EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2002 - 41 - Muzsikáló Podmaniczkyak-Rekviem a város atyjáért

Kultúrkörök

Hozzászólás a cikkhez

Muzsikáló Podmaniczkyak-Rekviem a város atyjáért

Könyvbemutató a Pilvaxban

Udvardi István legújabb művének – „Muzsikáló Podmanicz-kyak – Rekviem a város Atyjáért” című könyvének a bemutatójára került sor október 1-jén a Pilvax történelmi termében. A szép kiállítású, Udvardi Erzsébet képeivel illusztrált, a veszprémi Kollázs Kiadó gondozásá- ban megjelent könyvet Czigány György ismertette, közreműködött Mohai Gábor. A bemutató díszvendége Schmitt Pál főpolgármester-jelölt volt.

A szerző könyvét a tisztelgő kettős főhajtás jegyében írta, és mint mondta, két úr szolgája szeretne lenni, „két igazi magyar úré, akik a 19. század végén polgárosodó fővárosunknak egyazon időben váltak alapítóivá, mindenkori politikusainknak példaértékű utat mutatva”.

A két úr nem más, mint Kamermayer Károly és az evangélikus Podmaniczky Frigyes, akik „máig ható, lelkes, önzetlen tevékenységgel alakították ki a három település – Óbuda, Buda, Pest – egyesüléséből fejlődött Nagy-Budapest mai arculatát”.

„Mindkettőjükre egy-egy belvárosi terecske meg párszavas szoborfelirat emlékezteti a háláját kifejezni rest utókorunkat.” Életükről, munkásságukról szól az emlékezés – külön-külön fejezetben. Eggyé kapcsolja őket a hit, az áldozatkészség, a tenni akarás – a hazájukért, a földért, ahol születtek, a városért, ahol éltek.

Podmaniczky Budapest szerelmese volt, akit kortársai Budapest vőlegényé-nek neveztek, Kamermayer pedig a főváros egymás után négyszer – közfelkiáltással megválasztott – polgármestere. A halálának 100. évfordulójára készült verses játék – „Rekviem a város atyjáért” – helyszíne Abbázia, a fiumei ferencesek által fenntartott ispotály betegszobája, 1897-ben. A betegágynál lévők beszélgetésén keresztül tárulnak fel előttünk a nagy tervek megálmodójának és megvalósítójának előretekintő elképzelései.

Mottóként is vehettem volna Podmaniczky öregkori emlékiratának néhány sorát, mely annyira jellemző gondolkodásukra: „Főbajunk nekünk az, hogy bármi szépet alkotunk is, annak jó karban levő fenntartásáról a legritkább esetekben tartjuk kötelességünknek gondoskodni.” Ők alkottak, és óvták is az értéket. A „Kockás báró” (ifjúkori pepita öltözete miatt így is emlegették) emlékiratait a Nemzeti Múzeumra hagyta azzal, hogy csak születésének 100. évfordulóján bontható fel. Podmaniczky írásait Krúdy Gyula bontotta fel, aki regényt is tervezett a „Kockás báróról”, de csak tárcák, hangulatos emlékezések kerültek ki tolla alól.

Szerencsére a naplótöredékek végül mégis életre keltek Steinert Ágota irodalomtörténész „Egy régi gavallér emlékei” címmel megjelent kiváló válogatásában. Most pedig nagyszerűen gazdagítja az öreg báró életrajzát a zeneművész Udvardi István a „Muzsikáló Podmaniczkyak” bemutatásával.

Schelken Pálma


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
"Határtalan" Izsóp
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Megbecsült ajándék nyomán születik a hálaadás
Élő víz
Szent angyalod legyen velem!
Születésnapra...
Mi lenne, ha...?
Egyházunk egy-két hete
Országos tábortalálkozó Lágymányoson
Celldömölk
Siófok
Érdektelenségbe fulladó lelkészkonferencia?
Templomszentelési emlékünnep Telekgerendáson
Keresztutak
A vallásszabadság emlékoszlopa Budahegyvidéken
Evangélikusok
Új ajtót nyitott előtte az Isten
Haubner Máté emlékezete
e-világ
Levélváltás romaügyben
SOS-anyakereső kampány
Határállomás föld és ég között
Keresztény szemmel
Vándorlások
A hét témája
Ünnepélyes nyilatkozat az Ökumenikus Charta elfogadásáról
Ünnepélyes nyilatkozat
Margójegyzetek a Charta Oecumenicához
Ünnepélyes Nyilatkozat
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Muzsikáló Podmaniczkyak-Rekviem a város atyjáért
A vasárnap igéje
A Szőlősgazda Hűsége
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2002 41 Muzsikáló Podmaniczkyak-Rekviem a város atyjáért

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster