EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 20

20. szám – 2004/05/16

   Húsvét ünnepe után 5. vasárnap

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Krisztus mondja: „Most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek.” Jn 16,22 (Zsolt 68,4; Jn 16,23b–28/29–32/33; 1Tim 2,1–6a; Zsolt 92) Sokszor hallottam gyermekkoromban: „Tanulj, kislányom, mert a tudást senki sem veheti el tőled!” Aztán teltek az évek, és arra jutottam, hogy a legnagyobb tudás, bölcsesség az, ha az ember elkezd bízni a Láthatatlanban, az Istenben. Mert egyedül ő adott nekünk valami olyat, amit soha senki nem tud elvenni tőlünk: Jézus Krisztust. Ha szenvedéseire gondolunk, könnyekre fakaszt minket bűneink miatt, de olyan örömöt ad feltámadásában, amely örök életünkre is szól. Ő a miénk, és ami a legfontosabb: mi az övéi vagyunk, akár szomorúak vagyunk, akár vidáman telnek napjaink. >>

Liturgikus sarok

Részesedés
A liturgia lényegéről szóló sorozatunkban három fontos meghatározás került eddig elénk: a liturgia imádkozott dogma, koncentrált ige és találkozás. A negyedik állítás kicsit elvontnak tűnik, nehéz is egyetlen szóval kifejezni. Ha azonban elkezdjük kóstolgatni, ízlelgetni a kifejezést, akkor rájöhetünk: valóban lényegi jellemzőről van szó. >>

Élő víz

Példázat a cserebogarakról
Este kimentem levegőzni a ház elé. Egyszer csak koppanásokra lettem figyelmes az eresz felől. Persze! Hiszen ilyenkor rajzanak a cserebogarak! Különös kis jószágok ezek. Négy évet töltenek több méter mélyen a földben, különféle alakokban. ... >>

Heti útravaló
Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. (Zsolt 66,20) >>

Egyházunk egy-két hete

Sarepta-érmek
A Sareptában mindig különleges események történnek, amelyek színesítik a szeretetotthon életét. Sokféle szín tarkítja életünket, de most a színek közé büszkeség is vegyül. A MÉS (Magyar Értelmi Fogyatékosok Sportszövetsége) szervezésében – ... >>

Az Északi Egyházkerület presbiteri ülése és közgyűlése
Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk előtti utolsó összevont presbiteri ülését és közgyűlését tartotta az Északi Egyházkerület április 30-án a budapest-kelenföldi evangélikus templomban. Az alkalom – már hagyományosan – istentisztelettel kezdődött Blázy Árpád kelenföldi igazgató lelkész szolgálatával, majd D. Szebik Imre, az Északi Egyházkerület püspöke köszöntötte a jelenlévőket. >>

Újra ballagtak...
Mindegyik gimnáziumunkban nagy esemény a ballagás – diákoknak, tanároknak és szülőknek egyaránt. Még nagyobb készülődés előzi meg ezt az eseményt ott, ahol először kerül rá sor. Az Orosházi Evangélikus Általános Iskolában és Gimnáziumban harminc, hat-, illetve négyosztályos gimnáziumi tanuló ballagott el május 8-án. Ők az első érettségizők az intézmény államosítás utáni újraindulása óta. >>

Mérlegen a lelkész
Bizony a lelkészi fortélyokat is meg kell tanulni! A teológián két esztendeje bevezetett hatodév ezt a célt szolgálja: a hallgatóknak hittanórákat, áhítatokat és istentiszteleteket kell tartaniuk egy gyülekezetben, amely „életszerűen” produkálja az éles helyzeteket, miközben a lelkészjelöltek jogilag megőrzik diák státusukat. Egy ilyen „kihelyezett” tanév lezárását élhették meg a soltvadkerti evangélikusok, amikor Homoki Pál hatodéves hallgató vizsga-istentiszteletére gyűltek össze május második vasárnapján. >>

Egyházkerületi kórustalálkozó Pápán
A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerületben ebben az évben is megrendezték az – immár hagyományos – Cantate vasárnapi kórustalálkozót. Ezeken az alkalmakon az egyházkerület minden egyházmegyéje egy-egy énekkarral képviselteti ... >>

Keresztutak

Verbum Domini Manet In Aeternum
Az európai evangélikus és református egyházak közössége – a Leuenbergi konkordiához csatlakozott egyházak úgynevezett délkelet-európai munkacsoportja – április 20. és 23. között tartotta éves ülését Németországban, a Kaiserslautern közelében lévő Enkenbachban. A Pfalzi Egyház meghívására az 1529. évi speyeri birodalmi gyűlés 475. évfordulója alkalmából került sor, amikor is a reformációt követő fejedelmek és birodalmi városok tiltakozást nyújtottak be a wormsi birodalmi gyűlés (1521) határozatainak következetes végrehajtása ellen. >>

Ökumenikus hírszőttes
Hermannsburg, Németország. Huszonhárom egyedülálló személy, illetve házaspár él együtt egy 1976-ban alapított evangélikus közösségben, amely a bibliai Koinonia (közösség) nevet viseli. A tagok legtöbbje feladta a polgári foglalkozását: ima- és ... >>

Szívvel, lélekkel, AIDS-szel...
Odessza, 2004 áprilisa. Az 1794-ben alapított kikötőváros – egykor Kelet Párizsa – nyüzsgő nyomornegyedek rongyaiban jár. Az ottani német német gyülekezet az AIDS-szel kapcsolatos problémákkal foglalkozó egyházi konferenciának ad otthont, amelyen püspökök, szakértők és az ifjúsággal foglalkozó lelkészek vesznek részt. Az áhítatok visszatérő mondata reggel-este: „Urunk, csendben leteszszük eléd mindazt, ami távol tart bennünket tőled s egymástól, mindazt, ami súlyos teherként nehezedik a vállunkra, és örömmel dicsérjük nevedet. Ámen.” >>

A fiatalokért - Isten Igéjével
A Szentírás Szövetség (Scripture Union) több mint 130 országban működő nemzetközi szervezet, mely 1868-ban kezdte meg működését Nagy-Britanniában. Még abban az évszázadban Európa más országaiban – így például Svájcban, Franciaországban és Németországban – is elindulhatott a szolgálatuk. Bár az 1880-as évek végén magyarra is lefordítottak néhány, a gyermekmunkában használható segédanyagot, ez még nem jelentette azt, hogy szervezett keretek között nálunk is megkezdődött volna a Szentírás Szövetség szolgálata. Csak több mint száz esztendő múlva, 1993-ban kezdték meg hazánkban a munkájukat. A szervezet eleinte alapítványi formában működött, majd 1998-tól közhasznúvá nyilvánították. Komlósi Erzsébet református lelkésszel, a szövetség ügyvivőjével szolgálatukról beszélgettünk. >>

Evangélikusok

Dr. Július Filo püspök (1921-2004)
Az Alacsony-Tátra tövében fekvő Liptószentjános község evangélikus temploma április 17-én zsúfolásig megtelt Luther-kabátos lelkészekkel és a Szlovákia különböző gyülekezeteiből érkezett hívekkel, hogy végső búcsút vegyenek az életének 83. évében elhunyt dr. Július Filo nyugalmazott püspöktől, és utolsó földi útjára kísérjék őt. A gyászszertartáson a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház püspökei mellett a többi keresztény felekezet vezetői és magas rangú állami tisztségviselők is részt vettek. >>

e-világ

Ökumenikus összefogás a keresztény világhálóért
Miért is lett olyan viharos gyorsasággal sikeres az internet? Jórészt az ott megnyilvánuló lelkes, önzetlen munkának, a földrajzi távolságtól független segítségnyújtásnak, összefogásnak, az okos önkorlátozásnak köszönhetően. Ebben nyilván részük van azoknak a keresztényeknek is, akik az internet művelői között kezdettől fogva jelen vannak. >>

Keresztény szemmel

Bocsesz...
Bocsi, bocsesz, bocsika – a bocsánatkérés sajátos formái. Remélem, nem sértődsz meg, de a hideg futkos a hátamon, amikor ilyeneket hallok. Nem csak az anyanyelvre érzékeny fülem miatt – hiszen úgy gondolom, a nyelv elsősorban a ... >>

Csodát éltünk át
Egyházaskozáron május 9-én a harangok hálaadó istentiszteletre hívogattak mindenkit. A kilencszáz lelkes település nagyobb része római katolikusokból áll, de közülük is sokan eljöttek erre az ünnepi alkalomra. A gyülekezet minden fíliája képviseltette magát, külön busszal és autókkal érkeztek az emberek. A vasárnapi szolgálatok ellenére több lelkész is részt tudott venni ezen az ünnepségen, melynek fényét a pécsi, a szászvári és az egyházaskozári énekkarok is emelték. >>

"Két jegyet A passzióra"
A mozi előtt rég nem látott tömeg. Mellettem egy harminc év körüli nő magyaráz barátainak: „Először megrendeltem a mi három jegyünket, majd szóltak Petiék, hogy nekik is kell három, aztán meg anyu felhívott, hogy ők is eljönnek. Utoljára a ... >>

Botrány vagy bizonyságtétel?
Megnéztem Mel Gibson filmjét, A passiót. Előtte sok mindent olvastam, hallottam róla. Általam nagyra becsült, mértékadó személyek – mint például Iványi Gábor, Spiró György, Andrassew Iván – eléggé lesújtó kritikával illették. Ez bizonyos ... >>

A hét témája

Lelket adni kontinensünknek
Az eddigi legszélesebb körű ökumenikus összefogással megvalósult rendezvény központi helyszíne volt május 8-án Stuttgart sportcsarnoka. Az Együtt Európában című találkozót azzal a céllal szervezték, hogy „hozzájáruljon Európa egyetemes hivatásának, a népek közötti békének és egységnek a megvalósításához”. A németországi városban Magyarországot egy 110 fős, egyházi és civil közösségek tagjaiból álló küldöttség képviselte. (A magyar delegációnak tagja volt D. Szebik Imre, a Magyarországi Evangélikus egyház elnök-püspöke is.) A mintegy tízezer fős központi rendezvényhez – műholdon keresztül – 29 európai ország 151 további helyszíne csatlakozott. Magyarországon Budapestről, Szegedről és Nyíregyházáról kísérték figyelemmel élőben a műholdas közvetítést. >>

Az európai egyházak állásfoglalása az EU-bővítés alkalmából
Az Európai Egyházak Konferenciájának (EEK) újjáalakult Egyház és Társadalom Bizottsága április 28. és május 2. között tartotta első plenáris ülését Brüsszelben. Az időpont és a helyszín kiválasztása nyilván nem véletlenszerű, hanem annak is kifejezése, hogy 1959-es megalakulása óta az EEK központi feladatának tekinti a határok lebontását, az integrációt, az összetartozás erősítését a szó teológiai, politikai, társadalmi és gazdasági értelmében egyaránt. A szervezet lehetőségeihez mérten mindig figyelmet fordított az európai intézményekkel, az Európa Tanáccsal, az Európai Unióval, az Európa Parlamenttel, valamint az EBESZ-szel való együttműködésre. Az tagegyházak és az európai intézmények közötti kétirányú tájékozódáson és tájékoztatáson túl számos erőfeszítést is tett annak érdekében, hogy a bővítés folyamatában a politikai, jogi és gazdasági szempontok mellett az alapvető keresztény értékekre, spiritualitásra és kultúrára hívja fel a figyelmet. A magyarországi egyházaknak az Európa Tanácshoz való csatlakozásunk óta, a 90-es évek elejétől kezdve van lehetőségük arra, hogy az Egyház és Társadalom Bizottság munkájába bekapcsolódjanak. Magyarországról e munkában kezdetektől fogva dr. Bóna Zoltán református lelkész vesz részt. Mint a bizottság újraválasztott tagja volt jelen a mostani plenáris ülésen is, amelynek állásfoglalását az alábbiakban közöljük. >>

Keresztény mozgalmak és közösségek együtt Európáért
Valaha még csak álmodoztunk arról, hogy más országok lakóival együtt aktív részesei lehetünk egy tőlünk több száz kilométerre zajló eseménynek. A technika segítségével ma már valóra válhatnak álmaink, és a fizikai távolságot legyőzve testvéri közösségben lehetünk embertársainkkal. Ennek csodálatos valóságát az elmúlt hét szombatján a Krisztus-követő hívek is megtapasztalhatták. Különböző felekezetekhez tartozó egyházi közösségek és lelkiségi mozgalmak képviselői gyűltek össze huszonkilenc ország százötvenegy helyszínén, hogy – a műholdas összeköttetésen keresztül – nyomon kövessék a Stuttgartban zajló, Együtt Európáért elnevezésű nemzetközi találkozó eseményeit. A nagyszabású rendezvényt Magyarországon a fővárosban, Szegeden és Nyíregyházán kísérhették figyelemmel az érdeklődők. >>

A Legkeresztényibb Európai Köztársaság utópiája
Az Európai Unió bővítésével kapcsolatban egyre többen foglalkoztak és foglalkoznak azokkal a múltbéli törekvésekkel, amelyek Európa államainak egyesítését tűzték ki célul. Az alábbi írás arra a valamikori nevezetes kísérletre kívánja felhívni a figyelmet, amelyben Magyarországnak is jelentős szerepet szántak a nyugat-európai államok nagy családjában. >>

Hamiskás hangok az Örömódában
Az ember tragédiájának falanszter színében Michelangelo széklábat farag. Ha Madách Imre ma vetné papírra keserű vízióját, akkor Schiller talán reklámszöveget írna, Beethoven pedig valamely kereskedelmi televízió megbízásából egy nézőcsúcsot ... >>

A közelmúlt krónikája

Felújított gyermekonkológiai osztály Pécsett
A Pécsi Orvostudományi Egyetem Gyermekklinikáján ünnepélyes keretek között avatták fel április 19-én az onkohematológiai osztály felújított épületét. Az évente 80 gyermek gyógyulását szolgáló osztály épületének felújítását a Béres Alapítvány tavaly június 20-án tartott, nagy sikerű jótékonysági koncertje tette lehetővé. Az avatáson megjelent Mádl Dalma asszony is, aki a felújítás ügyét a jótékonysági koncert fővédnökeként segítette. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Nekünk minden oltalmunk és védelmünk egyedül az imádságban van. Az emberi dolgokban mindent az imádság által intézünk el. Valóban senki sem hiszi, milyen erős és hatékony a mi imádságunk, ha csak meg nem tapasztalta.” >>

Kultúrkörök

Könyvbemutató
A pápai gyülekezet és a Gyurátz Ferenc Gondolkodó Kör szervezésében az elmúlt héten mutatták be Tóth Bélának az Emlékezzél meg az egész útról… című, a pápai evangélikusság és az evangélikus iskola 475 évét, a gyülekezet 300 esztendejét és a ... >>

Spurgeon aforizmái
„A prédikátorok fejedelmének” összes műveiből válogatott Wilhelm Hörman ötszáz aforizmát, és ezt jelentette meg a Sárospataki Református Teológiai Akadémia a 27. kiadványaként. A zsebkönyv bölcs sorait olvasgatva egy hírneves igehirdető ... >>

Zsidómisszió, vérvád, hebraisztika
„Gyökérkezelés” zajlott május 5-én délután a Deák Téri Evangélikus Gimnázium dísztermében. Természetesen nem fogászati beavatkozásról volt szó, hanem egy kényes kérdést feszegető műről, dr. Csepregi Zoltánnak a Luther Kiadó gondozásában most megjelent, Zsidómisszió, vérvád, hebraisztika című kötetéről. A könyv bemutatóján Gáncs Péter püspök bevezetője után Karasszon István egyetemi tanár, valamint Kőszeghy Miklós egyetemi docens méltatta az igényes tudományos munkát. >>

Húsvét hangjai a hétköznapokban
„Belső fényforrás ő: a napsugár kishúga” – méltatja Palotai Erzsi. Szvorák Kati népdalénekes valóban beragyogja a napját annak, aki végighallgatja legújabb CD-jét. A Hungaroton által kiadott, „Alleluia. Húsvét Közép-Európában” című hanghordozó méltó folytatása a művésznő nevével fémjelzett sorozatnak. A Liszt-, Hungaroton- és Kodály-díjas népdalénekes elsőként Közép-Európa karácsonyi, majd farsangi dalait gyűjtötte össze, most pedig a térség húsvéti énekeiből kínál egy csokorravalót. >>

A vasárnap igéje

Kiáltás a mélységből
Egyszer egy tanítvány elment a rabbihoz, és azt kérdezte tőle: „Rabbi, a régi írásokban azt olvassuk, hogy Isten találkozott az emberekkel, »beszélgettek« egymással, és ki-ki hallotta és értette az Úr szavát. Ma miért nem találkozunk ... >>

Úrrá tette őt az Atya!
Amit Péter apostol pünkösdi prédikációjában hirdetett, hogy tudniillik „Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek”, összefoglalásnak tekinthetjük. Jézus élettörténetét, keresztre feszítését, ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Istenünk, Urunk! Áldunk, hogy leborulhatunk előtted, és nem veted meg imádságunkat. Áldunk azért, mert gondod van gyötrődő lelkünkre, mélységben vergődő életünkre. Köszönjünk, hogy annyiszor megtapasztalhattuk már életünk során, hogy nem hiába ... >>

EvÉlet - Lelki segély

EvÉlet - Lelki segély
„Nem hiszem, hogy valaha visszanyerhetem a lelki békémet. Olyan szörnyű bűn terheli a lelkiismeretemet, amelyre nincs bocsánat. Egy felelőtlen viszonyban teherbe estem, és mivel a férfi nem akarta vállalni a gyereket, elvetettem. Hívő, templomba járó ember létemre tudatosan szembehelyezkedtem Isten törvényével, mert féltem. Féltem attól, hogy nem tudnám apa nélkül felnevelni ezt a kicsit. Féltem a meghurcoltatástól, a családom ítéletétől – úgy éreztem, hogy nincs más megoldás. Azóta nagyon megbántam, amit tettem. Vajon visszafogad még az Úristen?” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Részesedés
Élő víz
Példázat a cserebogarakról
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Sarepta-érmek
Az Északi Egyházkerület presbiteri ülése és közgyűlése
Újra ballagtak...
Mérlegen a lelkész
Egyházkerületi kórustalálkozó Pápán
Keresztutak
Verbum Domini Manet In Aeternum
Ökumenikus hírszőttes
Szívvel, lélekkel, AIDS-szel...
A fiatalokért - Isten Igéjével
Evangélikusok
Dr. Július Filo püspök (1921-2004)
e-világ
Ökumenikus összefogás a keresztény világhálóért
Keresztény szemmel
Bocsesz...
Csodát éltünk át
"Két jegyet A passzióra"
Botrány vagy bizonyságtétel?
A hét témája
Lelket adni kontinensünknek
Az európai egyházak állásfoglalása az EU-bővítés alkalmából
Keresztény mozgalmak és közösségek együtt Európáért
A Legkeresztényibb Európai Köztársaság utópiája
Hamiskás hangok az Örömódában
A közelmúlt krónikája
Felújított gyermekonkológiai osztály Pécsett
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Könyvbemutató
Spurgeon aforizmái
Zsidómisszió, vérvád, hebraisztika
Húsvét hangjai a hétköznapokban
A vasárnap igéje
Kiáltás a mélységből
Úrrá tette őt az Atya!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 20

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster