EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2002 - 41 - Szent angyalod legyen velem!

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Szent angyalod legyen velem!

Csodálatosan szép, „angyalos” hete lehetett a Szentháromság ünnepe utáni 18. hét mindazok számára, akik a Szentírást az Útmutató szerint (is) rendszeresen olvassák.

A reggeli igék ugyanis minden napon az Úr angyalainak földi és mennyei szolgálatairól szóltak. Már a heti ige sem az erre a hétre általában megjelölt (1Jn 4,21) volt, hanem (talán, mert ez évben Mihály napja vasárnapra esett) ez: „Az ÚR angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket.” (Zsolt 34,8)

A héber angyal szó követet, küldöttet jelent. Az ÚR angyaláról lényegre törő és világos tanítást olvashatunk a magyarázó jegyzetekkel ellátott új fordítású Biblia 1539. oldalán. De a Szentírásban – a Zsidókhoz írt levél számunkra ismeretlen szerzője által – maga az Atya-Fiú Lelke ad egyértelmű kijelentést a teljes első részben és a 14. versben ekképpen: „Vajon ezek (az angyalok) nem szolgáló lelkek-e mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget?”

A kérdésben benne rejlik a válasz is, és az angyalokról csak ennek a teológiai alapvetésnek az ismeretében szólhatunk, nem veszíthetve szem elől az Ef 2,8–9 verseit!

Célszerű bibliatanulmányozásunkat mindig a heti ige fényében tennünk, hiszen a hét nap reggeli igéi ugyanazt a kijelentést világítják meg több oldalról. Hasznos dolog ilyen szemlélettel (is) olvasni a Szentírás napi igéit, mert ezáltal csodálatos összefüggéseket és kijelentéseket tár fel az ÚR az Őt egyre jobban megismerni akarók számára.

Hogyan is történt ez ezen az „angyalos” héten?

Vasárnap láthattuk, hogy Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és legyőzték őt a Bárány vérével. Hétfőn az ÚR angyala rátalált Hágárra a pusztában, és szavaival tanácsolta őt. Kedden János láthatta, hogy három angyal bejelenti az ítéletet, és egy másik angyal szavát is hallhattuk, amint az Emberfiának kiáltott hatalmas hangon. Szerdán a kicsinyek angyalairól kaptunk tanítást, akik a mennyben mindenkor látják a mennyei Atya arcát. Csütörtökön Péter vallomását olvashattuk: „Most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből.” Pénteken Pál bizonyságtételével szembesülhettünk: „Egy lélek sem vész el közületek, mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok.”

Végül szombaton a Szent Biblia utolsó lapjáról hallhattuk a hét angyal egyikének hangját, akit János imádni akart. Az angyal akkor hozzá, és most hozzánk is így szól: „Vigyázz, ne tedd, mert szolgatársad vagyok neked és testvéreidnek, a prófétáknak és azoknak, akik megtartják e könyv igéit: az Istent imádd!”

Itt el kell némulnia minden más földi szónak, mert „az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk”. S hogy mi ezt már itt e földön elkezdhessük, (méltatlan és erőtlen voltunk tudatában) szabad nekünk Luther szavaival (is) imádkoznunk minden reggel és este (hogy ne csak egy hetünk, de egész életünk ilyen csodálatosan szép „angyalos” lehessen): „Mert én magamat, testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. SZENT ANGYALOD LEGYEN VELEM, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Ámen.”

Garai András


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
"Határtalan" Izsóp
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Megbecsült ajándék nyomán születik a hálaadás
Élő víz
Szent angyalod legyen velem!
Születésnapra...
Mi lenne, ha...?
Egyházunk egy-két hete
Országos tábortalálkozó Lágymányoson
Celldömölk
Siófok
Érdektelenségbe fulladó lelkészkonferencia?
Templomszentelési emlékünnep Telekgerendáson
Keresztutak
A vallásszabadság emlékoszlopa Budahegyvidéken
Evangélikusok
Új ajtót nyitott előtte az Isten
Haubner Máté emlékezete
e-világ
Levélváltás romaügyben
SOS-anyakereső kampány
Határállomás föld és ég között
Keresztény szemmel
Vándorlások
A hét témája
Ünnepélyes nyilatkozat az Ökumenikus Charta elfogadásáról
Ünnepélyes nyilatkozat
Margójegyzetek a Charta Oecumenicához
Ünnepélyes Nyilatkozat
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Muzsikáló Podmaniczkyak-Rekviem a város atyjáért
A vasárnap igéje
A Szőlősgazda Hűsége
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2002 41 Szent angyalod legyen velem!

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster