EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2008 - 26 - Jónás könyve – a küldetés

Élő víz

A B I B L I A É V E

Hozzászólás a cikkhez

Jónás könyve – a küldetés

Jónás könyve különleges szerepet tölt be a kisprófétai könyvek között: nem különálló próféciákat olvashatunk benne, hanem egy prófétai megbízatás, egy misszió történetét.

Ninive városa az istenfélő zsidó emberek számára a romlottság és a gonoszság szimbóluma volt. Jónás pedig azt a megbízatást kapta, hogy hirdesse meg Isten ítéletét a város lakóinak, hátha megtérnek bűneikből. Ő azonban „rühellé a prófétaságot”, és egy kicsit fel is háborította annak a lehetősége, hogy Isten őt akarja felhasználni a pogányok megmentésére.

Jónás menekülése azonban reménytelen, Isten elől hiába akar az akkor ismert világ végére, Herkules oszlopaihoz szökni: hajója viharba kerül, a hajósok a viharos tengerbe dobják őt, egy hatalmas hal elnyeli, majd három nappal később kiköpi a szárazföldre. Jónás kénytelen-kelletlen meghirdeti Isten ítéletét, azután pedig sértetten veszi tudomásul, hogy Isten valóban megkönyörül a megtérő városnak. Meg kell tanulnia, hogy Isten jósága nem korlátozódik Izráelre, hanem mindenkire érvényes, aki töredelmes szívvel hozzá fordul.


Küldetés az elveszettekhez

Jónás könyve abban a korban keletkezett, amikor a babiloni fogságból visszatérő zsidóság legnagyobb feladata az önmeghatározás, az újjászerveződés volt. Ennek szükségszerű velejárója lehetett a többi néptől való elzárkózás, az Istent nem ismerő bálványimádó idegenek meg- és elvetése. A könyv szerzője Jónás próféta sorsával éppen azt akarta bizonyítani, hogy Izráel Istene valójában az egész világ Istene, a választott népet pedig nem önmagukért, hanem a többi nép érdekében választotta ki, hogy követei és hírnökei legyenek szeretetének.

Az első keresztények számára Jónás próféta Jézus előképe lett. Jézus is három napot töltött „sírban”, ahogyan Jónás is a nagy hal gyomrában. Jézus is a föld valamennyi népéhez küldetett, és szavára a legreménytelenebb pogány bűnösök is visszatalálhattak Istenhez. Amikor saját küldetéséről beszélt, maga Jézus is többször utalt Jónás ninivei missziójára, és nem lehetetlen, hogy Jónásról mintázta a tékozló fiú idősebb bátyjának alakját is, aki nem tudta elfogadni, hogy az Atyánál van bocsánat a „rosszfiúk” számára is.

„…látá az Ur, hogy ott egyik-másik / szívben még Jónás szava kicsirázik / mint a jó mag ha termőföldre hullott, / s pislog mint a tüz mely titkon kigyulladt. / S gondolta: »Van időm, én várhatok. / Előttem szolgáim, a századok, / fujják szikrámat, mig láng lesz belőle; / bár Jónás ezt már nem látja, a dőre. / Jónás majd elmegy, de helyette jő más,« / így gondolá az Ur; csak ezt nem tudta Jónás…” (Babits Mihály: Jónás könyve)

Magyar Bibliatársulat


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Jónás könyve – a küldetés
Hogyan lehetsz sikeres?
HETI ÚTRAVALÓ
Egyházunk egy-két hete
Szeretet(otthonok) új (épület)szárnyai
Szeretet(otthonok) új (épület)szárnyai
Tanévzáró az EHE-n
Új helyen jöttek össze a déli lelkészcsaládok
Fébé-díj – harmadszor
Keresztutak
Bibliamaraton a Deák téren
Családi körben a Bibliával a Bibliáról Békéscsabán
Ifjúság „közhaszonra”
Cigány ételek bemutatója
Zene a háztetőn
Zsákutca szinte minden szinten
Evangélikusok
Miért…?!
e-világ
Liget-beharangozó
evél&levél
Ünnep és születésnap Pilisen
A közelmúlt krónikája
Góliát-koktél a júniusi hőségben
Orgonaregiszterektől kórusszólamokig
Miskolciak a brassói testvérgyülekezetben
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Szent és profán – érték(t)rend
A vasárnap igéje
Az igazi ajándék
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Szószóró
A Szélrózsa tapasztalt segítője
ÉnekKincsTár
Jézusunk a Jordánhoz ment
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2008 26 Jónás könyve – a küldetés

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster