EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 10 - Az új Präses: Alfred Buß

Keresztutak

Találkozás Vesztfáliában

Hozzászólás a cikkhez

Az új Präses: Alfred Buß

Találkozás Vesztfáliában
Vesztfáliában nem püspöknek (Bischof), hanem Präsesnek (elöljáró, elnök) nevezik az evangélikus egyház vezetőjét. Az elmúlt vasárnap vezetőváltásra került sor a német tartományi egyház élén. Elbúcsúzott az eddigi Präses, Manfred Sorg, és beiktatták hivatalába Alfred Bußt. Mivel a magyar protestantizmus hagyományosan jó kapcsolatot ápol a vesztfáliai testvérekkel, és a Bielefeld központú egyház mind a magyarországi reformátusok, mind az evangélikusok életét figyelemmel kíséri, e sorok írója (a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodaigazgatójaként) Bölcskei Gusztáv püspökkel, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnökével együtt részt vett az új vezető beiktatásán.

A házigazdák a váratlanul hidegre fordult időben - az ottaniak számára szinte ismeretlen nagy hóesésben - meleg szívvel fogadták a magyar delegációt. Természetes is ez, hiszen Bielefeld egyházi levegőjű kerületében, Bethelben évtizedek óta sok magyar fordul meg. Köztudott, hogy az elmúlt évszázadok során jó néhány magyar teológus és diakónus készült itt szolgálatára. Friedrich Bodelschwing városában napjainkban is lehet találkozni magyar fiatalokkal.

Az új szolgálattevő beiktatása összekapcsolódott elődje búcsúztatásával. A liturgia elgondolkodtatóan szép része volt az, amikor a "stafétabotot" átadó és az azt átvevő kölcsönösen megáldotta egymást. Az új egyházvezető szolgálatba indulását jelentős létszámú ökumenikus "csapat" imádságos szeretete kísérte. Nemcsak magyarok és erdélyiek vettek részt az ünnepségen, de távoli országokból, sőt kontinensekről - így az indonéz szigetvilágból, Tanzániából, Namíbiából, az Amerikai Egyesült Államokból, Argentínából - is érkeztek vendégek. Hála a szervezőknek, ez a népes ökumenikus csoport már a beiktatást megelőző találkozások során átélhette a világ kereszténységének összetartozását.

Alfred Buß eddig az egyik egyházmegye főesperese volt (ennek ott szuperintendens az elnevezése). Gyülekezeti, egyházmegyei tapasztalata mellett különösen is jól jellemzi szolgálatát az a munka, amelynek az elmúlt években állt az élére. "Az egyház jövője" címet viselő projektben igen széles körű beszélgetés, alapos teológiai vizsgálódás alapján határozták meg, hogy mi az, amiben az egyház a 21. században megtarthatja tradícióit, és mi az, amiben föl kell adnia megszokásait, új utakat, új szolgálati lehetőséget keresve. Alfred Buß személyében tehát jövőorientált ember került a vesztfáliai egyház élére.

Beköszöntő igehirdetésében a Präses - a 126. zsoltár alapján - a keresztény ember igazi öröméről, vidámságáról, ujjongásáról szólt. A minket körülvevő világ minden nyomorúsága, az emberi lét ismert terhei, a bűn okozta fájdalmak ellenére mégis lehet örülni és örömmel szolgálni, hiszen a szabadító Úr gyermekeiként más szemszögből láthatjuk az életet, a valóságot. Miatta lehet az egyház vidáman szolgáló, panaszkodás helyett ujjongó, Istent dicsérő közösség.

A leköszönő Manfred Sorg két évvel ezelőtt járt Magyarországon, és most is nagy szeretettel emlegette a nálunk szerzett élményeit, tapasztalatait. Ezen a héten egyébként a vesztfáliai evangélikusok viszonozzák a magyarok múlt heti látogatását: küldöttségük fontos megbeszélésre érkezik Magyarországra. Májusban ugyanis közös lelkészkonferenciát készülünk tartani az egyházaknak az EU-ban betöltött szerepéről. Ezen az alkalmon - a magyar református és evangélikus lelkészek mellett - vesztfáliai lelkipásztorok is jelen lesznek. Mert a testvéri közösség él. A mostani találkozás is ezt jelezte.

Hafenscher Károly (ifj.)


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A liturgikus rend énekei
Élő víz
Halhatatlanok társulata
Heti útravaló
"Bánod-e igazán bűneidet?"
Egyházunk egy-két hete
95 évesen is tettre készen
Jézus ma is gyógyít!
A papírnál erősebben!
Aszódi véleménycsere
Kerületi nap Keszthelyen
Evangélikus kezekbe(n)
Keresztutak
Felszentelt szárny
A terror házától az imádság házába
A nők ökumenikus világimanapjának története
Tehetséggondozás az egyházi iskolákban
Böjti bajor áldozatkészség
Az új Präses: Alfred Buß
Német protestáns egyházi napok 2005
A Terror Házától az imádság házába
Evangélikusok
A szabadságharc evangélikus hőse
Kiáltás a mélyből
Pokolvonat
Pecz Samu öröksége
e-világ
Lelkigondozás az interneten
Cserkészvezetők képzése Kecskeméten
Indul az Erdélyi Magyar Televízió
Keresztény szemmel
Lélekvesztő
Tehetségkutatás, tehetséggondozás
Férfimisszió
A hét témája
A szenvedő egyházról
Miért van ez?
evél&levél
A liturgiáról
Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz?
Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz? (válasz)
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Hagyomány és haladás
Jézus barátja akarok lenni!
A vasárnap igéje
Az Úr Szolgája
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 10 Az új Präses: Alfred Buß

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster