EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2002 - 41 - Siófok

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Siófok

Őrségváltás a templom hajójában

Lampért Gábor iktatása
Közel egy évtizedes Balaton-parti lelkészi szolgálat után Baranyay Csaba és felesége – a pécsi gyülekezet meghívását elfogadva – búcsúzott el nyáron a siófokiaktól. Az egyházközség közgyűlése úgy döntött, hogy meghívás útján kívánják betölteni a megüresedett paró-kusi állást. Keresésük nem tartott sokáig, hiszen Lampért Gábor várpalotai segédlelkész személyének bizalmat szavaztak a hívek. Az új lelkipásztort istentisztelet keretében október 5-én iktatta be hivatalába Szemerei János, a Somogy-Zalai Egyházmegye esperese.

Az ünnepi igehirdetést Ittzés János püspök végezte, aki Mt 8,23–27 alapján a tengert lecsendesítő Jézust helyezte középpontba. Prédikációjában utalt arra, hogy a Makovecz Imre tervezte siófoki templom – az esemény helyszíne – egy világhírű épület, amely a tanítványok hivatását, az egyház hajóját szimbolizálja. Akár utasokként, akár munkásokként egy hajóban, egy közösségben vagyunk egymással, mindazokkal, akik számára Jézus a legfontosabb. Az evangéliumi történet életünket, az egyház, a papi szolgálat képét ábrázolja. Látszólag sima a víztükör, és hirtelen jön a vihar. De ne felejtsük el, hogy egyetlen életveszélyes vihar létezik csupán, ami belülről, a szív hitetlenségéből támad. Jézus nem kicsinyli le a hullámok veszélyét, de felhívja a figyelmet, hol az igazi baj. Akkor újul meg egyházuk, ha nyomorúságunkat nem a külső körülményekre hárítjuk, hanem belátjuk, hogy szívünk kishitűsége miatt vagyunk bajban. A püspök kérte, hogy a gyülekezet új lelkésze úgy szolgáljon, hogy ez a siófoki „hajó” sokakat mentsen át majd a túlsó partra.

A beiktatott lelkész igehirdetését a Mt 13,51 alapján tartotta. Ebben a versben Jézus a példázatainak megértésére kérdez rá. Generációk óta ki nem fogy az egyház ebből a kérdésből. Isten országa, a hozzá való tartozás mindennél fontosabb kell, hogy legyen! Az emberek közötti megkülönböztetés, a „halak válogatása” nem a mi dolgunk. Feladatunk az evangélium, a kegyelem hirdetése. Végül fohászként kérte, hogy siófoki szolgálatában ne csak vágyakozzék erre az útra, de meg is tudjon rajta maradni.

A beiktatást követő közgyűlést Szentes Ernőné felügyelő vezette, aki a közös munka sikerének reménységéről szólt. A felszólalók és köszöntők sorában szót kért dr. Balázs Árpád polgármester, aki hiteles emberek közösségeként ismerte meg az evangélikus gyülekezet tagjait.

Baranyayné Róhn Erzsébet az előd nevében köszöntötte utódját, csakúgy, mint dr. Fabiny Tamás, aki nemcsak elődje, de teológiai tanára is volt Lampért Gábornak. Fabiny Tamás emlékeztetett rá, hogy olyan szolgatársak jártak előtte, mint Schád Ottó és a templomépítő Józsa Márton.

Végül Ittzés János püspök – a népszámlálás adatai alapján – utalt rá, hogy 1914-ben még senki sem vallotta magát evangélikusnak Siófokon. 1940-ben már 82 lélek szerepelt a statisztikákban, 2001-ben pedig már 634. Az új lelkésznek is el kell indulnia felkeresni az „anonim evangélikusokat”. Sokszor nem vagyunk kívánatos látogatók, de Isten megragad szíveket, hogy ők is itthon tudják érezni magukat ebben a családias gyülekezetben.

Menyes Gyula

Regionális hozzárendelés: Siófoki Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
"Határtalan" Izsóp
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Megbecsült ajándék nyomán születik a hálaadás
Élő víz
Szent angyalod legyen velem!
Születésnapra...
Mi lenne, ha...?
Egyházunk egy-két hete
Országos tábortalálkozó Lágymányoson
Celldömölk
Siófok
Érdektelenségbe fulladó lelkészkonferencia?
Templomszentelési emlékünnep Telekgerendáson
Keresztutak
A vallásszabadság emlékoszlopa Budahegyvidéken
Evangélikusok
Új ajtót nyitott előtte az Isten
Haubner Máté emlékezete
e-világ
Levélváltás romaügyben
SOS-anyakereső kampány
Határállomás föld és ég között
Keresztény szemmel
Vándorlások
A hét témája
Ünnepélyes nyilatkozat az Ökumenikus Charta elfogadásáról
Ünnepélyes nyilatkozat
Margójegyzetek a Charta Oecumenicához
Ünnepélyes Nyilatkozat
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Muzsikáló Podmaniczkyak-Rekviem a város atyjáért
A vasárnap igéje
A Szőlősgazda Hűsége
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2002 41 Siófok

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster