EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 10 - "Bánod-e igazán bűneidet?"

Élő víz

Böjti gyónótükör 2.

Hozzászólás a cikkhez

"Bánod-e igazán bűneidet?"

A böjt az Isten előtti elcsendesedés időszaka, amikor befelé és felfelé figyelünk, amikor rendezzük dolgainkat, és szembesülünk mulasztásainkkal. Hívjuk most segítségül ehhez az úrvacsoraosztás előtt elhangzó, jól ismert gyónási kérdéseket - hogy azokat alaposabban megértve őszintén megállhassunk Isten előtt. Érdemes fellapoznunk Bibliánkban az egyes elmélkedések felett található igeszakaszokat is, hiszen ezáltal mélyebb összefüggések is feltárulhatnak előttünk...

A bűnbánat könnyei (Lk 7,38; Mt 26,75)

A bűnvallás békességet ad, de fájdalmassá teszi a bűnt. Az ember szemébe könnyek szöknek... Nem árt azonban tudni, hogy a sírást sok minden kiválthatja: együttérzés, félelem, igazságtalanság, de hiúság, irigység is. A szív szerint való bűnbánat könnyei a tehetetlenségből fakadnak, jelezve az erőtlenséget, a hiábavaló igyekezetet. Nincs más megoldás: elerednek a könnyeink - olykor éppen az úrvacsora előtt vagy alatt. Tudjuk, hogy valakivel helytelenül cselekedtünk, ám látjuk a megmenekülés útját is...

"A mélységből kiáltok hozzád, Uram!" - szakad fel a zsoltáríró szívéből a kiáltás. A bűnös asszony is valami hasonlót érezhetett: azt, hogy élete elveszett. Egyet tudott tenni: sírni! Sírásunk azonban mindaddig felszínes, amíg elég erősnek érezzük magunkat. Ám az igazi bűnbánat nem keresi a nyilvánosságot, inkább csendes és alázatos. Ez az asszony szerényen közeledett Jézushoz - megszólítani sem merte őt -, csendesen leült a lábánál, és sírt...

Hasonló érzések tölthették el a vámszedőt is bűnbánatában. Péter pedig kiment a főpap udvarából - elbújt a nyilvánosság elől -, és keserves sírásra fakadt.

Két ember könnye: egy bűnös asszonyé és egy erős halászemberé. Az egyik Jézushoz megy, a másik Jézustól támolyog el. Tudták és érezték, hogy bűnösök...

A mi bűneink tudnak-e ilyen fájdalmat okozni nekünk? Ha hiányzik életünkből Jézus, akkor nem. Ha azonban a közelében vagyunk, boldogok lehetünk, amennyiben arra a kérdésre: "Bánod-e?" - könnyeinkkel válaszolhatunk...

A bűnbánat gyümölcse (2Kor 7,8-11)

A könnyek hamar felszáradnak, mintha nem történt volna semmi sem, az igaz bűnbánatból azonban jó gyümölcsök fakadnak. A könny ugyanis nem gyümölcs, mint ahogyan az eső és a napsütés sem termés. Igaz: az eső viszont felpuhítja, előkészíti a magvetéshez a talajt... Istennek az a célja, hogy lelkünk alkalmas talaj legyen az evangélium befogadására.

Kétféle szomorúságot ismerhetünk: a világ előttit, amely gyümölcstelen, és az Isten előttit, amely gyümölcsöző. Isten kegyelme által láthatjuk Krisztust és a keresztet is, melyet a világ többnyire eltakarni igyekszik. Ám Isten mégsem szeretne magunkra hagyni minket!

Pál úgy tapasztalta Korinthusban, hogy a hívek - bár korábban mindenféle mentségeket kerestek - komolyan veszik bűneiket, és kerülni igyekeznek azokat. Megragadta őket a Lélek, és munkálkodni kezdett bennük, ezért - mintegy bocsánatot kérve Istentől - igyekeztek jó gyümölcsöket teremni és kivetni magukból mindazt, ami fertőzött.

Mindezek példát adhatnak nekünk is a megújulásra való törekvésben. A "tékozló fiúhoz" hasonlóan mi is reménykedhetünk abban, hogy az Atya bennünket is magához ölel. Lehet, hogy nehéz és keserves ez az út, de járható, hiszen velünk vándorol utunkon Jézus, hogy életünk valóban Istennek tetsző és gyümölcsöző legyen...

Mónus László


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A liturgikus rend énekei
Élő víz
Halhatatlanok társulata
Heti útravaló
"Bánod-e igazán bűneidet?"
Egyházunk egy-két hete
95 évesen is tettre készen
Jézus ma is gyógyít!
A papírnál erősebben!
Aszódi véleménycsere
Kerületi nap Keszthelyen
Evangélikus kezekbe(n)
Keresztutak
Felszentelt szárny
A terror házától az imádság házába
A nők ökumenikus világimanapjának története
Tehetséggondozás az egyházi iskolákban
Böjti bajor áldozatkészség
Az új Präses: Alfred Buß
Német protestáns egyházi napok 2005
A Terror Házától az imádság házába
Evangélikusok
A szabadságharc evangélikus hőse
Kiáltás a mélyből
Pokolvonat
Pecz Samu öröksége
e-világ
Lelkigondozás az interneten
Cserkészvezetők képzése Kecskeméten
Indul az Erdélyi Magyar Televízió
Keresztény szemmel
Lélekvesztő
Tehetségkutatás, tehetséggondozás
Férfimisszió
A hét témája
A szenvedő egyházról
Miért van ez?
evél&levél
A liturgiáról
Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz?
Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz? (válasz)
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Hagyomány és haladás
Jézus barátja akarok lenni!
A vasárnap igéje
Az Úr Szolgája
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 10 "Bánod-e igazán bűneidet?"

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster