EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 10 - A szabadságharc evangélikus hőse

Evangélikusok

Hozzászólás a cikkhez

A szabadságharc evangélikus hőse

Szilvay Károly
Százötvenöt éve, 1849. március 5-én a magyar honvédsereg - Damjanich János vezetésével - győzelmet aratott a betolakodó ellenség felett. Ez volt a dicsőséges tavaszi hadjárat egyik legfényesebb csatája.

A március 5-i hadisiker mindazonáltal a szabadságharc legnépszerűbb vezérének, Damjanich Jánosnak és az ugyancsak legendás hírű harmadik (vörös sipkás) ezred vitézeinek volt köszönhető. Damjanich János és Vécsey Károly (a lengyel Dembinszky Henrik főparancsnok tervének megfelelően) elhagyta előző sikeres harcainak színhelyét, a Bánságot, és Szolnok felé tartott az osztrák támadók ellen. Az ellenséges hadakat Windischgrätz vezette. Szolnok alatt zajlott le szabadságharcunknak ez a nagy jelentőségű ütközete, amelyben Wysocki lengyel légiója és a Woronyeczky vezetése alatt harcoló lengyel dzsidások is nagy elszántsággal vettek részt - természetesen a mi oldalunkon.

A jeles hadtörténész, Bóna Gábor Kossuth Lajos kapitányai című könyvében említést tesz egy bizonyos Szilvay Károlyról (képünkön), aki a szolnoki csatában súlyosan megsebesült, s akinek történetesen felekezeti hovatartozását is feljegyzésre méltónak tartották a krónikák.

Az evangélikus Szilvay Károly 1825-ben született Nemeslieszkón. Az olmützi katonaiskola elvégzése után 1847-től hadnagyként szolgált a császári seregben, ám a délvidéki harcok után - 1848 októberében - egész egységével átállt a honvédekhez.

A katonai akadémiát végzett császári tiszt megértette a haza hívó szavát, és Kossuth Lajos katonája lett. Hősi harca, majd sebesülése után bujdosásra kényszerült, később a Honvédegylet és az országgyűlés felelős tagjaként tartják számon. A harcok befejeztével a politikai életben szolgálta tovább Magyarországot. Azért lépett be - Klapka György, az evangélikus Pulszky Ferenc és Türr István társaként - a szabadkőművesek közé is, hogy őrizzék a hamu alatt az izzó parazsat...

Szilvay 1883. augusztus 21-én bekövetkezett halála alkalmából ekképp emlékezett meg róla a "Kelet" című, belső terjesztésű szabadkőműves lap:

"A Corvin Mátyás páholynak gyásza van. Meghalt élte 59. évében Szilvay Károly m. kir. honvédhuszár őrnagy, az ág. hitv. Trencsén megyei esperesség felügyelője, aki a szabadságharc egyik kiváló hőse volt. A Ferdinánd király nevét viselő huszárezredben mint kapitány szolgált, és 1849. március 5-én Szolnoknál századával egy egész vasas ezredet támadott meg, és ezen hőstettének köszönhető nagyrészt a szolnoki ütközet dicsőséges kimenetele. Huszonegy sebből borítva és holtnak tartva vitetett el a csatatérről, de sebeiből nagy bajjal kiépült, és a közéletben tevékeny részt vett.

Mint képviselő Deák pártjához tartozott, és rendíthetetlen híve volt. A páholynak és a szövetségnek 1875. április 10. óta élte fogytig hű és buzgó tagja volt."

A "Corvin Mátyás, az Igazságoshoz" páholyt a szabadságharc hadvezérei, Klapka György és Türr István alapították 1869-ben azért, hogy a �48-49-es eszméket ébren tartsák. A páholy összejövetelei alkalmat nyújtottak az agg hadfiknak a találkozásra és arra is, hogy a nagy időkre emlékezzenek.

Berényi Zsuzsanna Ágnes


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A liturgikus rend énekei
Élő víz
Halhatatlanok társulata
Heti útravaló
"Bánod-e igazán bűneidet?"
Egyházunk egy-két hete
95 évesen is tettre készen
Jézus ma is gyógyít!
A papírnál erősebben!
Aszódi véleménycsere
Kerületi nap Keszthelyen
Evangélikus kezekbe(n)
Keresztutak
Felszentelt szárny
A terror házától az imádság házába
A nők ökumenikus világimanapjának története
Tehetséggondozás az egyházi iskolákban
Böjti bajor áldozatkészség
Az új Präses: Alfred Buß
Német protestáns egyházi napok 2005
A Terror Házától az imádság házába
Evangélikusok
A szabadságharc evangélikus hőse
Kiáltás a mélyből
Pokolvonat
Pecz Samu öröksége
e-világ
Lelkigondozás az interneten
Cserkészvezetők képzése Kecskeméten
Indul az Erdélyi Magyar Televízió
Keresztény szemmel
Lélekvesztő
Tehetségkutatás, tehetséggondozás
Férfimisszió
A hét témája
A szenvedő egyházról
Miért van ez?
evél&levél
A liturgiáról
Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz?
Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz? (válasz)
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Hagyomány és haladás
Jézus barátja akarok lenni!
A vasárnap igéje
Az Úr Szolgája
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 10 A szabadságharc evangélikus hőse

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster