EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 51 - Advent, szeretet

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Advent, szeretet

1Kor 13,1–3

Amikor az ember kapcsolatba kerül – a missziókon keresztül – a széles világgal, és megismerkedik a földkerekségen gyakorolt különböző vallásokkal, önkéntelenül felmerül benne a kérdés: tudja-e valaki, hogy mi az igazság, ki tanít igazat, melyik a helyes út? Ezt akarja kifejezni a Gellért-hegy oldalában felállított fekete gránit szoborcsoport. Négy életnagyságú emberalak – Buddha, Ekhnaton, Lao-ce és Jézus Krisztus – áll körben egy bolygónkat jelképező kicsiny gömb fölött, jelezve, hogy az ő tanításuk, filozófiájuk hat a föld lakosaira.

Érdekes ez az összeállítás. A világ tanítói egy csoportban. Szoborként egyforma anyagból vannak alkotva, ugyanolyan magasak… De vajon egyenrangúak-e?

Pál apostol közismert szeretethimnusza három részből áll; olyan, mint egy szárnyasoltár – írja Gyökössy Endre, és megmutatja, hogy az a szeretet, melyről szól, nem érzelem, nem tulajdonság: az a Szeretet maga Jézus. S a himnusz egyes szakaszai az adventről, a nagypéntekről és a húsvétról szólnak. Olvassuk majd így el ezt a gyönyörű alkotást, de most csak az „adventi” részt figyeljük! Ha a szeretet szó helyett Jézust mondunk, így hangzik a himnusz: Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, Jézus pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, Jézus pedig nincs bennem: semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, Jézus pedig nincs bennem: semmi hasznom abból.

Advent. A Jézus nélküli, de őt váró időszak. A tanítók, bölcselők, vallásalapítók, próféták időszaka. A filozófusok ideje. Az angyalok nyelvén szóló, tudós, hívő, Istent kereső emberek ideje. A később sokszor mártírrá váló, különleges, „híres” emberek követők millióit vonzzák magukhoz, tanaikhoz. De mi hasznuk származik ebből? Szeretet nélkül, Jézus Krisztus nélkül üres a teológia, a filozófia, a hit. Csak ő teszi teljessé a világot. Kell a tudomány, a bölcselet, a művészet és a hit, de Krisztus nélkül, a Szeretet nélkül semmit nem ér.

A szoborcsoporttól távolabb még nagyobb gránitalakok állnak. Ők nem Buddha vagy Lao-ce hívei: Krisztus-követők. Szent Ferenc, Gandhi áll ott. Jézus tanítványai. Ők megismerték, hogy Isten elküldte a szeretetét Jézusban, hogy ő legyen minden mindenekben.

Számos tanulmányt írtak azokról, akik felismerték Jézusban az Isten fiát. Összehasonlítva őket sok szép gondolatot is papírra lehetne vetni. De tovább nem jutnánk, mert egy a fontos: Jézus nagyobb, több, más. És amikor azt bizonygatják, hogy minden vallásban van valami szép vagy jó, vagy csak átfut a fejeden ez a gondolat, amikor Istent kereső embert látsz, jusson eszedbe: Jézus a Szeretet, és a Szeretet nélkül nincs semmi.

Zinzendorf, Útmutatónk első szerkesztője kétszázötven évvel ezelőtt egyszer így prédikált: Istenhívők közössége, hányan vannak még nálatok, akik nem járnak Jézussal, és nem adták oda magukat még egészen szelíd igájába? Gyertek mindnyájan, gyertek úgy, ahogy vagytok, egyetlen kivétel se legyen. Bűnbocsánatot, békességet és örömöt kaphattok tőle ajándékba.

Testvérem, legyen ez az advent számodra is a megjelent Krisztus szeretetének megismerése, átélése.

Bencze Imréné


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem (december 19-től)
Új nap - új kegyelem (december 26-tól)
Liturgikus sarok
Mennyből jövök most hozzátok...
Élő víz
Advent, szeretet
Heti útravaló
Heti útravaló
Boldogságok az isteni boldogmondások margójára (Mt 5,1-2)
Egyházunk egy-két hete
Rejtőzködő adventi kincsek
Alberti "bővelkedések"
Egyházfegyelem
Püspöklátogatás
Keresztutak
Szlovák püspök Pesten
Tisztelet és méltóság az idősellátásban
A Szentföld várja a keresztény zarándokokat
"Otthon-szeretet" szolgálat
III. országos ökumenikus véradás
Testvérkapcsolatok a határon túl
Evangélikusok
Newton paróka nélkül
Járosi Andor
Lenyűgözött és felkarolt
A házsongárdi temetőpadon
e-világ
Küldjünk képeslapot interneten!
Keresztény szemmel
Mikor lesz végre karácsony?
"A szeretet nagyon nagy dolog"
Üzenet itthonról
Vétkeztünk! Ments meg!
Állandó várakozásban
Az adventről
Szent Miklós nyomában
Karácsony vigíliája 1944-ben
Az igazi szeretet
A hét témája
Adventi beszélgetés D. Szebik Imrével, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspökével
Légy!
Üzenet Akárkinek
Adventi beszélgetés Adorjáni Dezső Zoltánnal, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspökével
evél&levél
Kedves Beatrix!
Tisztelt Szerkesztőség!
Tisztelt Főszerkesztő Úr!
Kedves nagytiszteletű Szőkéné Bakay Beatrix lelkész asszony és tisztelt Olvasók!
Teremtés és evolúció
Kedves kritikus Olvasóim!
Karácsony és teremtés
A tudomány felfedezi Istent
Idézet
A közelmúlt krónikája
Kreatív advent a múzeumban
"Behálózva"
Lelkészakadémia - avagy jó bornak is kell a cégér
Vallások a média tükrében
Jókai Anna Kelenföldön
A gömöri magyarság múltjának megőrzéséért
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Azarel és én
A korondi fazekasság értékei a Vármegye Galériában
Száznégy pravoszláv ikon
Zsedényi Lilla ikonkiállítása
Capriccio térben és időben
Chagall és a Biblia üzenete
"Én őt szolgálom - az egyetlen teremtőt"
Jászlak és betlehemek
A karácsonyi üveggömbök története
A vasárnap igéje
Zárkózottság helyett mindent szétfeszítő öröm
"Az aprókat áldd meg itt és mindenütt!" Lk 18,17
"Apás szülés"
Hívásunk van!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Minek az ünnepe a karácsony?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 51 Advent, szeretet

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster