EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 10 - Lélekvesztő

Keresztény szemmel

Hozzászólás a cikkhez

Lélekvesztő

Talán a lélekvesztő szóval lehetne találóan visszaadni annak a hónapok óta tartó, sokszereplős társasjátéknak a lényegét, amely az Európai Unió alkotmánytervezete körül zajlik. Az európai alaptörvény bevezetésében (preambulumában) a keresztény vallási, kulturális és történelmi örökség említésének gondolata ugyanis szinte minden nagy "játékost" lázba hozott - s a küzdelem hevében mintha éppen a lényegről terelődött volna el a figyelem. Hasznos tehát újra felmérni, ki és mennyit is kockáztat ebben a játékban.

Első látásra az egyházakat érné a legérzékenyebb veszteség, ha a kereszténység említésének bábuját végleg ki lehetne ütni a mezőről. A látszat azonban megtévesztő. A megemlítésnek - vagy éppen a hiányának - inkább szimbolikus tétje van, gyakorlati jelentősége ennél sokkal kisebb. Mondhatnánk úgy is, hogy valójában egyetlen ember sem lesz kereszténnyé attól, ha az unió alkotmánya befogadja a keresztény örökség gondolatát, tehát némi történelmi tekintélyvesztést leszámítva az egyházakat nem érné nagy hátrány. De ne mondjuk! Hiszen a szimbólumok mindig túlmutatnak önmagukon, s aki érzékeny a jelképes történések üzenetére, rögtön érzi, hogy a játszma tétje ennél sokkal nagyobb.

Ezt a társasjátékot már a középkorban is ismerték és játszották. Akkor persze még más szabályok szerint fordult a kocka, de a célmező már ugyanott volt megrajzolva: az egységes Európa (az egykori Római Birodalom) megvalósításában. A játékasztalnál néhány világi uralkodó ülhetett csupán és természetesen a pápa. Közöttük folyt a nagy küzdelem, mely az európai kereszténység és az országok urai közötti kölcsönös gyanakvás magját - valljuk meg, sokszor nem ártatlanul - elhintette. De elegendő-e most a régi játékosoknak egymást figyelni éberen, amikor az új játékszabályok lefektetéséről kell dönteni?

Elég lenne talán csak azt javasolni, hogy a hatalmas európai játéktáblát képzeljük el úgy, ahogyan a keresztény vallási örökség említését ellenzők tagadása óhatatlanul sugallja: temetői keresztek nélkül, a templomok és katedrálisok helyén üres telkekkel, a bibliai festmények helyett fehérre meszelt fallal a múzeumokban és üres lapokkal azokban a könyvekben, amelyekben zsidó vagy keresztény bibliai örökség lelhető fel. Apostolok és vértanúk, Benedek és Assisi Ferenc, Luther és Bach nélkül. S persze Krisztus nélkül. És széthullott törvénykönyvekkel, amelyekben az emberi és demokratikus jogok szavai között nyoma sincsen többé azoknak, amelyek egykor keresztény indíttatásból vagy hozzájárulással fogalmazódtak meg. Ez (s valójában még ennél is kevesebb) lenne Európa az Európai Unió - leendő alkotmányával együtt - a keresztény (és zsidó) bibliai, illetve történelmi örökség nélkül...

Mindez nem csupán a régi idők árnyjátéka! A valóságos tét ma nem annak megítélése, hogy létezik-e keresztény örökség az öreg kontinensen - hiszen józan belátással és pártatlan jó szándékkal ezt senki nem tagadhatja -, hanem sokkal inkább az, hogy szembe tudunk-e, szembe merünk-e nézni saját történelmünk valóságával. Messzire jutottunk Jacques Delorsnak, az Európai Bizottság egykori elnökének egyházakra utaló gondolatától, miszerint "Európának lelket kell adni" - az európai lélekadás helyett ma inkább a "lélekvesztő" szenvedély hódít.

De vajon miért olyan botrányos kimondani, hogy örökségünknek tekintjük mindazt, amit az előttünk járt, magukat - többnyire - kereszténynek valló nemzedékek ránk hagytak? Milyen ideológia szerint kell most mindezt átértelmezni, hogy még említés se történjék róla? Mi áll e nagy tagadás - a valóságos tények tagadása - mögött? (S ki ne tudná, milyen veszélyes lehet a történelem meghamisítása!) Talán csak nem olyan ideológiák (valóságíró eszmék) öröksége ez, melyek hajlamosak sértődötten és hisztérikusan lesöpörni a bábukat a játéktábláról, ha nem tetszik nekik valami, és mégis mindenáron győzni akarnak? Sokan ültek már így az asztalhoz, és vetették el a kockát a 20. században. De a végén mindig az derült ki, hogy ilyenkor szó sem volt játékról.

Korányi András


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A liturgikus rend énekei
Élő víz
Halhatatlanok társulata
Heti útravaló
"Bánod-e igazán bűneidet?"
Egyházunk egy-két hete
95 évesen is tettre készen
Jézus ma is gyógyít!
A papírnál erősebben!
Aszódi véleménycsere
Kerületi nap Keszthelyen
Evangélikus kezekbe(n)
Keresztutak
Felszentelt szárny
A terror házától az imádság házába
A nők ökumenikus világimanapjának története
Tehetséggondozás az egyházi iskolákban
Böjti bajor áldozatkészség
Az új Präses: Alfred Buß
Német protestáns egyházi napok 2005
A Terror Házától az imádság házába
Evangélikusok
A szabadságharc evangélikus hőse
Kiáltás a mélyből
Pokolvonat
Pecz Samu öröksége
e-világ
Lelkigondozás az interneten
Cserkészvezetők képzése Kecskeméten
Indul az Erdélyi Magyar Televízió
Keresztény szemmel
Lélekvesztő
Tehetségkutatás, tehetséggondozás
Férfimisszió
A hét témája
A szenvedő egyházról
Miért van ez?
evél&levél
A liturgiáról
Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz?
Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz? (válasz)
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Hagyomány és haladás
Jézus barátja akarok lenni!
A vasárnap igéje
Az Úr Szolgája
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 10 Lélekvesztő

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster