EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2008 - 26 - Miskolciak a brassói testvérgyülekezetben

A közelmúlt krónikája

Hozzászólás a cikkhez

Miskolciak a brassói testvérgyülekezetben

Immár tizenhét éves múltra tekint vissza a miskolc-belvárosi egyházközség és a brassói magyar ajkú lutheránusok testvér- gyülekezeti kapcsolata. Ennek keretében negyedik alkalommal, ezúttal június 4-től hatnapos erdélyi körúton vett részt huszonnyolc miskolci egyháztag Sándor Frigyes esperes vezetésével, Baksa László gyülekezeti tag, utazásiiroda-vezető segítségével.

E sorok írója nem miskolciként, hanem az arnóti gyülekezet presbitereként élhette át az élménydús napokat. Többek között megtekintettük Királyhágó, Bánffyhunyad, Kolozsvár, Marosvásárhely, Gyergyószentmiklós nevezetességeit, Petőfi elestének segesvári emlékhelyét. Az esős időjárás ellenére rácsodálkozhattunk a Gyilkos-tó és a Békás-szoros szépségére, a parajdi sóbánya mélyében magunkba szívhattuk a kristálytiszta levegőt, strandolhattunk az európai színvonalú marosszentgyörgyi sós vizű gyógyfürdőben.


Kilenc evangélikus teológus Kolozsváron

Kolozsváron az evangélikus templom és gyülekezet történetét a romániai lutheránus egyház püspöke, Adorjáni Dezső Zoltán ismertette csoportunkkal. „Ne hagyjátok a templomot és az iskolát!” – Reményik Sándor (1890–1941) mint egykori helyi diák írta ezen, már-már szállóigévé vált sorát. Nem véletlenül kapcsolta össze nagy egyházi költőnk eme két épületet, hiszen Kolozsváron valóban összeépült az Úr háza és a kollégium. A protestáns teológia épületében járva megtudhattuk, hogy ott a reformátusok és az unitáriusok mellett jelenleg kilenc evangélikus hallgató készül a lelkészi szolgálatra.

A Házsongárdi temetőben megálltunk többek között Szenczi Molnár Albert (1574–1634) zsoltárköltő és bibliafordító sírjánál. „Itt várja Jézusát” – e szavakkal kezdődik kopjafáján a felirat, tömören összefoglalva a feltámadás bizonyosságába vetett hitét, hitünket. Reményik Sándor is itt, az erdélyi magyar kultúra nagyjainak nyugvóhelyül szolgáló sírkertben pihen. Minden magyarnak, valamennyiünknek szól az ő síremlékén olvasható idézet: „Egy lángot adok, ápold, add tovább.”

A több mint kétezer lelket számláló brassói testvérgyülekezetbe érve Raduch Zsolt lelkész köszöntötte csoportunkat. Családoknál voltunk elszállásolva, így vendéglátóinkkal beszélgetve bepillantást nyerhettünk a romániai szórványmagyarság mindennapjaiba is. Egy kis kirándulás keretében a Brassótól mintegy negyven kilométerre található Pelesen megcsodálhattuk a román király impozáns nyári palotáját, pillantást vethettünk a hófödte Bucsecs csúcsaira, a Drakuláról elhíresült Törcsvárra és Barcarozsnyó egykori erődjére is. Brassó szépségét, földrajzi fekvését, gyönyörű épületeit, pezsgő utcai életét nehéz lenne szavakba önteni. Helyi idegenvezetőnk szólt a város gazdag történelmi múltjáról is.


Könnyűzenei szolgálat – nagy sikerrel

A vasárnapi istentiszteleten esperesünk igehirdetésében kiemelte: a világ sokat változott az elmúlt évszázadokban, és változik napjainkban is, de értékválsággal küzdő jelenkorunkban is Isten igéje az egyetlen igazi mérték, amelyet megtartva egyszerre szolgálhatunk embertársaink javára és Urunk dicsőségére.

Hitünk megélését a gyülekezet könynyűzenei „együttesének” fellépése is szolgálta. A miskolci templomban – a nyári iskolai szünet idejének kivételével – minden vasárnap délutáni könnyűzenés istentiszteleten is szolgáló Balázs Viktória (ének), Bodnár Balázs (gitár), Fortuna László (dob) és dr. Romhányi Róbert (zongora) játéka, éneke a visszhangok alapján nagyon megnyerte a brassóiak tetszését. A közös éneklés, énektanulás is hozzájárult ahhoz, hogy igazi testvéri közösséget alkossunk vendéglátóinkkal.


Énekelt liturgia

Ránk, magyarországi magyarokra az újdonság erejével hatott az énekelt, a római katolikusra emlékeztető liturgia. Az ottani énekeskönyvet lapozgatva megállapíthattuk, hogy milyen sok, számunkra ismeretlen dallamot, énekszöveget is tartalmaz. Istentiszteletünket úrvacsoravétellel zártuk, majd a vendéglátóinkkal közös ebéden vehettünk részt a parókia épületében.

A tervek szerint a brassói evangélikusok csoportját két év múlva köszönthetjük Miskolcon. Szeretettel várjuk őket. Nekik a csodálatos napokat köszönjük, Istenünknek pedig azt, hogy brassói testvéreinkkel egymást erősíthettük a hitben.

Dr. Üveges István


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Jónás könyve – a küldetés
Hogyan lehetsz sikeres?
HETI ÚTRAVALÓ
Egyházunk egy-két hete
Szeretet(otthonok) új (épület)szárnyai
Szeretet(otthonok) új (épület)szárnyai
Tanévzáró az EHE-n
Új helyen jöttek össze a déli lelkészcsaládok
Fébé-díj – harmadszor
Keresztutak
Bibliamaraton a Deák téren
Családi körben a Bibliával a Bibliáról Békéscsabán
Ifjúság „közhaszonra”
Cigány ételek bemutatója
Zene a háztetőn
Zsákutca szinte minden szinten
Evangélikusok
Miért…?!
e-világ
Liget-beharangozó
evél&levél
Ünnep és születésnap Pilisen
A közelmúlt krónikája
Góliát-koktél a júniusi hőségben
Orgonaregiszterektől kórusszólamokig
Miskolciak a brassói testvérgyülekezetben
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Szent és profán – érték(t)rend
A vasárnap igéje
Az igazi ajándék
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Szószóró
A Szélrózsa tapasztalt segítője
ÉnekKincsTár
Jézusunk a Jordánhoz ment
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2008 26 Miskolciak a brassói testvérgyülekezetben

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster