagát adta értem is. Ezért én e testi életemet az Isten Fiában való hitben élhetem. S ami emberi ésszel meg nem érthető csoda: már most Krisztus él bennem, s mivel ő előbb szeretett engem, azért szerethetem én is Uramat és Istenemet (Gal 2,16-21)! "Te vagy fénylő napvilágom, Jézus, boldogságom" (EÉ 357,4).

Garai András


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A liturgikus rend énekei
Élő víz
Halhatatlanok társulata
Heti útravaló
"Bánod-e igazán bűneidet?"
Egyházunk egy-két hete
95 évesen is tettre készen
Jézus ma is gyógyít!
A papírnál erősebben!
Aszódi véleménycsere
Kerületi nap Keszthelyen
Evangélikus kezekbe(n)
Keresztutak
Felszentelt szárny
A terror házától az imádság házába
A nők ökumenikus világimanapjának története
Tehetséggondozás az egyházi iskolákban
Böjti bajor áldozatkészség
Az új Präses: Alfred Buß
Német protestáns egyházi napok 2005
A Terror Házától az imádság házába
Evangélikusok
A szabadságharc evangélikus hőse
Kiáltás a mélyből
Pokolvonat
Pecz Samu öröksége
e-világ
Lelkigondozás az interneten
Cserkészvezetők képzése Kecskeméten
Indul az Erdélyi Magyar Televízió
Keresztény szemmel
Lélekvesztő
Tehetségkutatás, tehetséggondozás
Férfimisszió
A hét témája
A szenvedő egyházról
Miért van ez?
evél&levél
A liturgiáról
Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz?
Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz? (válasz)
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Hagyomány és haladás
Jézus barátja akarok lenni!
A vasárnap igéje
Az Úr Szolgája
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 10 Heti útravaló

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster