EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 10 - Férfimisszió

Keresztény szemmel

Hozzászólás a cikkhez

Férfimisszió

A missziót végezzük - ha végezzük, ha tudjuk, hogy mi az -, a női misszió is kibontakozóban van, de hiányzik még egy ág: a férfimisszió. Férfiak. A legelhanyagoltabb missziói ág és terület. Ők hiányzanak leginkább a gyülekezetekből, a családokból, a munkahelyekről (orvos, tanár stb.). Talán a hobbiba, szenvedélyekbe, semmittevésbe belekeseredve élik magányos életüket - a többiek között is.

Mi a férfi Istentől kapott szerepe, tőle származó helye a különféle közösségekben? Hogyan közeledjünk felé, mit mondjunk neki, és mit tegyünk érte?

Ki végezze az értük és köztük való szolgálatot? Úgy gondolom, egy másik férfi.

  1. Egy férfi hitben hűséges élete, példája ugyanis kihívás lehet a másiknak.
  2. Egy férfi segíteni tud a másik férfi lelki fejlődésében.
  3. A férfiak biztathatják, bátoríthatják egymást a hit harcában.

S ez a szolgálat abban segíti a férfiakat, hogy Istentől kapott helyükre kerüljenek vissza! Isten szeretetének és Igéjének az ereje a leghatalmasabb erő a világon. Megváltoztatta a történelem menetét is Jézus Krisztus eljövetele által; s megváltoztathatja a férfiak életét, gondolkodását is, hogy helyükre kerüljenek a gyülekezetben, családban és a világban - és szolgálatuk nyomán sok öröm és áldás fakadjon. Szolgáljuk Istent - mindnyájan.

Segítsük a férfiakat, hogy:

  1. Elkötelezetten kövessék Jézus Krisztust, Istent dicsőítő, imádságos és Isten Igéje iránt engedelmes szívvel - a Lélek ereje által.
  2. Egymást is a jóban, a hit útján támogassák.
  3. Lelki és erkölcsi tisztaságban éljenek.
  4. Házasságuk szilárd legyen, a szereteten, a bibliai értékeken alapuljon.
  5. A missziói parancs nyomán (Mt 28) végezzék a missziót, és így pozitív hatással legyenek környezetükre, illetve az egész világra.

Egy keresztény fiú 19 éves korában elindult az Úr útján. Közösségükben csak fiatalabb fiúk voltak. Amikor egy hozzá hasonló korú, érett keresztény ifjú bekapcsolódott a gyülekezet életébe, az ő élete is megváltozott: volt előtte példa, volt kivel kérdéseit megbeszélni, volt kitől buzdítást kapni, és elkezdtek együtt szolgálni. Az elmúlt néhány év alatt több fiatal elindult az Úr útján, és mer lelki, erkölcsi és szexuális tisztaságban élni ebben a kísértésekkel teli világban. És mindez egy fiatal férfi hűséges és állhatatos szolgálatával kezdődött.

Talán te is kezdhetsz valahol valami áldottan újat...

Széll Bulcsú


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A liturgikus rend énekei
Élő víz
Halhatatlanok társulata
Heti útravaló
"Bánod-e igazán bűneidet?"
Egyházunk egy-két hete
95 évesen is tettre készen
Jézus ma is gyógyít!
A papírnál erősebben!
Aszódi véleménycsere
Kerületi nap Keszthelyen
Evangélikus kezekbe(n)
Keresztutak
Felszentelt szárny
A terror házától az imádság házába
A nők ökumenikus világimanapjának története
Tehetséggondozás az egyházi iskolákban
Böjti bajor áldozatkészség
Az új Präses: Alfred Buß
Német protestáns egyházi napok 2005
A Terror Házától az imádság házába
Evangélikusok
A szabadságharc evangélikus hőse
Kiáltás a mélyből
Pokolvonat
Pecz Samu öröksége
e-világ
Lelkigondozás az interneten
Cserkészvezetők képzése Kecskeméten
Indul az Erdélyi Magyar Televízió
Keresztény szemmel
Lélekvesztő
Tehetségkutatás, tehetséggondozás
Férfimisszió
A hét témája
A szenvedő egyházról
Miért van ez?
evél&levél
A liturgiáról
Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz?
Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz? (válasz)
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Hagyomány és haladás
Jézus barátja akarok lenni!
A vasárnap igéje
Az Úr Szolgája
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 10 Férfimisszió

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster