EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2008 - 26 - Oratio oecumenica

Oratio oecumenica

Hozzászólás a cikkhez

Oratio oecumenica

Urunk, Istenünk, ahogy a keresztségben megtisztítottál bennünket az új életre, kérünk, segíts, hogy meg is tudjunk maradni benne! Legyen ennek egyik jele a bocsánatkérés és a bocsánatadás.

A te bűnbocsátó, napról napra megújuló szereteted tegyen minket is az ellenünk vétkezőknek megbocsátani tudókká, és adjon erőt és reménységet, hogy mi is bocsánatot tudjunk kérni azoktól, akiket bántottunk. Így őrizz meg, tarts meg közösségeinkben, családunkban, testvéri közösségeinkben bennünket.

Áldd meg mindenekelőtt lelki családunkat, gyülekezetünket. Óvd a benne szolgálókat, igét hirdetőket, tanítókat, diakóniát végzőket, áldj meg minden munkatársat a viszály, a szakadás, a harag, a megbocsátani nem tudás kísértésétől. Te tudod, hogy oly sok az aratnivaló, és oly kevés az arató. De ha egy szívvel és lélekkel együtt munkálkodunk, a kicsi is megsokszorozódhat.

Óvd családunk egységét a generációk meg nem értésétől, türelmetlenségétől, akarva és akaratlanul osztott és kapott bántásaitól. Teremtsd meg a család meleg valóságát és biztonságát. Ne menjen le a nap a haragunkkal, a kiengesztelődés erőt adó ajándéka nélkül.

Könyörgünk országunkért. Engeszteld ki a történelmi, nemzeti, ideológiai sérelmeket hordozókat, hogy országunk előmenetele valósággá legyen összefogásunkban.

Könyörgünk beteg, szenvedő és magányos testvéreinkért. A betegség nehezen viselt keresztjei, meggyötört testünk és lelkünk, szavaink bizony oly sokszor el tudnak választani segítőt és segítségre szorulót. Légy velünk minden küzdelmünkben, őrizd meg reménységünket. És légy velünk nehéz pillanataink, esetleges bántásunk elhordozásában, megbocsátásában.

Hallgass meg minket, Urunk, és add, hogy mi, akik a keresztségben részesültünk a veled való közösségben, eljussunk a veled való teljes közösségre és az üdvözültek seregébe, ahol örök szeretetben bántások nélkül dicsőíthetünk téged. Ámen.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Jónás könyve – a küldetés
Hogyan lehetsz sikeres?
HETI ÚTRAVALÓ
Egyházunk egy-két hete
Szeretet(otthonok) új (épület)szárnyai
Szeretet(otthonok) új (épület)szárnyai
Tanévzáró az EHE-n
Új helyen jöttek össze a déli lelkészcsaládok
Fébé-díj – harmadszor
Keresztutak
Bibliamaraton a Deák téren
Családi körben a Bibliával a Bibliáról Békéscsabán
Ifjúság „közhaszonra”
Cigány ételek bemutatója
Zene a háztetőn
Zsákutca szinte minden szinten
Evangélikusok
Miért…?!
e-világ
Liget-beharangozó
evél&levél
Ünnep és születésnap Pilisen
A közelmúlt krónikája
Góliát-koktél a júniusi hőségben
Orgonaregiszterektől kórusszólamokig
Miskolciak a brassói testvérgyülekezetben
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Szent és profán – érték(t)rend
A vasárnap igéje
Az igazi ajándék
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Szószóró
A Szélrózsa tapasztalt segítője
ÉnekKincsTár
Jézusunk a Jordánhoz ment
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2008 26 Oratio oecumenica

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster