EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 41

41. szám – 2004/10/10

   Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap

Napról napra

Új nap – új kegyelem
Te ugyanaz maradsz, éveidnek soha nincs vége. Zsolt 102,28 (1Tim 1,17; Mk 12,28–34; Róm 14,17–19; Zsolt 144) Mai világunk szinte semmiben nem hasonlít gyermekkorom világához, pedig csak alig több mint egy emberöltő telt el. Milyen parányi időtartam ez a világ életében, és mégis mennyi minden változott! Mert e világon semmi sem örök. Egyedül Isten az, aki ugyanaz marad, akinek az évei soha nem érnek véget. >>

Liturgikus sarok

Az anglikán liturgiáról
Testvéregyházakat bemutató sorozatunkban utolsóként a hazánkban kevésbé ismert és kis közösségként élő, világszerte azonban jelentős tagságot számláló anglikán egyház istentiszteleti életét mutatja be dr. Dobszay László. A professzor számos angliai tanulmányút alkalmával gazdagította tanítványait azzal a kinccsel, amely tanulságokkal szolgálhat nekünk, Magyarországon élő keresztényeknek is. (H. K.) >>

Élő víz

Miért tűri Isten az emberi gonoszságot?
„Halott érvek fölött / Az égi ítélkezés / Oly régóta nem vitázik már” (Kovács Ákos) „Rémségek bolygója” – ezzel a főcímmel jelent meg nemrég az egyik színvonalas gazdasági, politikai hírmagazin. A beszlani tragédia újra megmutatta, hogy „az emberi ... >>

Egér a kamrában
Minden háziasszony életében eljön egyszer a pillanat, amikor rémülten rá kell döbbennie: egér jár a kamrában! Hogy hogyan és mikor surrant be a betolakodó, azt utólag nem lehet már kinyomozni, de minden bizonnyal egy kicsinyke rés is elegendő volt, ... >>

Heti útravaló
Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. (1Jn 4,21) >>

Egyházunk egy-két hete

Népfőiskolai nap Sárszentlőrincen
Vendégeket fogadott október 2-án, szombaton a nagy múltú sárszentlőrinci evangélikus templom. A távolabbról érkezettekkel kiegészült gyülekezet a Zsivora György Népfőiskolai Alapítvány működésének tíz évéért adott hálát. >>

Nyíregyházi lépték
Az Északi Egyházkerület legnagyobb gyülekezetében egymást érik a közösség más és más köreit megmozgató, mégis mindig népes események. Ezt példázza az is, hogy október 2-án délelőtt hálaadáson, délután pedig parókiaszentelésen szolgált D. Szebik Imre, az egyházkerület püspöke. >>

Orgonaszentelés Győrben
A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület presbitériuma október 2-án Győrben, az egyházkerület székhelyén tartotta rendes őszi gyűlését. Ittzés János püspök az együttlétet nyitó istentisztelet keretében szentelte fel a székház kápolnájában ... >>

Láss, ne csak nézz!
A pitvarosi evangélikus templom befalazott szószékfeljárója szomorú tükre a gyülekezet romos fizikai és lelki állapotának. A krízis helyszíni feltárásának és orvoslásának reményében látogatott október 2-án az ambrózfalvi és pitvarosi gyülekezetbe a ... >>

Emlékszel?
Mintegy harminc fiatal részvételével zajlott országos ifjúsági találkozó október 2-án a budahegyvidéki evangélikus gyülekezetben. Mielőtt a létszámot olvasva valaki gyanút fogna, pontosítsunk: azok közül a fiatalok közül jöttek el ennyien erre az ... >>

Carpe diem!
Október 2-án, szombaton Carpe diem!, azaz „Ragadd meg a napot, ragadd meg a pillanatot!” címmel rendezték meg Pilisen a Dél-Pest Megyei Egyházmegye ifjúsági csendesnapját. Ebből az alkalomból mintegy hetven fiatal gyűlt össze az egyházmegye ... >>

Keresztutak

Október 6. – nemzeti gyásznap
Az 1848–49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg tizenkét tábornokát és egy ezredesét, akik a bukást követően kerültek osztrák fogságba. Így a ... >>

A burgenlandi új harang hangja
Az Osztrák Köztársaságban a 2001. évi népszámlálás adatai szerint közel negyvenegyezren használják a magyart a mindennapos érintkezés nyelveként. Bécsen kívül Ausztria keleti tartományában, Burgenlandban élnek jelentősebb számban magyarok. Az őshonos népcsoport lélekszáma mintegy hatezer-ötszáz fő. A német és a magyar nyelvet egyaránt használó települések egyikében, a határtól húsz kilométerre fekvő falucskában, Őriszigeten él az egyetlen, a reformáció korában alapított magyar evangélikus gyülekezet. A település rendezett utcái és terei, takaros evangélikus temploma az Ausztriában megszokott tisztasággal fogadták Herwig Sturm burgenlandi és D. Szebik Imre magyarországi elnök-püspököt október 3-án a templom új harangjának szentelése ünnepén. >>

Bajor–magyar lelkésztovábbképzés
A Bajor Evangélikus Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház testvéregyházi kapcsolata immár tizenkét esztendőre nyúlik vissza. Az idei szeptember újabb friss gyümölcsöt érlelt a már eddig beérett gyümölcsök mellé. A neuendettelsaui Pastoralkolleg – azaz lelkésztovábbképző intézet – első ízben rendezte meg továbbképzését Magyarországon, az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban szeptember 20. és 29. között, nyolc bajor és nyolc magyar lelkész részvételével. >>

Comenius projekt
Lelkes pedagógusok féléves előkészítő munkáját követően egy verőfényes szeptemberi vasárnapon 22 bajorországi diák és két nevelő érkezett a balatonszárszói Evangélikus Missziói Otthonba. Még ezen a napon a győri Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium diákjaival kiegészülve elkezdődött az az egy évig tartó közös program, melynek keretében a 13–16 éves diákok egymással és különböző kultúrák dalaival, táncaival ismerkedhetnek. Az együttműködés a Comenius idegen nyelvi program keretén belül a brüsszeli székhelyű Socrates Iroda támogatásával valósulhatott meg. Így tölthettek két hetet a Neuendettelsaui Diakónia evangélikus iskolájának diákjai hazánkban, s ugyancsak ezzel az anyagi támogatással utazhatnak a győri diákok a tanév végén Neuendettelsauba. >>

Lelkigondozók gyűlése
A Külföldön Élő Magyar Lelkigondozók Munkaközössége (KÉMELM) idei gyűlését a dél-szlovákiai Gömörpanyiton tartotta szeptember első hetében. A résztvevők öt országból gyűltek össze azért, hogy tárgyaljanak a gyülekezeteiket érintő kérdésekről, és hogy ápolják a kapcsolatot a szlovákiai magyar evangélikus testvérekkel. >>

Nyolcvanéves a Fébé
Nyolcvan esztendővel ezelőtt, 1924. október 1-jén Klotildligeten ült össze az az előzetes alakuló közgyűlés, amelyen megalakult a Fébé Evangélikus Diakonissza Nőegylet. Elnöke, majd első főnökasszonya Pauer Irma lett, alelnöke Trauschenfels Elza, titkára pedig Gáncs Aladár evangélikus lelkész. Két hónappal később, december 8-án volt az első hivatalos közgyűlés, már a Magyar Királyi Belügyminisztérium által jóváhagyott alapszabály birtokában. A reményteljes kezdetkor 25 tag felvételét határozták el, akik között 22 diakonissza testvér volt. >>

Sáfártovábbképzés az EKE presbiteri hétvégéjén
Az elmúlt verőfényes hétvégén az őszi napsugarak jólesően melengették az előadások szüneteiben a külső-belső világosságra vágyódó, sok helyről összegyűlt presbiterek és más tisztségviselők arcát a piliscsabai istenháza kertjében. A résztvevők csak annyit tudhattak az EKE (Evangélikusok Közössége az Evangéliumért) lapunkban is közzétett meghívójából, hogy az anyagi javak és a pénzkezelés szabályairól hallhatnak majd tanításokat az ige fényében. De arra nem is gondolhattak, hogy egyben egy intenzív, bentlakásos „sáfártovábbképző tanfolyam” részesei is lesznek, ahol szigorú és feszes tanrend szerint elméleti és gyakorlati foglalkozások sora vár rájuk. >>

Evangélikusok

Ami minden értelmet meghalad
Hangosan csapódik a zárdaajtó. Zokogó tizenéves kislány, kegyetlen társnők itt, zord mostohaanya amott. Hosszú sorban vonuló fekete ruhás apácák, titkos bűnök a szigorú falak között – Diderot gondoskodott róla, hogy néhány száz évig ezt gondoljuk a szerzetesekről… >>

Zsivora György, a sárszentlőrinci népfőiskola névadója
Kétszáz évvel ezelőtt, 1804. augusztus 25-én született a Tolna megyei Sárszentlőrincen Zsivora György kiskőrösi származású takácsmester és Madár Zsuzsanna György nevű gyermeke. A keresztség szentségében a falu akkori lelkésze, Nagy István – a ... >>

e-világ

Szabad szoftverek mindenkinek a letoltes.lutheran.hu oldalon
Hogyan kerül egy evangélikus egyházi honlapra szoftvergyűjtemény? A válasz egyszerű: öt éve folyik a gyülekezeti számítógépes program, és ennek kapcsán száznál több egyházközség jutott korszerű számítógéphez. A gépek használatához pedig nem elég a „vas”, kellenek a programok is. >>

Keresztény szemmel

A múltról a jövőért
A rendszerváltozás óta érthetően visszatérő, időről időre felerősödő igény mutatkozik az egyházban a múlt tisztázása iránt. A múlt ebben az esetben csak a második világháború utáni időszakot – mindazt, ami 1945 és 1989 között történt – ... >>

Gyülekezeti munka-istentisztelet
Egy médiaiskolában nem kapnék kitüntetést ezért a címért, hiszen a jó cím világos, érthető, és mindenki tudja belőle, miről van szó. Ez a cím azonban nem egyértelmű, hiszen ki hallott már munka-istentiszteletről? Evangélikus liturgiánk jól ismeri a ... >>

Az erőszak legyőzésének évtizede
A címen természetesen lehet vitatkozni. Hiszen ki merné akár állítani, akár csak tervezni is, hogy 2001 és 2010 között legyőzhető az erőszak a világban? Az esti hírműsorok szinte másról sem szólnak, mint az erőszakról. A bűntényekről tudomást ... >>

A hét témája

Állam és egyház az egyesült Európában
Egymás jobb megismerésének és a párbeszéd elősegítésének szándékával tartottak neves külföldi és magyar előadókat felvonultató szakmai tanácskozást szeptember 28–30-án az Országházban. Az Állam és egyház az egyesült Európában című konferenciát impozáns környezetben, a Parlament felsőházi termében rendezte meg a Miniszterelnöki Hivatal Egyházi Kapcsolatok Államtitkársága. Az eseményen mintegy háromszázötven meghívott vett részt. A szervezők a téma világi kutatói mellett természetesen számítottak minden hazánkban bejegyzett egyház érdeklődésére is. A felekezeti megoszlás tekintetében azonban a történelmi egyházak képviselői végül „alulmaradtak” a kisebb vallási csoportok delegáltjaival szemben. Egyházunkat Gáncs Péter püspök, dr. Frenkl Róbert országos felügyelő, a hittudományi egyetemről dr. Reuss András professzor, dr. Jutta Hausmann professzor asszony, valamint id. dr. Fabiny Tibor nyugalmazott teológiai tanár képviselte; az erdélyi magyar evangélikusság részéről pedig Adorjáni Dezső megválasztott püspök és Zelenák József lelkész, püspökhelyettes volt jelen a tanácskozáson. >>

Megfelelőek a jogi alapok – interjú Gulyás Kálmán államtitkárral
Uniós csatlakozásunk után első ízben rendeztek olyan szakmai konferenciát, mely az állam és az egyház kapcsolatát igyekezett több oldalról is megvilágítani az új tagállamokkal bővült európai közösségben. Az előadások szünetében a szervezőgárdát irányító dr. Gulyás Kálmán címzetes államtitkárral beszélgettünk. >>

Érzékeny téma, külföldi előadók – beszélgetés ifj. dr. Fabiny Tiborral
Az Állam és egyház az egyesült Európában címmel megrendezett konferencia egy evangélikus előadóval is büszkélkedhetett. A hitvalló mozgalmak Amerikában témát feldolgozó beszélgetést ifj. dr. Fabiny Tibor vezette. A hermeneutikával, azaz szövegek értelmezésével foglalkozó irodalomtörténész kérésünkre lapunk olvasóival is megosztotta véleményét és benyomásait a szimpóziummal kapcsolatban. >>

A közelmúlt krónikája

Egyházi ügyek
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök múlt csütörtökön jelentette be, hogy továbbra is Hiller István vezeti a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát, ám feladatköre kibővül az egyházügyi államtitkárság felügyeletével. Lapzártánkig azonban az egyházak ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Fil 2,1–4. Ebből világosan láthatjuk: az apostol a keresztyének életét abba a szabályba foglalja össze, hogy minden cselekedetünk mások javára irányuljon, mivel hite által mindenki olyan gazdag, hogy minden cselekedete és egész élete szabaddá ... >>

Kultúrkörök

Örök örökségünk
Érdekes kontrasztot tapasztalhattak meg a XXXIII. ökumenikus női területi találkozó résztvevői már az alkalom első perceiben. A Lágymányosi Ökumenikus Központ kápolnájában október 2-án összegyűlt asszonyok ugyanis diákokkal találták szemközt magukat: az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziumának kórustagjai jöttek el, hogy modern zenéjükkel gazdagítsák a találkozót, amelyen jelképesen múlt és jövő találkozott össze. Az oltártérben a szolgáló fiatalok, akiké a holnap, s szemben a hallgatóság – az idősebbek –, akiké a tegnap bizonysága. Mindez arra emlékeztetett, hogy örökségünk, amelyről az egész napos alkalom szólni kívánt, nemcsak ránk hagyományozott adomány, hanem olyan ajándék, amelyet tovább kell adnunk. >>

Zenés diákévek
Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma kórusának szolgálatát már sokan hallhatták egyházunkban. Áprilisban a lelkésznők harmincéves ordinációjára emlékező istentiszteleten adtak koncertet a zuglói templomban, nyáron több gyülekezetünkben énekeltek a Balaton partján, szeptemberben a gödöllői Jubál fesztiválon léptek fel, október 2-án pedig a Lágymányosi Ökumenikus Központban mutatkoztak be más felekezetek asszonytestvérei előtt kétszer félórás zenei programjukkal. Bíros Krisztiánné, Ildikó tanárnővel, a kórus vezetőjével itt sikerült beszélgetnem. >>

Rákóczi postájától napjainkig
Hat évvel ezelőtt nyílt meg a miskolci Postapalota negyedik emeletén a magyarországi postaszolgálat múltjának relikviáit őrző és bemutató Postakürt Galéria. A gyűjtemény eredeti dokumentumokkal és azok másolatával, térképekkel, tárgyakkal és egy múlt század eleji postabelsővel szemlélteti két évszázad postaszolgálatát. Bemutatja a postakezelésben alkalmazott kisgépeket, a kézbesítő- és a hírlapszolgálat jelentősebb használati tárgyait. >>

A vasárnap igéje

A Krisztusban elrejtett élet gazdagsága
Megszámlálhatatlanul sokféle ötlet, javaslat, különböző vallások gyökeréből felnövekvő életvezetési gyakorlat kínálatában élünk. Mind azt célozza, hogy helyére kerüljön, vagy újra egyensúlyba billenjen az, amit az emberek elveszettnek, megbomlottnak ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Istenünk, Atyánk! Te teremtettél bennünket emberré. Embernek lenni rang és feladat. Mindennapi életünkben érezzük, hogy a legnehezebb foglalkozás embernek maradni és lenni. Sok mindent elrontottunk. Ennek oka, hogy az alkotás elfeledkezett az ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Önpusztító gondolatok
„Négy évvel ezelőtt súlyos autóbalesetet szenvedtem, amelynek következtében deréktól lefelé megbénultam. Eleinte együtt érző szeretettel vettek körül a barátaim, de mára többségükben elmaradtak mellőlem. Barátnőmben is csalódnom kellett, ő sem tartott ki mellettem a bajban. Igaz, hogy én sem kívántam senkinek a társaságát a szüleimén kívül. Minden lesajnáló tekintetű beteglátogató valahogy abban erősített meg, hogy semmi értelme az életemnek így, a kerekes székhez kötve. Mostanában önpusztító gondolatok gyötörnek, azt hiszem, talán mindenkinek jobb lenne, ha nem lennék. Nem tudom, hogyan tovább!” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Az anglikán liturgiáról
Élő víz
Miért tűri Isten az emberi gonoszságot?
Egér a kamrában
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Népfőiskolai nap Sárszentlőrincen
Nyíregyházi lépték
Orgonaszentelés Győrben
Láss, ne csak nézz!
Emlékszel?
Carpe diem!
Keresztutak
Október 6. – nemzeti gyásznap
A burgenlandi új harang hangja
Bajor–magyar lelkésztovábbképzés
Comenius projekt
Lelkigondozók gyűlése
Nyolcvanéves a Fébé
Sáfártovábbképzés az EKE presbiteri hétvégéjén
Evangélikusok
Ami minden értelmet meghalad
Zsivora György, a sárszentlőrinci népfőiskola névadója
e-világ
Szabad szoftverek mindenkinek a letoltes.lutheran.hu oldalon
Keresztény szemmel
A múltról a jövőért
Gyülekezeti munka-istentisztelet
Az erőszak legyőzésének évtizede
A hét témája
Állam és egyház az egyesült Európában
Megfelelőek a jogi alapok – interjú Gulyás Kálmán államtitkárral
Érzékeny téma, külföldi előadók – beszélgetés ifj. dr. Fabiny Tiborral
A közelmúlt krónikája
Egyházi ügyek
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Örök örökségünk
Zenés diákévek
Rákóczi postájától napjainkig
A vasárnap igéje
A Krisztusban elrejtett élet gazdagsága
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Önpusztító gondolatok
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 41

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster