EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 21

21. szám – 2004/05/23

   Húsvét ünnepe után 6. vasárnap (Exaudi)

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszságot! Zsolt 97,10a (1Pt 1,15; Jn 15,26–16,4; Ef 3,14–21; Zsolt 131) Gyűlölni a gonoszságot? Pedig mennyivel könnyebb azt tenni, mondani! De valójában mi is számít igazán gonoszságnak? Elég, ha csak a legegyszerűbbre, a beszédre gondolunk. Hiszen „nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, az teszi tisztátalanná az embert”. Azt, hogy milyen sokszor könnyebb a rosszat választanunk, nem szükséges hosszan taglalni. Ám adva van egy másik lehetőség is. A zsoltáros feltételezi, hogy számunkra az első helyen Isten áll; a Jóval pedig teljesen összeférhetetlen a gonosz. Hogyan szerethet valaki olyat, aki csupa jóság, szeretet, ha nem gyűlöli a gonoszt? >>

Liturgikus sarok

Elment, hogy minden istentiszteleten jelen legyen
Néha arra van szükség, hogy alapvető kérdéseket vagy apró, konkrét ügyeket tisztázzunk. Ha ez sikerül, összeállhat a kép, világossá válnak az összefüggések. Rovatunk legutóbbi belső sorozatában a liturgia lényegéről olvashattunk. Most két héten át egy-egy különleges ünnep – mennybemenetel és pünkösd – istentisztelete kerül elénk. >>

Élő víz

Isten órája
Valaki kórházi ágyon fekszik. Kicsit javult már az állapota, de még maradnia kell. Lassan telik az idő. Mikor mehetek már haza? – kérdezgeti szüntelen. Nehéz órák, nappalok és éjszakák. És hozzájuk jönnek a – még rosszabb – nehéz ... >>

Heti útravaló
Krisztus mondja: Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. (Jn 12,32) >>

Egyházunk egy-két hete

Látatlanban szentelték
Bár az ünneplő gyülekezet látni nem láthatta, hangját azonban immár naponta hallhatja annak a harangnak, amellyel a három évvel ezelőtt átadott pásztói evangélikus templom gazdagodott az évforduló alkalmából. A nehezen megközelíthető toronyszobába ... >>

Zenés áhítat és köszöntés a teológián
Hittudományi egyetemünkön immár többéves hagyomány, hogy a szorgalmi időszak végeztével a hallgatók zenés áhítat keretében adnak ízelítőt abból a munkából, amelyet a zenei tanszék fakultatív óráin végeznek. Az idén május 13-án került sor erre a szép alkalomra. >>

Dombóvári "induló"
A Tolna–Baranyai Egyházmegyében május 15-én új kezdeményezés helyszíne volt Dombóvár. Az itteni gyülekezet az egyházmegye hittanosainak szervezett találkozót, melyen közel kétszáz gyermek vett részt. A tengelici bábcsoport műsora után, az ... >>

Szárszó mindenkit vár
Ünnepi alkalomra gyülekeztek össze mindazok, akiknek szívéhez közel áll a balatonszárszói üdülő, mai nevén az Evangélikus Országos Konferencia- és Missziói Otthon. Az egykori protestáns árvaház nyaralója 1950-ben került a Magyarországi Evangélikus Egyház tulajdonába, és – közvetlenül a Balaton partján, komfort nélküli szobákban – fél évszázadon át szolgálta a lelkészcsaládok és az evangélikus hívek pihenését. A már rekonstrukcióra szoruló épület történetében „csillagóra” volt a május 15-i délelőtt, a megújult és kibővült komplexum átadása. >>

Anyagyülekezetből - Mezőberényen át - a volt leánygyülekezetbe
Mindhárom egyházkerületből érkeztek barátok, ismerősök, hívek a múlt vasárnap Rákospalotára, hogy imádságos szeretettel osztozzanak az egyházközség örömében. Győri Gábor esperes közel háromszázötven fős gyülekezet jelenlétében iktatta be hivatalába az újonnan megválasztott lelkészt: Bátovszky Gábort. >>

Orgonaszentelés Kajárpécen
A Győr közelében fekvő Kajárpéc 1788-ban épült evangélikus templomának orgonáját a híres Angster cég építette 1913-ban. Az akkoriban modernnek számító pneumatikus elven épült hangszert sokszor kellett javítani. Utoljára 1987-ben végeztek rajta komolyabb felújítást. A millennium évében végzett templomrenováláskor fogalmazódott meg az az igény, hogy a munkálatok során megsérült hangszer is újuljon meg. Ami akkor, 2000-ben lehetetlennek tűnt, mára megvalósult. Május 16-án ezért adtak hálát a kajárpéciek Istennek. >>

Avatás a Lepramissziónál
Tisztségviselőket avatott május 12-én a Lepramisszió budapesti központjában dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. Az evangélikus részről is támogatott misszió főtitkáraként Rozgonyiné Asztalos ... >>

Isten éneklő szolgái
A jól ismert mondás szerint „aki énekel, kétszer imádkozik”. A Lutheránia tagjainak ajkáról bizony megszámolhatatlanul sok imádság hangozhatott el: az elmúlt évszázad alatt bőven volt lehetőségük arra, hogy a legnevesebb szerzők műveinek megszólaltatásával dalban fohászkodjanak Istenhez. A kórus – melynek neve szorosan összefonódott a Deák téri templommal és a Bach-héttel – az elmúlt szombaton ünnepelhette századik születésnapját. >>

Múzeumi majális az Insula Lutheranán
A szeszélyes időjárás ellenére sem csalódtak mindazok, akik május 16-án a vasárnapi ebéd után nem a nyugalmas és bizonyára megérdemelt pihenést választották, hanem ellátogattak a Deák térre, az Evangélikus Országos Múzeum rendezvényére. >>

Keresztutak

Határtalan szolgálat
A hazánkban és a határainkon túl élő magyar evangélikusokat az anyanyelven kívül a hit azonossága köti össze. Országokon átívelő összetartozásuk egyik jele a Magyar Evangélikusok Tanácskozó Testületének (METT) a léte is. A 2001-ben alapított és évente ülésező szervezet – melynek lelkészi elnöke D. Szebik Imre püspök, világi elöljárója pedig Benczúr László felügyelő – a tagegyházak közötti testvéri kapcsolat megerősítését szolgálja. Legutóbbi, május 11-től 14-ig tartó találkozójukon a múlt egyes kérdéseinek feldolgozására, valamint néhány aktuális téma megvitatására vállalkoztak. >>

Betű szerinti idézet Mózes Árpád püspök "személyi jelentéséből"
„Alulírott Mózes Árpád a Romániában levő Evangélikus Lutheránus Egyházkerület megválasztott és felszentelt püspöke, a mai napon az alábbi nyilatkozatot hozom a közösség szíves tudomására. Két és fél évvel ezelőtt az egyetemes Közgyűlésen, ... >>

Amerikai nyolcak Bonyhádon
Az amerikai egyesült államokbeli Nebraska államban található Concordia Egyetemről nyolcfős küldöttség érkezett hazánkba. A Paul Schoepp professzor vezette csoportban négy jelenlegi hallgató és három öregdiák kapott helyet. >>

Trans World Radio
Fél évszázada sugározza a kereszténység üzenetét napjaink legnagyobb rádiómissziós társasága, a Trans World Radio (TWR). Partnerei segítségével százkilencven nyelven, a Föld több mint százhatvan országában hallhatók adásaik. A szervezet központja az ... >>

Másfél évszázados szeretetintézmény
A sokak által ismert nagy német szeretetintézmény, a Diakonia Neuendettelsau május 8–9-én emlékezett meg arról, hogy 150 esztendővel ezelőtt kezdte meg működését. A nagyszabású ünnepségen részt vett a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület küldöttsége is (Taschner Erzsébet főnök asszony, dr. Fabiny Tibor teológiai professzor, a választmány elnöke és felesége, valamint e sorok írója). >>

"Ez az a nap!" roadSÓ négy nagyvárosban
Idén június 19-én tartják az ökumenikus szervezésű, „Ez az a nap!” című rendezvényt a négy évvel ezelőtti millenniumi Jézus-felvonulás mintájára. Ezúttal az Oktogontól a Hősök teréig vonul majd a várhatóan többezres tömeg, hogy tanúságot tegyen hitéről, és közös imádságban forduljon Istenhez nemzetünk jövőjéért. Földrajzi lehetetlenség, mégis igaz: egyenes út vezet a vajdasági Adán (május 15.), illetve Szegeden (május 16.), Pécsen (május 23.), Miskolcon (május 28.) és Győrön (június 5.) át a budapesti Hősök terére. A titok nyitja, hogy az említett négy magyar nagyvárosban és a délvidéki helyszínen tartják, illetőleg tartották az idei budapesti találkozó beharangozó-hívogató előrendezvényeit. Sőt: a Szentlélek segítségével ennél lényegesen többre vállalkoznak e nagyvárosok főterein! >>

Evangélikusok

Valós kép egy igényes munkatársról
Keken András nagyszerű ember, igényes lelkész, jó pedagógus, szerető lelkipásztor, művelt, kedves ember volt. Hálásan gondolok rá harminc év múltán is. Először szupplikáló teológusként találkoztam vele 1947-ben, utoljára pedig halálos ágyán láttam, a szanatórium intenzív osztályán. Csupán néhány percre engedtek be hozzá minket Fabiny Tiborral. Már nem beszélt, csak szemével jelezte, hogy megismert bennünket. Elbúcsúztunk, s egy óra múlva, 1974. május 19-én meghalt. >>

e-világ

A madarak és fák napja
Ma már szinte minden napot jeles napként tartunk számon – emlékezünk vagy ünnepelünk. Márciusban a víz világnapjáról rovatunk hasábjain is megemlékeztünk, most a május 10-én tartott madarak és fák napja kapcsán szeretnénk közzétenni néhány hasznos és érdekes tudnivalót. Talán felmerülhet a kérdés: miért kell erről is külön megemlékezni? Erre egy kérdéssel válaszolhatunk: El tudjuk-e képzelni Isten teremtett világát madárdal nélkül? Eddig még nem virradtunk „néma tavaszra” – ahogyan Rachel Carson az 1960-as évek elején aggódva előrevetítette –, s reméljük, ezután sem fogunk… Ám ez rajtunk is múlik. (JCsCs) >>

Harmincéves a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Harminc évvel ezelőtt, 1974-ben jött létre a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület – röviden MME –, 204 fővel, budapesti székhellyel. Megalakulása óta több ezren léptek be a szervezetbe, mely Közép-Kelet-Európa legnagyobb ... >>

A teremtés ünnepe 2004
A Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend 1991 óta minden évben megrendezi a teremtés ünnepét a környezetvédelmi világnaphoz igazodva. Ezek az ökumenikus áhítattal egybekötött alkalmak mindig más nézőpontból közelítik meg azt a kérdést, hogy mi az ... >>

Keresztény szemmel

Egyházépítés
Egyházépítés – ezzel a gyönyörű fogalommal foglalható össze a legtömörebben, miről is szólt a hazai és a határainkon kívüli magyar evangélikusok immár hagyományosnak mondható tanácskozása. Tematikusan is szerepelt ez a kifejezés: ezt taglalta ... >>

Kiút a félelemből
Makszim Gorkij az egyik elbeszélésében óriási fellegekkel harcol, melyek „lomhán kúsztak az égen, félelmet árasztottak a sötétségben: mintha csak hajszálon múlna, hogy lezuhannak, és súlyukkal agyonnyomják az embert”. Bizony félelmében ... >>

A vezető kéz
Már lassan fél év telt el azóta, hogy a szegedi klinika kardiológiai osztályán feküdtem szívpanaszaimmal. Az elmúlt fél év során többször eszembe jutott, hogy az akkor megtapasztalt csodálatos isteni vezetést megosztom másokkal, s bizonyságot teszek ... >>

Ha könnyű, akkor miért nehéz?
Jézus útja könnyű, mert egyértelműek a jelzőtáblák. A szeretet személyválogatás nélküli, az ellenségkép áthúzva. Jézus útja mégis nehéz, hiszen mi személyválogatók, bosszúállók vagyunk. Jézus tanítását könnyű megtartani, mert nem mérlegelés tárgya ... >>

A hét témája

Ikertudosítások Piliscsabáról
Rendhagyó, de talán nagyon is illő módon adunk számot olvasóinknak az elmúlt hét végén Piliscsabán megrendezett Evangélikus Médiaműhely munkájáról. A 16 esztendős Chladek Tibor személyében a műhely egyik legifjabb, Garádi András személyében pedig az ... >>

Keresztényként megnyilvánulni
Másodízben adhattak randevút egymásnak az evangélikus médiaszakemberek és a lelkes érdeklődők az Evangélikus Élet szerkesztősége, valamint az egyházunk sajtóbizottsága által közösen szervezett „médiaműhelyben”. Ezúttal a festői pilisi dombok árnyékában, a Béthel Missziói Otthon hűs templomában nyílt alkalom május 13. és 15. között a tapasztalatcserére, illetőleg a szakmai ismeretek (újra)felfedezésére, elmélyítésére. >>

Szolgálat a médiában
Az elmúlt hétvégén nyilvános tapasztalatcsere zajlott Piliscsabán, a Béthel Miszsziói Otthonba kihelyezett Evangélikus Médiaműhelyben. Ez már a második alkalom volt az egyházi médiamunka iránt érdeklődők és az abban szolgálók számára, hogy az írott és az elektronikus újságírás területén elmélyítsék szakmai ismereteiket. A csodálatos természeti környezet, a Béthel testet-lelket felüdítő csendje és békessége kiváló munkakörülményeket biztosított az írás, a hang és a kép szerelmeseinek az információk közvetlen „adásvételéhez”. >>

A közelmúlt krónikája

Gyurátz Ferenc ösztöndíj - első alkalommal
A kőszegi Evangélikus Mezőgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskolában az iskolai élet legszebb ünnepét, a ballagást ebben az évben új esemény gazdagította. Május 7-én – amikor az iskola történetében a legtöbb (öt osztályban összesen 124) végzős diák búcsúzott az intézménytől – egy 12. osztályos tanuló ösztöndíjat vehetett át. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Ha megfigyeljük a világ folyásában, hogy minden ügy elintézésénél mennyire a pénzvágy az irányadó, akkor igazán nagy feladatot jelent számunkra, ha az Istennel, becsületben akarunk megmaradni. Szinte meg kell rettennünk és borzadnunk ettől a ... >>

Kultúrkörök

Evangélikus templomok a mai Magyarországon
„…érzékenységünk színpadán a templomtornyok észrevétlenül átvették a hajdani ligetek vagy éppen egy-egy magányos faóriás szerepét, s a mítoszától egyre inkább megfosztott természet helyett a templomtornyokkal mintha egy sokkalta ősibb ... >>

A vasárnap igéje

Ne legyen hiány!
Ezen a vasárnapon visszagondolunk a mennybemenetel és a pünkösd közötti időre: Jézus már nincs a tanítványokkal, a Szentlélek pedig még nem szállt le rájuk. Hogyan élhették át a tanítványok ezt a tíz napot? Az apostolok cselekedeteiről írott könyv ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Könyörögjünk a szívünket, életünket és az egész világot megújító Szentlélekért. Kérjük együtt: Jövel, Szentlélek Úristen! Sokak életén egyre inkább a félelem és a szorongás lett úrrá. Félnek, félünk a váratlan helyzetektől: betegségtől, balesettől, ... >>

EvÉlet - Lelki segély

EvÉlet-Lelki segély
„Társasházban lakni nem mindig felhőtlen dolog. Igaz, hogy minden tulajdonosnak saját lakása van, és azon belül úgy élheti az életét, ahogyan akarja, de azért az együttélés elemi szabályait be kell tartani. A mi társasházunkban él egy család, amely sok kellemetlenséget okoz a többi lakónak. Hangos kopácsolással járó tevékenységet folytatnak; a közös tulajdonú udvaron és egy hosszabb folyosón a vállalkozásukhoz szükséges eszközöket tárolnak, amelyek rossz – sokak szerint az egészségre is ártalmas – szagot árasztanak. Mindehhez nincs a többi lakótól engedélyük, de ez nem is zavarja őket, mert mindenki felett uralkodni akarnak. Agresszivitásuk bántó, ezért jobb nem is szólni nekik. De akkor hogyan lehet elviselni ezt a helyzetet?” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Elment, hogy minden istentiszteleten jelen legyen
Élő víz
Isten órája
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Látatlanban szentelték
Zenés áhítat és köszöntés a teológián
Dombóvári "induló"
Szárszó mindenkit vár
Anyagyülekezetből - Mezőberényen át - a volt leánygyülekezetbe
Orgonaszentelés Kajárpécen
Avatás a Lepramissziónál
Isten éneklő szolgái
Múzeumi majális az Insula Lutheranán
Keresztutak
Határtalan szolgálat
Betű szerinti idézet Mózes Árpád püspök "személyi jelentéséből"
Amerikai nyolcak Bonyhádon
Trans World Radio
Másfél évszázados szeretetintézmény
"Ez az a nap!" roadSÓ négy nagyvárosban
Evangélikusok
Valós kép egy igényes munkatársról
e-világ
A madarak és fák napja
Harmincéves a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
A teremtés ünnepe 2004
Keresztény szemmel
Egyházépítés
Kiút a félelemből
A vezető kéz
Ha könnyű, akkor miért nehéz?
A hét témája
Ikertudosítások Piliscsabáról
Keresztényként megnyilvánulni
Szolgálat a médiában
A közelmúlt krónikája
Gyurátz Ferenc ösztöndíj - első alkalommal
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Evangélikus templomok a mai Magyarországon
A vasárnap igéje
Ne legyen hiány!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet-Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 21

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster