EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 32

32. szám – 2004/08/08

   Szentháromság ünnepe után 9. vasárnap

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Ef 6,10 (2Móz 15,2a; Mt 25,14–30; Fil 3,7–11/12–14/; Zsolt 141) Megerősödni? Mintha képesek lennénk önmagunkat erősíteni! Hiszen mindent őtőle kapunk! Lássuk tisztán eszközeinket, melyeket ajándékul kaptunk, eszközeinket, melyekkel rendelkezhetünk. A megerősödés talán nem jelent többet, mint ezt a tudatos számbavételt! Isten, a mi mennyei küldő Urunk, akinek katonájaként harcolunk, nem gyengén és kiszolgáltatottan indít bennünket útra, hanem ellát mindazzal, ami szükséges a boldoguláshoz (Ef 6,14–17). >>

Liturgikus sarok

A görög katolikus istentisztelet gazdagsága (I.)
Rovatunkban három héten át római katolikus testvéreink „mutatkoztak be”. A katolikus egyház másik, hazánkban is jelentős közössége a görög katolikusoké (lélekszámuk nagyjából megegyezik az evangélikusokéval). A görög katolikus egyház a nyugati egyháztestbe tagolódik, de szertartása a görög tradíciót tükrözi. A következő két héten dr. Ivancsó István professzor, a nyíregyházi Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola tanára vall liturgiájuk gazdagságáról. (H. K.) >>

Élő víz

De hol az öröm?
Sokféle eltorzulása lehet és van is a keresztény életnek. Az ördög, a szomorú gondolatok atyja és az örömtelenség mestere el tudja érni, hogy egy keresztény ember örömtelenné legyen. Az örömtelen keresztény – eltorzult keresztény. Hamis. Nem ... >>

Heti útravaló
Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. (Lk 12,48b) >>

Egyházunk egy-két hete

Hálaadás Szentantalfán
Szentantalfán az utóbbi években mindig történik valami a templom körül. Hol a külső-belső felújításnak, hol a torony renoválásának vagy éppen a templom újjávarázsolt környezetének örülhetett a gyülekezet. Augusztus 1-jén délután ismét hálaadó istentiszteletre szólítottak a harangok, mert elkészült a tetőszerkezet teljes felújítása. >>

Igény alulról – segítség felülről
Ha valaki hittantábor szervezésébe fog, arra is számít, hogy valami különlegeset, a hideg téli napokon is lelket melengető élményeket szerez majd, hiszen sok lehet a nehézség, és a néha pusztában elveszőnek hitt hívogató szavak miatt el is csüggedhet az ember. Mégis újra és újra belevág, aki hittel hiszi, hogy ha csak egy olyan gyermek is marad a tábor végére, aki valami maradandót visz haza lelkében, akkor semmi sem volt nagy áldozat. >>

"Elmegyek, és meggyógyítom!"
Jézus emberek szolgálatát felhasználva munkálkodik. Példája ennek Szarvason dr. Sárkány Angyal körzeti orvos munkája. A doktornő 1984 óta foglalkozik rendszeresen alkoholfüggőkkel; 1992 óta másokkal együtt egy alapítvány keretében végzi szolgálatát. >>

Keresztutak

Nagy találkozás Tiszadobon
Hétfőn Százdról és Kolozsvárról adták postára a tiszadobi Andrássy-kastély egy-egy szobájának kulcsát azok a táborozók, akiknek a vasárnapi táborzáró után nehezükre esett ilyen „aprósággal” törődni... Figyelmüket ennél sokkal fontosabb kérdések terelték el: hogyan valósul meg a következő találkozás a Nemzetközi Ökumenikus Táborban megismert fiatalokkal. >>

Spanyolcsizma
Felül kell vizsgálni a spanyol katolikus egyház állami finanszírozását, és előbb-utóbb véget kell vetni neki – vélekedett egy rádióinterjúban a spanyol szociális és munkaügyi miniszter. Jesus Caldera a Cadena Ser rádiónak adott interjúban ... >>

Erdő Péter az Egyesült Államokban
A fogyasztáskultúra ugyanolyan nehéz feladat elé állítja a Magyar Katolikus Egyházat, mint 1989 előtt a kommunista rendszer – jelentette ki az egyesült államokbeli látogatáson tartózkodó Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom–budapesti ... >>

Ökumenikus sátor a Szigeten
A történelmi felekezetek (római katolikus, református, evangélikus) ifjúsági munkásainak jóvoltából idén nyáron ötödik alkalommal nyílhat meg a Szigeten a Közös Pont sátor. Akik a korábbi években is jártak már a „civil szervezetek ... >>

Egyházak az olimpián
Nemcsak a sportolók készülnek az athéni olimpiai játékokra, hanem az egyházak is. A Görög Ortodox Egyház egy húsz főből álló csoportot nevezett ki „az atléták lelki szükségletei kielégítése céljából”. A görög bibliatársulat több ezer ... >>

Közeledés Krisztus útján
Kilencéves munka után a végéhez közeledik a Lutheránus Világszövetség és a Vatikáni Egységtitkárság közös bizottságának teológiai párbeszéde. Az evangélikus–római katolikus dialógusok a II. vatikáni zsinat egyházi reformhatározatai után kezdődtek 1967-ben. Az első nemzetközi bizottság 1971-ig „Az evangélium és az egyház”, a második bizottság 1973 és 1984 között „Az úrvacsora és az egyházi hivatalos szolgálat”, a harmadik bizottság 1986 és 1993 között „Az egyház és az Isten előtti megigazulás” témáit vizsgálta. Ez utóbbi bizottság munkájának egyháztörténeti jelentőségű eredménye volt az Augsburgban 1999. október 31-én aláírt Evangélikus–római katolikus közös nyilatkozat a megigazulás tanításáról. >>

Messiásnak hitt színész
Az élő Messiásnak nézték Mexikóban James Caviezel filmszínészt, aki Mel Gibson A passió című filmjében Jézus Krisztust alakította. A mexikói sajtó beszámolói szerint több mexikói faluban kérlelték a színészt, hogy gyógyítson betegeket, és tegyen ... >>

Szamártár Szentendrén
Július 2-án nyílt meg az Első Magyarországi Szamártár képzőművészeti kiállítása Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Felső-Tisza-vidék tájegységében. Az egy éve alapított gyűjtemény Az Úr lova címmel mutatja be ötven művész alkotását, ... >>

"Fiatalkori látomásomat követtem"
Ha valaki a következő címmel vesz kézbe egy visszaemlékezést: Fiatalkori látomásomat követtem – nyilván nem számít nagyobb meglepetésre. Szinte a fejezetek címét is tudja előre: „Elhívás előtt”, „Megszólított lettem”, ... >>

Gospel Sasok és Szürke Verebek Németországban
Let My Little Light Shine...! Hadd világítson az én kis fényem...! – ez a gospelidézet hirdette több ezer plakáton és szórólapon Németország három nyugati tartományában (Észak-Rajna–Vesztfáliában, Hessenben és Rajna-vidék–Pfalzban) a kiskőrösi Gospel Sasok énekegyüttes és a Szürke Verebek jazzbandája közös koncertkörútját. >>

Evangélikusok

Az egymásrautaltság szabadsága
Az ötödik evangélikus ifjúsági találkozón délelőttönként úgynevezett nagyelőadásokat hallgathattak meg az érdeklődők, melyek valamilyen módon a mottóul szolgáló evangéliumi igéhez („Ti vagytok a világ világossága”) kapcsolódtak. A „Világosság és ember” témakörét Lányi András filmrendező, író, filozófiai tárgyakat oktató tanár igyekezett alaposabban körüljárni. >>

Megtartotta hitét, magyarságát
Öt évvel ezelőtt halt meg Szeleczky Zita. A színésznő a háború előtti magyar film- és színházművészet legendás alakja volt. Végakaratának megfelelően egy kisközség – Nekézseny – temetőjében nyugszik, a családi sírboltban. >>

Nehéz évtizedek az egyház élén
A Dunántúli Egyházkerület egykori püspöke 1879. augusztus 1-jén született Sopronban, az 1944-ben bombatámadás során megsemmisült Evangélikus Tanítóképző Intézetben, szülei – Kapi Gyula, az intézet igazgatója és Hirschfeld Adrienn – négy gyermeke ... >>

Humor az egyházban
D. Koren Emil nyugalmazott püspökhelyettes írásából A század elején főleg a Dunántúlon még ősi szokások szerint tartották a canonica visitatiókat, vagyis a püspöki gyülekezetvizsgálatokat. Ezekkel kapcsolatos kis történetet mesélt el Kapi Béla egy ... >>

e-világ

Reformátusok az interneten
Tíz éve, amikor a világháló éppen csak elkezdett terjedni Magyarországon, az egyik számítógépes vállalkozás felajánlotta, hogy ingyen elkészíti a jelentkező cégek „weboldalát”. A „cég” szót kicsit tágan értelmezve egy református gyülekezet is jelentkezett, így született meg az első református webkikötő. Innen számíthatjuk a reformátusok jelenlétét a világhálón. >>

Keresztény szemmel

Hervadhatatlan és elhervadó koszorúk
Az olimpiai megnyitóünnepségeknek az 1936-os berlini játékok óta talán az a legfennköltebb pillanatuk, amikor az olimpiai láng megérkezik a stadionba. A láng azután tizenhat napon keresztül lobog, hirdetve az olimpiai eszmeiséget és ünnepelve a ... >>

Rövid szöveges üzenet
A téma nemcsak az utcán hever, hanem néha a templompadban is… De vegyük csak sorra, mit is láttam a közelmúltban azon a kánikulai vasárnap délelőtti istentiszteleten! Már az gyanús volt, hogy látótávolságon belül, a hosszú templompad másik ... >>

Csillagok közelről és távolról
Olvasom, hogy X. énekesnő már megint a drogfüggőség problémájával küszködik. Y. popsztárt nyilvános helyen való botrányokozásért és kiskorú veszélyeztetéséért őrizetbe vették. Z. filmszínésznő másodszor is elvált ugyanattól a férjétől, és összejött ... >>

Szabad idő és felelősség
Sokunk örömére még sokáig tart a nyári szünet. Mit csináltak gyerekeink eddig, mit tervezhetünk még számukra? Azt hiszem, a felnőttek, a szülők nehezen tudnak igazán kikapcsolódni, bár ők is nagyon várják a nyári szabadságot, a családdal együtt ... >>

evél&levél

Az Oratio oecumenica rovatról
Nagyon jó az Evangélikus Élet második oldalán az ökumenikus imádság. Segít egyéni imaéletünkben összegyűjteni gondolatainkat, gazdagítja mondanivalónkat, irányítja, elmélyíti belső „lélegzetvételünket”. A vasárnapi liturgiába beleépülve ... >>

A "homokviharról" (EvÉlet, 2004. július 25.)
Vajon Svédországban és Európában az Isten kinyilatkoztatásából fölismert és (bár mérsékelt, de) prófétai, apostoli és reformátori hangon kimondott igazság büntetendő „gyűlöletbeszéd”? Az igehirdetőnek föladata a tévedésben lévő ... >>

Levél a clevelandi magyar evangélikusoktól
Június 25-én a nyugat-clevelandi magyar evangélikus templomban zenés irodalmi estet rendezett a gyülekezet lelkész házaspárja, Tamásy Éva és Zoltán. A clevelandi evangélikus gyülekezetben ez volt az első – és reménység szerint nem az utolsó ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Aki a szenvedések által valóban megüresedett, az felismerte, hogy nem ő, hanem Isten munkálkodik, és ő végez mindent. Ezért akár általa munkálkodik, akár nem – számára mindegy. Akkor sem ő dicsőül meg, ha Isten általa munkálkodik, akkor ... >>

Kultúrkörök

Képzelt riport egy magyarországi kultúrfesztiválról
Amikor csütörtök délután hátizsákomat magamra kapva apám értetlen arca mögött becsuktam az ajtót, és még utoljára búcsút intettem a kanyarból, igazából már semmi más nem lebegett előttem, csak az ismerős táj képe, amelyhez ugyan családi kapocs nem ... >>

A két Hornyánszky
Vékony falemez közé kötött, német nyelven írt könyvecske van a kezemben. Címe: ABC vagy elemi iskolai tankönyv az ágostai hitvallású iskolák részére. Szerzője: Hornyánszky György, a hegyeshalmi evangélikus gyülekezet tanítója. Az előszó után az 1837-es évszám olvasható. >>

A vasárnap igéje

Éljünk - Ne éljünk? Éljünk - Ne éljünk? Éljünk!
Sok régi igazság megkérdőjelezésének vagyunk tanúi mostanában, és biztosan magunk is részt veszünk olykor abban a korántsem veszélytelen, de annál fontosabb szellemi erőfeszítésben, amelynek során mindig újra meg akarunk bizonyosodni ránk testált ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Nevelj bennünket hűségre, Urunk! Te minden hűtlenségünk ellenére is hűen kiállsz mellettünk, és megmentésünkre sietsz. Segíts minket a hűségben növekedni – merítve Krisztus példájából, aki engedelmes volt a halálig, a kereszten elszenvedett ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Családban vagy az idősek otthonában?
„Tisztelt Lelkésznő! Tanácsát és segítségét szeretném kérni, hogy helyes döntést hozhassak egy rendkívül nehéz élethelyzetben. Szeretett édesanyám nyolcvanéves, és bár alapvetően el tudja látni magát, mégis állandó felügyeletre szorul. Második éve lakik velünk, és úgy érzem, hogy már nem elég számára az a törődés, amelyet nyújtani tudunk neki. Feleségemmel együtt hajnalban indulunk dolgozni, és többnyire csak késő délután érünk haza. Gyermekeink kollégisták, úgyhogy gyakorta még hétvégén sem jönnek haza. Nem szívesen vinném szegény anyámat szeretetházba, de attól tartok, hogy egyszer valami baja lesz itthon egyedül. Mit tegyek?” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A görög katolikus istentisztelet gazdagsága (I.)
Élő víz
De hol az öröm?
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Hálaadás Szentantalfán
Igény alulról – segítség felülről
"Elmegyek, és meggyógyítom!"
Keresztutak
Nagy találkozás Tiszadobon
Spanyolcsizma
Erdő Péter az Egyesült Államokban
Ökumenikus sátor a Szigeten
Egyházak az olimpián
Közeledés Krisztus útján
Messiásnak hitt színész
Szamártár Szentendrén
"Fiatalkori látomásomat követtem"
Gospel Sasok és Szürke Verebek Németországban
Evangélikusok
Az egymásrautaltság szabadsága
Megtartotta hitét, magyarságát
Nehéz évtizedek az egyház élén
Humor az egyházban
e-világ
Reformátusok az interneten
Keresztény szemmel
Hervadhatatlan és elhervadó koszorúk
Rövid szöveges üzenet
Csillagok közelről és távolról
Szabad idő és felelősség
evél&levél
Az Oratio oecumenica rovatról
A "homokviharról" (EvÉlet, 2004. július 25.)
Levél a clevelandi magyar evangélikusoktól
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Képzelt riport egy magyarországi kultúrfesztiválról
A két Hornyánszky
A vasárnap igéje
Éljünk - Ne éljünk? Éljünk - Ne éljünk? Éljünk!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Családban vagy az idősek otthonában?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 32

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster