EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 5

5. szám – 2002/02/01

   Vízkereszt utáni utolsó vasárnap

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Ő, az Úr, a mi Istenünk, az egész földnek szólnak döntései. Zsolt 105,7 (Jak 2,13; Mt 17,1-9; 2Kor 4,6-10; Zsolt 135) Ki figyel oda, ha egy gyermek azt játssza, hogy parancsol a játék hadseregnek? Engedelmeskedik-e a gyermek, ha édesanyja valamiben ... >>

Liturgikus sarok

Könnyűzene az istentiszteleten
Ahogyan leírtam egymás után a fent szereplő szavakat, rögtön furcsa érzésem támadt. Mert már maga a cím is olyan dolgot feltételez, amely többek számára kérdést jelent: lehet-e szent zene a könnyűzene? Dicsérhetjük-e Istent gitárral és dobbal az istentiszteleten? A válasz nem mindenki számára egyértelmű. Hiszen vannak olyanok, akik Isten ügyéhez méltatlannak tartják a könnyűzenét, mivel „ez a nívótlan és kulturálatlan zaj” árad ma mindenfelé. Sőt akadnak olyanok, akik ha meglátják a gitárt vagy a dobot a templomban, azonmód el is hagyják a helyiséget. >>

Élő víz

Rettenthetetlenül
Régi, jól ismert trükk: ha egy kisgyereket meg akarsz nevettetni, csak tegyél úgy, mintha félnél tőle. Sokéves gyermekvigyázási tapasztalataim igazolják a tétel igaz voltát. Ha rosszkedvű, nyafogós vagy éppen nyűgös volt valamelyik rám bízott ... >>

Mint te
Talán senkit nem lep meg, ha azt mondom, rengeteg zenét hallgatunk. Megvannak a kedvenceink, már a kicsik is együtt dúdolgatják, motyogják az éppen aktuális „slágerek” szövegfoszlányait a kazettával. És ugye, ha már úgyis hallgatunk ... >>

Őszintén Isten előtt
Az elmúlt héten világszerte közösen imádkoztak a különböző felekezetű keresztények az egységért és a békességért. Nem az a fontos, hogy imádkozzunk, hanem az, hogy helyesen, Isten akarata, tetszése szerint, Lélekben és igazságban tegyük azt. ... >>

Heti útravaló
A vízkereszt ünnepe utáni utolsó héten az Útmutató reggeli igéiben a megdicsőült Krisztussal találkozhatunk. Jézus születésekor a pásztorokat körülragyogta az Úr dicsősége, és angyalok szálltak le a mennyből. A napkeleti bölcseket a csillag fénye ... >>

Keresztutak

Új vezetéssel a régi célokért
Dr. Dobos Károly halálával új szakasz kezdődött a magyarországi lepramiszszió életében. A leprások világnapján, január 25-én tartott összejövetelen – melynek az újpest-belsővárosi református templom adott otthont – a résztvevők hálával emlékeztek vissza az elmúlt harminc esztendő áldásaira, és köszönetet mondtak a január 16-án elhunyt vezető életéért, példamutató szolgálatáért. >>

Jutalomút az angyalok városába
Kevés diáknak teljesülhet ily rövid idő alatt az álma. Nekem megadatott, hogy eljuthassak az álmok hazájába, az Amerikai Egyesült Államokba. Egy sikeres pályázat révén - melyet a Keresztény Iskolák Nemzetközi Szervezete (ACSI) írt ki - január 2. és 6. között részt vehettem egy Los Angelesben tartott konferencián. A fiatalok számára rendezett tanácskozás alapkérdése az volt, hogy menynyire befolyásolja életünket a média, valamint az, hogy milyen módon tudjuk megőrizni kultúránkat és annak értékeit. A közép-európai régiót két román, egy szlovák, egy lengyel fiatal, illetve e sorok írója (aki az Orosházi Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium 12. osztályos tanulója) képviselte az eszmecserén. >>

Új szuperintendens Bécsben
Január 24-én iktatta be Herwig Sturm püspök az új bécsi szuperintendenst, Hansjörg Lein lelkészt. A gyakorlatilag püspöki feladatokat is ellátó vezetőt egyházunk részéről Gáncs Péter püspök köszöntötte az osztrák főváros legnagyobb evangélikus ... >>

"Ó, milyen gyönyörű Panama!"
Néhány – egészen pontosan tizennégy – vállalkozó kedvű, bátor (és tehetős) német asszony az elmúlt év folyamán nagy útra szánta el magát. Elindultak, hogy megismerjék, „felfedezzék” azt a távoli országot, ahonnan a 2004-es női imanap anyagát kapjuk: Panamát. Útjuk során újra és újra elhangzott a felkiáltás: „Ó, milyen gyönyörű Panama!” Lenyűgözte őket a természeti szépségekben oly gazdag ország. >>

Új munkaág a Fébé diakóniai tevékenységében
Az elmúlt héten a rádió- és televízióadásokban, egyes újságokban hírt adtak arról a konferenciáról, amelyet abból az alkalomból rendeztek, hogy január 19-étől egy új, a sérült embereket segítő program indul hazánkban. A Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület Alapítványa a holland SizaDorp Alapítvány szakmai támogatásával kezd hozzá egy hároméves fejlesztéshez, amelynek célja, hogy a rehabilitációs segédeszközöket, az otthonok felszerelését és a munkahelyeket Magyarországon is hozzáigazítsuk a sérült emberek egyéni szükségleteihez. >>

Éljük meg a keresztény életörömöt!
A keresztény életöröm megélésére, a kapcsolatok építésére és a generációk közötti összhang megteremtésére buzdít februári körlevelében a farsangi és a báli időszak kapcsán a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferens püspöke. >>

Építsük együtt a Jézus Házat!
Hihetetlen! - ez volt a mottója a 2003. március 17. és 24. között Essenből közvetített ProChrist műholdas evangélizációnak, amelyben közel ezernégyszáz európai helyszínen mintegy ötezer gyülekezet vett részt. Büszkék vagyunk arra, hogy Európában Németország után nálunk volt a legtöbb helyszín: hetvennégy helyen naponta mintegy tízezren kapcsolódtak be az eseményekbe. A tizenhárom erdélyi helységgel együtt pedig összesen nyolcvanhét faluban és városban hallhatták magyarul Isten igéjét - ezúttal a legkorszerűbb technikai eszközök felhasználásával. >>

Lutherrózsa Chicago fölött
Az Amerikai Lutheránus Egyház (Evangelical-Lutheran Church in America, ELCA) vendégeként 2003. szeptember 5-én érkeztem Chicagóba, három lutheránus szeminárium meglátogatását magába foglaló utam első állomására. >>

Evangélikusok

Muncz Frigyes (1919-2004)
Muncz Frigyes 1919. április 5-én született Budapesten. A Budapesti Evangélikus Gimnáziumban tett eredményes érettségi vizsga után a soproni hittudományi karon tanult 1937 és 1941 között. Dr. Kovács Sándor dunáninneni püspök 1942-ben avatta ... >>

Megrendülten...
Fájó szívvel búcsúzunk egykori iskolatársunktól, a Kőszegi Gyurátz Ferenc Evangélikus Leánygimnázium Volt Növendékei Egyesületének tagjától, dr. Véli Margit nyugalmazott szemészorvostól, egyetemi adjunktustól. Nem a tisztes, dolgos élet jutalmául ... >>

Eltávozott Szépfalusi Márta
Alig több mint három év adatott számára férje, Bécs nagy formátumú magyar evangélikus lelkésze, "a diaszpóra mindenese", Szépfalusi István váratlan elhunyta után. Hősiesen küzdött a gyilkos kórral, mindvégig tette a dolgát, ahogy jellemző volt ez rá egész példamutató életében. 2004. január 24-én a bécsi Allgemeine Krankenhausban végleg elaludt. >>

Nehéz idők hű tanúja
A történelmi zivataroktól terhes 20. század egyik nagy tanúja, dr. Schulek Tibor evangélikus lelkész 2004. február 3-án lenne százesztendős. >>

Kölcsey-díj a 100 éves Lutherániának
A Belváros-Lipótvárosi Önkormányzat az 1904-ben alakult Lutheránia énekkarnak magas művészi színvonalú kulturális tevékenységéért Kölcsey Ferenc-díjat adományozott. A rangos kitüntetést dr. Kamp Salamon karnagy január 22-én, a magyar kultúra napján vehette át. >>

Egy lírikus publicista portréja
A reformkor egyik vezető alakja, az evangélikus Bajza József művelt kisnemesi család sarjaként született 1804. január 31-én Szücsiben. Tanulmányait Gyöngyösön kezdte, majd Pesten, a piaristáknál járt gimnáziumba. Egyetemi évei alatt kötött életre ... >>

A zenei nevelés szolgálatában
Az ózdi Erkel Ferenc Zeneiskola fennállásának 50. évfordulója alkalmából a közelmúltban ünnepi hangversenyt rendeztek a városi művelődési központ színháztermében. A rendezvényen Sarka Ferenc, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Művelődési Főosztályának vezetője mondott köszöntőt. Külön is szólt az intézmény alapítójáról, Korényi Lajos zenepedagógus példamutató életéről, tevékenységéről. >>

Sóhajtás
Múltadban nincs öröm, Jövődben nincs remény, Hanyatló szép hazám! Miattad vérzem én. Miattad zeng panaszt S örök bút énekem: ... >>

e-világ

Tények - és ami mögöttük van
"Minden eddigi erkölcsi rendszer hibája, hogy nem ismeri fel: az élet maga az a rejtélyes érték, amellyel foglalkoznia kell." (Albert Schweitzer) >>

Esély az autonómia csorbítására?
Hallhattuk nemrég, hogy a történelmi egyházak közös beadvánnyal fordulnak az Alkotmánybírósághoz. Szeretnék ugyanis elérni, hogy az úgynevezett esélyegyenlőségi törvény ne vonatkozzon a vallási közösségekre és az egyházi fenntartású intézményekre. A ... >>

A televízió mint szószék
Szolgálatom kilenc éve alatt sokszor magyaráztam már el a hozzám érkezőknek, hogy a parókia nem plébániahivatal, hogy a megszólításunk nem plébános úr, hanem lelkész úr. (Természetesen nincsen ebben semmi sértő, de mégis igazításra szorul.) A ... >>

Mire jó az ingyenes internet a gyülekezetben?
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) az e-Magyarország-program keretében ezernél több e-pontot kíván létrehozni az európai uniós csatlakozás előtt. Egy-egy e-pont olyan nyilvános internet-hozzáférési helyet jelent, ahová a nyitvatartási idő alatt bárki betérhet, böngészhet a világhálón, elektronikus leveleket küldhet, illetve majd - a program elindítása után egy-két évvel - a hivatalos ügyeit is elintézheti. Az e-pontok az IHM-től két-két számítógépet és internet-hozzáférést kapnak, az utcán pedig tábla jelzi majd, hogy itt ingyen vagy nagyon olcsón lehet használni a világhálót. >>

E-Magyarország-program
Egyházunk vezetése évek óta jó szívvel támogatja az internetes munkát. Létrehoztuk és folyamatosan fejlesztjük egyházunk honlapját, gyülekezeteink számára számítógépes pályázatot hirdetünk minden évben, és készül egyházunk tudástársadalmi ... >>

Keresztény szemmel

Emlékezés egy régi szupplikációra
Ősz volt, gyümölcsérlelő, napfényes, meleg. Az első békés ősz a háború után. Amilyen szép volt az idő, olyan rossz volt a közellátás a "leghűségesebb" városban, Sopronban. Sokan szűkölködtek, némelyek éheztek is - elsősorban is az egyetemi ifjúság, ... >>

Szállj le a trónról!
Egy ateista azt mondta egyszer: "A különböző népek különböző isteneket alkottak maguknak. Én is alkottam magamnak istent, és az én vagyok!" Azt mondod, hogy ez istenkáromlás? Igazad van - de te hogyan állsz ezzel? Légy őszinte: nem az a ... >>

A hét témája

Csak imádkoztunk?
A múlt vasárnap zárult ökumenikus imahéten országszerte azt kapták útravalóul a gyülekezetek, hogy az év többi napján is keressék az alkalmat a közös imádságra, a békéért, a keresztények egységéért való együttes könyörgésre. Szívügye az imádság id. Hafenscher Károly nyugalmazott evangélikus lelkésznek, teológiai tanárnak is, akiről nemcsak az köztudott, hogy fordított imakönyvet németből, svédből (egy emlékezetes televíziós interjúban imakönyv-gyűjteményét is bemutatta), de az is, hogy – egy református és két római katolikus professzortársával együtt – minden évben részt vesz a Krisztus-hívők egységéért tartandó imahét úgynevezett „előkészítő anyagának” fordításában. >>

Fiatalos imahétzárás
Lassan hagyománnyá válik, hogy az ökumenikus imahét országos záró alkalmaként ifjúsági istentiszteletet tartanak a Lágymányosi Ökumenikus Központ templomában. A különböző felekezetek fiataljai idén is közös együttléten adtak hálát Urunknak, minden ember teremtőjének. >>

Ökumenikus istentisztelet Győrben
Győrben az ökumenikus imahét első közös alkalmát a székesegyházban tartották a három történelmi egyház vezetőinek részvételével. A január 19-ei istentiszteleten a házigazda, Pápai Lajos római katolikus püspök köszöntötte a megjelenteket. Igét ... >>

A békesség szigetei
Szombathelyen már a hivatalos találkozókat megelőzően is tartottak ökumenikus alkalmakat: néhány katolikus pap, a református lelkipásztor, valamint Lehel Ferenc akkori evangélikus lelkész "illegális" imaköröket szervezett. Fehér Károly idejében az ökumenikus kapcsolatok tovább bővültek, és beilleszkedtek a hazai és nemzetközi imahét programjai közé. Az idei szombathelyi ökumenikus imahetet abban bízva rendezték meg, hogy a városunkban élő gyülekezetek külön-külön és együttesen is Krisztus békességét hirdetik az emberek számára. >>

Egy gyülekezet, egy közösség voltunk
Felejthetetlen emlékem marad az idei országos ökumenikus imahét január 18-ai megnyitó istentisztelete, melyet Deák téri templomunkban tartottak. Egyszerű gyülekezeti tagként ültem a templompadban, és ámulva néztem körül, látva, hogy már másfél ... >>

Egységben az áldás
"A Nógrád megyei Rétságon január 25-én, vasárnap délután került sor az ökumenikus imahét záró rendezvényére. A római katolikus templomban tartott istentiszteleten Bencsik Tibor rétsági plébános, Molnár Zsigmond balassagyarmati református ... >>

Ökumené a Vajdaságban
A magyarországi ökumenikus imahéttel egy időben a szabadkai keresztények is együtt könyörögtek a Krisztus-hívők egységéért. Január 24-én, szombaton az evangélikus templom adott otthont az alkalomnak, amelyen Dolinszky Árpád evangélikus ... >>

evél&levél

Tiltakozzunk, protestáljunk!
Úgy látszik, az Evangélikus Élet valóban azt szeretné, hogy "lutyik" legyünk. Olyan egyház, ahol minden következmény nélkül maradhat, ahol mindent "megmagyaráznak", bizonytalanná tesznek, ahol minden megtörténhet. Legalábbis erről árulkodik a január ... >>

Tisztelt főszerkesztő úr!
Örömmel olvastam Gazdag Zsuzsanna cikkét mind az Evangélikus Életben, mind a baptista Békehírnökben alapítványunkról, az énekesi munkámról és a keresztény festők októberi találkozójáról. Az üzenet nagyon időszerű: Isten a 21. században a művészeket ... >>

Közlemények, nyilatkozatok

Hirdetési díjak az Evangélikus Életben 2004. február 1-jétől
Magánjellegű apróhirdetés Karakterenként 8 Ft + 25% áfa Keretben + 50% Üzleti jellegű apróhirdetés Soronként (42 leütés/sor) 825 Ft + áfa Teljes oldal (277 x 416 mm) 220 000 Ft + áfa 1/2 oldal álló: 138 x 416 mm, fekvő: 277 x 208 ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„De megismerhető-e Isten jobban bármiből is, mint saját cselekedeteiből? Aki az ő cselekedeteiből igazán megismeri, nem ismerheti félre természetét, akaratát, szívét, szándékát sem.” Luther Márton: Magnificat (Takács János fordítása) >>

A vasárnap igéje

Krisztust láttatni
A ma elénk kerülő ige békességgel is eltölthet bennünket, de nyugtalaníthat is. Jézus Jeruzsálembe való bevonulása után vagyunk. Néhány görög találkozni szeretne az Úrral. Kérésüket Fülöp és András közvetíti a Mesternek. Erre Jézus így fordul a ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Urunk, hálát adunk igédért, hogy szóltál és szólsz hozzánk szüntelen. Köszönjük, hogy nem vonod meg szavaidat tőlünk, pedig gyakran és gyorsan elfelejtjük azokat. Add Szentlelked ajándékát, amely emlékeztet bennünket a te igazságodra. Erősíts meg ... >>

EvÉlet - Lelki segély

EvÉlet - Lelki segély
"A barátnőm esküvőjén voltam először evangélikus istentiszteleten, és bár nem neveltek vallásosan, nagyon megragadott az igehirdetés és az a családias hangulat, amely a közösséget jellemezte. Szerettem volna Istent megismerni és ehhez a gyülekezethez tartozni. Lelkészünk felkészített a keresztségre és a konfirmációra. Igazi örömmel töltött el, hogy Isten gyermekévé fogadott engem. De ezután kezdődtek a bajok. Férjem munkanélküli lett, egyik gyermekünk súlyosan megbetegedetett, és édesapámat váratlanul elvitte egy szívinfarktus. Baráti körünk pedig csak egyre csóválta a fejét: >>Ezért kellett neked az Isten meg a vallás, hogy az életetek rosszabbra forduljon? Hát így szeret az a jó Atya, akiről annyit áradoztál?<< Valójában már én magam sem tudom, mit higgyek. Igazságos az Isten, hogy megengedi a szenvedést gyermekei életében? Kérem, válaszoljon!" >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Könnyűzene az istentiszteleten
Élő víz
Rettenthetetlenül
Mint te
Őszintén Isten előtt
Heti útravaló
Keresztutak
Új vezetéssel a régi célokért
Jutalomút az angyalok városába
Új szuperintendens Bécsben
"Ó, milyen gyönyörű Panama!"
Új munkaág a Fébé diakóniai tevékenységében
Éljük meg a keresztény életörömöt!
Építsük együtt a Jézus Házat!
Lutherrózsa Chicago fölött
Evangélikusok
Muncz Frigyes (1919-2004)
Megrendülten...
Eltávozott Szépfalusi Márta
Nehéz idők hű tanúja
Kölcsey-díj a 100 éves Lutherániának
Egy lírikus publicista portréja
A zenei nevelés szolgálatában
Sóhajtás
e-világ
Tények - és ami mögöttük van
Esély az autonómia csorbítására?
A televízió mint szószék
Mire jó az ingyenes internet a gyülekezetben?
E-Magyarország-program
Keresztény szemmel
Emlékezés egy régi szupplikációra
Szállj le a trónról!
A hét témája
Csak imádkoztunk?
Fiatalos imahétzárás
Ökumenikus istentisztelet Győrben
A békesség szigetei
Egy gyülekezet, egy közösség voltunk
Egységben az áldás
Ökumené a Vajdaságban
evél&levél
Tiltakozzunk, protestáljunk!
Tisztelt főszerkesztő úr!
Közlemények, nyilatkozatok
Hirdetési díjak az Evangélikus Életben 2004. február 1-jétől
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
A vasárnap igéje
Krisztust láttatni
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 5

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster