EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2002 - 41 - Ünnepélyes nyilatkozat az Ökumenikus Charta elfogadásáról

A hét témája

Hozzászólás a cikkhez

Ünnepélyes nyilatkozat az Ökumenikus Charta elfogadásáról

Az Ökumenikus Charta aláírói
Az európai egyházak képviselői az elmúlt év tavaszán - 2001. április 22-én - Strasbourgban írták alá az Ökumenikus Charta néven számon tartott, egyháztörténeti jelentőségű közös nyilatkozatot. A dokumentumot kézjegyével látta el a földrész szinte valamennyi protestáns, anglikán és ortodox felekezetét magában foglaló Európai Egyházak Konferenciájának elnöke, illetőleg - a római katolikus egyház részéről - az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke. Fejezeteiben a Charta a közös hit megvallásáról, az egység érdekében teendő konkrét feladatokról, valamint az ökumenikus szolgálatról szól. Október elsején Budapesten, az Ökumenikus Központban azért gyűltek össze a legjelentősebb magyarországi keresztény egyházak képviselői, hogy - istentisztelet keretében - az ünnepélyes nyilatkozat aláírásával deklarálják csatlakozási szándékukat a másfél évvel ezelőtt megfogalmazott Charta szellemiségéhez.

Az ünnepélyes aktust tudományos konferencia előzte meg, amelyen a különböző egyházak dogmatikával foglalkozó professzorai tartottak előadásokat. Ennek során többen is rámutattak, hogy a Charta nem hitvallási vagy etikai tantétel, nem teológiai vitákat kíván eldönteni, hanem sokkal inkább iránymutatás. Azt hangsúlyozza, ami összeköt bennünket. Kránitz Mihály katolikus teológiai professzor előadásában kiemelte, hogy az egységesülő Európa történelmi helyzetben van, hiszen most kell magalapozni a jövőjét. Zászlója ábrázolásán csillagok keringenek az üresség körül. Ez a hiány a kereszténység. Az egyházak feladata, hogy ezt megtöltse, lelket adjon neki. Az emberekben nyitottság van a transzcendens Isten iránt, éppen ezért a társadalomból való kizárása egyenlő az ember megalázásával.

Egyházunk részéről Reuss András professzor ismertette az ökumenikus közeledés gyakorlati lépéseinek modelljét, amely a misszióban, a lelkiismereti szabadságban, az egyháztörténet feldolgozásában, a nevelésben, a vegyes házasságokban és az imádkozásban jut közös kifejezésre. Hozzászólásában Harmati Béla evangélikus püspök a Charta fogadtatásának veszélyére hívta fel a figyelmet. Mivel az Európai Unió a maga támogatottságát is keresi az egyházak szolgálatában, félő, hogy így sokan csak valamiféle szekuláris ökumenét látnak ebben a dokumentumban. Másrészt saját tapasztalata, hogy a többi földrészen élők szerint ez a Charta Európa belügye. Reménységünk, hogy egyszer világcharta lesz.

A közös iratot Seregély István egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Bölcskei Gusztáv püspök, a református egyház zsinatának lelkészi elnöke, Szebik Imre evangélikus elnök-püspök, Mészáros Kálmán baptista egyházelnök, Csernák István metodista szuperintendens írta alá. A közös nyilatkozatot mellettük - a román ortodox egyház részéről - Sofronie püspök, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarkátus Magyarországi Exarchátusának érseki vikáriusaként pedig Kalota József, valamint - a magyarországi Bolgár Ortodox Egyház képviseletében - Stefan Mamakov lelkész látta el kézjegyével.

Az egyedülálló egyháztörténelmi eseményt megtisztelte jelenlétével Don Aldo Giordano, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának főtitkára, valamint Rein-hard Frielin professzor, az Európai Egyházak Konferenciájának képviselője is.

Menyes Gyula


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
"Határtalan" Izsóp
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Megbecsült ajándék nyomán születik a hálaadás
Élő víz
Szent angyalod legyen velem!
Születésnapra...
Mi lenne, ha...?
Egyházunk egy-két hete
Országos tábortalálkozó Lágymányoson
Celldömölk
Siófok
Érdektelenségbe fulladó lelkészkonferencia?
Templomszentelési emlékünnep Telekgerendáson
Keresztutak
A vallásszabadság emlékoszlopa Budahegyvidéken
Evangélikusok
Új ajtót nyitott előtte az Isten
Haubner Máté emlékezete
e-világ
Levélváltás romaügyben
SOS-anyakereső kampány
Határállomás föld és ég között
Keresztény szemmel
Vándorlások
A hét témája
Ünnepélyes nyilatkozat az Ökumenikus Charta elfogadásáról
Ünnepélyes nyilatkozat
Margójegyzetek a Charta Oecumenicához
Ünnepélyes Nyilatkozat
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Muzsikáló Podmaniczkyak-Rekviem a város atyjáért
A vasárnap igéje
A Szőlősgazda Hűsége
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2002 41 Ünnepélyes nyilatkozat az Ökumenikus Charta elfogadásáról

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster