EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 27

27. szám – 2005/07/03

   Szentháromság ünnepe után 6. vasárnap

Napról napra

Új nap – új kegyelem

Vasárnap
Uralkodik az Úr! Vigadjon a föld, örüljön a sok sziget! Zsolt 97,1 (Jel 15,3; Mt 28,16–20; Róm 6,3–8/9-11/; Zsolt 26) Isten uralma rejtett a történelemben. ... >>

Liturgikus sarok

Istentisztelet és nyilvánosság
Az elmúlt héten általában vizsgáltuk meg az istentisztelet és a nyilvánosság viszonyát. Most egy különleges területet helyezünk homloktérbe: a televíziós istentiszteletet. Valószínűleg semmilyen agenda nem ismer ilyen formát, ami jó is, hiszen nem szükséges saját liturgiát előírni egy-egy ilyen alkalomra. A közvetítésbe bekapcsolódó nézők alighanem éppen azt látják szívesen, ami amúgy is zajlik egy templomban. A gyülekezet és az istentiszteletet előkészítők részéről mégis bizonyos rugalmasságot igényel egy-egy ilyen alkalom. >>

Élő víz

Szabadulás
Mindenki könnyen tudna felelni a kérdésre, még ha váratlanul éri is: „Mitől akarsz szabadulni?” Talán betegségtől, adósságtól, rossz szomszédtól… Jézus neve azt jelenti: szabadító. Azonban ő másféle szabadítást kínál. Jézus ... >>

Heti útravaló
Így szól az Úr, a te teremtőd: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! (Ézs 43,1) >>

Egyházunk egy-két hete

Zsinati pótnapok
A zsinat két hete megkezdett ülésszakának (lásd az Evangélikus Élet 25. számában) a befejezésére került sor június 24–25-én a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban. Az érettségi vizsgák miatt a tanulói padsorokba szorult zsinati atyák – a munka a biológia-előadóban folyt – másfél megterhelő pótnapot tudhatnak maguk mögött. >>

Lelkésziktatás Csurgón
A csurgói gyülekezet június 25-én délután szélesre tárt templomajtóval és nyitott ablakokkal várta vendégeit, hogy Szemerei János esperes beiktassa az egyházközség megválasztott lelkészét, Kendeh Kirchknopf László Domokost. Az iktatás liturgiájában Sikter János porrogszentkirályi lelkész és e sorok írója segédkezett. >>

„Elég neked az én kegyelmem…”
Mindig meghat az a kép, amikor apa és fia egymás mellett vagy egymással szemben állnak, és beszélgetnek. Valami láthatatlanul is érezhető kapcsolat van közöttük. „Elég neked az én kegyelmem…” (2Kor 12,9) – szólt a szívekbe markoló, a szabadkai templom csendjét megtörő, könnyektől elcsukló édesapai hang a fiúhoz… >>

Megkönnyezett missziói napok
A tordasi és a gyúrói evangélikusok – július 1-jétől a két egyházközségből újonnan létrehozott Tordas– Gyúrói Társult Evangélikus Egyházközség tagjai – az elmúlt években rendszeresen szerveztek miszsziói napokat. Ebben az esztendőben viszont úgy döntöttek, hogy – rendezvénysorozat keretében – egy egész hétvégét szentelnek ennek az alkalomnak. A szervezéskor azonban még nem tudhatták, hogy ez egybeesik majd lelkészüknek, Füke Szabolcsnak a búcsúztatásával is, aki júliustól Nógrád megyében folytatja szolgálatát: a galgagutai gyülekezet hívta meg lelkészének. >>

Spirituális felkészülés a lelkészi szolgálatra
Mindig jóleső érzés egy-egy hosszabb út során az elemózsiás táskába nyúlni, és néhány korty friss vizet, egy-két falat tápláló eledelt magunkhoz véve meríteni erőt a folytatáshoz. >>

Lelkésztalálkozó
A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület területén korábban szolgáló vagy jelenleg ott lakó nyugdíjas lelkészeket – házastársaikkal együtt – ebben az esztendőben június 25-ére hívta meg testvéri találkozóra Ittzés János püspök. >>

Emléktábla-avatás a líceumban
Sopronban, a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) és Kollégium udvarán június 26-án került sor dr. Lampérth Gyula emléktáblájának a felavatására. Az eseményt – többek között – Firtl Mátyás országgyűlési képviselő és Walter Dezső polgármester is megtisztelte jelenlétével. >>

Kettős jubileum Pesthidegkúton
Kettős jubileumot ünnepeltek június 12-én a pesthidegkúti evangélikusok: a gyülekezet hetven éve vált Óbuda fiókegyházközségévé, és ötven éve szentelték fel a Sándy Gyula tervei alapján épült templomot. A történelem viszontagságai rajta hagyták nyomukat a templom és a pesthidegkúti gyülekezet történetén is… >>

Keresztutak

Kreatív találkozás a régi szöveggel
Az elmúlt hétvége ugyanolyan forró, már-már trópusi viszonyok között telt el Augsburgban, mint a 475 évvel ezelőtti. Akkor is szélesre tárták az emeleti terem ablakait a nagy hőség miatt; így történhetett meg, hogy a német nyelven felolvasott hitvallást a tömeg az utcán hallgatta, és egyre nagyobb lelkesedéssel fogadta. Szó sem volt akkor még tömegkommunikációról, mégis szinte órák alatt kialakult a Confessio Augustana továbbadásának minden lehetséges formája. >>

Merre tart Európa, merre tart a világ?
Azok számára, akik egyéni sorsukat – illetve családi, gyülekezeti-egyházi és nemzeti közösségeik jövendőjét – távlatosan és szélesebb összefüggésekben is mérlegelik, nem lehet közömbös az a folyamat, amelyet európai integrációnak nevezünk. Valamint nem lehet közömbös az sem, hogy miként hordozzák különleges felelősségüket azok az országok, amelyeknek különleges feladat, különleges gazdagság és különleges hatalom adatott… >>

Ökumenikus hírszőttes

Ukrajnában bevezetik a vallásoktatást
Az ukrán iskolákban ez év őszén elkezdik a vallásetika iskolai oktatását. A kezdeményezést Viktor Juscsenko elnök is támogatja. A tantervet a ... >>

Aranymise Egerben
Pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából aranymisét mutatott be Seregély István egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke múlt szombaton az egri főszékesegyházban. A szertartáson megjelent Mádl Ferenc államfő, Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke, Harrach Péter, az Országgyűlés alelnöke, valamint Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék elnöke. >>

Evangélikusok

75 év – 75 (és még sok-sok) szó…
Bensőséges együttlét keretében köszöntötték 75. születésnapja alkalmából dr. Cserháti Sándor újszövetségi teológiai professzort barátai, kollégái, egykori és jelenlegi tanítványai az Evangélikus Hittudományi Egyetem új épületének kápolnájában június 23-án délután. A professzor tisztelői kötetlen együttlétre gyűltek össze igen szép számban, ám a kötetlenségből egy meglepetés folytán semmi nem lett. De erről majd később… >>

Erdélyben sem hallgat a Harangszó
Keresztnevéhez méltóan (Alpár = hős) állta meg a helyét Gödri B. Alpár lelkész, aki az újságírói tanulmányaihoz tartozó egyhetes gyakorlata helyszínéül az Evangélikus Élet szerkesztőségét választotta. A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház sajtóreferense a számára addig ismeretlen közegben lépésről lépésre követhette végig a múlt heti lapszám megszületését, olykor hajnalhasadtáig… >>

Generációváltás a paksi orgonánál
Ötvenöt évi hűséges szolgálat után, kilencvenöt évesen adta át a helyét az orgonánál a paksi kántor. Istennek hála, június 26-át, a búcsúztatás, illetve utódja beiktatásának a napját Hoffmann Mária teljes szellemi frissességben érhette meg. >>

e-világ

Különös kísérlet
Az 1980-as évek vége felé az Egyesült Államokban, valahol az arizonai sivatagban különös kísérletbe kezdtek. Tizenháromezer négyzetméteren (1,3 hektár) kétszázezer légköbméternyi teret teljesen elzártak a külvilágtól. Ez a rendszer a Bioszféra II. nevet viselte; létrehozása kétszázmillió dollárba (körülbelül negyvenmilliárd forintba) került. A Bioszféra II. rezervátumot üveg borította. >>

Keresztény szemmel

Emlékidézés
Olykor érdekes megvizsgálni egy-egy lapszámot abból a szempontból, hogy hányszor fordul elő benne hasonló gondolat. Szinte kínálkozott erre a vizsgálatra az Evangélikus Élet legutóbbi (26.) száma, olyan erővel sugárzott sok írásból a keresztény egység igénye. „Napjainkban különösen is fontos lenne, ha nemcsak ökumenikus értelemben, de evangélikus egyházunkon belül is megvalósulhatna a sokféleség egysége, azaz a megbékélés és a másik elfogadása” – hangzott el dr. Fabiny Tamás igehirdetésében az EHE évzáróján. „A tarkaság egy élő egyház számára az egység záloga” – idézte Szabó Lajos rektor Margot Kässmann hannoveri püspököt. Magam ezt írtam Ökumenikus esélyek című cikkemben: „Azt hiszem, először az egyházon belül lenne időszerű megvalósítani az »ökumenizmust«.” >>

A hét témája

Jöttünk, láttunk, hittünk…
„Reménységre elhívva” – ez volt a mottója a június 17–19. között Prágában rendezett protestáns egyházi napoknak. A vendéglátó cseh egyházak mellett a lengyel, a szlovák, a német és az osztrák protestáns egyházak, Magyarországról pedig az evangélikus, illetve a református egyház képviseltette magát népesebb delegációval a találkozón. A háromnapos rendezvénysorozat programjainak több tucat templom és középület, illetve „arany Prága” terei és utcái szolgáltak helyszínül. >>

evél&levél

Ötéves a Gyurátz Ferenc Gondolkodó Kör
Öt évvel ezelőtt kezdő presbiterként e sorok írója javasolta egy evangélikus értelmiségi kör elindítását; vállaltam a megszervezését is. A presbiteri gyűlésen vita tárgya volt az elnevezés, a helyes névválasztás. A lelkészünk által javasolt „gondolkodó kör” elnevezést, amely mellett végül döntöttünk, később több előadónk is találónak nevezte. >>

Szót értettünk
Jézus Krisztus mondja: „…ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20) Igen! Magunk között éreztük őt mi is, akik Hatvantól Mohácsig, az ország minden részéről összegyűltünk a június 20–25-ig tartó piliscsabai nőkonferencián. Sokszor megtapasztaltuk már a testvéri közösség erejét és áldásait a Női Missziói Szolgálat évek óta folyó rendszeres alkalmain. Többek között azért kerestük fel idén is Piliscsabát, hogy átélhessük ezt a hitünkben erősítő egységet, és támpontokat kapjunk a családon belüli missziói feladatainkhoz. >>

A közelmúlt krónikája

101 konfirmandus
Változatos, sűrű program, sok szabadidő – a kettő nem feltétlenül zárja ki egymást –, reggeli és esti elcsendesedés… A legrövidebben talán így lehetne jellemezni az első déli egyházkerületi konfirmandustalálkozót, amelyre június 19–24. között került sor a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium kollégiumában. Százegy fiatal gyűlt össze a kerület valamennyi egyházmegyéjéből, hogy közösen töltsenek el egy tartalmas, vidám hetet. >>

A víz elvonul, a gondok maradnak
Kétnapos tényfeltáró úton járt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet hivatalos küldöttsége a romániai Temes megyében június 23–24-én. A Lehel László igazgató vezette delegációt elkísérte dr. Lévai Anikó, a segélyszervezet jószolgálati nagykövete is. A látogatás tájékozódó megbeszéléssel vette kezdetét, melyen részt vett Toró T. Tibor, a román parlament képviselője, Marossy Zoltán Temes megyei alprefektus, Halász Ferenc megyei RMDSZ-elnök, Sütő Udvari Magda, az újjáépítést koordináló civil egyesület elnöke és Fazakas Csaba református esperes. >>

Nekem, nekem, NEKEM…
Meg kell hagyni: szokatlan volt. Rasztafrizurás rocker srác a megváltó Jézusról énekelt. Sokszoknyás néniknek és idős bácsiknak. Szügyben, a NEKEM feszten. >>

Az Úr szomszédos szőlőskertjében
A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület lelkészeinek és házastársainak egy évvel ezelőtt tartott evangélizációs alkalmán, Gyenesdiáson vetődött fel az ötlet, hogy jó lenne látogatást tenni a Szlovéniai Evangélikus Egyháznál. >>

Pogány napfordulóünnep Szent Iván éjjelén
Több mint húszezer druida, spiritiszta és más napimádó gyűlt össze június 21-re virradóra az angliai Stonehenge-ben a nyári napforduló megünneplésére. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Azt jelenti, hogy a bennünk lévő régi embernek naponkénti bűnbánattól és megtéréstől vízbe kell fulladnia és meghalnia minden bűnével és gonosz kívánságával együtt, és viszont naponként új embernek kell előjönnie és feltámadnia, hogy Isten ... >>

Kultúrkörök

Éggel bélelt ház
A mai világban aligha érheti nagyobb meglepetés és öröm az embert, mint ha olyan házba léphet, amely „éggel bélelt”, azaz a legtisztább és legnemesebb eszményekkel van „berendezve”. Ilyen, szinte mesebelinek mondható házat ... >>

A jó kántor is holtig tanul
Az elmúlt héten, június 20-án kezdődött a Mandák Otthonban az ötnapos kántortovábbképző tanfolyam, amelyen huszonnégy kántor vett részt. A megnyitóról senki sem hiányzott, hiszen Fassang László orgonaművész egész délutánt kitöltő improvizációs kurzusán mindenki jelen akart lenni. A fiatal virtuóz közvetlenségével és rendkívüli pedagógiai érzékével csodálatos hangulatot teremtett. Az önként jelentkező kántorokkal együtt muzsikálva bizonyította, hogy az improvizáció tanítható, és sok-sok gyakorlással meg is tanulható. >>

Fót rendkívüli szakmai és lelki gazdagodást kínált
A kántori szolgálatot segítő, kétkötetes gyűjteményt állított össze Illés Adél, Trajtler Dóra és Horváth Bálint. >>

Bibliai dátumok nyomában
Ezen a héten volt a kiváló ókortörténész, Mahler Ede halálának a hatvanadik évfordulója. A sokoldalú szakember a Magyar Tudományos Akadémia tagjaként és a budapesti tudományegyetem tanáraként a csillagászat és a történettudomány határmezsgyéjén működött mint a kronológia kutatója. Az alábbiakban áttekintjük életének és szakmai pályafutásának a legfontosabb mérföldköveit, valamint csillagászattörténeti és kronológiai kutatásainak legfontosabb és legérdekesebb eredményeit – kiemelten az ó- és újszövetségi események vizsgálatát. >>

A vasárnap igéje

„Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket…”
„Megtértem. Nosza rajta, Isten! Csinálj valamit! Változtass meg! Tegyél helyre! Elmondtam az imádságot. Most rajtad a sor! – Nem működött.” Ezek Adrian Plass író szavai, aki Növekedésem kínjai című önéletrajzi könyvében vall megtéréséről. >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Köszönjük, Urunk, hogy emlékeztetsz bennünket a keresztség ajándékára. Hálát adunk neked azért, hogy Jézus Krisztusért gyermekeiddé fogadtál bennünket. Ma pedig – Keresztelő János szavain keresztül – arra figyelmeztetsz bennünket, hogy ne feledkezzünk meg jóságodról. >>

EvÉlet - Lelki segély

Meddig terjednek a gonosz hatalmának határai?
„Községünkben nehéz a gyülekezet helyzete. Sem fizikailag, sem lelkileg nem gyarapodik már évek óta. Sok a feszültség, és kevés a szeretet az emberek között. Noha minden vasárnap élő igehirdetést hallunk, az igehallgatók mégis megmaradnak vallásoskodó farizeusnak. Amikor kilépnek a templomajtón, újra felveszik megrögzött szokásaikat, folytatják óemberi életüket. Nem szívesen vállalkoznak szolgálatra, de másokat kritizálni, viszályt szítani nagyszerűen tudnak. Néhány testvérünk azon a véleményen van, hogy azért ilyen a gyülekezet helyzete, mert a sátán nálunk különösen aktívan munkálkodik. Biblikus az, hogy a kísértő bizonyos helyeken erősebb befolyással bír, mint máshol? Szeretném tudni, hogy mi erről a lelkésznő véleménye.” >>

Szószóró

„Félek a megtéréstől…”
Egy németországi felmérés szerint az ország lakosságának csupán negyvenkét százaléka hisz a keresztények Istenében. A többiek valami másban hisznek; van, aki a földönkívüliekben, mások a szellemekben vagy abban, hogy a természetben mindennek megvan a maga lelke. A fiatalok körében az Istenben hívők aránya még rosszabb: csupán harminc százalék. >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Istentisztelet és nyilvánosság
Élő víz
Szabadulás
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Zsinati pótnapok
Lelkésziktatás Csurgón
„Elég neked az én kegyelmem…”
Megkönnyezett missziói napok
Spirituális felkészülés a lelkészi szolgálatra
Lelkésztalálkozó
Emléktábla-avatás a líceumban
Kettős jubileum Pesthidegkúton
Keresztutak
Kreatív találkozás a régi szöveggel
Merre tart Európa, merre tart a világ?
Ökumenikus hírszőttes
Aranymise Egerben
Evangélikusok
75 év – 75 (és még sok-sok) szó…
Erdélyben sem hallgat a Harangszó
Generációváltás a paksi orgonánál
e-világ
Különös kísérlet
Keresztény szemmel
Emlékidézés
A hét témája
Jöttünk, láttunk, hittünk…
evél&levél
Ötéves a Gyurátz Ferenc Gondolkodó Kör
Szót értettünk
A közelmúlt krónikája
101 konfirmandus
A víz elvonul, a gondok maradnak
Nekem, nekem, NEKEM…
Az Úr szomszédos szőlőskertjében
Pogány napfordulóünnep Szent Iván éjjelén
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Éggel bélelt ház
A jó kántor is holtig tanul
Fót rendkívüli szakmai és lelki gazdagodást kínált
Bibliai dátumok nyomában
A vasárnap igéje
„Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket…”
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Meddig terjednek a gonosz hatalmának határai?
Szószóró
„Félek a megtéréstől…”
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 27

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster