EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 20

20. szám – 2005/05/15

   Pünkösd ünnepe

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Vasárnap, pünkösd ünnepe Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt. 1Móz 50,20 (Jn 3,8; Jn 14,23-27; ApCsel 2,1-18; Zsolt 118,1-14) Ez az igazi csoda, amelyből élünk, hogy Isten áldássá fordíthatja az átkot. Isten jósága ... >>

Liturgikus sarok

Sok minden összefügg!
Idei harmadik sorozatunkat kezdjük el a Liturgikus sarokban. A több mint négy éve működő rovat kétszáznál is több írása jelzi, hogy az istentisztelet kimeríthetetlen téma. Új sorozatunkban megvizsgáljuk azt a közeget, amelyben az istentisztelet eseménye zajlik, és rávilágítunk azokra az összefüggésekre, amelyek meghatározzák azt, hogy miként végezzük a liturgiát. Istentisztelet és ... - a három pont helyére két hónapon át minden héten más kifejezés kerül majd. >>

Élő víz

Heti útravaló
Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! - mondja a Seregek Ura. (Zak 4,6) >>

Nyelveken szólás és szólás
A pünkösdi csoda, a nyelvi korlátok leomlása a Szentlélek kitöltésének jeleként fontos, elengedhetetlen része az üdvtörténetnek: "...halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól." (ApCsel 2,11b) Hiszen az emberiség akkor válhat igazán egy családdá, ha nincs akadálya egymás megértésének. >>

Egyházunk egy-két hete

Együtt ballagtak...
Egyházunk tizenkét középiskolájában is az elmúlt hét végén ballagtak a végzős diákok. A Budapest-Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban nemcsak a két érettségiző osztály növendékeit, hanem az 1993-ben visszakapott budapesti intézmény munkáját átvétele ... >>

Evangélikus óvodák országos találkozója
A Magyarországi Evangélikus Egyház tizennégy óvodájából mintegy ötven "óvó néni" érkezett a Budapest mellett fekvő Nagytarcsára május 6-án az evangélikus óvodák első ízben megrendezett országos találkozójára. D. Szebik Imre áhítatát követően Levente ... >>

Anyák napja az Élimben
Élim: oázis a Sínai-félsziget közelében, ahol Izrael fiai vándorútjukon megpihentek. Ebben az oázisban tizenkét forrás és hetven pálmafa nyújtott enyhet a pusztában vándorló, eltikkadt zsidó népnek. Élim: evangélikus gyermekotthon Nyíregyházán. Oázis, amely immár nyolcvanöt esztendeje ad enyhet az élet hajótöröttjeinek, megnyomorítottjainak. Nyolcvanöt éve csepegtet balzsamírt a sérült gyermekek szívébe. Az Élim nyolcvanöt esztendeje az irgalom, a jóság, a szeretet nyolc és fél évtizede. >>

A föld porából lett templom
A Somogyszilben élő maroknyi evangélikus pásztorolását tartotta egyik legfontosabb feladatának Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna lelkész, aki 2000-től szolgál az ecsenyi és környékbeli gyülekezetekben. Ennek egyik látható eredménye volt, hogy május 7-én szép számú gyülekezet lehetett együtt, amikor Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke felszentelte megújult templomukat. >>

Keresztutak

Európa: kisebbségek, identitás
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem hagyományosan áldozócsütörtök hetében sorra kerülő akadémiai napjait ebben az évben három fontos fogalom határozta meg: Európa: kisebbségek, identitás. Pontosabban: a 35. EPMSZ-konferencián a korábban ... >>

Az Egyházak Világtanácsa elnökeinek pünkösdi üzenete
Kegyelem és békesség néktek 2005 pünkösdjének ünnepén, amikor Isten lelkének oly sok ajándékát ünnepeljük! Ahogyan Pál apostol buzdított: "Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket ... >>

A hit egysége, Európa egysége és a nemzet egysége mint pünkösdi ajándék
Kedves Testvérek a Jézus Krisztusban! Pünkösd a hit eszmélődésének és a krisztusi misszió megelevenedésének ünnepe. Mindenkor valljuk az Apostoli hitvallásban, hogy "hiszek Szentlélekben" és a Szentlélek munkájában, amelynek maga az élő hit és a ... >>

"A mag fává növekszik"
A 2005. esztendő gazdag a visszaemlékezésekben: nemrég emlékeztünk kétszáz évvel ezelőtt elhunyt nagy költőnkre, Csokonai Vitéz Mihályra, és egész éven át tart a József Attila születésének századik évfordulója alkalmából rendezett megemlékezéssorozat. E sorok írója ehhez a sorhoz igyekszik csatlakozni egy viszonylag rövid időszakra, húsz évre visszatekintő szerény emlékezéssel. A visszapillantásra az ad alkalmat, hogy két évtizeddel ezelőtt indult útjára hazánkban - rendszeres, visszatérő formában - a világon már több mint százéves női imanapi ökumenikus mozgalom. >>

Lutheránus Vatikán?
Az elmúlt hetekben gyakran láthattunk a római Szent Péter térről közvetített tudósításokat, hiszen a II. János Pál pápa haláláról, temetéséről és a pápaválasztó konklávéról szóló híradások száma világszerte messze meghaladta a minden korábbi ... >>

Borban az igazság, borban a vigasz?!
Ha valóban igaz lenne a mondás, hogy az alkohol kis mértékben gyógyszer, nagy mértékben orvosság, nem lenne olyan nagy az alkoholbetegek száma hazánkban. A mértéktelen italozás áldozatait felekezetünk - küldetéséhez híven - ugyancsak felkarolja. Az e munkaág területén szolgálók május 6-án találkoztak egymással Budapesten, egyházunk Üllői úti székházában. >>

Amikor betelt a pohár
A május 6-i fórum kezdetén minden jelenlévő bemutatkozott néhány mondatban. A résztvevők egyike - Balicza Iván - röviden csak ennyit mondott: "A budavári evangélikus gyülekezet lelkésze vagyok, gyógyult alkoholista..." >>

A magyar Kékkereszt...
Az első Magyar Kékkereszt Egyesület alapítója egy újvidéki, alkoholista iparos volt, aki a múlt század végén egy külföldi útja során került kapcsolatba a Nemzetközi Kékkereszt szervezettel. Miután az evangélium hatására megszabadult iszákosságától, ... >>

Ébredő "kazah Kazahsztán"
"Pünkösdi időket élünk!" - ebben a rövid mondatban foglalta össze egy kazah lelkész mindazt, ami a Szovjetunió felbomlása óta a közép-ázsiai országban történt. Az olvasó most bizonyára arra számít, hogy tehát hatalmas ébredésről, tízezrek tömeges megtéréséről fog szólni ez a missziói beszámoló. Erről azonban nem tudósíthatok. Arról viszont igen, amit április közepén - egy ökumenikus delegáció tagjaként - hatodmagammal megtapasztalhattam: Isten Lelke erőteljesen munkálkodik Kazahsztánban. A Bibliát korábban nem ismerő, Krisztusról mit sem tudó emberek jutnak hitre, kapnak "álmokat", prófétai kijelentéseket. Egymás után alakulnak kis házi gyülekezetek, amelyek szolgálatát gyógyulások, csodák kísérik. Valami születőben van. "Hisszük, Isten áldást készít elő Közép-Ázsiában..." - hallottuk gyakran kazah testvéreinktől egyhetes ott-tartózkodásunk alatt. >>

Kritikus helyzet a Temesközben
Befejezték az első, Magyarországról érkező adományok kiosztását a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai az árvíz borította temesközi Ótelek, valamint a Béga folyó által elárasztott Nagybodófalva (Románia) árvízkárosultjai részére. A ... >>

Evangélikusok

Szószéken és szerkesztőségben: Isten szolgálatában
Hetvenedik évfolyamában járó lapunk előző főszerkesztője, Tóth-Szöllős Mihály lelkész, esperes, egyházunk sajtóosztályának volt vezetője május 9-én ünnepelte nyolcvanadik születésnapját. Az egyházban eltöltött ötvennyolc szolgálati év után Miska bácsi nem vonult vissza, most is aktív, dolgozik: egyebek mellett például szervezi és felügyeli a Deák téri "Nyitott templom" elnevezésű programot, amelynek az idei már a második "évadja" lesz. Emellett részt vesz rendezvényeken, konferenciákon, szószéki szolgálatokat vállal, gyülekezetekbe látogat, cikket ír, és a tanácsért hozzá forduló fiatalokhoz is mindig van egy-egy jó szava. E sorok írója neki köszönheti, hogy elindult az újságírói pályán, s ezért e helyen is szeretne köszönetet mondani... >>

Egy "lehetetlen ember"
Cseppet sem látszik fáradtnak, pedig egyik interjút adja a másik után. Az újságírók érdeklődése érthető, hiszen Peter Spangenberg személyében a keresztény irodalom iránt érdeklődő magyar olvasók régi ismerőse látogatott - életében először - Budapestre. Az apropó természetesen könyvbemutató: a református Kálvin Kiadó - a Miért jó hinni?, valamint a Kicsinyek nagy kérdései című sikerkönyvek után - most a német evangélikus lelkész Hódolat Isten előtt című munkáját jelentette meg. >>

In memoriam Scholz László
Az elmúlt napokban csendben eltávozott közülünk valaki, akinek mérhetetlenül sokat köszönhet sokat szenvedett hazai egyházunk. Igehirdetői, lelkipásztori és teológiai szolgálata mélyrehatóan meghatározta, formálta egyházunk útját a mögöttünk hagyott ... >>

e-világ

Az alsósági honlap születése és gyermekkora
Nagy örömmel és meglepetéssel fogadtam a hírt, hogy az általam szerkesztett honlap lett az evangélikus honlapverseny első helyezettje. Nem tekintem győztesnek magamat. Különösen azért nem, mert a többi pályamunkát is megnéztem, és elismerem, hogy ... >>

Keresztény szemmel

Pünkösd - a Szentlélek ünnepe
Keresztény hitünk legrövidebb foglalata az Apostoli hitvallás. Egy neves német teológus így próbálta röviden összefoglalni a három hitágazat tartalmát: Az első hitágazat a látható és láthatatlan, mennyei világot teremtő, róla gondot viselő Atya ... >>

Erőt meríteni
Napjaink és éveink számának növekedésével fogy földi életünk ideje. Fogy benne az erő, a lelkesedés, a készség és a képesség. Fogynak a családtagok, fogynak a barátok, fogy az élmény, fogy a mosoly. Fogy mindaz, ami az életet és a jólétet jelenti. ... >>

A Lélek és a lélek - avagy a pünkösd titka
A fenti címben egy szót kétféle formában olvashatunk: Lélek és lélek, az egyik esetben nagy-, a másikban kisbetűvel írva. Van-e különbség közöttük? Különbség van, de van kapcsolat is! Hogy miben térnek el egymástól, azt két görög szó segítségével is ... >>

Pünkösdi dance party
Fiatalok százai várják a Szentlélek ünnepét az egyik nagyvárosban. Itt most ne azokra gondoljunk, akiknek vasárnap reggel a templomok felé vezet az útjuk! A város legnagyobb szórakozóhelye négy lemezlovast és reggelig tartó mulatozást ígér. A program elnevezése: "Pünkösdi dance party". Ünnepek közeledtével gyakran találkozunk hasonló plakátokkal minden városban. Ilyen volt egy decemberre meghirdetett Vodka party is; az ismert italt féláron mérték a fiataloknak. Az egyik programmagazinban pedig húsvéti locsolóbulit hirdettek nagypéntekre, amelyen az éjszaka fénypontját a vetkőző lányok fellépése jelentette... >>

Pünkösd ünnepének naptártörténeti vonatkozásai
A húsvét kapcsán az Evangélikus Élet részletesen foglalkozott az ünnep naptártörténeti vonatkozásaival. Ehhez a témakörhöz szorosan kötődik a húsvéthoz időben legközelebb eső kiemelkedő keresztény ünnepnek, a pünkösdnek a kalendáriumi háttere. Az ... >>

evél&levél

Hogyan lehetnék az egyház közösségének a tagja?
Tisztelt Szerkesztőség! Negyvenhét éves vagyok, és bár evangélikusnak kereszteltek meg, nem gyakorlom a vallást. Mint gyermeknek nem is hiányzott, hiszen nem ismertem, hogy mi is az. A környezetemben és a családomban sem voltak templomba járó ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
"Pünkösd e szent örömünnepén hálát adunk a mi szerelmes Úristenünknek véghetetlen jótéteményéért, melyet e földön azzal mutatott meg, hogy nékünk, szegény embereknek kinyilatkoztatta a magasságos égből drága szentigéjét - nem valami hitvány, köznapi ... >>

Kultúrkörök

Médiatükör - 2005. tavasz
Májusban ünnepli a római katolikus egyház a tömegtájékoztatás világnapját. 1967 óta él ez a hagyomány, amely így bizonyára összefügg az egyházi reformokat markánsan megvalósító II. vatikáni zsinattal. A katolikus egyház felismerte, hogy az ... >>

Szlovák opera Lutherről
Modra (Modori) régi német evangélikus temploma volt a színhelye május elsején a Luther Márton életét feldolgozó szlovák opera előbemutatójának. Mint arról múlt év októberében lapunkban is hírt adtunk, Eva Bachletová evangélikus médiamenedzser ... >>

A vasárnap igéje

Félünk vagy élünk?
A régi időkben sok templomtoronyban tűzőrség működött. Az őrök éjjel-nappal figyeltek, és ha tüzet észleltek, félreverték a harangot. A félelem indokolt volt, hiszen akkoriban városok és falvak váltak - gyakran órák alatt - a pusztító tűzvész ... >>

Zsoltár a Szentlélek dallamára
Meghökkentő párosítás: pünkösd és bűnbánat. Elgondolkodtató, hogy ebben az évben egy bűnbánati zsoltár igéit kaptuk alapigéül az ünnep második napjára. Pedig a munkálkodó Szentlélek és a bűnei mélységéből Istenhez kiáltó ember mindig közel van ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Urunk, köszönjük, hogy kiárasztod Szentlelked! A megígért ajándékért könyörgünk pünkösd ünnepén. Adassék a Lélek a nyugtalan és békétlen, összezavarodott világ számára! Mennyei Atyánk! Ma is sötét fellegek vonulnak át felettünk, és borúlátóak ... >>

Gyermekvár

Kedves Gyerekek!
A Gyermekvár negyedik részéhez érkeztünk. Füller Tímea segítségével már megismerkedhettetek Jónával, a képzeletbeli kisfiúval, aki a kapernaumi százados házában lakik; édesanyjával, akit mindenki csak Eszter mamának hív, és Simonnal, Jóna kis barátjával. Ők ketten sok csodát látnak Jézus földi életéből, amelyeket el is mesélnek nektek. Minden történet végén egy-egy rejtvényt oldhattok meg. A helyes megfejtést minden alkalommal küldjétek el a szerkesztőség címére (Evangélikus Élet szerkesztősége, 1085 Budapest, Üllői út 24.). A borítékra írjátok rá: Gyermekvár. A hetedik rész után sorsolást tartunk, amelyen három szerencsés megfejtő értékes könyv- és játékcsomagot nyer. Aki minden alkalommal beküldi a helyes megfejtést, annak a neve hétszer kerül a kalapba, így nagyobb esélye van arra, hogy nyerjen. >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Sok minden összefügg!
Élő víz
Heti útravaló
Nyelveken szólás és szólás
Egyházunk egy-két hete
Együtt ballagtak...
Evangélikus óvodák országos találkozója
Anyák napja az Élimben
A föld porából lett templom
Keresztutak
Európa: kisebbségek, identitás
Az Egyházak Világtanácsa elnökeinek pünkösdi üzenete
A hit egysége, Európa egysége és a nemzet egysége mint pünkösdi ajándék
"A mag fává növekszik"
Lutheránus Vatikán?
Borban az igazság, borban a vigasz?!
Amikor betelt a pohár
A magyar Kékkereszt...
Ébredő "kazah Kazahsztán"
Kritikus helyzet a Temesközben
Evangélikusok
Szószéken és szerkesztőségben: Isten szolgálatában
Egy "lehetetlen ember"
In memoriam Scholz László
e-világ
Az alsósági honlap születése és gyermekkora
Keresztény szemmel
Pünkösd - a Szentlélek ünnepe
Erőt meríteni
A Lélek és a lélek - avagy a pünkösd titka
Pünkösdi dance party
Pünkösd ünnepének naptártörténeti vonatkozásai
evél&levél
Hogyan lehetnék az egyház közösségének a tagja?
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Médiatükör - 2005. tavasz
Szlovák opera Lutherről
A vasárnap igéje
Félünk vagy élünk?
Zsoltár a Szentlélek dallamára
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 20

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster