EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 43

43. szám – 2004/10/24

   Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap

Napról napra

Új nap – új kegyelem
Aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Mt 23,12 (Péld 28,13; Mk 10,2–9/10–16/; 1Thessz 4,1–8; Zsolt 142) Gyakori kísértése az embernek, hogy önmagát jobb színben láttassa, míg mást rosszabb színben tüntessen fel. Megalázni (minden értelemben) az emberek egymást „szokták”, magukat szinte soha, felmagasztalni meg épp fordítva… Önmagát becsaphatja így az ember. Talán környezetét is. Ám Istent soha! Ő pontosan olyannak lát, olyannak ismer minket, amilyenek valójában vagyunk! A hívő ember megismerheti azt a boldogságot, amelyet az az érzés jelent, hogy álarcok, szerepek nélkül, igazi énünkkel állhatunk meg Isten színe előtt. S ő mégis elfogad, szeret, és szándéka szerint formál! Felmagasztal – akkor, amikor már mindent feladtunk és letettünk elé, mert beláttuk, hogy Isten nélkül semmik vagyunk. >>

Liturgikus sarok

Kire figyelünk?
Reformáció havában új belső sorozatot kezdünk a Liturgikus sarokban. Szeretnénk információt adni, kérdéseket felvetni és körüljárni, utat megvilágítani. Luther személye nem csak október 31. környékén fontos számunkra. Isten ügyének nagy tanúja nem csupán egy korszakban, nem csupán egy zárt közösségben, hanem az egész világkereszténységben meghatározó. Ezért nekünk, evangélikusoknak különösképp ismernünk kell tanítását, magyarázatait, reformátori irányvonalát. >>

Élő víz

Találkozunk?
Isten „keresett magának egy üres helyet a peron padjain, hogy kifújja magát. Mikor leült, csodálkozva vette észre jobbján a negyven év körüli férfit, aki a Találkozásom Istennel című könyvet olvasta, szemmel látható lelkesedéssel; és a balján ülő ... >>

Heti útravaló
Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. (Mik 6,8) >>

Egyházunk egy-két hete

Centenáriumi ünnepség a fasori alma materben
Egyhetes ünnepségsorozattal emlékezett új épülete fennállásának századik évfordulójára a Fasori Evangélikus Gimnázium. Október 11. és 15. között az intézmény egy-egy osztályának tanulói adtak műsort a díszteremben, ahol pénteken igényes gálaműsorral és egy iskolatörténeti kiállítás megnyitójával folytatódott a múltidézés. Az ünnepség, melyen patinás oktatási intézményünk tanulói mellett öregdiákok, tanárok és érdeklődők is szép számmal részt vettek, a Fasori Evangélikus Egyházközség szomszédos templomában tartott orgonazenés istentisztelettel zárult. >>

Fényt sugárzó Fébé
„Fénylő, ragyogó, fényt sugárzó” a nevéhez hűen szolgáló, hajdanvolt bibliai nőalak, Fébé nevének a jelentése. Ugyancsak ezt a nevet viseli egyházunk diakonisszaegyesülete, amely – hazai és külföldi vendégekkel együtt – október 16-án a budavári evangélikus templomban emlékezett fennállása nyolcvanadik évfordulójára. >>

Villámcsapásra
Felújítani vagy újat építeni? – vetődhet fel a kérdés egy leromlott állagú templom kapcsán. A karvastagságú rések, a hulló vakolat, a nedvesedő falak kiábrándító látványt nyújtanak. Az újnak számtalan előnye lehet: kényelmesebb, korszerűbb, praktikusabb, mint a régi; alkalmazkodik az adott közösség létszámához stb. Ezzel szemben egy régi templomépületnek vitathatatlan sajátossága, hogy őseink emelték, padjait dédapáink koptatták, s ugyanott hallgatták Isten igéjét, és néztek az oltárképre, ahol mi is mindannyiszor. A régihez való ragaszkodás oly erősen él a Bényéhez tartozó kávai fília gyülekezetében, hogy október 17-én, délután D. Szebik Imre, az Északi Egyházkerület püspöke nem egy újonnan felépült templomot vagy gyülekezeti termet szentelt, hanem a már-már lebontásra ítélt régi templom teljes megújulásáért adott hálát a környék evangélikusságával együtt. >>

Sütött a nap az Alpokaljára
A Vasi Egyházmegyéhez tartozó evangélikusok tekintélyes részét gondozzák az osztrák határ közelében fekvő Nemescsó mindenkori lelkészei. A nagyszámú szolgálat ellátásának érdekében a püspökök az elmúlt évtizedekben főként lelkész házaspárokat helyeztek ide, akik azonban a lelkészvizsga letétele (avagy a családalapítás) után többnyire továbbálltak. Reménység szerint most huzamosabb időre megoldódik a helyzet, hiszen – hetvenegy év után – újra lelkésziktatásra került sor Nemescsón. Múlt vasárnap Kalincsák Balázst és feleségét, Varga Katalint iktatták be a Nemescsó–Meszlen-Acsád–Kőszegdoroszlói Társult Evangélikus Egyházközség lelkészi állásába. >>

A 12. ülésszak
Bombariadó miatt késve kezdődött, egy gimnáziumi ünnepség miatt félbeszakadt, majd egy osztályteremben folytatódott – mindezek ellenére egyházunk zsinata az elmúlt hét végén kifejezetten eredményes munkát végzett. >>

A felelős szeretet szabadsága
A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület evangélikus pedagógusai október 15–16-án gyülekeztek Győrben, a Péterfy Sándor evangélikus iskola aulájában. Évről évre egyre többen vesznek részt a konferencia programjain. Idén tizennyolc településről közel százhatvan pedagógus, vendég és érdeklődő egyháztag érkezett a rendezvényre. >>

Keresztény–zsidó teológiai nap az Evangélikus Hittudományi Egyetemen
Az utóbbi évtizedben egyre több teológiai napot rendez a Keresztény–Zsidó Társaság. Legutóbb október 4-én az Evangélikus Hittudományi Egyetem adott helyet a tanácskozásnak, amely most nemzetközi jelleget öltött, Risto Santala finn teológiai professzor előadása, illetve őt kísérő honfitársainak a részvétele révén. >>

Bözödújfalu mementója Erdőszentgyörgyön
Egykoron két templom állt szemben egymással, és harangjai két különböző felekezet híveit hívogatták. Aztán eltűntek a hívek, de eltűnt a Maros megyei Bözödújfalu is, amikor 1989-ben az új gát megépítése után vízzel árasztották el a falut. A lakosság egy része belehalt a kényszer-kitelepítésbe, a többiek pedig harminchat településen szóródtak szét határon innen és túl. A legtöbben a szomszédos Erdőszentgyörgyön igyekeztek új életet kezdeni. >>

Keresztutak

Találkozás „szürke” papnékkal
Az elmúlt napokban huszonhat német nyugdíjas papné volt egyházunk vendége. Ugyan mi érdekessége lehet egy „idős hölgyek látogatásáról” szóló beszámolónak? – kérdezhetik az ifjabb olvasók. Ám mielőtt továbblapoznának, hadd emlékeztessem őket arra a fájóan szellemes alapigazságra, mely szerint: „Minden öreg volt egyszer fiatal, de egyetlen fiatal sem lehet biztos abban, hogy valaha is öreg lesz.” Túl azon, hogy mulandóságunkra figyelmeztet, ennek a mondásnak más, átvitt értelmezése is lehetséges. Kifejezi, hogy az ember ifjú korában alapozza meg időskori éveinek tartalmát. >>

Evangélikusok

Ez a 100 = 40 + 60
Századik születésnapját ünnepelte október 12-én, kedden Jáky Lászlóné, Edit néni, a Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon Modori utcai épületének lakója. A nagy napon családias hangulatú ünnepségen köszöntötte fel őt Sztojanovics András ... >>

e-világ

A tantárgygazdai honlap
Két évvel ezelőtt Bonyhádon gyűlhettek össze az evangélikus iskolák pedagógusai. Ott fogalmazódott meg az igény, hogy jobban össze kellene fogni iskoláinkat, az egyes szaktárgyakban tanítókat valamilyen „hálóba” kellene vonni, rendszeresíteni kellene a kapcsolattartást. Az Evangélikus Pedagógiai Központ ezzel kapcsolatban hívta össze a tantárgyak szakértőit, az úgynevezett tantárgygazdákat. Az ő feladatuk a szaktanár kollégákkal való együttműködés biztosítása. >>

Keresztény szemmel

A hármas fonál titka
Kiskőrösi szüret… Ez most nem a szüreti napok lázas sokadalma, hanem a kemény munka ideje: a nekigyürkőzés, a késő estébe nyúló, másnapra való ebédfőzések időszaka, amelynek része az ég kémlelése kora reggel (lesz-e eső, amely most hátráltat), az ... >>

A hét témája

A szabadságharcos temploma
„Atyám, miért engedted meg ezt?!” – olvasható a kérdés a templom előtt búsan maga elé néző Jézust mintázó szobor talapzatán. Szokatlan a kép, és szokatlan a hely. A Bács-Kiskun megyei Kiskunmajsa egyik volt tanyasi iskolájával szemben néhány éve ... >>

A szívekben megőrzött forradalom
Már ifjú koromban voltak vízióim az 1848-as forradalommal kapcsolatban. Úgy vélem, ez természetes. Elképzeltem, milyen lehetett, amikor a márciusi ifjak a Pilvaxhoz mentek, vagy a Heckenast nyomdában kinyomtatták a tizenkét pontot. Látni véltem ... >>

Recept Isten szakácskönyvéből
Hogyan lesz valakiből iskolaigazgató? A választ Isten szakácskönyvében lapozgatva találtam meg. „Végy egy szép szál tizenéves papcsemetét, pácold meg az osztályidegenség levében, adj hozzá csipetnyi sárospataki szellemiséget, és áztasd évekig. Aztán dugd be a jól átforrósított ’56-os októberi napokba, süsd egy évig, majd a sütőből kivéve tedd egy hűvös pincébe három évre. Ha már kihűlt, díszítsd nehézipari tapasztalatokkal, hegesztőpálcával, sarlóval, kalapáccsal, köretként adj hozzá huszonnégy év tanítási gyakorlatot, és íme, máris kész arra, hogy feltálald iskolaigazgatóként.” >>

evél&levél

Kik az örömhíresek?
Kíváncsian figyeltünk a feltett kérdésre, amikor az örömhíresekről szóló cikk megjelent (EvÉlet 2004/40. szám) a Liturgikus sarokban: vajon kik ők? Imaközösségünk minden tagja elolvasta otthon az ismertetést, és irigykedve gondoltuk: milyen jó lehet ... >>

Nemeskéri belmissziói nap
A missziói pályázaton nyert összeget felhasználva – többszöri időpont-módosítás után – október 9-én rendeztük meg Nemeskéren a belmissziói napot. Terveink szerint a programnak a jövőben még lesz folytatása. Sajnos az idén az időpontválasztás nem ... >>

Táborozók találkozója Csákváron
A nyári piliscsabai országos evangélikus gyerektábor vidám résztvevői közül tizenöt gyermek találkozott újra október 8. és 10. között Csákváron, hogy a vezetőséggel együtt eltöltsön egy felejthetetlen hétvégét. A tábor péntek délután kezdődött, és ... >>

Közlemények, nyilatkozatok

Püspöki körlevél
Kedves Testvérek! Az úrvacsora (eukharisztia) ünneplésének kérdésében körlevélben fordulunk lelkészeinkhez és gyülekezeteinkhez. Az úrvacsora egyházunk megbecsült, Krisztus Urunktól rendelt szentsége. Benne egybekapcsolódik Krisztus jelenlétének ... >>

A közelmúlt krónikája

Emlékezés Sztehlo Gáborról
A második világháború borzalmaiban elhagyott és árván maradt gyermekek megmentéséért fáradozó evangélikus lelkész, Sztehlo Gábor emléktáblájánál gyűltek össze mindazok, akik a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elnökségének meghívására október 15-én, ... >>

Kiskőrösi siker Drezdában
Az Initiative egyesület (teljes nevén Initiative Fördergesellschaft für evangelische Verantwortung in der Wirtschaft Mittel- und Osteuropas e.V.) éves közgyűlését – a nyolcadikat a sorban – tartotta október 8. és 10. között Drezdában. Az egyesület magyarországi „testvérszervezete” révén egyházközségünk már több éve kapcsolatban van a német anyaegyesülettel. Koren András közvetítésével olyan elismert német szakemberek vesznek részt az évente kétszer megrendezett vincellérszemináriumokon, akiktől az elméleti ismeretek mellett gyakorlati segítséget is kaphattak a kiskőrösi gazdák. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Valóban, nagy lelki műveltséggel kell rendelkeznie annak, aki az őt körülvevő nagy tisztelet és dicsőség között is megmarad higgadt, nyugodt embernek; az ilyen ember nem sokat törődik a maga dicsőségével, nem is tetszeleg önmaga előtt. Saját ... >>

Kultúrkörök

Egyedül a Szentírás!
A 487 éve megindult reformáció egyik legjelentősebb eredménye volt, hogy a nép a saját nyelvén olvashatta Isten szent igéjét. Ebben az összeállításban a német és a magyar kezdetekre tekintünk vissza, a fordítóktól származó néhány mondatos idézetekkel emlékezve az első bibliafordításokra. >>

Szlovák opera készül Luther Mártonról
Eva Bachletová evangélikus médiamenedzser dr. Luther Márton reformátorra, egyházunk kiemelkedő személyiségére irányította a szlovák művészek figyelmét, s kezdeményezte, írjanak róla operát. A javaslatot elfogadták, így szlovák opera készül Luther ... >>

A vasárnap igéje

Vedd és olvasd!
Bibliavasárnap prédikációjának alapigéje Fülöp apostol és az etióp pénzügyminiszter találkozásáról szól. A történet csúcspontja a pénzügyminiszter Krisztus-hitre jutása és megkeresztelkedése. A hitre jutás a Biblia alapján való igehirdetés által ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Mindenható mennyei Atyánk a mi Urunk Jézus Krisztus által! Meghatódva, alázattal köszönjük meg neked, hogy megszólítasz minket életünk sűrűjében. Megszólítasz szent igédben vasárnapról vasárnapra, de napról napra is. Igéd világosan szól hozzánk, ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Mit tehet a nyáj nélküli bárány?
Kedves ifjú testvérem! Nagyon megörültem levelének, hiszen nagyszerű hírt közöl: egy fiatal élet vágyódik az Isten közelségére! „Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent?”– írja a zsoltáros ... >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Kire figyelünk?
Élő víz
Találkozunk?
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Centenáriumi ünnepség a fasori alma materben
Fényt sugárzó Fébé
Villámcsapásra
Sütött a nap az Alpokaljára
A 12. ülésszak
A felelős szeretet szabadsága
Keresztény–zsidó teológiai nap az Evangélikus Hittudományi Egyetemen
Bözödújfalu mementója Erdőszentgyörgyön
Keresztutak
Találkozás „szürke” papnékkal
Evangélikusok
Ez a 100 = 40 + 60
e-világ
A tantárgygazdai honlap
Keresztény szemmel
A hármas fonál titka
A hét témája
A szabadságharcos temploma
A szívekben megőrzött forradalom
Recept Isten szakácskönyvéből
evél&levél
Kik az örömhíresek?
Nemeskéri belmissziói nap
Táborozók találkozója Csákváron
Közlemények, nyilatkozatok
Püspöki körlevél
A közelmúlt krónikája
Emlékezés Sztehlo Gáborról
Kiskőrösi siker Drezdában
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Egyedül a Szentírás!
Szlovák opera készül Luther Mártonról
A vasárnap igéje
Vedd és olvasd!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Mit tehet a nyáj nélküli bárány?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 43

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster