EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2008 - 26 - Szent és profán – érték(t)rend

Kultúrkörök

Hozzászólás a cikkhez

Szent és profán – érték(t)rend

Avagy: pincébe űzött tárgyak egy nem mindennapi nyáréjszakán…

A múzeumok éjszakáját öt évvel ezelőtt afféle „próbafesztiválként” elindító kulturális minisztérium talán maga sem gondolta, hogy ilyen sikeres utat jár be a rendezvénysorozat a nyár leghosszabb napjának legrövidebb éjszakáján: Szent Iván éjjelén, pontosabban a hozzá legközelebb eső szombaton. A kultúra és a művészet, a játékos ismeretszerzés iránti fogékonyság megléte mára egyértelműen bebizonyosodott, hiszen ismét megdőlt a látogatói rekord: az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) sajtóirodája által lapzártánkkor közölt előzetes adatok szerint idén mintegy 330 ezer látogató vett részt a programokon az ország 1300 múzeumában, illetőleg kiállítóhelyén. Budapesten több mint 162 ezren, vidéken pedig több mint 170 ezren zarándokoltak el a nyitva tartó kulturális intézményekbe. Idén első ízben az Evangélikus Országos Múzeum (EOM) is csatlakozott a múzeumok éjszakájához Szent és profán című rendezvényével. A különleges alkalomra különleges kiállítás készült.

Már az esemény előtt látható volt, hogy a minisztérium kiemelt rendezvényként tekint egyházunk múzeumának tárlatára, a megszámlálhatatlan program közül beemelve a legfontosabbak közé. Az óriásplakátokon és a budapesti tömegközlekedési eszközök oldalán is megjelent az invitálás a „szent és profán” éjszakára.

Hogy a vidámság, a humorérzék – amelyet szakszóval lutheri hilaritásnak is nevezünk – mindig is jellemezte az evangélikusságot, azt már az ötletből is világosan láthatjuk: pincébe űzött tárgyakat tártak elénk a rendezők a Cyrano de Bergerac-i mottó jegyében: „Magamat kigúnyolhatom, más által nem hagyom viszont…” Persze talán nem is annyira gúnyról, mint inkább megmosolyogtató, elálmélkodtató tárgyakról beszélhetünk. Érték(t)rend: a hívő kreativitás és alkotás, a vallásos tömegkultúra és a giccs határán született tárgyak között járunk – hirdette a pincelejáró fölötti felirat.

„A giccs emberszabású, a művészet emberfeletti ”– ezzel az Abraham A. Moles- től kölcsönzött gondolattal kezdte megnyitóbeszédét Harmati Béla László, az EOM igazgatója a múzeumok éjszakáján, pontban este 8 órakor a Deák téri templomudvarból nyíló pincében.

Az igazsághoz tartozik, hogy már a „hivatalos” tárlatmegnyitás előtt is számos múzeumlátogató megtekintette a maga nemében egyedülálló gyűjteményt a maga nemében egyedülálló „kiállítóhelyiségben”: a Deák téri evangélikus intézmény homokos „padlózatú”, hangulatos boltívekkel tagolt, izgalmas atmoszférájú pincéjében. Pincében, amely rejt is, mutat is. Más-más tárul fel és bújik el, megadva a felfedezés örömét a látogatónak. (A lépcső rendbetételét, a világítási hálózat kiépítését, a párátlanítást, a meszelést erre az alkalomra végezte el a múzeum – tudtuk meg.)

A sajtó számára a múzeumigazgató már az előző este bemutatta a tárlatot a kiállítást készítő kollégáival, Zászkaliczky Zsuzsanna művészettörténésszel és a szakmai gyakorlatát az evangélikus múzeumban töltő Károlyi Natália néprajz szakos hallgatóval együtt.

Harmati Béla László elmondta: „A múzeum feladata az értékek megőrzése az utókor számára, de felmerül a kérdés, hogy mi számít értéknek, s hol a határ a művészi érték és az értéktelen giccs, népi vallásosság, népművészet és a »grand art«, az egyéni vallásosság kreativitása, valamint a tömegtermékek között, melyeket a fogyasztói társadalom számára gyártanak.” Egyértelmű válasz nincs, a határvonalak nem pengeélesek, ezért e tárlat gondolatébresztő szándékkal tart tükröt a keresztény egyházak elé.

A giccs – magyarázta Harmati Béla – elsősorban az érzékeknek szól, gyors és azonnali, olcsó és fáradságmentes élményt ígér a szemlélőnek. „Azáltal, hogy többnek akar látszani, mint ami, az »igazi «, jó áron megszerezhető parafrázisaként a tiszta érzelemből érzelgősséget csinál, az értelemből közhelyet, a szenvedésből szenvelgést, az emlékezésből negédes nosztalgiát.

Ellentétként a valódi művészet úgy tartalmában, mint megoldásaiban mindig magasabbra emelkedik tárgyánál, és a korszellemtől függetlenül örök mondanivalót is magában hordoz. A forma és tartalom, létrehozott mű és közvetíteni kívánt tartalom kiegyensúlyozott, koherens viszonyban van a művészeti alkotások esetében, de ha ez a viszony felborul, eltorzul, megkezdődik a giccsé válás folyamata.”

A vallásos művészet katalizátora a mélyen gyökerező, őszinte és az érzéseket energiával megtölteni képes vallásos hit. Meg nem élt, félig vagy részben megélt hitélmény hamis útra vezet. A tárlat célja korunk értékpusztító és értékekre áhítozó emberének megszólítása. A „csak tiszta forrásból” lutheri gondolat aktualitása időszerűbb, mint valaha – zárta megnyitóbeszédét Harmati Béla.

Ami szakrális térben furcsán hat – mutatott rá Zászkaliczky Zsuzsanna –, az egy paraszti tisztaszobában, a személyes kegyesség megélésében megtalálja és megállja helyét. Más célt tölt be. Az esztétikai mellett ugyanis egy adott tárgy hordozhat más értéket az egyén számára. Ennek bizonyítékait vonultatták fel, így például a búcsújáró helyek emléktárgyait, továbbgondolásaikat, műtárgymásolatokat és az egyéni kreativitás termékeit.

Amint kérdésünkre Zászkaliczky Zsuzsanna elmondta, a kiállított tárgyak negyede a múzeum tulajdonát képezi, negyede a Néprajzi Múzeumból való, negyedrészük Érsekvadkertről, a helytörténeti gyűjteményből, negyede pedig magángyűjtőktől. Azért csak egy napig volt látogatható a kiállítás, mert nincs működési engedély az új pincetárlat állandó nyitva tartására, valamint a tárgyak sem maradhatnak tovább.

S még egy furcsaság: ezen a kiállításon nem voltak feliratok. Se a tulajdonosról, se a felekezetről nem kapott felvilágosítást a látogató. Szándékosan. Hogy semmiben ne befolyásolja a nézőket és a látottak befogadását. Rábízták a látogatókra, hogy döntsenek, tetszést nyilvánítsanak, s szembesüljenek azzal, ami eddig tabunak számított.

Zászkaliczky Zsuzsanna hozzátette: kiváló ötvösmunkákon, korai Biblia-kiadásokon, remek fényképeken túl számos olyan tárgy kerül a múzeum tulajdonába, esetenként csak látókörébe, amelyek kevésbé a hivatalos dogmatika, liturgika köré, inkább egyfajta személyes vallásosság köré szerveződnek, arról adnak, adhatnak felvilágosítást. Ezek a tárgyak sokat elárulnak készítőikről, használóikról. Az a kegyesség, az a hozzáállás érdekelte a kiállítókat, amely e tárgyakat létrehozta. Ahogy az a nagyon keskeny mezsgye is, ami a „vallásos művészetben” – felekezeti határokra való tekintet nélkül – a templomi, gyakran nem is olyan magas művészet és a hétköznapok „vallásos műalkotásai” között húzódik.

Létezik-e „esztétikai Gonosz”? A kérdésre adott válasz kulcsszava a hamisság lehet. A szakértők szerint a vallásos ember mélyen, tisztán megélt hitélményből táplálkozó alkotása tiszta forrásból fakad, a felületes, elnagyolt látszatalkotás hamissá válik. Milyen szociológiai előzményei, következményei vannak, lehetnek e tárgycsoport kialakulásának? Mennyire lehet erős ezeknek a tárgyaknak az egy-egy család életében betöltött szerepe? Létezik-e kegytárgygyűjtő szenvedély? Számos kérdésre keresték a választ ezen az éjszakán a múzeum látogatói – és bizonyos, hogy maradandó és derűs emlékekkel távoztak.

Kőháti Dóra


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Jónás könyve – a küldetés
Hogyan lehetsz sikeres?
HETI ÚTRAVALÓ
Egyházunk egy-két hete
Szeretet(otthonok) új (épület)szárnyai
Szeretet(otthonok) új (épület)szárnyai
Tanévzáró az EHE-n
Új helyen jöttek össze a déli lelkészcsaládok
Fébé-díj – harmadszor
Keresztutak
Bibliamaraton a Deák téren
Családi körben a Bibliával a Bibliáról Békéscsabán
Ifjúság „közhaszonra”
Cigány ételek bemutatója
Zene a háztetőn
Zsákutca szinte minden szinten
Evangélikusok
Miért…?!
e-világ
Liget-beharangozó
evél&levél
Ünnep és születésnap Pilisen
A közelmúlt krónikája
Góliát-koktél a júniusi hőségben
Orgonaregiszterektől kórusszólamokig
Miskolciak a brassói testvérgyülekezetben
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Szent és profán – érték(t)rend
A vasárnap igéje
Az igazi ajándék
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Szószóró
A Szélrózsa tapasztalt segítője
ÉnekKincsTár
Jézusunk a Jordánhoz ment
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2008 26 Szent és profán – érték(t)rend

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster