EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 46

46. szám – 2005/11/13

   Szentháromság ünnepe után utolsó előtti vasárnap

Napról napra

Új nap – új kegyelem

Vasárnap
Jézus Krisztus mondja: Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Mk 3,35 (2Móz 24,7b; Mt 25,31–46; Róm 8,18–23/24–25/; Zsolt 6) Jézust tizenkét évesen ... >>

Liturgikus sarok

Ami új
A visszaszámlálás már a végéhez közeleg. Egy hete azt gyűjtöttük csokorba, hogy mi mindent örökölt és őrzött meg az Agendából az Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv. Mai együtt gondolkodásunk feladata, hogy végignézzük mindazt, ami új. >>

Élő víz

Áramszünet
Kain és Ábel története kapcsán tisztáznunk kellett hittanórán, hogy mivel is foglalkozik pontosan a földműves és a pásztor, hiszen a fővárosi kisdiákok számára ez korántsem olyan egyértelmű. Sikerült viszonylag gyorsan behatárolni e fogalmakat, de persze a „paraszt” szó elhangzása azonnal elindította az egyik örökmozgó fiú fantáziáját. Engem is meglepett azonban egy másik fiúcska – felnőtteket is megszégyenítő – bölcs megszólalása, mellyel rendreutasította gúnyolódó társát. „Ne nevess, mert ők sokkal okosabbak nálunk!” Kérdőn néztünk rá, mire így folytatta: „Olvastam egy könyvben, hogy a parasztok milyen sok mindenhez értenek, és még a háborúk idején is volt ennivalójuk. Tudják ugyanis azt, mit kell csinálni ahhoz, hogy teremjen valami, és akkor is tudnak gondoskodni magukról, ha nem mehetnek el a szupermarketbe! Szerintem mi itt éhen halnánk, ha nem lenne a közelben egy bolt!” >>

Bemutatkoznak az Északi Egyházkerület pöspökjelöltjei
Köztudomású, hogy az Északi Egyházkerület püspöke, D. Szebik Imre 2006. február 28-án nyugalomba vonul, és az utódjául ajánlott lelkészek közül hárman vállalták a jelölést. A www.lutheran.hu című internetes honlap külön „interaktív rovatot” szentelt a püspökválasztásnak. >>

Bence Imre
Születési hely: Budapest Születési dátum: 1957. május 31. Család: Huszonöt éve nős vagyok: feleségem Szabó Márta lelkész. Parókus lelkész volt Szilsárkányban és Súron, jelenleg a budavári gyülekezet kisegítő lelkésze. Négy gyermek: Orsolya (egyetemista, Eötvös Loránd Tudományegyetem – pszichológia szak), jelenleg a Mevisz elnöke; Domonkos (egyetemista, Magyar Iparművészeti Egyetem – formatervező szak), cserkész csapatvezető; Győző (érettségi után az asztalos szakmát tanulja, utána kíván egyetemen továbbtanulni), cserkész őrsvezető; Zsolt (kisgimnazista a Deák téren). Mobil: 20/824-4037 E-mail: imre.bence@lutheran.hu >>

Dr. Fabiny Tamás
Születési hely: Budapest Születési dátum: 1959. február 5. Család: Feleségem Fabiny (született Béndek) Katalin, angol–német–hittan szakos gimnáziumi tanár. Gyermekeink: Blanka (1994) ötödikes a Budapest-Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban; Márton (1996) harmadikos a zuglói Móra Ferenc Általános Iskolában; Lujza (2005. február) otthon kúszik-mászik. Mobil: 20/824-5926 E-mail: tamas.fabiny@lutheran.hu >>

Széll Bulcsú
Születési hely: Dombóvár Születési dátum: 1949. aug. 31. Család: Házasságot kötöttem 1972-ben Győri Évával. Öt gyermekünk született. Egyikőjük elhunyt 1999-ben. A többiek önálló családként élnek. Négy unokánk van. Mobil: 20/824-3118 E-mail: szell@dpg.hu, szellbulcsu@yahoo.co.hu >>

Heti útravaló
Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé… (2Kor 5,10) >>

Egyházunk egy-két hete

Evangélikusok a „más vallású völgy” kapujában
Somogyvámos neve sokak számára minden bizonnyal a Krisna-völgy miatt ismerős. Azt viszont már kevesebben tudják, hogy ennek kapuja előtt magasodik az evangélikus templom, az itt élő gyülekezet lelki hajléka, amelyet – renoválás után – három évvel ezelőtt szenteltek újra. Ez év november első vasárnapján a megújult lelkészlakás felszentelésére is sor kerülhetett. >>

Közgyűlés és presbiteri ülés a Déli Egyházkerületben
A Déli Evangélikus Egyházkerület november 4-én tartotta őszi közgyűlését és presbiteri ülését Pesterzsébeten, a gyülekezet új imatermében. Győri János Sámuel áhítata után a résztvevők megemlékeztek a tragikus körülmények között elhunyt Sikes Attila lelkészről (nekrológja lapunk 10. oldalán olvasható – aszerk.). Ezután a jelenlévők meghallgatták a püspöki és a felügyelői jelentést, amelyben az egyházkerület elnöksége beszámolt az előző ülés óta végzett munkájáról. >>

Találkozások háza Öskün
Az egykori hadgyakorlatokról ismertté vált bakonyi dombok szegletében fekszik Öskü. A középkori körtemplomáról is nevezetes településen hálaadó istentiszteletre hívogatott az evangélikus templom harangja november 5-én, szombaton délután. Megújult templomukért, parókiájukért, valamint új gyülekezeti házukért valóban volt okuk a hálaadásra az itt élő gyülekezet tagjainak. >>

Keresztutak

Lapzártánk után…
Tiszteletbeli doktori címet adományozott az Evangélikus Hittudományi Egyetem Egyetemi Tanácsa, illetve Doktori és Habilitációs Tanácsa Keveházi László nyugalmazott evangélikus lelkésznek, teológiai előadónak és dr. Bölcskei Gusztávnak, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökének, a Magyarországi Református Egyház Zsinata lelkészi elnökének. >>

Püspökök az államfőnél
Dr. Bölcskei Gusztáv református és D. Szebik Imre evangélikus püspököt fogadta november 4-én hivatalában – a budavári Sándor-palotában – dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság államfője. A két protestáns felekezet elnök-püspökének kérésére létrejött találkozóról az egyházi vezetők az alábbi közleményt juttatták el a szerkesztőségekhez. >>

LVSZ-vezetők audiencián
XVI. Benedek pápánál tett látogatást november 7-én a Lutheránus Világszövetség elnöke, Mark S. Hanson püspök és dr. Ishmael Noko főtitkár. Ez a magánaudiencia volt az első olyan alkalom, amikor Róma új püspöke LVSZ-küldöttséget fogadott. A kihallgatásra a Keresztény Egység Pápai Tanácsának és a szövetségnek az éves találkozója kínált alkalmat. A világszövetség elnökét és főtitkárát elkísérte a Vatikánba prof. dr. Joachim Track, az LVSZ végrehajtó bizottságának tagja, illetve Karin Achtelstetter, az LVSZ főtitkárhelyettese, aki egyúttal a kommunikációs szolgálatért felelős iroda igazgatónője is. A delegáció tagja volt továbbá dr. Theodor Dieter lelkész a strasbourgi Ökumenikus Intézet képviseletében, valamint Frank Imhoff, a kommunkiációs osztály és Sven Oppegaard, az ökumenikus ügyek osztályának lelkész munkatársa. >>

Gyülekezeti segély gyülekezeteknek
Ebben az évben számos természeti katasztrófa után megtapasztalhattuk, hogy gyülekezeteink pénzadománnyal is készek segíteni a bajbajutottakon. Egyszerre teltek meg a perselyek országszerte, amikor a gyülekezeti tagok hírül vették, hogy kül- vagy belföldön a településekre támadó víz vagy szél házakat sodort el, döntött romba. A hívek azonban nem csak ilyen esetekben készek az adakozásra: segítenek akkor is, ha egyik-másik gyülekezetünkben adódnak komoly anyagi nehézségek. Arról, hogy az adományok a megfelelő helyre kerüljenek, a Gusztáv Adolf Segélyszolgálat gondoskodik. A szolgálat november 5-én Domonyban tartott éves rendes közgyűlésén döntött az ez évben felajánlott összeg szétosztásáról. >>

Határok nélkül terjeszteni az evangéliumot
A több mint százéves múltra visszatekintő német–osztrák missziói egyesület, a Gesellschaft zur Ausbreitung des Evangeliums – amely az utóbbi évtizedben egyre inkább nemzetközivé válik – idei találkozóját a szlovéniai, Mura menti Moravske Toplicén, azaz Alsómarácon tartotta október első napjaiban. Egyházunkból Bence Imre esperes és Bencéné Szabó Márta lelkész, valamint e sorok írója vett részt a találkozón. >>

Teológusok találkozása
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatói dr. Szabó Lajos rektor és Johann Gyula egyetemi lelkész vezetésével október 25-én viszonozták a katolikus Központi Szeminárium diákjainak előző félévi látogatását. >>

Evangélikus segítség az árvízkárosultaknak
Hat óteleki árvízkárosult család között 200 millió lejt osztott szét a közelmúltban a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház. A segélyeket Adorjáni Dezső Zoltán püspök, Kovács Zsombor temesvári lelkész és Fehér Attila püspöki tanácsos személyesen adta át a rászorultaknak. >>

Evangélikusok

Károli-díj a Károli református egyetem evangélikus díszdoktorának
Újabb, ezúttal állami kitüntetésben részesült dr. Hafenscher Károly. >>

„Szívem vergődik keblemben…”
2005. november 1-jén Sikes Attila lelkész 63 éves korában tragikus hirtelenséggel távozott a földön élők sorából. >>

e-világ

Két kerék dicsérete
Az előző napok őszbe hajló időjárása után kellemes, langyos reggel köszöntött ránk. Hívogat a napfény, nehéz ilyenkor a négy fal között maradni. Gyors összepakolás, kerékpár-ellenőrzés, felmálházás és indulás. A cél a Budapesthez közeli, népszerű turistaparadicsom, a Dunakanyar gyöngyszeme: Szentendre. >>

Nyári sugárfoszlányok
Odakinn vigasztalanul zuhog az eső… Már megint. Pedig pár napja – élvezve az „idős hölgyek nyarát”, a langyos, szőlőérlelő, cukortartalom-növelő napsütést – újra bizakodtunk. Talán a frankos, a kadar még jó lesz… Megállt a rothadás. A korábban érő fehér fajtákat már elvitte a sok csapadék. A gazdaember újra és újra reménykedik. Nekikeseredik, majd elölről kezdi a bizakodást. Nem tehet mást. >>

Keresztény szemmel

THM
Megvallom őszintén, hónapokig azt sem tudtam, mit jelent. Bizarr, de túl a harmincon az elaggott maradiak táborába sodródtam volna? Nem hoz lázba az sem, hogy videózni tudjak a telefonommal, vagy hogy a hallgatókat élőszó helyett az interneten vizsgáztassam… Csak néztem a szenzációs hírt a plakátokon: alacsony százalékú THM-mel ragyogó hitelekhez juthatnék. Igaz ugyan, hogy a mellékelt számok szerint öt év alatt 60%-kal többet kellene törlesztenem, mint amit felvettem, de az egy évre számolt THM számai erről legtöbbször mit sem tudnak, maradnak makacsul kihívóan alacsonyabbak. >>

Makótól… Makóig
Ilyen volt, ilyen lett. A két felvétel között fél év telt el. A makói evangélikus templomot 1903-ban szentelték fel, és az elmúlt évszázadban nem esett át jelentős renováláson. Nagy örömmel jelentem, hogy a kivitelezési munkák befejeztével november 6-án az eredeti állapotába visszaállított épületet templomszentelő hálaadó istentisztelet keretében újra használatba vette a gyülekezet. >>

Az első ciklus tanulságai
A kilencvenes évek zsinatai többek között egyfajta rendet alakítottak ki a választott egyházi tisztségek terén. A parókus lelkészeken és a püspökökön kívül – az ő megválasztásuk a nyugdíjkorhatárig szól – minden más választás hatéves ciklusokban zajlik. Az első ilyen hatéves ciklust a zsinat a 2001–2006-os periódusban határozta meg. >>

Evangélikus házashétvége
Kedves férj! Kedves feleség! Volt már olyan, kedves feleség, hogy vasárnap a szépen megterített ebédlőasztal kellős közepére, a levesestál és a szalvétatartó közé bezúdultak hirtelen a karburátorok és olajcserék, a dízelmotorok és féklámpák? Vagy még roszszabb, a Windowsok és vincseszterek, a flopik és szkennerek? >>

A hét témája

„Menj, és nézd meg, hogy jól vannak-e testvéreid…”
„Menj, és nézd meg, hogy jól vannak-e testvéreid…” – mondja az öreg Jákób elkényeztetett fiának, Józsefnek, s ezzel kezdetét veszi a Szentírás egyik legszövevényesebb, számtalan értelmezési lehetőséget magában rejtő története, mely nem véletlenül ihletett meg oly sok tudóst, művészt az elmúlt évszázadokban. >>

Közlemények, nyilatkozatok

Püspöki közlemény
Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke és dr. Szebik Imre, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke dr. Sólyom Lászlótól, a Magyar Köztársaság elnökétől kért találkozón a 2005. évi zárszámadási törvény körül kialakult nézeteltérések rendezésének elősegítését kérte, ugyanis a kormány-előterjesztésben szereplő összeg messze elmarad a törvény által meghatározott mértéktől. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Az ember akkor érzi leginkább, hogy Isten keze felette van, amikor átgondolja élete eltöltött esztendeit.” >>

Kultúrkörök

József Attila-eset Kelenföldön
A múlt szombaton Sellei Zoltán előadóművész tolmácsolásában A mindenséggel mérd magad címmel nagy sikerű emlékműsor hangzott el József Attila ismert és kevésbé ismert költeményeiből a kelenföldi szeretetvendégségen. Az ... >>

Próféta a színpadon
A Magyar Örökség díjjal kitüntetett Evangélium Színház kettős ünneppé avatta a reformáció emléknapjának előestéjét. Fennállásának 15. évfordulóját egy olyan magyar író ősbemutatójával tette emlékezetessé, akinek színműve régóta nem szólalt meg magyar színpadon. A Duna Palota szép dísztermében október 30-án mutatták be Nyírő József A próféta című, 1949-ben íródott gyönyörű művét. >>

Világtalanul is látni
Könnyű neked… címmel a közelmúltban jelent meg Reményik László önéletrajzi írása a Hungarovox Kiadó gondozásában. A szerző már nem látóként ismerkedett meg a számítógéppel, és azóta hihetetlen kitartással ír: immár negyedik kötetének a bemutatóját tartották az Angyalföldi Művelődési Házban. >>

Orgonista-kántor CD-je
Istentiszteleteinken két olyan éneket éneklünk végig, amelyet hoszszabb orgona-előjáték vezet be: ez a kezdőének és az úgynevezett „főének”, azaz az adott ünnep legfontosabb gondolatait összegző ének. Nevét is innen kapta: az ünnep éneke. Egy alapos kántor ezek előtt a gyülekezeti énekek előtt igényesen megkomponált előjátékot játszik, olyat, amely témáival felidézi a dallamot, és hangulatával felkészít a közös éneklésre. A barokk kortól napjainkig születnek nagyszerű korálelőjátékok istentiszteleti használatra. >>

Németh Csaba új lemeze – szülői szemmel
Az este nálunk akkor kezdődik, amikor az ágyba küldött – parancsolt, csábított, kérlelt – gyerekek meghallják a nappaliból az úgynevezett „felnőtt zenét”. Azt, amely semmilyen musicalből nem ismerős, nincs benne dobgép, és az angol szövegét sem lehet hozzáordítani. A kicsit unalmas és álmosító Bach, Schütz vagy Pergolesi egyszerre hihetővé teszi, hogy este nyolckor vége a gyereknapnak, kezdődik a felnőttek világa olvasással, beszélgetéssel, számítógépezéssel vagy telefonálással. >>

Egy első (ju)bálozó feljegyzései
Nem feltétlenül értek egyet azzal a magvas megállapítással, hogy a szabályok azért vannak, hogy megszegjük őket. Ennek ellenére nincs az a zsurnaliszta, aki ne örülne annak, ha a műfaji korlátokat „áthágva” egy szubjektív, valóban személyes hangú írást vethet papírra. Így születhetett meg az idei ökumenikus keresztény könnyűzenei fesztiválról, ismertebb nevén a Jubálról szóló írás, az Egy első (ju)bálozó feljegyzései. >>

Ne add fel!
Zoli állandóan viccelt. Mindenbe belebeszélt, s ha valaki mondott valami szellemeset, hatalmasakat nevetett; nem zavarta, hogy a pódiumon áll. Azután felhangzott egy újabb ének, s a színpadon lévők közül ki-ki adottságai és lehetőségei szerint részt vett a produkcióban. >>

Besztercebánya, a hétszázötven éves város
A város az egykori Zólyom vármegye székhelye, ma a Besztercebányai kerület központja. A település a hét alsó-magyarországi bányaváros egyike volt. Lakosainak száma a 20. században többszörösére emelkedett: míg 1931-ben tizenegyezer lakója volt, ma már nyolcvannyolcezren élnek benne. A Garam völgyében, a Beszterce-patak torkolatánál elterülő város a Nagy-Fátra, a Szlovák-érchegység és az Alacsony-Tátra felé irányuló turistaforgalom központja. Műemlékei gazdag múltjára emlékezetnek. >>

A vasárnap igéje

„Lesz ünnepe Isten népének…”
Amikor minden reménység romba dől, minden szép terv kudarcba fullad, az embernek nem marad kedve az örvendezésre. Isten népe ezt élte át, miután hazatért a hetven évig tartó babiloni fogságból. Mindent újra kellett kezdeni. Szegénység, jogtalanság, igazságtalanság uralkodott az országban, és nem volt kihez fordulniuk. A visszanyert hazában a nép hontalannak érezte magát. Kishitűvé, kiábrándulttá váltak az emberek, és még az sem jutott eszükbe, hogy Istent megkérdezzék. >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Lelkész: Istenünk, aki egyszülött Fiadat adtad nekünk, hogy benne üdvösségünk és örök életünk legyen, add, hogy az ő ígéretében bízva a meghallgatás reménységével könyörögjünk hozzád! >>

Gyermekvár

Kedves Gyerekek!
Mostani sorozatunk hatodik, utolsó részéhez értünk. Mint mindig, most is találtok egy rejtvényt a történet végén. Ennek megfejtését is küldjétek el a szerkesztőség címére (Evangélikus Élet szerkesztősége, 1085 Budapest, Üllői út 24.). A borítékra írjátok rá: Gyermekvár. Amint az korábban is történt, a megfejtést beküldők sorsoláson vesznek részt, amelynek során három szerencsés megfejtő ajándékcsomagot nyer. >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Ami új
Élő víz
Áramszünet
Bemutatkoznak az Északi Egyházkerület pöspökjelöltjei
Bence Imre
Dr. Fabiny Tamás
Széll Bulcsú
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Evangélikusok a „más vallású völgy” kapujában
Közgyűlés és presbiteri ülés a Déli Egyházkerületben
Találkozások háza Öskün
Keresztutak
Lapzártánk után…
Püspökök az államfőnél
LVSZ-vezetők audiencián
Gyülekezeti segély gyülekezeteknek
Határok nélkül terjeszteni az evangéliumot
Teológusok találkozása
Evangélikus segítség az árvízkárosultaknak
Evangélikusok
Károli-díj a Károli református egyetem evangélikus díszdoktorának
„Szívem vergődik keblemben…”
e-világ
Két kerék dicsérete
Nyári sugárfoszlányok
Keresztény szemmel
THM
Makótól… Makóig
Az első ciklus tanulságai
Evangélikus házashétvége
A hét témája
„Menj, és nézd meg, hogy jól vannak-e testvéreid…”
Közlemények, nyilatkozatok
Püspöki közlemény
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
József Attila-eset Kelenföldön
Próféta a színpadon
Világtalanul is látni
Orgonista-kántor CD-je
Németh Csaba új lemeze – szülői szemmel
Egy első (ju)bálozó feljegyzései
Ne add fel!
Besztercebánya, a hétszázötven éves város
A vasárnap igéje
„Lesz ünnepe Isten népének…”
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 46

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster