EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 10 - Hagyomány és haladás

Kultúrkörök

Hozzászólás a cikkhez

Hagyomány és haladás

Könyvbemutatóra invitálta az érdeklődőket a Református Egyházzenészek Munkaközössége és a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye. Február 24-én, kedden délután a Ráday Könyvtár olvasótermében gyülekeztek azok, akik emlékezni szeretettek volna Csomasz Tóth Kálmánra, a száz éve született református lelkészre, zenetörténészre és himnológusra.

A Hagyomány és haladás címmel megjelent kötet Csomasz Tóth válogatott írásait tartalmazza. A könyv anyagát Bódiss Tamás egyházzenész szerkesztette, a bibliográfiát Szűcs Endre lelkipásztor állította össze. A szerkesztőbizottság munkájában részt vett még Fekete Csaba tudományos főmunkatárs és Farkas Zoltán zenetörténész is.

A nyolcszáz oldalas kiadvány Csomasz Tóth Kálmán 1943 és 1984 között keletkezett gazdag életművéből válogat. A kötet első részében az egyházi hetilapokban megjelent rövidebb ismeretterjesztő cikkeket találjuk. Az írások nagy része az 1948-ban megjelent református énekeskönyv szerkesztési elveiről, a megújítás szempontjairól, a régi magyar énekek értékeiről szól.

A kötet második része a terjedelmesebb tanulmányoknak ad helyet. Olvashatunk Huszár Gál 1560-as énekeskönyvéről, a genfi zsoltárok énekléséről, négy évszázad egyházi zenekultúrájáról, de találunk olyan fejezetet is, amely a Luther-énekek magyarországi elterjedéséről szól.

Csomasz Tóth Kálmánt egyháza azzal bízta meg, hogy adjon új alapot a gyülekezeti énekgyakorlatnak. Ő ösztönszerűen kutatóként viszonyult e feladathoz: olyan teljességben tárta fel a reformáció énekkincsét, mely - látszólag - messze meghaladta azt a fokot, amelyet a feladat megkövetelt. Három dologgal jellemezhetnénk ezt: a kutató vadászszenvedélye, a nem emberi szemnek szóló lelkiismeretesség és az anyag iránti mélységes tisztelet. Hatalmas életműve e megközelítés eredménye.

Bárcsak minél több evangélikus egyházzenész és lelkész is követné ezt a példát, felismerve, hogy ma sem lehet máshogyan komoly eredményt elérni!

Ecsedi Zsuzsa


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A liturgikus rend énekei
Élő víz
Halhatatlanok társulata
Heti útravaló
"Bánod-e igazán bűneidet?"
Egyházunk egy-két hete
95 évesen is tettre készen
Jézus ma is gyógyít!
A papírnál erősebben!
Aszódi véleménycsere
Kerületi nap Keszthelyen
Evangélikus kezekbe(n)
Keresztutak
Felszentelt szárny
A terror házától az imádság házába
A nők ökumenikus világimanapjának története
Tehetséggondozás az egyházi iskolákban
Böjti bajor áldozatkészség
Az új Präses: Alfred Buß
Német protestáns egyházi napok 2005
A Terror Házától az imádság házába
Evangélikusok
A szabadságharc evangélikus hőse
Kiáltás a mélyből
Pokolvonat
Pecz Samu öröksége
e-világ
Lelkigondozás az interneten
Cserkészvezetők képzése Kecskeméten
Indul az Erdélyi Magyar Televízió
Keresztény szemmel
Lélekvesztő
Tehetségkutatás, tehetséggondozás
Férfimisszió
A hét témája
A szenvedő egyházról
Miért van ez?
evél&levél
A liturgiáról
Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz?
Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz? (válasz)
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Hagyomány és haladás
Jézus barátja akarok lenni!
A vasárnap igéje
Az Úr Szolgája
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 10 Hagyomány és haladás

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster