EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 11

11. szám – 2005/03/13

   Böjt 5. vasárnapja (Judica)

Napról napra

Új nap – új kegyelem
Vasárnap Ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk! Józs 24,15 (ApCsel 16,31–32; Mk 10,35–45; Zsid 5,7–9; Zsolt 22,1–22) ... >>

Liturgikus sarok

Egy továbbgondolandó vélemény
Sorozatunk a végéhez közeledik, ám a későbbiekben más összefüggésben újra meg újra visszatérünk majd arra, hogyan is vélekedett reformátorunk az istentiszteletről. Lesz szó arról is, hogy az e témával kapcsolatos megállapításai, iránymutatásai közül mi az, ami ma is mértékadó, s mi az, amit meghaladott az idő. A jövő heti, a sorozatot záró cikk előtt hadd álljon itt egy meghatározó gyakorlati teológus véleménye arról, hogy miben is látja Luther istentisztelet-teológiájának és -gyakorlatának jelentőségét. >>

Élő víz

Jézus nevében
Amikor Jézus nevében jövünk Isten elé, az ugyanaz, mintha Jézus imádkozna. Ugyanaz, mintha – nagyon halkan mondom, hogy nagyon tisztelettudónak lássék – Jézus belénk karolna, és felvinne az Atyához, majd így szólna: „Atyám, ... >>

Amikor kérdeznek…
Érdekes dolog a kérdés. Ha azt mondom például: Luther Márton 1483-ban született – ez nem különös. De ha így mondom: Mikor született Luther? Ez már rögtön más lesz. Máris ott a feszültség. Talán azáltal, hogy tudnom kellene, de nem tudom, vagy ... >>

Mese a két korsóról
Egy indiai férfi minden reggel két korsóval ment a kútra. Az egyik korsó ép és hibátlan volt, értékes tartalmát mindig teljes egészében és frissen őrizte meg. A másik azonban repedezett volt, és az úton hazafelé a víz felét kicsurgatta a ... >>

A Teremtő kézírása
A dér megformáz mindent. Minden vonalat, minden alakot, minden variációt. Itt vannak például egy erdei fenyő hatalmas tűlevelei. A fa minden ága fehér lepelbe öltözött. Egy dérlepte erdei fenyő, mely szikrázik a napsütésben – gyönyörű látvány. ... >>

Heti útravaló
Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Mt 20,28) >>

Egyházunk egy-két hete

Merre tart egyházkerületünk?
A kiskőrösi evangélikus gyülekezet adott otthont március 4–5-én a gyülekezeti vezetők konferenciájának. Az idei találkozó már a negyedik volt az ilyen összejövetelek sorában. A „Merre tart egyházkerületünk?” kérdés mint a konferencia központi témája több szempontból is aktuális volt: egyrészt azért, mert a kerület gyülekezetei február közepéig beküldték a püspöki hivatalhoz a népmozgalmi adatokat, így lehetőség nyílt arra, hogy a résztvevők megismerkedjenek a 2000 és 2005 közötti időszakra vonatkozó statisztikákkal; másrészt az újra napirenden lévő ügynökkérdés miatt is időszerű volt feltenni a „Merre tovább?” kérdését, hiszen a továbblépés alapja a múlttal való őszinte szembesülés és a múlt végérvényes lezárása. >>

Áldozatkészségünk tartalékai
Kétnapos találkozóra gyűltek össze március 4–5-én a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület gyülekezeti elnökségei a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban. A tanácskozás középpontjában ezúttal anyagi kérdések álltak. A témakör felvetését és megvitatását gyülekezeteink többségének egyre súlyosbodó anyagi helyzete tette aktuálissá. >>

Dedinszky-emléknapok Békéscsabán
A száz éve született Dedinszky Gyula evangélikus lelkész, helytörténész és néprajzkutató emlékére többnapos rendezvénysorozatot tartottak Békéscsabán. A valóban sokoldalú, nagy műveltségű Dedinszky életművét egy diákkonferencia megrendezésével, tudományos emléküléssel, emléktábla-avatásával és múzeumi kiállítással igyekeztek maradandóvá tenni az utókor számára. >>

Böjti szeretetvendégség a kommunikációról
A kelenföldi szeretetvendégségen március első szombatján Hollós János, a Magyar Rádió Rt. alelnöke és felesége, Takács Annamária zenei szerkesztő szolgált. A tömegkommunikáció felértékelődése az információs társadalomban címmel tartott, nagy sikerű ... >>

Babits-kóstolgató
Színvonalas versösszeállítást, Babits-kóstolgatót hallhattak az érdeklődők március 6-án délután a budahegyvidéki evangélikus templomban. A rendező, Csománé Forgács Emma a kedvenceiből szemezgetett. A Nyugat nemzedékéhez tartozó, 1883 és 1941 között ... >>

Lelkésziktatás Nádasdon
Emlékszem arra a tavaly februári napra, amikor először találkoztam az új lelkész házaspárral és kisfiukkal Őrimagyarósdon; pár napja érkeztek új szolgálati helyükre a távoli Kiskőrösről. Rövid bemutatkozás és beszélgetés után elköszöntünk egymástól. ... >>

Bibliaismereti verseny a teológián
Évtizedes hagyomány felújítására került sor február 23-án az Evangélikus Hittudományi Egyetemen: az id. Harmati Béla által kezdeményezett bibliaismereti verseny ez évi megszervezésével az egyetem ószövetségi tanszéke nemcsak az ő személyére és munkásságára, hanem egyúttal Muntagh Andor teológiai professzor életére, Isten Igéjének ismeretét mindennél fontosabbnak tartó oktatói tevékenységére is emlékezni és emlékeztetni kívánt. >>

Keresztutak

Útitársak – az éter hullámain
A missziói munka különböző ágai iránt érdeklődőket minden hónap első csütörtökén várja az Útitársak bibliaóra Budapesten. Az országos missziói lelkész, Szeverényi János által másfél évvel ezelőtt útjára indított sorozat legutóbbi alkalmán az Evangélikus Missziói Központ két munkatársa, Bálint Józsefné és Györe Balázs számolt be szolgálatáról. >>

Nők világimanapja
„Nem számítottunk rá, hogy így fog szakadni a hó” – panaszolták többen is azokban a gyülekezetekben, amelyekben a múlt pénteken, március 4-én megünnepelték a nők ökumenikus világimanapját. Bár a téliesre fordult időjárás és a terjedő influenzajárvány bizony ellenünk dolgozott, akiknek sikerült részt venniük az ország számos pontján megrendezett istentiszteleti alkalmon, őszintén elmondhatják: az idén újra gazdagabbak lettek. >>

Luther nyomában Ausztriában
A csalóka címmel ellentétben nem a hazánkban a közelmúltban bemutatott Luther-filmről, hanem a reformátor egy ma is élő leszármazottjáról, a száznégy esztendős Heinrich Lutherről szeretnénk hírt adni olvasóinknak egy osztrák egyházi lapban megjelent ... >>

Teológusok találkoztak
A Duna Televízió Isten kezében című műsorának legutóbbi adásában dr. Kránitz Mihály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológiai professzora úgy fogalmazott a Luther-filmmel kapcsolatban, hogy a reformátor személye egy olyan kapcsolópont lehet, ... >>

Szentmise és ökumenikus ima a Felvonulási téren
Római katolikus szentmisére és ökumenikus imára került sor március 6-án, vasárnap délben a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) szervezésében a budapesti Felvonulási téren, a traktorokkal demonstráló gazdák, illetve az odalátogató fővárosiak ... >>

Bibó István-emlékülés az Akadémián
A Magyar Tudományos Akadémia és a Bibó István Közéleti Társaság régi adósságot törlesztett február 25-én az első Bibó István-emlékülés megrendezésével. A jogtudósra, filozófusra, politikusra kerekasztal-beszélgetések keretében emlékeztek az Akadémia üléstermében. Az eseményen Göncz Árpád volt köztársasági elnök köszöntötte a megjelenteket, a megnyitóbeszédet pedig Gyurcsány Ferenc miniszterelnök tartotta. >>

Böjti morzsák más világvallásokból
Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül néhány jellegzetességen keresztül mutatjuk be, hogy a böjt – szűkebb értelemben véve mint teljes koplalás, tágabb értelemben véve mint bizonyos ételektől, italoktól, élvezetektől, tevékenységtől való ... >>

Az ige egyháza Kárpátalján
Kárpátalján mintegy százhúszezer református él. Az egyházkerület három egyházmegyéjében száznyolc gyülekezet működik. Volt olyan időszak a szovjet időben, amikor mindössze huszonnégy lelkész szolgált, embert próbáló körülmények között. Ma – az elsősorban magyarországi képzésnek köszönhetően – immár hetven lelkészük van. A kommunizmus összeomlása után itt jószerével minden romokban hevert. Az egyház számos templomát felrobbantották, vagy ha az épületet megkímélték is, kolhozirodát, mozit, műtrágyaraktárat rendeztek be benne. Isten háza sok esetben ateista múzeum lett, amelyben gúnyrajzok és különféle propagandaanyagok fogadták a látogatókat. Aztán itt is földre hullott a vörös csillag… >>

e-világ

A kiotói egyezmény a gyakorlatban
Rovatunkban legutóbb a kiotói egyezmény február 16-i hatálybalépése kapcsán a klímaváltozásról, a klímakutatás hazai helyzetéről írtunk. Most az egyezmény fontosabb elemeit, hazai és egyházi vonatkozásait vázoljuk fel röviden. >>

Keresztény szemmel

Nemzeti színek
Ki tudja, miért nem lelkesít most az ünnep? Régi iskolai március tizenötödikék kokárdái után matatok a fiókokban egy kis nosztalgiával. (Érdekes, hogy ezek tartósabbnak bizonyultak még a fiók mélyén tárolva is, mint az akkori műsorokhoz kötelező ... >>

Spirituális böjt és soványító kúra
„Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban” – írja Lukács evangéliuma (Lk 4,1–2). ... >>

Nehéz idők
Nehéz időket élünk – szoktuk ismételgetni a közhelyet, amikor nem mennek igazán jól a dolgaink. S valóban: sok küszködést, nehézséget látni országszerte, sok minden nem a várakozásainknak megfelelően – és még kevésbé a kívánalmaink ... >>

A hét témája

A szabadságharc emlékezete Hétfaluban
1999 nyarán néprajzi tábort szerveztünk Bácsfaluban, hétfalusi csángó és budapesti gyerekek részvételével. A tíz nap alatt nemcsak a vidék szokásaival és tárgyi emlékeivel ismerkedtünk, hanem múltjával is. Elsősorban az 1848–49-es ... >>

Privorszky, Pillvax, Fillinger
1848-ban Pest közel százezer lakosát harminchat kávéház szolgálta. Miért, hogyan lett épp a Pilvax a forradalmárok törzshelye? És egyáltalán: milyen volt ez a kávéház? A történet persze nem 1848-ban kezdődik… Ismerkedjünk meg azzal a kávéssal, aki az Urak utcájában 1840-ben átveszi, átalakítja és Renaissance néven nyitja újra a Libasinszky-házban működő kávéházat. >>

Hadászat, harcászat a szabadságharcban
Az ünnepi megemlékezések általában március 15-e történéseit elevenítik fel, kevesebb figyelmet kapnak a későbbiek, a szabadságharc katonai vonatkozásai. Holott a honvédseregben sok neves és névtelen – különböző foglalkozású, családi hátterű, vagyoni helyzetű, vallású, nemzetiségű – katona küzdött hősiesen gyalog, lóháton, szuronnyal vagy ágyúval hazánkért és a szabadságért. Az alábbi írásban a szabadságharc egy-egy hadászati, harcászati vonatkozásáról esik szó. >>

evél&levél

Szubjektív gondolatok egy értelmiségi konferencia kapcsán
Bár ismertem az elmúlt héten megszervezett értelmiségi konferencia programját, nem tudtam, hogy valójában mire is számítsak. Érdekesek voltak a címek, ám számomra mégsem körvonalazódott a valódi cél. Igazából ez a cél a konferencia elteltével sem ... >>

A közelmúlt krónikája

A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Elnökségének nyilatkozata
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Elnöksége sajnálattal értesült az „ügynöklista” – ismeretlen személy általi – jogszerűtlen közzétételéről. A közelmúlt fájdalmas történelméhez hozzátartozik sokak megfélemlítése és ... >>

„Ítélj meg, Istenem…”
Az Evangélikus Élet szerkesztőségében már hosszú hetekkel ezelőtt megfogalmazódott az a szándék, hogy a mai lapszám fókuszába az egyházi átvilágítás kérdése kerüljön. Az egyházi év ritmusa kínálta ezt a lehetőséget, hiszen böjt 5. vasárnapja a ... >>

Ügynöklista
Amióta ismét az ügynöklistákat emlegetik vagy emlegettetik napról napra képmutató módon azok, akik jól tudják, tudhatják, hogy a megsemmisítések és „kimazsolázások” után mi maradhatott meg az eredeti dokumentumokból, és hogy milyen ... >>

Nem tudták beszervezni…
„Lezáratlan múltunk súlyos teherként nehezedik egyházunkra. Áldásos lenne, ha őszintén tudnánk szembenézni ezzel a lezáratlan múlttal, mégpedig a tiszta újrakezdés érdekében. Én nem török pálcát azok felett, akik hibáztak, és engedtek az ígéreteknek vagy éppen a fenyegetésnek. Nem lenne jó, ha bárki megbélyegzetté válna. Főképp nálunk, az egyházban van helye a bűnbánat utáni megbocsátásnak. Inkább annak a módját kellene megtalálni, hogy valahol, valahogyan letehessék az érintettek ezt a lelkükre nehezedő terhet” – mondta Smidéliusz Zoltán nemespátró–gyékényesi lelkész, püspökhelyettes, akit teológus korában megpróbáltak ígéretekkel és fenyegetéssel beszervezni, de aki – ahogy mondta: Isten kegyelméből – ellene tudott állni a kísérletnek. >>

Nyilatkozat
A letűnt magyarországi kommunista-szocialista rendszer az egyházakat, „a klerikális reakciót” az egyik legveszélyesebb ellenségének tekintette. 1948 után elvették egyházi intézményeinket, iskoláinkat, korlátozták az egyház hitéleti, ... >>

Listák
Valójában meghökkentő – ha még képesek vagyunk bármin meglepődni –, hogy jogállamban ez lehetséges. Persze így indult a rendszerváltozást követő polgári demokratikus átalakulás, és ezt a tehertételt hordozza másfél évtizede. Egy ... >>

Nyilatkozat
Nem minden szomorúság és fájdalom nélkül, ugyanakkor megfoghatatlan nyugalommal olvastam a nevemet az interneten nyilvánosságra hozott, semmilyen hivatalos személy és szerv által hitelesnek nem minősített „ügynöklistán”. Így módomban áll ... >>

Júdások az egyházban?
Akik az üldözés nehéz keresztjét hordozzák, és akik a magyar egyház valódi helyzetének jogos tanúi, azokat ma figyelemre sem méltatják. Mit gondolt volna az a keresztény, aki a Circus Maximus arénájában az oroszlánok előtt állt, ha felnéz a császári trónra, és ott Szent Pétert Néróval egy barátságos beszélgetés közben látja, miközben ő vértanúhalált hal? (Adriányi Gábor) >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Csak egyszer áldozta fel magát. Maga a pap is, meg az áldozat is. Oltára pedig a kereszt. Drágább áldozatot nem adhatott az Isten, mint mikor magát odaadta, s elemészti magát a szeretet tüzében.” >>

A vasárnap igéje

Akik rejtőznek, és amit az Isten elrejtett
„Csak meg ne tudják!” „Csak ki ne derüljön!” Mi, emberek leleményes és rafinált technikákat fejlesztünk ki arra, hogy bűnünket palástoljuk, nehogy láthatóvá váljék a szennyesünk. Életünk árnyékos fejezeteit ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Urunk, Istenünk, köszönjük neked mindazt, amit Jézus Krisztusban, a mi Urunkban adtál nekünk. Köszönjük, hogy benne és általa olyan közbenjárónk van, akinek a nevében magunk is bátran fordulhatunk hozzád, és eléd vihetjük imádságainkat. Te ismered ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Sztrájkolhat-e egy keresztény?
„Az egészségügyben dolgozom (nem ágy melletti beosztásban); közismert, hogy nem túl magas a fizetésünk. Nemrégiben kollégáim között felvetődött a sztrájk gondolata. Én kijelentettem, hogy nem tartok velük, mert a sztrájk erkölcstelen módszer akaratunk érvényesítésére. Az egészségügyben dolgozók sztrájkja azt jelentené, hogy csak a sürgős eseteket látnánk el, de elmaradnának a tervezett műtétek, vizsgálatok, és ezzel sokak gyógyulását késleltetnénk. Persze jó lenne több pénzt keresni, de hívőként mégsem tudom rávenni magamat a munka megtagadására.” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Egy továbbgondolandó vélemény
Élő víz
Jézus nevében
Amikor kérdeznek…
Mese a két korsóról
A Teremtő kézírása
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Merre tart egyházkerületünk?
Áldozatkészségünk tartalékai
Dedinszky-emléknapok Békéscsabán
Böjti szeretetvendégség a kommunikációról
Babits-kóstolgató
Lelkésziktatás Nádasdon
Bibliaismereti verseny a teológián
Keresztutak
Útitársak – az éter hullámain
Nők világimanapja
Luther nyomában Ausztriában
Teológusok találkoztak
Szentmise és ökumenikus ima a Felvonulási téren
Bibó István-emlékülés az Akadémián
Böjti morzsák más világvallásokból
Az ige egyháza Kárpátalján
e-világ
A kiotói egyezmény a gyakorlatban
Keresztény szemmel
Nemzeti színek
Spirituális böjt és soványító kúra
Nehéz idők
A hét témája
A szabadságharc emlékezete Hétfaluban
Privorszky, Pillvax, Fillinger
Hadászat, harcászat a szabadságharcban
evél&levél
Szubjektív gondolatok egy értelmiségi konferencia kapcsán
A közelmúlt krónikája
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Elnökségének nyilatkozata
„Ítélj meg, Istenem…”
Ügynöklista
Nem tudták beszervezni…
Nyilatkozat
Listák
Nyilatkozat
Júdások az egyházban?
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
A vasárnap igéje
Akik rejtőznek, és amit az Isten elrejtett
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Sztrájkolhat-e egy keresztény?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 11

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster