EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 30

30. szám – 2005/07/24

   Szentháromság ünnepe után 9. vasárnap

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Vasárnap Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást. Zsid 10,25 (Hag 1,9–10; Mt 25,14–30; Fil 3,7–11/12–14/; Zsolt 14) Elmegy a gyülekezetből, mert nem tudta neki azt mondani: „Bocsáss meg…” Évek óta nem tud róla, mert nem bocsátott meg neki… Haragszik, mert megbántották… Nem megy be Isten házába, mert csalódott… Elmegy a gyülekezetből, mert nem tudta érvényesíteni saját igazát… Ismerős helyzetek? S vajon ez mind a te akaratod, Istenem? Inkább emberi, dacos akarat. Pedig csak ott nő Krisztus gyülekezete, ahol felismerik, hogy mi az alapvetően fontos: „…ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied.” >>

Élő víz

"Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma!"
A sárguló gabonatáblák aratásra várnak. A Biblia lapozgatása közben látóterünkbe kerülnek a kalásztépő tanítványok, amint Jézussal a vetések között ballagnak (Lk 6,1). Innen gondolatban már csak egy lépés az, amikor arra kérték őt, hogy tanítsa meg őket imádkozni (Lk 11,1)… >>

Vonzások és választások
A nézők nagy átváltozásnak, „a” gonosz születésének lehetnek tanúi a moziban, ha megnézik a Csillagok háborúja című produkció legújabb részét. A filmben a reményteljes ifjú – Anakin Skywalker – Palpatine, a Sith nagyúr szolgálatába szegődik, mert azt hiszi, hogy az erő sötét oldalának segítségével megmentheti szerelmét a haláltól. Döntése következtében azonban nemcsak gyermekei anyját, hanem önmagát is elveszíti: Jedi-lovag helyett a gonosz Darth Vaderré válik. A Star Wars eposz egyik főszereplője negatív hőssé lesz tehát. >>

Szegény Anna forintkája
Neki még nem szívesen adok pénzt, hiszen alig négyéves. Nem is érti, pontosan mire jó, mennyit ér, számára a guruló és csillogó korong még csak egy érme. Bármelyik érdekes. Ha hozzájut valahogy, sokáig örvendezik felette, takargatja, fényesítgeti, körülrajzolja. A legkedvesebb számára az egyforintos. Mert az „arany”. >>

Imádság
Uram, gondolj mindazokra, akik most utazásra készülnek. Egyengesd minden útjukat a tengereken, a folyókon, a tavakon, szárazföldön vagy másutt, egyengesd minden utazó útját, bárhová is vigye az. >>

Heti útravaló
Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. (Lk 12,48b) >>

Az elvarratlan szálak veszélye
Még a középiskolában történt, hogy egy osztálytársam egy szép kötött kardigánt kapott. Nagyon értékes, nehéz, vastag fonalból készült, igazi téli viselet volt. Egy alkalommal kirándulás közben egy ágba akadva elszakadt egy szála. Tulajdonosa nem akarta, hogy varrás csúfítsa el a szép ruhadarabot, ezért úgy hagyta, csak bedugta a szakadt szálat a többi alá, hogy legalább ne látsszon. Nem vette észre, hogy később kicsúszott, és szabadon lobogva egyre inkább kibújt a többi szál közül; mire viselőjének feltűnt a rakoncátlan fonal, szeretett kardigánján egy hatalmas lyuk tátongott. >>

Egyházunk egy-két hete

Missziós szórólapok
Egyházunkban viszonylag ritkán használt „médiumot” állított szolgálatba az Evangélikus Missziói Központ: húsz témában missziós szórólapokat adott ki. A gyülekezetek a napokban nemcsak ezeket, hanem a Siló Társas Lakóotthon munkatársai által készített és elsősorban e lapok tárolására alkalmassá tett irattartó táblát is megkapják. A tábla falra szerelhető, de akár asztalra is helyezhető; fából készült, kivehető, variálható „zsebekkel”, hogy idővel más iratokat is el lehessen helyezni benne. Jobb alsó részén egy szélesebb rekeszt alakítottak ki, amelyre átlátszó plexilemezt erősítettek, hogy akár az Evangélikus Élet is jól láthatóan elférhessen benne… >>

Pál apostol nyomában
„Kincskeresők” jártak Lucfalván. Az Evangélikusok Közössége az Evangéliumért (EKE) Hajós és szárazföldi kalandok Pál apostollal, aki igazi kincset talált! címmel hirdette meg gyermektáborát a konfirmáció előtt álló korosztály részére. Július 11. és 16. között mintegy száz – négy és tizennégy év közötti – fiú és lány indult kincskeresésre az egykori Sault követve… >>

Isten elhívása és ajándékai visszavonhatatlanok
A csengődi templom oltárától egyházunk két lelkésze indult el igehirdetői szolgálatára: korábban Smidéliuszné Drobina Erzsébet, az elmúlt szombaton, július 16-án pedig Hulej Enikő. Az újonnan avatott lelkipásztor nagyapja, Hulej Alfréd itt volt lelkész 1971 és 1975 között, édesapja, Hulej Péter pedig a gyülekezet jelenlegi felügyelője. Az avatás ünnepi alkalmán szerepet kapott a család még egy tagja: a kisebbik Hulej lány, Klaudia volt a kántor. >>

Szolgáló szeretettel az Úr aratásában
A második világháború utáni kitelepítés megrogyasztotta a rajkai gyülekezetet. A háború előtt még ezerötszáz lelkes egyházközségben alig több mint százan maradtak; a közösség anyagyülekezet jellegét elveszítve Mosonmagyaróvár társgyülekezete lett. Ez a maroknyi evangélikus azonban ünnepelt a múlt szombaton: Ments Orsolya végzett teológiai hallgatót templomukban avatta lelkésszé Ittzés János, a Nyugat (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke. A szentelési istentisztelet szolgálatában Johann Gyula, az Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkésze és Kiss Miklós helyi lelkész vett részt. Együtt ünnepeltek a helyiekkel a mosonmagyaróvári, hegyeshalmi és levéli hívek, és különbusz érkezett Sárvárról is, ahol Ments Orsolya lelkészjelöltként egy esztendőt szolgált. >>

Győrsági és győri gyerekek tábora
Ebben az évben július 10. és 16. között rendezték meg a győrsági és a győri gyerekek – immár hagyományos – hittantáborát. A helyszín ezúttal a Budai Evangélikus Egyházmegye nagybörzsönyi Reménység Háza volt. A résztvevők – mintegy negyven gyermek és hét táborvezető – a hitmélyítő programokon túl megismerkedtek a környék nevezetességeivel, kisvasúttal kirándulást tettek Nagyirtáspusztára, valamint gyalogtúra keretében feljutottak a Nagy-Hideg-hegyre. A táborozók azzal a szándékkal indultak haza a táborból, hogy jövőre szeretnének újra együtt lenni Isten igéje körül a festői környezetben lévő kis faluban, a Börzsöny lábainál. >>

Keresztutak

Százötven éves a KIE
1855-ben Párizsban, a világkiállítás alkalmával fiatal férfiak gyűltek össze – kihasználván a világkiállítás adta lehetőségeket, hogy megbeszéljék annak a mozgalomnak a jövőjét, amely Londonból indult el és igen gyorsan terjedt a világban. Ez a mozgalom a KIE, angol nevén YMCA (Young Men's Christian Association). A résztvevők közt ott volt Henry Dunant, a későbbi Vöröskereszt megalapítója is. Elhatározták, hogy létrehozzák a KIE Világszövetséget, s megfogalmazták a szervezet alapszabályát. Ezt nevezzük Párizsi alapnak. >>

Ábel a lángoló kőolaj-finomítók tövében
A rettenetes srebrenicai vérengzés tizedik évfordulóján felidéződik a délszláv háború megannyi emléke. A démonikus erőket felszabadító öldöklés során tömegével végeztek ki bosnyák kamasz fiúkat, erőszakoltak meg apácákat, és lőttek rommá – egyebek mellett – református templomokat. Néhány éve magam is jártam az Eszék melletti két magyar faluban, Szentlászlón, ahol még mindig romos volt a templom, és Kórógyon, ahol időközben újjáépítették Isten lerombolt házát. Emlékezhetünk arra is, hogy az 1999-es NATO-bombázások során milyen sokat szerepelt a hírekben a Belgrádtól mintegy húsz kilométerre elterülő Pancsova neve. A Duna Televízió stábjával most végre békeidőben jutottam el ide, hogy felkeressük a közigazgatásilag a városhoz tartozó Hertelendyfalva (szerb nevén Vojlovica) reformátusait. Egészen különleges közösséget alkotnak ők: a 19. század vége felé Bukovinából telepedtek át ide az Al-Dunához, a jobb élet reményében. Százhúsz év alatt is hűségesen megőrizték a székely és a református örökséget. Ábelként, Tamási Áron mindenre elszánt népi hőseként hagyták maguk mögött a fenyveseket, és szívós leleménnyel próbáltak boldogulni az idegen környezetben. A regénytrilógia Ábeljének újabb és újabb próbákat kell kiállnia, de furfangjával mindig felülkerekedik a nehézségeken. „Miként az állatnak a körmeivel s fogával kell harcolni, azonképpen az embernek az eszivel” – olvassuk Tamási Áronnál. A délvidéki székelyeknél tett látogatás során arról győződtem meg, hogy Ábel itt is megállja a helyét. >>

Szomszédságok és sértettségek
A fenti címmel tartottak vitafórumot a júniusban Prágában megrendezett közép-európai protestáns találkozón. Magáról a találkozóról már beszámoltunk az Evangélikus Élet hasábjain, a szóban forgó vitát azonban talán érdemes külön cikkben is felidézni. Mint tudjuk, a Kárpát-medence még ma sem mentes a különböző – nyíltan vállalt vagy titkolt – etnikai problémáktól. Ezek egy része mesterségesen gerjesztett, ugyanakkor tagadhatatlan, hogy a sérelmek egy része mélyen gyökerezik az adott népcsoportok érzelmeiben, történelmében. Mindezekre a fórumon meghívott lelkészek és tudósok igyekeztek 2005-ben adható, tehát „korszerű” válaszokat keresni, illetőleg „kortalan”, örök érvényű keresztény válaszokat adni. >>

Evangélikusok

Utánpótlás
Július van, a professzorok és a hallgatók tehát jól megérdemelt szabadságukat töltik, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektori hivatalában mégis folyik a munka. Dr. Szabó Lajos rektor asztalán iratok, levelek, aláírnivalók. A soron következő tanévre való felkészülést nem lehet „elég korán” elkezdeni… Ezekben a napokban a legnagyobb figyelem a leendő hallgatók felé fordul: az intézmény már döntött arról, hogy szeptemberben kik kezdhetik meg tanulmányaikat a lelkész, illetve a hittanár szakon. >>

e-világ

Számítógépek az ölünkben és a tenyerünkben
A számítástechnika világában viharos gyorsasággal terjednek az új, hordozható és egyre kisebb méretű elektronikai eszközök. Rovatunk következő néhány írásában egy kis segítséget igyekszünk adni az e műszaki eszközök, illetve a velük kapcsolatos idegen szavak, szakkifejezések dzsungelében való eligazodáshoz. >>

Nem
A hét kérdése: két azonos nemű gyermek születése után joguk van-e a szülőknek meghatározni harmadik, születendő gyermekük nemét? Nem egy ócska színvonalú bulvárlap címoldalán látom az újságosnál, hanem a magyar kormány képviselője érdeklődik arról, hogy milyen gondolatok támadnak erről bennem. Megkérdeztek, válaszolok. >>

Szólásszabadságukat féltik a kanadai egyházak a melegek miatt
Az egyneműek házasságáról szóló törvény elvetésére szólították fel kanadai vallási vezetők az ottawai szenátust. Marc Ouellet római katolikus bíboros arra hivatkozva kérte a szenátorokat a képviselőház által már jóváhagyott törvény elutasítására, hogy a törvényhozók ellenkező értelmű állásfoglalása ellenére az a „vallási szabadságot fenyegeti”. A szenátushoz intézett felhíváshoz csatlakoztak evangélikus, mohamedán és szikh papok is. >>

Két közlemény
A szerkesztőségünkhöz eljuttatott alábbi két „pártközlemény” tartalmáról szívesen közöljük olvasóink gondolatait lapunk nyomtatott vagy internetes kiadásának EvÉlet-levél rovatában. >>

Taníts megfigyelni, és hagyj gondolkodni!
Ismét vége egy tanévnek, vakáció van. Mielőtt elkezdődik a következő, érdemes egy kicsit megállni és elgondolkodni. Megadtunk-e mindent gyermekeinknek, biztosítottuk-e a legjobb feltételeket ahhoz, hogy a tanulás öröm legyen a számukra, és szellemileg megfelelően fejlődjenek? Különböző képességekkel és adottságokkal jönnek a világra, nem mindegyiküknek felel meg a normál általános iskolai oktatás. A nem értelmi fogyatékos, de mégis speciális törődést igénylő gyerekek helyzetéről beszélgettünk Czakó Sándorné nyugdíjas pedagógussal. A tanítónő vezető fejlesztő pedagógusként dolgozott, és a hit, a törődő szeretet fontosságát hangsúlyozta ebben a munkában. >>

Elsodort falvak, több mint tízezer kitelepített Moldvában
A Románia keleti részén kialakult katasztrófahelyzet következtében több mint tízezer embert kellett kitelepíteni. A víz egész falvakat, hidakat, vasútvonalakat sodort el. Az áradásnak halálos áldozatai is voltak. A károsultaknak élelmiszer- és ivóvízsegélyre van szükségük. A román állam nemzetközi segítséget kért a válság megoldásához. A magyar Külügyminisztérium 3 millió forintos gyorssegély Kelet-Romániába való eljuttatására kérte a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet, melynek munkatársai múlt szombaton indultak útnak Moldvába. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet az összefogás és segítségnyújtás jegyében adománygyűjtő felhívással fordul minden magyar állampolgárhoz a szomszéd ország lakóinak megsegítése céljából! Számlaszám: (OTP) 11705008-20464565 On-line adományozás (dombornyomásos bankkártyával): www.segelyszervezet.hu/ Hogyan segíthetek? oldal. >>

Hatvan éve város Hatvan
Oszlassuk el a város nevéhez kapcsolódó „számmisztikát”! A név – amellyel először 1235-ben találkozunk „Hatvin”, „Hotvin”, majd „Hotwan”, „Hatuan”, „Hothoun”, „Hothwon” formában – nincs kapcsolatban a fővárostól való távolsággal, nem is lehet, hiszen a méterrendszer csak 1789 óta létezik. >>

Keresztény szemmel

Szerelem
Tetszett, hogy az immár Híd címet viselő – korábban Misszió címmel megjelent – evangélikus magazin legutóbbi tematikus számában a szerelem került a fókuszba. Nincs „de”: elolvasva a tartalmas anyagot, megállapítottam, hogy talán egyetlen mondat sincs, amellyel vitába szállnék, amellyel ne értenék egyet. Hiányérzetem sincs, egyszerűen továbbgondolkodtam a téma nyomán. Elsősorban az foglalkoztatott, hogy bár a szerelem valóban nincs életkorhoz kötve – ahogy olykor mondjuk, soha nem vagyunk bebiztosítva ellene –, elsősorban mégis az ifjúságé. És itt kezdődnek a gondok… >>

A fél világgal kommunikálunk...?
Felszállok a dortmundi gyorsvonatra. Szerencsém van: a kiszemelt kocsi közepén mindkét oldalon asztalok vannak, köréjük nyolc utas telepedhet le. Már előre örülök, hogy a kétszáz kilométeres úton milyen jó lesz majd beszédbe elegyedni utastársaimmal. Hiába: génjeimben hordozom ezt a vágyat. Édesanyám annak idején úgy utazott hozzánk Csabacsüdről Heidelbergbe, hogy összes utastársát bevonta a „beszélgetésbe” – anélkül, hogy akár csak egyetlen idegen nyelvet is ismert volna… >>

Minket nem szeretnek!?
Felháborító, mert a tolerancia minket is megillet. Az értékeinket elismerik, irigylik. Mégse szeretnek, és ha mód van rá, ezt ki is nyilvánítják – egyre hangosabban, egyre durvábban. Ne értsenek félre, nem az evangélikusokra célzok, nem is a keresztényekre, hanem Európára, pontosabban mindarra, ami az európai kultúrkör része. Régen foglalkoztat ez a gondolat. Ami legutóbb Londonban történt – a több mint ötven halottat követelő robbantásokra gondolok –, újra megerősített abban a hitemben, hogy minket sokan ellenségnek tartanak; egyre gyakrabban válunk célponttá csak azért, mert európaiak vagyunk. >>

Düh
Velem mindig történik valami… Nemrégiben egy hétfő délután haladok az M0-s körgyűrűn az M7-es felé. Mellettem egy német lelkész, akit éppen fölvettem Ferihegyen, mögöttem a feleségem. Balatonszárszóra igyekszünk, ahol egy ökumenikus lelkészkonferencián szeretnénk testileg-lelkileg feltöltekezni; német barátom lesz az esték evangélizáló igehirdetője (ő egyébként a ProChrist műholdas evangélizáció szónoka is). >>

A hét témája

Fél évvel a szökőár után
A 2004 decemberében történt délkelet-ázsiai szökőár-katasztrófa után két nappal indultak el Srí Lankára a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai. Fél évvel a katasztrófa után már javában folyik a rehabilitációs, rekonstrukciós munka. Az elmúlt fél év eredményeiről Bálint Gábor programvezető számol be. >>

evél&levél

Emlékmű a Himnusznak
Tisztelt Főszerkesztő Úr/Hölgy! Szíves tájékoztatására tudatom, hogy nemzeti Himnuszunk első emlékművének felállítására készülünk. A mű felavatását október 23-ra tervezzük a Zsámbéki-medence kapujában, Budakeszi városában, ahol Erkel Ferenc élete egy részét töltötte. >>

A közelmúlt krónikája

In memoriam Gömöry József
„Június 29-én több éven keresztül türelemmel viselt betegség után, életének 88. évében elhunyt Gömöry József tanár, evangélikus lelkész, aki Dombóvár díszpolgára volt” – olvasható Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalának honlapján. >>

Egy eperjesi tudós tanár
Az Eperjesi Evangélikus Kollégium tanárai – például Czabán Izsák vagy Bayer János – a magyar tudománytörténet kiemelkedő, ám ma már kevéssé ismert egyéniségei. Az utóbbi pontosan 375 esztendeje született. Filozófusként Bacon és Comenius tanainak követője volt; a megismerés legfontosabb eszközének a tapasztalást tartotta, és a hazai skolasztikus arisztotelianizmus ellen foglalt állást. Publikációi középpontjában természetfilozófiai kérdések álltak, és a kor szokásainak megfelelően teológusként tanította – eleinte a filozófia keretében, majd külön tárgyként – a fizikát, amelyen belül foglalkozott csillagászati vonatkozású kérdésekkel is. >>

Kultúrkörök

A kapolcsi kapcsolat
Megdöbbentő a múlt évi statisztika: tíz nap alatt kétszázezer ember egy hatszáz lelkes faluban. Mint „egyház” a kapolcsi és a taliándörögdi evangélikus gyülekezet 1989 óta van jelen két templomával a Művészetek Völgye fesztiválon. A közelmúltban elhunyt, jó emlékű lelkészelődöm – Kiss János – már a fesztivál tizenhét évvel ezelőtti születésekor egyike volt azoknak, akik biztatták, segítették a kezdeteknél bábáskodókat. Mire a helyi gyülekezet lelkészeként e sorok írója belecsöppent a 2001. évi szervezésbe, a fesztivál már „felnőtt” – és hatalmas lett. Programok, kiállítások, hangversenyek, különböző „egzotikus vallások” bemutatkozása egyaránt helyet kapott az öt falut magába foglaló „völgy” sok-sok színhelyén. >>

A vasárnap igéje

Derűs gyümölcstermés
Szenczy Sándortól, a Baptista Szeretetszolgálat vezetőjétől hallottuk a nyári missziós konferencián a következő történetet. >>

Oratio oecumenica

Oratio Oecumenica
Drága Mennyei Atyánk! Hálás szívvel köszönjük neked, hogy ma is eljöhettünk a te házadba, és megajándékoztál bennünket igéddel. Add meg, hogy igéd ne szálljon vissza hozzád üresen, hanem elvégezze bennünk, mindannyiunkban, amiért elküldted! Tudjuk, Urunk, hogy igéddel meg akarsz tisztítani bennünket, hogy gyümölcstermő legyen az életünk. Bocsásd meg nekünk, ha eddigi életünk gyümölcstelen volt, vagy kevés gyümölcsöt termett. Pedig te gondoskodsz rólunk: Jézus Krisztust, a te Fiadat adtad értünk, hogy kereszthalálával és feltámadásával a te gyermekeiddé tegyen bennünket. >>

Sorozatzárás és -kezdés
Kedves Olvasó! Személyesebben szólítom most meg Önt, de ez talán érthető, hiszen rovatunkban ismét egy hosszabb útszakasz végére értünk – egyszersmind pedig máris újabb útra invitálom azokat, akik hűségesen velünk tartanak. Ez alkalommal álljunk meg egy pillanatra, hogy azután újabb lendületet véve folytassuk az utat. >>

Gyermekvár

Kedves Gyerekek!
A nyári hónapokban biztosan ti is sokfelé kirándultok. Talán vízpartra mentek vagy egy szép múzeumba, de az is lehet, hogy egy régi várhoz vezet majd utatok. A szünidőben négyszer olvashatjátok a Gyermekvár rovatát az Evangélikus Életben. Minden alkalommal egy-egy képzeletbeli kirándulást teszünk a Biblia segítségével olyan kőépületekhez, városfalakhoz, ahol Isten megmutatta hatalmát. A történetek végén találtok egy-egy rejtvényt is; a megfejtésüket küldjétek el a szerkesztőség címére (Evangélikus Élet szerkesztősége, 1085 Budapest, Üllői út 24.). A borítékra írjátok rá: Gyermekvár. A negyedik rész után sorsolást tartunk, amelyen három szerencsés megfejtő ajándékcsomagot nyer. Aki minden alkalommal beküldi a helyes megfejtést, annak a neve négyszer kerül a kalapba, így nagyobb esélye van arra, hogy nyerjen. >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Élő víz
"Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma!"
Vonzások és választások
Szegény Anna forintkája
Imádság
Heti útravaló
Az elvarratlan szálak veszélye
Egyházunk egy-két hete
Missziós szórólapok
Pál apostol nyomában
Isten elhívása és ajándékai visszavonhatatlanok
Szolgáló szeretettel az Úr aratásában
Győrsági és győri gyerekek tábora
Keresztutak
Százötven éves a KIE
Ábel a lángoló kőolaj-finomítók tövében
Szomszédságok és sértettségek
Evangélikusok
Utánpótlás
e-világ
Számítógépek az ölünkben és a tenyerünkben
Nem
Szólásszabadságukat féltik a kanadai egyházak a melegek miatt
Két közlemény
Taníts megfigyelni, és hagyj gondolkodni!
Elsodort falvak, több mint tízezer kitelepített Moldvában
Hatvan éve város Hatvan
Keresztény szemmel
Szerelem
A fél világgal kommunikálunk...?
Minket nem szeretnek!?
Düh
A hét témája
Fél évvel a szökőár után
evél&levél
Emlékmű a Himnusznak
A közelmúlt krónikája
In memoriam Gömöry József
Egy eperjesi tudós tanár
Kultúrkörök
A kapolcsi kapcsolat
A vasárnap igéje
Derűs gyümölcstermés
Oratio oecumenica
Oratio Oecumenica
Sorozatzárás és -kezdés
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 30

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster