EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 48

48. szám – 2004/11/28

   Advent első vasárnapja

Napról napra

Új nap – új kegyelem
Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját. Lk 1,31–32 (Bír 10,15; Mt 21,1–9; Róm 13,8–12/13–14/; Zsolt 24) Advent a várakozás ideje. Várakozás Jézus megérkezésére, születésére, hogy megváltozzon eddigi, megszokott életünk. Jézus születésének ígérete átalakította Mária életét. Magába nézett, elgondolkodott. Az advent számunkra is a befelé fordulás, a tisztázás idejét jelenti, hogy méltóképpen készüljünk fel Jézus születésére. Át kell gondolnunk, át kell értékelnünk a felebarátainkhoz és Istenhez fűződő kapcsolatunkat. >>

Liturgikus sarok

A sötétség elmúljon, a hit fénye ragyogjon!
Luther és az istentisztelet című sorozatunkban elkezdtük számba venni azokat az iratokat, amelyeket a reformátor egyházszervező írásai között tartanak számon. Most egy alkalom erejéig megszakítjuk a sorozatot, hiszen az új egyházi év kezdetének ünnepe van: advent első vasárnapja. A középkori latin himnuszokat jól ismerő wittenbergi professzor adventi gyülekezeti énekké formálta a kedvelt karácsonyi himnuszt: Veni redemptor gentium (Evangélikus énekeskönyv 141.). Mai cikkünk címe – nem véletlenül – ebből való. >>

Élő víz

Interjú Istennel
– Tehát interjút szeretnél kérni tőlem? – kérdezte Isten. – Ha van rá időd – válaszoltam. Isten mosolygott. – Az én időm örökkévalóság. Milyen kérdések vannak a tarsolyodban? – Például hogy mi az, ami a leginkább meglep az emberiséggel ... >>

Heti útravaló
Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zak 9,9) >>

Egyházunk egy-két hete

Megházasodtunk!
Igazi bravúrt hajtottak végre az 1988 óta működő Zákeus Média Centrum (ZMC) munkatársai november 21-én. A pesterzsébeti egyházközség gyülekezeti házának építését a kezdetektől nyomon követő stáb már a szentelés utáni közgyűlés végén a meghívott vendégek rendelkezésére tudta bocsátani az építkezés képes krónikáját. A Megházasodtunk! címet viselő videokazettán a szentelés – néhány perccel korábban lezajlott – pillanatait is megörökítették. >>

Keresztutak

Elindult a Lelkészakadémia – avagy a jó pap holtig tanul
Egy csodálatos hét részesei lehettünk tizenöten Balatonszárszón, a Lelkészakadémia első kurzusán november 8. és 16. között. Nehéz feladat, hogy tárgyilagos pontossággal fogalmazzak e szellemet-lelket építő együttlét eseményeiről. Hétfőn este az ... >>

Lehet-e a kommunikáció és a média pozitív társadalomalakító tényező?
A Róma melletti Castel Gandolfóban november 5–7-én rendezték meg második alkalommal a nemzetközi NetOne kongresszust a Fokolare mozgalom keretében. A rendezvényen közel nyolcszáz médiaszakember, diák és számos érdeklődő vett részt. A Fokolare mozgalom Chiara Lubich vezetésével a második világháború után alakult, és ma már negyvenkét országban van jelen. Magyarországra az 1960-as években érkezett. Időközben közel tízezren kapcsolódtak a mozgalomhoz a katolikus egyházon kívül számos más felekezetből, valamint kulturális és nemzetközi szervezetek tagjai közül is. >>

Budapest megért egy utat
Evangélikus egyház és modern média – hogyan illik össze a kettő? Ezzel a kérdéssel az Erlangen-Nürnbergi Egyetemen egy teljes teológiai tanszék foglalkozik. A Johanna Haberer vezette Keresztény Publicisztikai Intézet az újságíróképzés lehetőségét ... >>

Médiaműhely a Balatonnál
Viharos fogadtatásban részesülhettek mindazok, akik a lapunkban közzétett felhívás nyomán november 18. és 20. között ellátogattak a magyar tenger partjára, egyházunk balatonszárszói Konferencia- és Missziói Otthonába. A MEE Sajtóbizottsága és hetilapunk szerkesztőbizottsága által szervezett evangélikus médiaműhely szakmai programját azonban sem a tornádóval beköszöntő téli időjárás, sem az ennek következtében keletkezett áramszünet nem tudta megzavarni. A meghívó ezúttal protestáns médiaműhelyre invitált, hiszen a közel harminc érdeklődőt vonzó együttlét szervezésébe a Protestáns Újságírók Szövetsége (PRÚSZ) is bekapcsolódott néhány, a testvéregyházakhoz tartozó médiamunkással egészítve ki az írott és elektronikus sajtó lutheránus képviselőinek sorát. >>

Evangélikusok

Samu Katalin hetvenéves
Az elmúlt hónapban sokszor feltettem a kérdést barátaimnak, ismerőseimnek: „Emlékeztek még Samu Katalinra?” Egy pillanatra eltűnődtek azon, hogy ki is ő, majd a legtöbben nemmel feleltek. „Az állatszobrász!” – csillant fel a szeme egy idősebb ... >>

Aki csak Krisztusban tudta megszeretni az Istent
Werner Elert nem tartozik a gyakran idézett 20. századi teológusok közé, mint például Barth (†1968), Bonhoeffer (†1945) vagy Bultmann (†1976). Ennek – egyik – oka talán az, hogy nem szállt kritikusan szembe a német nemzetiszocialista állammal, jóllehet soha nem volt a náci párt tagja. Sőt idővel tudatosan távol tartotta magát az „őrült cézárizmussá” vált nácizmustól. Tanítványai és barátai „az egyház tanítójaként” tisztelték és becsülték őt. >>

e-világ

Felelősségünk a teremtett világért
Két hónapja látott napvilágot a Védegylet füzetek hatodik darabjaként az ökológiai válsághoz kapcsolódó egyházi dokumentumok gyűjteménye Felelősségünk a teremtett világért címmel. A hiánypótló kiadvány közel kétszáz oldalnyi válogatott szöveget tartalmaz, melyek nagy része eddig még nem jelent meg magyar nyelven. >>

Keresztény szemmel

Az adminisztráció evangéliuma
Többen nehezen fogadják el, hogy az egyház nemcsak lelki közösség – Jézus Krisztus teste –, hanem emberi, társadalmi intézményrendszer is, ennek megfelelő törvényekkel, szabályokkal. A gyülekezetekből felépülő egyházszervezet is igényli a leginkább hatékony formát; és persze ugyanilyen lényeges a megfelelő szervezettség az iskolák és a szeretetintézmények tekintetében is. A jó rend elsősorban a jó törvényeken alapul, de igen fontos a törvények szellemének megfelelő működés, a korszerű, korrekt jogalkalmazás is. Mindennek leginkább talán az egyház költségvetése és gazdálkodása a próbája. Ezen mérhető le az, hogy mennyiben érvényesülnek a lelki, közösségi élet prioritásai a gyakorlatban. >>

A kaftános fejedelem
A Wesselényi-féle összeesküvés ürügyet adott I. Lipót császárnak a magyar önállóság teljes eltörlésére, a nyílt abszolutizmus bevezetésére. Az országot császári zsoldos katonaság szállta meg. A császár felfüggesztette a magyar alkotmányt, és ... >>

A hét témája

December ötödike kérdése
Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy kedvezményes honosítással – kérelmére – magyar állampolgárságot kapjon az a magát magyar nemzetiségűnek valló, nem Magyarországon lakó, nem magyar állampolgár, aki magyar nemzetiségét a ... >>

Kedves Testvéreink!
Mint eddig minden népszavazás és választás alkalmával, most is kérő szóval fordulunk gyülekezeteink hívő népéhez. 2004. december 5-én a határon kívül élő magyarok kettős állampolgársága kérdésében nyilváníthatunk véleményt szavazásunkkal. Kérjük és ... >>

Igen nyomós érvek
Hetek óta a december 5-ére kiírt népszavazás kérdésétől hangos a sajtó. Sokan „két igenes” szavazásnak nevezik, mondván, hogy mind a határon túli magyarok állampolgársága, mind a kórház-privatizáció tiltásának az ügyében az „igen” mellé kell tenni a jelet. Mások – hivatalosan a két kormánypárt prominensei – a kettős „nem” mellett törnek lándzsát. Ismét mások azt jelezték, hogy az egyik kérdésben így, a másikban úgy fognak voksolni. Az alábbiakban az első kérdéssel, a határon túli magyarok sorsát érintő döntéssel foglalkozom. >>

Üzenet a Partiumból
A trianoni békediktátum aláírásának napján az elszakított nemzetrészeket sirató harangzúgás hirdette a megcsonkított ország gyászát. Nyolcvannégy év múltán viszont hitetlenkedve halljuk, hogy a magyarországi közbeszédben a részvétlen anyagiasság ... >>

Felekezeti hovatartozástól függetlenül 1.
A Protestáns Újságírók Szövetsége (PRÚSZ) elnöksége megdöbbenéssel értesült arról, hogy a Magyar Televízió november 21-én adásba kerülő Örömhír című református műsorában, valamint a Magyar Rádió Tebenned bíztunk... című református műsorának november ... >>

Felekezeti hovatartozástól függetlenül 2.
A Magyar Televízió katolikus és protestáns egyházi műsoraiban nem kaphattak helyet a népszavazással és az egyházi intézmények finanszírozásával kapcsolatos egyházi megnyilatkozások. A köztelevízió illetékes vezetői a tiltással a szocialista ... >>

Zarándoklat a kettős állampolgárság támogatatására
Gyalogos zarándoklat indult múlt vasárnap Nagyváradról Budapestre, hogy elvigye a magyar lakossághoz a romániai magyarságnak a kettős állampolgárságot támogató üzenetét. Lakatos Péter, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Bihar megyei ... >>

A határon túli magyarokról – evangélikus szempontból
A népszavazás alkalmat ad arra, hogy magyar evangélikus szempontból is elgondolkozzunk Trianon és a határon túli magyarság kérdésén. Fontos ez azért is, mert a sok küzdelemre, szenvedésre, emberi és keresztényi kiállásra emlékezni erkölcsi kötelességünk. >>

Sopron, a hűség városa
December a népszavazások hónapja. Az elmúlt évtizedekben nemegyszer határoztak sorsdöntő kérdésekről a szavazásra jogosultak e hónapban. Tekintsünk vissza, hogy mi történt ugyanebben az időszakban több mint nyolc évtizede! A Magyar Törvénytárban ... >>

Halottak napjától virágvasárnapig
A történelem viharai és megpróbáltatásai közepette magyarnak maradni – délvidéki magyar sors a trianoni tragédia után. Most, a pódiumon személyes sorsokon, négy ember életén keresztül megszólaló, kiáltó igazság. Egyszerű a színpad, a díszletet ... >>

Egy öreg tűzcsapról
Marosvásárhelyen jártamban – testvér-gyülekezeti és baráti kapcsolatok fűznek a városhoz – a vár mentén felfelé ballagva mindig megsimogattam egy, a járda közepén meredező, régi öntöttvas tűzcsapot. Készült a Weiss Manfréd Művek öntödéjében, ... >>

Böjte Csaba atya nyílt levele az anyaországi testvérekhez
Kedves Testvérek! Többen is biztattak, hogy fogalmazzam meg a magam álláspontját az erdélyi magyarság kettős állampolgárságával kapcsolatban. Szeretettel, alázattal tettem eleget a felkérésnek. Népünket csakis a szeretet, az önzetlen jóság s a ... >>

evél&levél

Emlékezés Gajdács Pál evangélikus lelkészre
A tótkomlósi evangélikus gyülekezet november 14-én hálaadó istentiszteleten vett részt a galántai testvérgyülekezet harminchárom tagjával együtt. Vendégeinket elkísérte lelkipásztoruk, Jaroslav Mlynár és felügyelő asszonyuk, Maria Zahorcova. A ... >>

Angyaljárás novemberben
Dolgozatot írtam az Északi Evangélikus Egyházkerület Püspöki Hivatalának felhívására. Mint korábban értesültem róla, az eredményhirdetésre Nyíregyházára kellene utaznom november 13-án, a Márton-napi csendesnapra. Az utazás előtt néhány nappal ... >>

Emléktábla-avatás Kőbányán
Ünnepélyes és felemelő istentiszteleten vehettek részt a hívek a nemrég felújított kőbányai református templomban október 31-én. Az istentisztelet nem csupán a reformációra emlékeztetett: ezen a napon avatták fel ugyanis a gályára hurcolt ... >>

A közelmúlt krónikája

Nyilatkozat
A Keresztény Közéleti Akadémia által szervezett, Vallásilag elkötelezett orvosok az egészségügy privatizációjáról című kerekasztal-megbeszélésen részt vettek együttes nyilatkozata A Keresztény Közéleti Akadémia által szervezett ... >>

Korlátoznak-e a törvények?
Állítólag lázadó, rebellis típus vagyok. Mit mondjak, kétségtelen, hogy a szabályokat, törvényeket sohasem kedveltem. Mindig is úgy gondoltam, hogy ezek korlátoznak a szabadságomban. Isten törvényeiről sem vélekedtem másképp. Ha egyszer tényleg ... >>

Környezet-egészség nap a győri Péterfy Sándor evangélikus iskolában
Ki ne olvasott volna mostanában szomorú statisztikai adatokat a lakosság, ezen belül az iskoláskorú népesség egészségi állapotáról? Ki ne bosszankodna környezetünk szennyezettsége, elhanyagoltsága miatt? Kit ne töltenének el félelemmel az élelmiszerek összetételére vonatkozó újabb és újabb riasztó információk? Mindezt felismerve a diákok nevelése és a környezet védelme iránt elkötelezett pedagógusok – a törvényi előírásoknak is eleget téve – az elmúlt tanévben megalkották környezeti nevelési programjukat. Ennek kiemelt állomása volt az iskolánkban megrendezett környezet-egészség nap októberben. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„A keresztségben mindnyájan egy és ugyanazt fogadjuk meg: hogy mi Isten cselekedete és kegyelme által a bűnöket megöldököljük, és szentté leszünk. Ehhez odaadjuk és felajánljuk magunkat, mint az agyag a fazekasnak, és ebben egyikünk sem különb, mint ... >>

Kultúrkörök

Elmúlnak mellőlem a hegyek
Állok a megállóban. Hangos csengetéssel érkezik a villamos, nyolcvannal dübörögnek el mögöttem az autócsodák. A tömeg lendülete felsodor a kocsiba, az egyik fiú fülhallgatójából tuc-tuc zene szól. Egy kis csöndre vágyom, friss levegőre, erdőre, ... >>

A vasárnap igéje

Itt már semmi sem a régi!
„Itt már semmi sem a régi!” – biztosan sokszor hallottuk már ezt a megkeseredett, lemondó, kézlegyintéssel kísért mondatot. Itt már semmi sem a régi… Idősek szokták mondani, amikor idegennek érzik magukat a mai világban. Megváltozott a világ, ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Mi Atyánk! Hálát adunk neked, hogy így szólíthatunk, és kérhetünk téged Jézus Krisztusért, akiben váltságot szereztél a Golgotán. Nagyon rászorulunk erre a váltságra, hiszen meg kell vallanunk, hogy életünk egyre jobban telítődik a mindennapok ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Evolúció vagy teremtéshit?
„Kedves tisztelendő néni! Ötödik osztályos vagyok egy vidéki általános iskolában. Anyukám javasolta, hogy írjak az újságba, mert van egy nagy kérdésem. A biológiatanárnőm úgy tanítja nekünk, hogy a világ lassú, fokozatos fejlődés nyomán jött létre. Ez az evolúció. A hittanórán azonban mindig arról hallunk, hogy Isten teremtette a világot. Tudom, hogy a Biblia, Isten könyve leírja, hogy ez hogyan történt, de engem az is elgondolkodtatott, amit a suliban hallottam. Most akkor melyik az igaz?” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
A sötétség elmúljon, a hit fénye ragyogjon!
Élő víz
Interjú Istennel
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Megházasodtunk!
Keresztutak
Elindult a Lelkészakadémia – avagy a jó pap holtig tanul
Lehet-e a kommunikáció és a média pozitív társadalomalakító tényező?
Budapest megért egy utat
Médiaműhely a Balatonnál
Evangélikusok
Samu Katalin hetvenéves
Aki csak Krisztusban tudta megszeretni az Istent
e-világ
Felelősségünk a teremtett világért
Keresztény szemmel
Az adminisztráció evangéliuma
A kaftános fejedelem
A hét témája
December ötödike kérdése
Kedves Testvéreink!
Igen nyomós érvek
Üzenet a Partiumból
Felekezeti hovatartozástól függetlenül 1.
Felekezeti hovatartozástól függetlenül 2.
Zarándoklat a kettős állampolgárság támogatatására
A határon túli magyarokról – evangélikus szempontból
Sopron, a hűség városa
Halottak napjától virágvasárnapig
Egy öreg tűzcsapról
Böjte Csaba atya nyílt levele az anyaországi testvérekhez
evél&levél
Emlékezés Gajdács Pál evangélikus lelkészre
Angyaljárás novemberben
Emléktábla-avatás Kőbányán
A közelmúlt krónikája
Nyilatkozat
Korlátoznak-e a törvények?
Környezet-egészség nap a győri Péterfy Sándor evangélikus iskolában
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Elmúlnak mellőlem a hegyek
A vasárnap igéje
Itt már semmi sem a régi!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Evolúció vagy teremtéshit?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 48

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster