EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 10 - A nők ökumenikus világimanapjának története

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

A nők ökumenikus világimanapjának története

Március első pénteke különleges nap a keresztény asszonyok körében: minden esztendőben ekkor tartják a nők ökumenikus világimanapját. Ebben az egész világot átfogó mozgalomban sok tradíció, vallás találkozik. Az imaszolgálathoz - melynek jelmondata az, hogy "Informáltan imádkozni - imádkozva cselekedni" - csaknem kétszáz ország asszonyai csatlakoztak.

A világimanapi mozgalom 1887-ben indult útjára az Amerikai Egyesült Államokban. A presbiteriánus egyház asszonyai arra szólították fel nőtársaikat, hogy imádkozzanak az ottani misszió ügyéért. Az ötletadó egy New York-i presbiteriánus lelkész felesége, Mary Ellen James volt. A mozgalom egyre szélesedett: az Egyesült Államok más gyülekezetei is bekapcsolódtak a szolgálatba.

1890-ben Helen Barrett Montgomery baptista teológus kezdeményezésére a baptista nők is csatlakoztak az imanaphoz. Montgomery értő és lelkes társra talált az Indiában dolgozó Lucy Peabody misszionáriusnő személyében. Az aszszonyok már nem csupán a belmisszió ügyéért, hanem a külmisszióért is könyörögtek.

1920-tól az imanapot böjt első péntekén tartják. Az egyre terebélyesedő mozgalom hatására megalakult az imanap nemzeti bizottsága.

1941-ben újabb felekezetek jelezték részvételi szándékukat. A második világháború után a hívő emberek, a hívő asszonyok számára egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a mérhetetlen pusztulás, a politikai ellentétek miatti szakadékok fölött egyetlen áthidaló elem van csupán: az imádság. Ennek érdekében a nők egyre tudatosabban vállalták a Krisztustól kapott szolgálati lehetőséget, és megtapasztalták annak egyesítő erejét. A mozgalom elmélyítette az asszonyokban az egymás sorsa iránti felelősségérzetet, a misszióért és az egymásért mondott imádság jelentőségét, az Isten iránti hálát és bizalmat. Ennek az összefogásnak a jegyében sorra alakultak a világban a nemzeti bizottságok.

Napjainkban 170 országban van szervezett imanapi közösség. Nagy a jelentősége annak, hogy az imanap témáját, liturgiáját, énekeit minden esztendőben más-más ország asszonyai állítják össze.

Ebben az évben, vagyis 2004. március 5-én, pénteken a panamai asszonyok által összeállított program szerint tartjuk a nők ökumenikus imanapját, "Nők - hittel a jövőért" összefoglaló címmel. Az igehirdetés textusa Jn 20,1.11-18 lesz. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Nőbizottsága az imanapi előkészítő füzeteket kiküldte a gyülekezeteknek, illetve az anyag megtalálható az Ökumenikus Tanács honlapján (http://okumenikus.lutheran.hu) is.

Isten áldása legyen a világ asszonyainak imaszolgálatán!

Összeállította: Veresné Simon Ida, a Református Nőszövetség dunamelléki egyházkerületi titkára


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A liturgikus rend énekei
Élő víz
Halhatatlanok társulata
Heti útravaló
"Bánod-e igazán bűneidet?"
Egyházunk egy-két hete
95 évesen is tettre készen
Jézus ma is gyógyít!
A papírnál erősebben!
Aszódi véleménycsere
Kerületi nap Keszthelyen
Evangélikus kezekbe(n)
Keresztutak
Felszentelt szárny
A terror házától az imádság házába
A nők ökumenikus világimanapjának története
Tehetséggondozás az egyházi iskolákban
Böjti bajor áldozatkészség
Az új Präses: Alfred Buß
Német protestáns egyházi napok 2005
A Terror Házától az imádság házába
Evangélikusok
A szabadságharc evangélikus hőse
Kiáltás a mélyből
Pokolvonat
Pecz Samu öröksége
e-világ
Lelkigondozás az interneten
Cserkészvezetők képzése Kecskeméten
Indul az Erdélyi Magyar Televízió
Keresztény szemmel
Lélekvesztő
Tehetségkutatás, tehetséggondozás
Férfimisszió
A hét témája
A szenvedő egyházról
Miért van ez?
evél&levél
A liturgiáról
Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz?
Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz? (válasz)
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Hagyomány és haladás
Jézus barátja akarok lenni!
A vasárnap igéje
Az Úr Szolgája
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 10 A nők ökumenikus világimanapjának története

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster