EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 10 - Aszódi véleménycsere

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Aszódi véleménycsere

Felügyelők és lelkészek találkozója az Északi Egyházkerületben

Aszódi vélemánycsere
Az összetartozás megélése, egymás gondolatainak megismerése, ugyanazon ügy több oldalról való körbejárása egy egyházkerületen belül úgy lehetséges, ha egy helyen lehetőleg minél nagyobb számban összegyülekezünk, és minél többen megszólalunk. Hiszen ki ne tanulhatna mások véleményéből, élet- és egyházfelfogásából? A nyitottság, az egymásra figyelés nemcsak fontos, de elengedhetetlenül szükséges is közösségeinkben. A hasonló vagy esetleg ugyanabban a tisztségben munkálkodó ugyanis olyasmit is láthat, amire én eddig még nem figyeltem fel, olyasmit is megkérdezhet, amihez nekem nincsen bátorságom...

Az aszódi gyülekezet kényelmes és tágas nagytermében február 28-án, szombaton ezt a nyitottságot és sokszínűséget élhette át az Északi Egyházkerület közel száz lelkésze és felügyelője, gyülekezeti küldötte.

Az alkalom Detre János áhítatával kezdődött. A házigazda esperes Mt 5,37 alapján az egyházban történő világos állásfoglalásra hívta fel a résztvevők figyelmét.

A jelenlévők személyes bemutatkozását követően D. Szebik Imre püspök "Az istentiszteleti rend megújításának lehetőségei és szempontjai" címmel tartott előadást, melyet megbeszélés követett. Egyházunk elnök-püspöke kitért azokra a kérdésekre is, melyek nemcsak az északi kerületet, hanem egész egyházunkat foglalkoztatják: Miért van szükség új Agendára? A régihez képest miben tér el az új istentiszteleti rend?

Az ebéd előtti egy órában hét, a kerületben szolgáló felügyelő (dr. Győri József, dr. Garády Péter, dr. Bárdossy Tamás, Fischlné dr. Horváth Anna, dr. Breuer Katalin, dr. Meskó László, Benczúr László) fogalmazta meg a lelkészekkel, a gyülekezetekkel, az egyházmegyékkel, az egyházkerülettel, az Országos Egyházzal, a zsinattal és a társadalomban tanúsított magatartással kapcsolatos elvárásait.

A délutáni fórumon D. Szebik Imre püspök, Benczúr László kerületi felügyelő, Bozorády Zoltán, Detre János, Veczán Pál, Szabó András esperes, Helfrich Péter, az Ingatlanrendezési és -nyilvántartási Osztály vezetője, valamint dr. Benkő Ingrid jogtanácsos válaszolt a feltett kérdésekre.

A találkozó a lelkészek hozzászólásaival folytatódott: Győrfy Mihály nyírszőlősi, Thuránszky István béri, Szabó András vanyarci és Blázy Árpád kelenföldi lelkész mondta el a gyülekezeti felügyelőkről, a közös munkáról, az együtt végzett szolgálatokról alkotott véleményét és tapasztalatait.

A szombati alkalom Bozorády Zoltán áhítatával záródott. A Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye esperese 1Jn 4,16 alapján bizonyságot téve vallotta: "Semmiféle magyarázat nincs arra, hogy Jézushoz tartozom. Ragaszkodom Jézushoz, mert ismerem Isten szeretetét. Csak azt tudom mondani: Köszönöm."

Az Északi Egyházkerülethez tartozó egyházközségek lelkészei és gyülekezeti tagjai legközelebb május 22-én, a kerületi missziós napon találkoznak Szolnokon!

Horváth-Hegyi Olivér

Regionális hozzárendelés: Aszódi Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A liturgikus rend énekei
Élő víz
Halhatatlanok társulata
Heti útravaló
"Bánod-e igazán bűneidet?"
Egyházunk egy-két hete
95 évesen is tettre készen
Jézus ma is gyógyít!
A papírnál erősebben!
Aszódi véleménycsere
Kerületi nap Keszthelyen
Evangélikus kezekbe(n)
Keresztutak
Felszentelt szárny
A terror házától az imádság házába
A nők ökumenikus világimanapjának története
Tehetséggondozás az egyházi iskolákban
Böjti bajor áldozatkészség
Az új Präses: Alfred Buß
Német protestáns egyházi napok 2005
A Terror Házától az imádság házába
Evangélikusok
A szabadságharc evangélikus hőse
Kiáltás a mélyből
Pokolvonat
Pecz Samu öröksége
e-világ
Lelkigondozás az interneten
Cserkészvezetők képzése Kecskeméten
Indul az Erdélyi Magyar Televízió
Keresztény szemmel
Lélekvesztő
Tehetségkutatás, tehetséggondozás
Férfimisszió
A hét témája
A szenvedő egyházról
Miért van ez?
evél&levél
A liturgiáról
Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz?
Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz? (válasz)
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Hagyomány és haladás
Jézus barátja akarok lenni!
A vasárnap igéje
Az Úr Szolgája
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 10 Aszódi véleménycsere

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster