EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 18

18. szám – 2004/05/02

   Húsvét ünnepe után 3. vasárnap (Jubilate)

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Vele együtt munkálkodva intünk is titeket; úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. 2Kor 6,1 (Zsolt 103,11; Jn 15,1–8; 1Jn 5,1–4; Zsolt 148) Pál apostol a megbékélés üzenetének hirdetőiről szól ebben az igeversben. Jézus ... >>

Liturgikus sarok

Koncentrált ige
A Liturgikus sarok újabb belső sorozatában nem formákról és nem eszközökről olvashatunk, hanem az istentisztelet lényegéről. Az elmúlt héten így fogalmaztunk: a liturgia imádkozott dogma. Ezúttal biblikus oldalról közelítjük meg a liturgia tartalmát. >>

Élő víz

A tudatlanok bátorsága
Amikor az ember fiatal, és még nagyon keveset tud a világról, általában gondolkodás nélkül, bátran belevág mindenbe. Nem érez félelmet, mert sokszor nem is tudja, mitől kellene félnie. Jómagam is így voltam ezzel. Bizalommal fordultam az emberek ... >>

Eltékozolt szeretet
Azt mondják, túl sokat beszélünk a szeretetről, pedig az az igazság, hogy nem lehet eleget beszélni róla. Nem kell szégyellnünk a tartalmát. Nem kell helyettesítgetni modern kifejezésekkel. Őszintén bevallhatjuk szeretetéhségünket, amelyet nem tud ... >>

Anyám
Életéből ki adott életet? Kicsinyke bölcsőbe ki fektetett? Ki pólyált be féltő szeretettel? Ki szoptatott délben, este, reggel? Álmaimban is ki vigyázott rám? – Te voltál az, szerető jó Anyám! Ki fürdetett langyos vízben engem? ... >>

Heti útravaló
Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. (2Kor 5,17) >>

Egyházunk egy-két hete

Templomfosztogató(k) járt(ak) Csőváron!
Ismét templomi betörésről kell hírt adnunk az EvÉlet hasábjain. Ez alkalommal az 1826-ban épült csővári evangélikus templomban jártak tolvajok. Múlt héten, valószínűleg csütörtökről péntekre virradó éjjel – azaz április 22-én vagy 23-án, a ... >>

Gálaműsor hitvallással
Múlt hét pénteken hatodik alkalommal rendezték meg Szarvason a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola gálaműsorát a városi művelődési házban. A színes kulturális programot követően Molnár Zsuzsa igazgatót kérdeztük az eseményről. >>

Szeretetotthon
A szarvas-ótemplomi gyülekezet 1992-ben határozta el, hogy szeretetotthon létrehozásával segít a gyülekezethez tartozó idős emberek helyzetén. Az elmúlt évtizedben a gyülekezet diakóniai szolgálata egyre bővült. Az évekig tartó, többlépcsős ... >>

Nők Luther-kabátban
Egyháztörténeti jelentőségű pillanat tanúi lehettek mindazok, akik április 24-én részt vettek a Nők Luther-kabátban című konferencián az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Az EHE gyakorlati tanszéke, valamint a Női Misszió által szervezett rendezvényen első ízben mondatott ki: egyházunk bocsánattal tartozik azért, hogy női szolgatársait évtizedeken át méltatlan és gyakran megalázó helyzetben – „lelkészi munkatársi” státusban – tartotta. >>

Egyházkerületi közgyűlés Celldömölkön
A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület közgyűlésének szavazati és tanácskozási joggal rendelkező tagjai ebben az esztendőben április 24-én gyűltek össze, hogy egyházi törvényeink értelmében megtartsák évi rendes közgyűlésüket. Ezúttal a celldömölki templom adott otthont a tanácskozásnak. >>

Szentelések, szentségek és hálaadások ünnepe Bobán
Néhány évvel ezelőtt a bobai evangélikusok egy alapítványt hoztak létre, hogy segítsék 220 éves templomuk felújítását. Amikor elkezdték a munkát, még senki nem gondolta, hogy a befejezést követő hálaadó istentisztelet ünnepségsorozattá fog válni. Annak, hogy így történt, egy váratlan tűzeset volt az oka, amely nem megakasztotta a munkálatokat, hanem újabb lendületet adott a folytatáshoz, sőt a közösség építéséhez is… >>

Keresztutak

Teológusok találkoztak
A közép-európai protestáns teológiai hallgatók szimpóziumát azért hívták életre a szervezők, hogy a szomszédos országok teológusai találkozhassanak egymással, és eszmét cserélhessenek azokról a tudományos kérdésekről, amelyek a kortársaikat foglalkoztatják. Az immár második alkalommal megrendezett konferencián – amelyre a nagyhéten került sor Pozsonyban – a résztvevők német vagy angol nyelven tartottak rövid előadást szakdolgozati témájukról. A találkozón hittudományi egyetemünket Hulej Enikő és Kovács Áron képviselte. >>

Rájár a rúd az egyházakra?
Az egyházakra az európai parlamenti választások közeledtével újra rájár a rúd – mondta dr. Szabó István református püspök a Dunamelléki Református Egyházkerület pénteki közgyűlésén Budapesten. Hozzátette: a választási időszak közeledtével „lassan már megszokjuk, hogy valamilyen módon – többnyire negatívan – kampánytémává leszünk”. >>

Ortodox keresztény egyházi napok
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) határozata értelmében április 24–25-én immár másodszor rendezték meg az ortodox keresztény egyházi napokat. A különféle kulturális programokat és lelki alkalmakat kínáló rendezvénynek ezúttal két település, Budapest és Gyula adott otthont. A szombat esti központi ünnepségre – melyen részt vettek a magyarországi egyházak vezetői, valamint a romániai egyházi, politikai és kulturális élet kimagasló tisztségviselői is – lapunk is meghívást kapott. A BM Duna Palota színháztermében tartott eseményen egyházunkat D. Szebik Imre elnök-püspök képviselte. >>

Újra köztéren áll az aradi Szabadság-szobor
Aradon felavatták a Zala György által 1887-ben készített Szabadság-szobrot, és leleplezték a 48-as román forradalmi emlékmű makettjét is. Az április 25-i ünnepségen jelen volt Medgyessy Péter magyar miniszterelnök is, ám román kollégája nem vett részt az avatáson. (Adrian Nastase korábban bejelentette, hogy csak akkor megy el Aradra, ha már a román forradalmi emlékmű is elkészült.) Az ünnepségen ugyanakkor felszólalt Razvan Teodorescu kultuszminiszter, aki a román politikai vezetők közül elsőként jelentette ki nyilvánosan, hogy a román közvéleményben élő hiedelemmel ellentétben a 13 magyar tábornok nem a románok ellen harcolt. (Az aradi ünnepséget többször zavarta meg román nacionalisták füttye, bekiabálása – az ott lévő román vezetőket egy kisebb csoport árulással vádolta.) >>

Protestáns tavasz a Hold utcában
Az egykori német ajkú evangélikusok és reformátusok 2002 tavaszán újjáépült templomában immár harmadik alkalommal kerül sor a Protestáns tavasz elnevezésű rendezvénysorozatra. A programoknak az a céljuk, hogy egy keveset bemutassanak abból a szellemi, lelki, diakóniai gazdagságból és vitakultúrából, mely a keresztény hitből és a protestáns értékekből fakad. >>

Az igaz szeretet cselekszik! (1Kor 13)
A Biblia arról tanúskodik, hogy Isten szeret. Az Isten és ember közötti kapcsolatot meghatározza Isten irántunk való szeretete. Isten annyira féltő szeretettel óvta népét, hogy felszabadította őket az elnyomás alól, megvédte őket ellenségeiktől; ... >>

e-világ

Kapcsolattartás az alma materrel
Ami évekkel ezelőtt akár hetekig is eltartott, ma percek alatt megoldható. Életünkben egyre több helyen játszik fontos szerepet a számítógép és vele együtt az internet is. Teret hódít magának a munkahelyeken, a bevásárlásnál, és még sorolhatnám. Így van ez a kapcsolataink fenntartásában is. Mindenki emlékezik még arra, amikor a gimnáziumot vagy a középiskolát elvégezve szeretett osztálytársai a szélrózsa minden irányába szóródtak szét. A barátságok persze nem szakadtak meg, de a levélváltás, illetve a telefonbeszélgetések kivételével nemigen adódott más lehetőség arra, hogy régen látott társainkkal kapcsolatba kerüljünk. A mai fiatalok azonban már jóval könnyebb helyzetben vannak… >>

Déli harangszó
A jövő héten minden délben a bonyhádi evangélikus templom harangja szól a Kossuth rádióban. Bonyhád a Tolnai-Hegyhát és a Mecsek között elterülő Völgység városa. Nevét az erdélyi Gyula fejedelem fiairól kapta. A hódoltság idején elnéptelenedett, és ... >>

A német államelnök Magyarországon
A Német Szövetségi Köztársaság elnöke, dr. Johannes Rau és felesége április 20–22. közötti magyarországi látogatása alkalmából a Kempinski Hotelben fogadta a történelmi egyházak vezetőit, köztük D. Szebik Imrét, a Magyarországi Evangélikus ... >>

Az EU-hoz most csatlakozó országok egyházairól informál a Gustav Adolf Segélyszolgálat
Az uniós csatlakozás előtt álló tíz ország protestáns egyházai közül nyolcról nyújt bővebb tájékoztatást internetes oldalán a Gustav Adolf Segélyszolgálat. A www.gustav-adolf-werk.de akciók (Aktionen) menüpontjában az egyes országok egyházairól, ... >>

Keresztény szemmel

Immár bent az Európa-házban
Ha valaki alig tizenöt évvel ezelőtt azt jósolja, hogy Magyarország a 21. század kezdetén a NATO, majd az Európai Unió teljes jogú tagja lesz, gyanakodva néztek volna rá. Túl közel volt még a megelőző négy évtized, a háromévenkénti turistaútlevél, a ... >>

Gyermekre vágyó anyák napja
Egy évvel ezelőtt anyák napján még nem tudtam, hogy három pici babát hordok a szívem alatt. Amikor először örülhettem felhőtlenül annak, hogy Isten meghallgatta a kérésünket, és végre gyermekeket várok, akkor döntöttem el, hogy egy év múlva anyák ... >>

A hét témája

Az egyházak szerepe az Európai Unióban
Az Európai Unió bővítésének az új tagállamokra gyakorolt hatásairól és az egyházak szerepéről rendezett konferenciát a fővárosban az Európai Egyházak Konferenciája (EEK) Egyház és Társadalom Bizottsága, valamint a Magyarországi Református Egyház. A több mint ötven résztvevő között egyházunkat Gáncs Péter püspök, a határon túli magyar evangélikus közösséget pedig Adorjáni Dezső, a romániai magyar evangélikus egyház püspökhelyettese képviselte. >>

Az Európai Egyházak Konferenciája
Az Európai Egyházak Konferenciája 1959-ban alakult. Tevékenységének középpontjában a kereszténység egységének előmozdítása, valamint az egyházak társadalmi szolgálata áll. Az ökumenikus szervezetnek Európa ötvenhárom országában összesen 126 ... >>

Egyházaink és az Európai Unió
Ma érthető módon mindennapi beszélgetéseink, a világi és az egyházi média egyik állandó témája az Európai Unió államközösségébe való belépésünk. Sokan vannak közöttünk olyanok, akik erre a valóban korszakalkotó történelmi változásra csupán mint a jövőnkre gondolnak. Azok – mintegy két generációnak a tagjai – tekinthetnek így a csatlakozásra, akik személyesen nem ismerik – mert maguk nem élték át – a múltat, a 20. század gyötrelmes, szenvedésekkel és a legsúlyosabb próbatételekkel teli évtizedeit, hiszen még meg sem születtek, vagy csak halvány gyermekkori emlékeikben él ez az időszak. Pedig soha nem volt annyira időszerű az ősi bölcsesség: „Historia est magistra vitae” (vagyis „A történelem az élet tanítómestere”), mint éppen napjainkban, ezeknek a történelmi változásoknak a küszöbén! >>

A protestantizmus jelentősége az európai közösségben
A fenti figyelemre méltó és aktuális címmel a német Evangélikus Szövetség tartotta konferenciáját március végi Thüringia fővárosában, Erfurtban. A téma megválasztásában közrejátszott az a tény, hogy német testvéreinknek egyre inkább meg kell barátkozniuk a gondolattal: a protestantizmus a bővülő EU-n belül igazi kisebbséggé lesz. A nyugatnémet vagy skandináv viszonyokhoz képest az unióban a protestánsság az össznépességnek mindössze a 11%-át teszi ki. Ez természetszerűleg új kihívást és feladato(ka)t jelent. >>

EU-alkotmány: 750 ezren kérik a kereszténységre való utalást
Már hétszázötvenezer európai írta alá azt a petíciót, amely szorgalmazza, hogy az Európai Unió készülő alkotmányában szerepeljen a keresztény gyökerekre való utalás. – Számos társadalmi szervezet is támogatta az aláírásgyűjtést, e ... >>

Van-e közös identitásuk az európaiaknak?
Amióta létezik az öreg kontinens, folyamatos a nemzetek közötti háborúskodás, civakodás. Most, hogy 2004 májusában az Európai Unió 25 tagúra bővül, felvetődik a kérdés: van-e közös alapja az egységnek, van-e közös európai identitás? >>

Egyház, állam, társadalom a jelenkori Európában
A fenti címmel Kende Péter, Párizsban és Budapesten élő politológus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja (képünkön) tartott nagy sikerű előadást az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület legutóbbi estjén, április 22-én. Az Ökumenikus ... >>

evél&levél

Névtelen levél
Igen elgondolkodtatott annak a névtelen levélnek a tartalma, amelyet egyházunk püspökéhez intéztek. (D. Szebik Imre válaszát április 11-i lapszámunkban olvashatták – A szerk.) Azt hiszem, sokak hozzáállását tükrözik az ott leírtak: a keresztény ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Bizony aki nem úgy tekinti Isten kegyelmét, hogy őt mint bűnöst megtűri és üdvözíti, s mindig csak az ő életét látja maga előtt, az sohasem fog örülni Istennek, nem fogja szeretni és dicsérni őt. Ellenben ha azt halljuk, hogy ő minket, ... >>

Kultúrkörök

Kortársunk, Shakespeare
Meghajol a publikum előtt. Mintha most ért volna véget az előadás, úgy búcsúzik a nézőktől a színész-író, William Shakespeare. Mészáros Andor szobrászművész alkotása – mely ezt a pillanatot örökíti meg – immár egy esztendeje nemcsak ... >>

A vasárnap igéje

Láss túl a horizonton!
A húsvét utáni harmadik vasárnap régi latin neve Jubilate, amely azt jelenti: „Örüljetek!” Ismerve a világ és benne az egyes ember sok-sok gyógyíthatatlan sebét, senki sem mondhatja hitelesen: örüljetek! Nemcsak értelmetlenül, de ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Istenünk, aki az öröm szerzője és beteljesítője vagy, kérünk, emeld fel szívünket. Nyisd meg szemünket, hogy lássuk ajándékaidat, amelyeket kérésünk nélkül naponta elkészítesz nekünk. Hadd örüljünk a hit ajándékának, amellyel ablakot nyitsz a ... >>

EvÉlet - Lelki segély

EvÉlet- Lelki segély
„Huszonhét éves vagyok, de úgy érzem, nincs jövőm itt Magyarországon. Kisvállalkozásom gyakorlatilag csődbe jutott, így felhagytam az önállósági tervekkel, és jelenleg beosztottként dolgozom. Pesten van albérletem, úgyhogy mire kifizetem a lakás költségeit, éppen annyi marad a keresetemből, hogy ennivalót vásároljak magamnak. Sorozatos csalódásokkal a hátam mögött nem találtam igazi társat magamnak. Most, hogy kinyílnak a kapuk Európa felé, úgy érzem, régi álmom válhat valóra: külföldön keresek munkalehetőséget, nyelvet tanulok, és talán ott alapítok családot is. Németországra gondoltam, és kezdetnek a gyermekfelügyeletre. Valahogy mégis félek belevágni! Jólesne, ha lelkésznő bátorítana, és imádkozna értem!” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Koncentrált ige
Élő víz
A tudatlanok bátorsága
Eltékozolt szeretet
Anyám
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Templomfosztogató(k) járt(ak) Csőváron!
Gálaműsor hitvallással
Szeretetotthon
Nők Luther-kabátban
Egyházkerületi közgyűlés Celldömölkön
Szentelések, szentségek és hálaadások ünnepe Bobán
Keresztutak
Teológusok találkoztak
Rájár a rúd az egyházakra?
Ortodox keresztény egyházi napok
Újra köztéren áll az aradi Szabadság-szobor
Protestáns tavasz a Hold utcában
Az igaz szeretet cselekszik! (1Kor 13)
e-világ
Kapcsolattartás az alma materrel
Déli harangszó
A német államelnök Magyarországon
Az EU-hoz most csatlakozó országok egyházairól informál a Gustav Adolf Segélyszolgálat
Keresztény szemmel
Immár bent az Európa-házban
Gyermekre vágyó anyák napja
A hét témája
Az egyházak szerepe az Európai Unióban
Az Európai Egyházak Konferenciája
Egyházaink és az Európai Unió
A protestantizmus jelentősége az európai közösségben
EU-alkotmány: 750 ezren kérik a kereszténységre való utalást
Van-e közös identitásuk az európaiaknak?
Egyház, állam, társadalom a jelenkori Európában
evél&levél
Névtelen levél
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Kortársunk, Shakespeare
A vasárnap igéje
Láss túl a horizonton!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet- Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 18

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster