EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 10 - A Terror Házától az imádság házába

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

A Terror Házától az imádság házába

A Terror Házától az imádság házába
A kommunizmus áldozatainak emléknapján, február 25-én ökumenikus istentiszteleten emlékeztek meg a budapesti Hold utcai református templomban a vörös diktatúra mártírjairól. Az eseményen egyházunkat Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke képviselte.

Mint ismeretes, az Országgyűlés 2000-ben nyilvánította február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává. Érdekes összefüggés, hogy ez idén hamvazószerdára esett, amely a keresztény ember számára szintén az emlékezés, illetőleg az Istenre figyelés időszakának, a böjtnek a kezdetét jelöli.

A budapesti ökumenikus főhajtás a Terror Háza Múzeum előtt kezdődött, ahol - a Fidesz Magyar Polgári Szövetség parlamenti frakciójának szervezésében - számos közéleti és magánember gyújtott gyertyát a vörös terror áldozatainak tiszteletére és emlékére. A múzeum elől sokan vonultak át gyalog a Hold utcai református templomba, hogy ökumenikus istentisztelet keretében folytassák méltó megemlékezésüket.

Elmélkedésében Kis Rigó László római katolikus püspök kifejtette: a kommunista diktatúra által elhurcolt emberek szenvedése nem volt értelmetlen. Ezek az emberek tudták, hogy van értelme áldozathozataluknak.

Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke igehirdetésében rávilágított: egy olyan nép, amely nem tud imádkozni, jövő nélküli. A nemzeteknek és nemzedékeknek nemcsak a testét, hanem a lelkét is meggyötörték, elrabolták a bolsevik hatalom kiszolgálói. Ideje újrafogalmazni küldetésünket, szembe kell néznünk a múltunkkal, tudatosítanunk kell a megtörtént szörnyűségeket, hogy a történelem e sötét fejezete soha többé ne ismétlődhessen meg.

Szabó István református püspök azzal a meggyőződéssel emlékeztetett a múltra, hogy "akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál" (Róm 8,28).

A kommunizmus áldozatainak emléknapja arra hivatott, hogy társadalmunkat, magyar népünket emlékeztesse azokra a borzalmakra, amelyek hazánkban történtek. Jelenleg még nem számoltunk le az "átkos" korszakkal, kísért bennünket a múlt, nem merünk szembenézni vele, nem dolgoztuk fel a történteket. A holokauszt történelmi tényei mellett azoknak a tízmillióknak a szenvedéséről és haláláról is tényszerűen kellene tanulniuk gyermekeinknek az iskolákban, akik a vörös terror áldozatai lettek.

Elgondolkodtató és sokatmondó, hogy a Fővárosi Közgyűlés február 26-i ülésén leszavazták azt a javaslatot, miszerint szobrot kellene állítani gróf Teleki Pál egykori miniszterelnöknek, ugyanakkor az az indítvány, hogy Sztálin nevét töröljék Budapest díszpolgárainak névsorából, napirendre sem került...

Szabó Szilárd


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A liturgikus rend énekei
Élő víz
Halhatatlanok társulata
Heti útravaló
"Bánod-e igazán bűneidet?"
Egyházunk egy-két hete
95 évesen is tettre készen
Jézus ma is gyógyít!
A papírnál erősebben!
Aszódi véleménycsere
Kerületi nap Keszthelyen
Evangélikus kezekbe(n)
Keresztutak
Felszentelt szárny
A terror házától az imádság házába
A nők ökumenikus világimanapjának története
Tehetséggondozás az egyházi iskolákban
Böjti bajor áldozatkészség
Az új Präses: Alfred Buß
Német protestáns egyházi napok 2005
A Terror Házától az imádság házába
Evangélikusok
A szabadságharc evangélikus hőse
Kiáltás a mélyből
Pokolvonat
Pecz Samu öröksége
e-világ
Lelkigondozás az interneten
Cserkészvezetők képzése Kecskeméten
Indul az Erdélyi Magyar Televízió
Keresztény szemmel
Lélekvesztő
Tehetségkutatás, tehetséggondozás
Férfimisszió
A hét témája
A szenvedő egyházról
Miért van ez?
evél&levél
A liturgiáról
Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz?
Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz? (válasz)
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Hagyomány és haladás
Jézus barátja akarok lenni!
A vasárnap igéje
Az Úr Szolgája
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 10 A Terror Házától az imádság házába

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster