EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2002 - 41 - A Szőlősgazda Hűsége

A vasárnap igéje

Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap

Hozzászólás a cikkhez

A Szőlősgazda Hűsége

Ézs 5,1-7

Ismét elérkezett az ősz gyönyörű színeivel, és elérkezett a szüret ideje is.

Lassan kiderül, milyen az idei termés, egymást érik a szüreti bálok, gyümölcskarneválok. Sajátosan illeszkedik ebbe a sorba a Szentháromság utáni 20. vasárnap alapigéje, ahol szintén szüretről van szó, Isten szüretjéről. Azonban ez a szüret nem olyan vidám, hiszen a várva várt termés elmaradt. A sok fáradság, a gondos munka nem azt az eredményt hozta, amit a gazda jogosan elvárt volna. A végkifejlet itt a csalódás és az ítélet kimondása a csalódás okozója, a hálátlan, terméketlen szőlő felett. Ezután nem hallatszik más, csak jajkiáltás.

Isten nagyon bőkezű gazdája szőlőskertjének. Mindent megtesz, folyamatosan gondoskodik róla, komoly áldozatot is hoz érte. Erre Pál apostol is rácsodálkozik: „Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” (Róm 8,32) Annyira megszoktuk, természetesnek tartjuk Isten gondoskodását, hogy gyakran már fel sem tűnik, észre sem vesszük. Pedig érdemes lenne végiggondolni: minden egyes új reggel, minden ébredés, minden falat étel vagy eredményesen végzett nap, épségben, egészségben megért este Isten szüntelen gondviselésének jele életünkben. Megszokott, apró dolgok, de ezekben is ott rejtőzik Isten féltő, atyai szeretete és gondoskodása.

Ézsaiás példázata úgy kezdődik, mint egy szerelmes éneke. Ám hamar komorrá válik a kép, és felhangzanak az ítélet szavai. A csalódott gazda nemcsak hogy sorsára hagyja szőlőjét, hanem az azt védelmező kerítést is lerombolja, meggyorsítva ezzel a pusztulást. S azok, akiket az előbb még tanúkul hívott, hirtelen vádlottakká válnak, amikor rámutat: ti vagytok ez a terméketlen szőlő!

Most ránk mutat így. Most mi vagyunk a terméketlen szőlő! Mire várunk még? Mit tegyen értünk Isten, hogy végre meghalljuk szavát, hogy végre visszataláljunk hozzá, hogy végre jó gyümölcsöt teremjen életünk?

Isten mindent megadott az embernek, amire szüksége lehet az élethez, az örök élethez. S mégis, az embernek valami más kell, valami, amit többnek gondol, de ami csupán szemfényvesztés, félrevezetés, csapda. S az ember belesétál ebbe a kelepcébe.

Törvényesség és igazság: a ma emberének fontos igénye. Ezekre törekszik, ezekre vágyik, de olykor nagyon messze van tőlük. Sajnos egyre több az önkényesség, a kiáltó gazság.

Ha itt most befejeznénk az Isten szőlőjéről való gondolkodást, nagyon elszomorító kép állna előttünk. Az ember hálátlan, tehetetlen és telhetetlen teremt- ménye Istennek. Nem képes viszonozni a kapott gondoskodást, szeretetet; ítélet és pusztulás vár rá.

De mindezek ellenére él a reménység is: „Ha mi hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja” (2Tim 2,13). Isten hűsége az, amiben megkapaszkodhatunk, ami táplálja, élteti a reményt. Nem hagyja sorsára mindörökre szőlőskertjét, s ahogyan összegyűjti szétszórt népét, úgy könyörül Jézus Krisztusért minden megtérő bűnösön is.

Istennek ez a végtelen kegyelme indítson bennünket is őszinte bűnbánatra, hogy neki tetszően éljünk, hogy életünk ne vadszőlőt teremjen, hanem bőséges gyümölcsöt hozzon!

Ámen.

Galgóczi Lívia Magdolna


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
"Határtalan" Izsóp
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Megbecsült ajándék nyomán születik a hálaadás
Élő víz
Szent angyalod legyen velem!
Születésnapra...
Mi lenne, ha...?
Egyházunk egy-két hete
Országos tábortalálkozó Lágymányoson
Celldömölk
Siófok
Érdektelenségbe fulladó lelkészkonferencia?
Templomszentelési emlékünnep Telekgerendáson
Keresztutak
A vallásszabadság emlékoszlopa Budahegyvidéken
Evangélikusok
Új ajtót nyitott előtte az Isten
Haubner Máté emlékezete
e-világ
Levélváltás romaügyben
SOS-anyakereső kampány
Határállomás föld és ég között
Keresztény szemmel
Vándorlások
A hét témája
Ünnepélyes nyilatkozat az Ökumenikus Charta elfogadásáról
Ünnepélyes nyilatkozat
Margójegyzetek a Charta Oecumenicához
Ünnepélyes Nyilatkozat
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Muzsikáló Podmaniczkyak-Rekviem a város atyjáért
A vasárnap igéje
A Szőlősgazda Hűsége
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2002 41 A Szőlősgazda Hűsége

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster