EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 07

7. szám – 2005/02/13

   Böjt 1. vasárnapja (Invocavit)

Böjtelői szeretetvendégség
A böjtelői szeretetvendégségen nagy sikerű – vetített képes – előadást tartott dr. Mohácsi Edit Az allergia mint korunk betegsége (?) címmel. A Szent János Kórház allergia-szakrendelőjének vezető főorvosa – többek között – ... >>

Napról napra

Új nap – új kegyelem
Vasárnap Jézus Krisztus mondja: „Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved.” Mt 6,9 (Mal 1,11; Mt 4,1–11; Zsid 4,14–16; Zsolt 63) Istenünk felfoghatatlanul nagy, ... >>

Liturgikus sarok

A gyónás
A lutheri reformáció nyomán átalakult az addigi gyónási gyakorlat. A reformátor a keresztény ember szabadságára, a bűneit felismerő és azok alatt szenvedő ember vágyódására, a felszabadult lélek természetes igényére bízta a nagy lehetőséget. >>

Élő víz

Mennyei diplomácia
Az autón a diplomáciai testület rendszáma volt. Öten szálltak ki belőle: két férfi és három nő. Színes eleganciával vonultak az intenzív terápiás osztály előszobájába, ahol már többen vártak a látogatási idő kezdetére. Mindenki védőpapucsot húzott, ... >>

„Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod…”
Koszorúra gyűjtöttek egy lakóközösségben. Az egyik lakótárs, akiről mindenki tudta, hogy szorgalmas templomba járó, e szavakkal hárította el a kérést: „Ne haragudjon, én nem járulok hozzá. Engem az illető felesége megbántott, ő maga mindig ... >>

A levél
A csönd nagy kincs. Örülök is neki nagyon. Igyekszem megbecsülni, kihasználni, jól élni vele. A kicsik még nem értek haza, Noémi komoly képpel, elmélyülten dolgozik az asztalnál. Oldalt kidugja egy kicsit a nyelvét – ilyenkor megszűnik ... >>

Heti útravaló
Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. (1Jn 3,8b) >>

Egyházunk egy-két hete

„Szóljon az oltárkép a hívekhez!”
Szeverényi Mihály kiválasztása az ország, és egyben Kelet-Európa legnagyobb evangélikus temploma oltárképének elkészítésére nem maradt visszhang nélkül Békéscsabán. Információink szerint a lelkészi karon belül is volt ellenzője a döntésnek, és a ... >>

Keresztúri „keresztek”
A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség február 13-án emlékezik meg – délelőtti istentiszteletén, illetőleg a 16 órakor kezdődő gyülekezeti alkalmon – a gyülekezet nyolcvan, szovjetunióbeli koncentrációs táborokba elhurcolt tagjáról és tizenkét mártírjáról. A magyar, szlovák és osztrák-német gyökerű gyülekezetben Isten igéjét Peter Kerschbaumer stainachi lelkészi munkatárs hirdeti, ugyanis 1752-ben Stainachból és környékéről indultak az első osztrák telepesek Rákoskeresztúrra. A most vasárnapi együttlét tehát egy 253 esztendeje megszakadt kapcsolat újrafelvételét jelenti a két közösség között. >>

Beszélgetés Szeverényi Mihály festőművésszel
Helybéli festőművész készíti el a békéscsabai evangélikus Nagytemplom oltárképét – döntött decemberben az ellopott oltárkép pótlásának megszervezésével megbízott bizottság. A döntést a gyülekezet presbitériuma és képviselő-testülete hosszas vitát követően jóváhagyta. Az oltárkép elkészítőjétől, a békéscsabai Szeverényi Mihálytól kevéssel a munka megkezdése előtt kért interjút az Evangélikus Élet. >>

Keresztutak

Cseh egyházi kárpótlás
Évi egymilliárd korona összegű állami támogatást, járadékot szeretnének kapni a csehországi egyházak fél évszázadon keresztül azért, hogy lemondjanak a kommunista rendszer idején tőlük elvett, államosított vagyon visszaadásáról. A Magyarországi ... >>

A katolikus egyház Lengyelországban
Lengyelországban a kereszténység több mint ezeréves múltra tekint vissza. Az első keresztény közösség Cirill és Metód missziói munkája nyomán keletkezett. A szervezett egyházi élet az első uralkodódinasztia idején indult meg. Amint már volt róla szó, Mieszko herceg 966-ban megkeresztelkedett, és egységbe tömörítette az ország középső vidékének szétszórt szláv törzseit. Gnieznót nemcsak a lengyel nép, de a lengyel keresztény egyház bölcsőjének is tartják. >>

Ha túl is élték, mindenüket elveszítették
A délkelet-ázsiai szökőár katasztrófája után két nappal indult Srí Lankára a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet két munkatársa. Fekete Dániellel már lapunk második (január 9-i) számában közöltünk egy telefonon készített villáminterjút. A segélyszervezet PR-referensétől már akkor ígéretet kaptunk arra, hogy – hazatértük után – exkluzív beszámolóval is megtisztelik az Evangélikus Élet olvasóit. A kérésnek a helyszínen járt programvezető, Bálint Gábor tett eleget. >>

Kétszer ad, ki gyorsan ad
Megható, ahogy egész Magyarország azonnal egy emberként mozdult meg a december 26-i szökőár túlélőinek, károsultjainak megsegítése céljából. Gyors segítségként a Magyarországi Református Egyház tízmillió forintot, a Magyarországi Evangélikus Egyház ötmillió forintot utalt át a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet számlájára a katasztrófa utáni napokban, illetve a gyülekezetek országszerte meghirdették egy vasárnapi perselypénz felajánlását. >>

Evangélikusok

Honterus, az erdélyi reformátor
„A legnagyobb szász ünnep a reformátor tiszteletére tartott Honterus-ünnep. (…) Ezt a brassói ünnepet az egész város tartja. (…) Ez a felséges nap seregszemléje az egész szász népnek, mely ősi alakjában gyülekezik össze erre a pompát méltóságos komolysággal egyesítő királyi színjátékra. (…) Most felcseng a szent nemzeti ének, az Erdélyország, áldás földje, a templomudvar öreg hársfáinak zöld lombja megreszket népének felharsanó hangjára, és a menet megindul (…) a magyar és román nézők sorfala között…” – írja Adolf Meschendörfer brassói író Kós Károly fordításában Corona című regényében. S bár a trianoni országcsonkítás óta az akkor még háromnyelvű és számarányát tekintve egymással nagyjából megegyező lélekszámú nemzetek városában a magyarság megduplázódása mellett a románság huszonháromszorosára duzzadt, s a Barcaságot évszázadokon át felvirágoztató németség lélekszáma harmadára csökkent, a Luther által a „magyarok apostolának” nevezett erdélyi szász író, humanista tudós, nyomdász, evangélikus prédikátor, az erdélyi szászok reformátora, Honter János szellemisége országhatárokat átívelve is tovább él. Ebből a mai generációkra hagyott örökségből jelen írásunkban – az általános életrajzi összefoglaló mellett – Honter talán legkevésbé ismert, földrajzi-csillagászati vonatkozású tevékenységét tekintjük át abból az apropóból, hogy az e szakterülethez kapcsolódó fő művének első kiadása 475 esztendeje jelent meg. >>

Zsolnai Vilmos emlékezete
Hatvan évvel ezelőtt – 1945. február 12-én – halt meg Zsolnai Vilmos, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium igazgatója. Zwick János Vilmosként született Kucurán, a Délvidéken 1881. október 31-én; édesapja evangélikus ... >>

e-világ

Szelektív hulladékgyűjtés, ahogyan mi csináljuk
Németországban rövid idő alatt hozzászoktam ahhoz, hogy a szemetet különválogatva gyűjtsem, s az utcán elhelyezett konténerekbe helyezzem. Hittem abban, hogy újrahasznosításra kerül, és nem lesz az általam vásárolt csomagolóanyagokból dioxin, pernye vagy lerakott szemét. Hazatérve nem tudtam megszabadulni ettől a szokástól; inkább a társasház padlásán gyűjtögettem három évig a különválogatott szemetet, mint hogy a vegyes, kommunális gyűjtőbe tegyem. Bíztam benne, hogy egyszer majd itthon is elindul ez a gyakorlat, s ha más nem, hát majd mi elkezdjük… >>

Keresztény szemmel

Böjti üzenet
A szinoptikus evangélisták szerint Jézus, mielőtt megkezdte hároméves működését, negyven napig böjtölt a pusztában. Ezt követően megkísértette a sátán, pénzt, hatalmat, csodatevő erőt kínálva számára, ha Krisztus őt fogadja el urául. Gondolnánk, ... >>

Elbeszélők és kommunikálók
Friedrich Schleiermacher mondta, hogy nem azt kell megmagyarázni, ha nem értjük vagy félreértjük egymást, sokkal inkább az a csoda, ha megértjük egymás szavait. S jóllehet a jeles tudós a reformkor idején élt, szavai talán aktuálisabbak, mint ... >>

Hátrább az agarakkal!
A magyar közéletben – az Evangélikus Élet hasábjain is – egyre gyakrabban esik szó egyház és politika viszonyáról. Az egyházi iskolák finanszírozása, a december 5-i népszavazás vagy a miniszterelnök vatikáni útja folyamatosan napirenden tartotta a kérdést: milyen is a viszony az egyházak és a politika között? Rendszeresen jelennek meg ugyanakkor nyilatkozatok, interjúk egyházi vezetőktől vagy „nyílt levelek keresztény értelmiségiektől”, melyek politikai eseményekre reagálva vagy azokat megelőzve, harcias vagy békés hangnemben mind ugyanarra a szomorú tényre hívják fel a figyelmet: tizenöt évvel a rendszerváltozás után nincs közmegegyezés arról, hogy mi is az egyházak szerepe a mai Magyarországon. A jelenség persze nem új keletű, de mostanság az az érzésem, hogy az ügy egy veszélyes spirálba került, a „küzdelem” egyre ádázabb, az eszközök egyre nemtelenebbek. >>

Szombat esti szingliláz
A művészethamisítók felállították festőállványukat a szépen renovált főteremben, és nagy erőfeszítéssel próbáltak visszaemlékezni a hamisítandó kép minden részletére. – Nyugalom, a budapesti skót gyülekezet VI. kerületi templomába nem maffiózók, hanem a 30 FK buli résztvevői fészkelték be magukat… >>

Egy drága nagymama
Farsang van. Nagymama, aki minden vasárnap ott van a templomban, és részt vesz a bibliaórákon, most délutánonként jelmezt készít az unokájának. Sokat törte a fejét, hogy minek is öltözzön be az ő unokája. Dumas három testőre jutott az eszébe, ezért ... >>

evél&levél

Cunami
Szomorúan vettem kezembe az Evangélikus Élet 2005. január 9-i számát. Valószínű, hogy nem én voltam ezzel egyedül így. Ha nem tudom, hogy milyen lap van a kezemben, azt hittem volna, hogy Népszabadságot olvasok, mégpedig az '50-es évekből (ha volt ... >>

Válasz a Cunamira
Nem tudom, püspökeink megkapták-e a levelét, mint ahogyan azt sem, hogy miért tartotta fontosnak megküldeni nekik. Engem ez a „reflex” emlékeztethetne az '50-es évekre – már ha lehetnének emlékeim ebből az évtizedből. Mindenesetre ha figyelmesebben ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Miután ugyanis az Atya Isten megteremtett és mindenféle jóval megáldott minket, eljött az ördög, és engedetlenségbe, bűnbe, halálba és mindenféle bajba sodort, úgyhogy örök kárhozatra ítélve éltünk Isten haragja és átka alatt; de rá is ... >>

Kultúrkörök

Beszélő képek és prédikáló zene böjtben
Az angyal a húsvéti sírnál így szólt az asszonyokhoz: „…tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.” (Mt 28,5) Az egyház népe mindig a Megfeszítettet keresi. Amikor az igehirdetést hallgatjuk, amikor az oltár köré térdelünk, amikor odahaza Bibliánk fölé hajolunk, vagy amikor imára kulcsoljuk a kezünket, mindig Krisztust, a Megfeszítettet keressük. Ez fokozott mértékben így van böjt idején. >>

A tudás és a tudomány értéke
Még szemerkélt az eső, amikor megérkeztem a Magyar Tudományos Akadémia impozáns épületének főbejáratához. A márványlépcsőkön felfelé haladva gróf Széchenyi István mellszobra fogadott. Képzeletemben egy pillanatra megelevenedett, és ezt súgta halkan: „Büszke vagyok arra, hogy a mai tudósokban is van annyi reformgondolat és bátorság a tudományért való kiálláshoz, mint bennem volt száznyolcvan évvel ezelőtt, az Akadémia alapításakor!” Majd kacsintva egyet utamra engedett, hiszen dr. Fábri György, az MTA Kommunikációs és Tudománypolitikai Titkárságának igazgatója – aki egyben a Mindentudás Egyeteme Kht. tudományos igazgatója is – már várt rám. >>

Bátorítás a múltból a jövőnek
Felbecsülhetetlen értékű összefoglaló munkával gazdagodott az irodalomtudomány, a himnológia és ezen keresztül egyházunk szellemi élete. Az Universitas Kiadónál megjelent H. Hubert Gabriellának, az Evangélikus Országos Könyvtár tudományos munkatársának A régi magyar gyülekezeti ének című könyve, amely a szerző PhD-disszertációjának nyomtatott – és javított – változata. >>

„…se zsoldot, se gazdát”
„Vannak olvasók, és vannak potenciális olvasók” – írja Kaiser László. Ha nem hinne a lehetséges, reménybeli közönségben, akkor nem tarthatnánk kezünkben ezt a vékonyka verseskötetet. És tegyük hozzá: jókora hit szükségeltetik manapság ahhoz, hogy valaki verseket adjon ki. >>

…emlékezzél meg az egész útról…
Mint korábban már hírül adtuk, 2004 tavaszán Tóth Béla tollából megjelent könyv alakban a pápai evangélikus gyülekezet története. A kötet bemutatójára összeállítottunk egy kiállítást. Az anyag olyan méretű volt, hogy úgy éreztük, valamilyen formában ... >>

A vasárnap igéje

Ha hozzám kiált, meghallgatom…
A cím a vasárnap ősi bevonulási zsoltárából, a 91. zsoltárból vett idézet. Hadd kérjem az olvasót, hogy vegye kézbe a Szentírást, és a böjti időre készülve imádkozza végig ezt a csodálatos zsoltárt! Invocavit vasárnapján a negyvennapos böjti ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Mennyei Atyánk! Hallgass meg minket, amikor hozzád kiálltunk! Te elküldted szeretett Fiadat erre a világra, hogy megszabadítson a sátán hatalmából. Köszönjük, hogy emberként közöttünk élt, és felvállalta emberségünk minden terhét és fájdalmát, ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Örökbefogadó szeretet
„Hat éve vagyunk házasok, de sajnos eddig még nem köszöntött be hozzánk a gyermekáldás. Házasságunk örömteli, de nagyon hiányzik a gyermek az életünkből. Annak ellenére, hogy az orvosok szerint van esélyem saját gyermek kihordására, férjemmel két éve jelentkeztünk örökbefogadó szülőknek. Nemrégiben értesítettek bennünket, hogy sorra kerültünk a listán, és felajánlottak számunkra egy édes másfél hónapos babát. Tulajdonképpen nagyon boldogok vagyunk – hiszen erre vártunk, ezért a pillanatért imádkoztunk –, mégis megijedtünk. Vajon képesek leszünk-e ekkora felelősséget hordozni? Nagyon foglalkoztat az a kérdés is, hogy szabad-e elmondanunk – és ha igen, mikor mondhatjuk el neki – azt, hogy nem mi vagyunk az ő vér szerinti szülei. Annyi kétség rohant meg hirtelen, hogy nem is tudjuk, mit tegyünk.” >>

E számunk tartalma
Böjtelői szeretetvendégség
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
A gyónás
Élő víz
Mennyei diplomácia
„Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod…”
A levél
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
„Szóljon az oltárkép a hívekhez!”
Keresztúri „keresztek”
Beszélgetés Szeverényi Mihály festőművésszel
Keresztutak
Cseh egyházi kárpótlás
A katolikus egyház Lengyelországban
Ha túl is élték, mindenüket elveszítették
Kétszer ad, ki gyorsan ad
Evangélikusok
Honterus, az erdélyi reformátor
Zsolnai Vilmos emlékezete
e-világ
Szelektív hulladékgyűjtés, ahogyan mi csináljuk
Keresztény szemmel
Böjti üzenet
Elbeszélők és kommunikálók
Hátrább az agarakkal!
Szombat esti szingliláz
Egy drága nagymama
evél&levél
Cunami
Válasz a Cunamira
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Beszélő képek és prédikáló zene böjtben
A tudás és a tudomány értéke
Bátorítás a múltból a jövőnek
„…se zsoldot, se gazdát”
…emlékezzél meg az egész útról…
A vasárnap igéje
Ha hozzám kiált, meghallgatom…
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Örökbefogadó szeretet
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 07

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster