EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2002 - 46

46. szám – 2002/11/17

   Szentháromság ünnepe után utolsó előtti vasárnap

Napról napra

Új nap - új kegyelem
„Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban.” Zsolt 73,25 (Jn 14,7; Róm 8,18–23[24.25]; Zsolt 50) Íme, a hit lényege: elfogadom, hogy mind a látható és a láthatatlan, mind a jelenvaló és az eljövendő ... >>

A vég előtt
A jeruzsálemi templom pusztulása tragikusan bekövetkezett mintegy hetven esztendővel Jézus jövendölését követően. Milyen jó, hogy nem a mi időnk és nem a mi tragédiánk – sóhajtunk. >>

Liturgikus sarok

"Vegyétek, egyétek..."
„A mi Urunk Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, és megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiértetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: Igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely tiértetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.” >>

Élő víz

Egy csésze forró tea
Alig akad, aki visszautasítana az őszi-téli, hideg, borongós délutánokon egy csésze forró teát. Ahány teázó, annyiféle ízlés: van, aki gyorsan felhajtja, van, aki szertartásosan kortyolgatja. Sokan ízesítik citrommal, cukorral, tejjel. A teázók táborának másik fele mélységes megvetéssel gondol az ízesítése miatt aromáját vesztett teára. Szerintük egyenesen vétek bármivel torzítani az egyedi ízt. >>

Egyházunk egy-két hete

Rendhagyó tanóra a Teológián
A Bevezetés az újszövetségbe tantárgy keretében rendhagyó előadásra került sor az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. >>

Nyitott szív és nyitott templomajtó
Mezőberény azon kevés városaink egyike, ahol két – nemzetiségi gyökerű – evangélikus gyülekezet és templom van. A tavalyi népszámlálási adatok szerint a kisváros lakosainak húsz százaléka, több mint kétezer ember vallotta magát evangélikusnak. Ennél azonban lényegesen kevesebben vállalták családjuk német vagy szlovák eredetét, amelyhez – a hagyomány szerint – az evangélikus hit a mai napig kapcsolható. November 9-én a település egyik, úgynevezett első kerületi (német) egyházközségének felújított templomát szentelték újra. >>

Iskolaünnep Szarvason
Az ünnepek kiemelkedő jelentőségűek az ember életében. Különösképp így van ez akkor, ha egy olyan közösség ünnepel, melynek összetartozásában múltjának meghatározó szerepe van. Az evangélikus egyház tudatos kultúraépítésének, iskolaalapításának köszönhetően Szarvason 200 évvel ezelőtt kezdte meg működését a Vajda Péter Gimnázium. >>

Feladataink a 2001-es népszámlálás adatainak ismeretében
November 8-án az Üllői úti székházban ült össze a Déli Egyházkerület közgyűlése. A tanácskozás előtti istentiszteleten Szirmai Zoltán esperes Zsid 10,36 verse alapján az állhatatosságra és Isten akaratának hűséges követésére hívta a kerület képviselőit. >>

Felavatták az egyházkerület zászlaját
Mindannyian tudjuk és érezzük, hogy a zászlónak nem anyagi, hanem eszmei értéke van... >>

Hittanhétvége Révfülöpön
A hétvégén hittantábort tartott Révfülöpön a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum), félszáz alsó tagozatos – 10–14 éves – diák részvételével. >>

Gyülekezetiház-szentelés Somlószőlősön
A Somló hegy nyugati lábánál fekvő kis település evangélikussága büszke lehet arra, hogy már az 1672. évtől van írásos emlékük közöttük szolgáló evangélikus prédikátorról. A gyülekezet történetének kiemelkedő állomása az 1840-ben épült parókia, valamint később az iskola és a tanítólakás létesítése volt. A stabil falakkal rendelkező lelkészlakás lehetővé tette, hogy emeleti szintet építsenek rá. Ezt meg is tették 1972-ben, Boros Lajos lelkész vezetésével. A mostani felújítás után, november 10-én egy átalakított és megszépült, összesen 330 négyzetméter alapterületű, tágas gyülekezeti házat adtak át rendeltetésének. >>

Keresztutak

Még egy konferencia?
Tudjuk, hogy az Evangélikus Élet olvasóinak már nem sokat mond az, ha egy konferenciáról kívánunk beszámolni. Szép rendszerességgel jelennek meg ilyen jelentések, és legtöbbször öröm olvasni őket, hiszen az egyházi élet pezsgésének bizonyságai. De mi talán mégis fokozott érdeklődésre tarthatunk számot jelentkezésünkkel, hiszen mi: a) a dél-németországi Ludwigsburgban jöttünk össze, b) stuttgarti és heilbronni gyülekezeti tagok és barátaik részvételével, immár 29. alkalommal, hogy c) Isten igéje útmutatásával d) a megújulás lehetőségeiről e) magyarul konferenciázzunk. >>

Diakónia
A diakónia az egyház életének alapvető része. Mivel az evangéliumhoz szorosan kapcsolódik, ezért nem csupán egy lehetőség az egyház életében, hanem a tanítványi lét egyik eleme. >>

Tele-víziók
Víziókkal telve érkeztek meg múlt hétvégén a szlovéniai Moravske Toplicébe az egyházi tévéműsorok készítői. Az Európai Kisebbségi Evangélikus Egyházak Kommunikációs Bizottsága (KALME) szervezte szeminárium témacíme az „Egyházak a televízióban” volt. A háromnapos konferencia lényegében egymás munkájának jobb megismerését, az ötletszerzést és a továbbképzést szolgálta. Hazánkat dr. Fabiny Tamás teológiai docens, a Duna Televízió munkatársa, ifj. Káposzta Lajos (Halas Tv, Kiskunhalas) és lapunk munkatársa, Gazdag Zsuzsanna képviselte. >>

Evangélikusok

1956-os emlékplakettel tüntették ki a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség egykori gondnokát és presbiterét
Budapest XVII. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete 1956-os emlékplakettel tüntette ki néhai Gébele György gondnokot és Gyurcsánszki István presbitert. A 2002. október 23-án a XVII. kerületi Dózsa György Művelődési Központban megrendezett ünnepségen Válóczy István, a Magyar Köztársaság elnökének nyugalmazott szárnysegéde nyújtotta át az emlékérmeket Gébele Júliának, néhai Gébele György leányának, illetve Gyurcsánszki Istvánnénak, néhai Gyurcsánszki István özvegyének. >>

Id. Kendeh Györgyné, szül. Bendl Mária (1918-2002)
Egy arc derűje lelkembe ivódott” – Reményik Sándor „Fekete gyémánt” című versének első sora jutott eszembe, amikor Kendeh K. Péter lelkész – unoka – búcsúzó szavait hallgattam november 7-én id. Kendeh Györgyné, született Bendl Mária – a nagymama – ravatalánál. >>

e-világ

Az adományok evangéliuma
Néhány évtizeddel ezelőtt – az idősebb nemzedékekhez tartozók bizonyára még emlékeznek erre – rendelte el az akkori egyházkormányzat az evangélikus templomokban, az istentiszteletek keretében a perselyezést. A helyét is meghatározták az istentisztelet rendjében. A szószéki szolgálat után, a befejező oltári szolgálat előtt indultak, indulnak el a presbiterek vagy az egyházfik, illetve az erre a feladatra vállalkozók, hogy az istentisztelet minden résztvevőjéhez eljutva összegyűjtsék az adakozók forintjait. Nem figyelve, ki mennyit dob a perselybe, egyaránt megköszönve a szerény és a jelentősebb összegeket. >>

Kereszténység és média
A 10 éves Duna Televízió volt a díszvendége november 9-én, szombaton a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége által rendezett tanulmányi napnak, amely az elektronikus média problémakörét járta körül. >>

50 százalékkal nő a hitéleti támogatás
A jövő évben csaknem 50 százalékkal – 4,5 milliárdról mintegy 8,9 milliárd forintra – nő az egyházak hitéleti támogatása – közölte Szalay István november 5-én a Magyar Távirati Irodával. >>

Műtárgyvédelmi konferencia - egyházi javak sorsa
Az utóbbi 15 évben a műkincstolvajok körében nagyon felértékelődtek, előtérbe kerültek az egyházi épületek mint „potenciális lelőhelyek” – derült ki Harmati Béla László, az Evangélikus Országos Múzeum igazgatójának szavaiból a Kriminálexpón rendezett Műtárgyvédelmi konferencián, november 5-én Budapesten. >>

Keresztény szemmel

A bizonyíték
Újsághír: „Az első lehetséges tárgyi bizonyíték Jézus létezésére! Nem kizárt, hogy megtalálták azt a ládikát, amely Jézus testvérének, Jakabnak a földi maradványait őrzi. Az osszárium (= megszüntetett sírokból származó csontok gyűjtőhelye), amely egy jeruzsálemi magángyűjtemény tanulmányozása során került a figyelem középpontjába, tárgyi bizonyítéka lehet annak, hogy Jézus valós személy volt. A ládika oldalán, arámi nyelven, a következő vésett felirat olvasható: „Jakab, József fia, Jézus fivére.” (Origo – internetes újság) >>

Választások után - Berlinben és Budapesten
Egyház és politika viszonya örökzöld témája az egyházi és világi sajtónak, tanácskozásoknak, állásfoglalásoknak. Különösen a választási kampányok során erősödik fel a téma iránti érdeklődés, amint ezt a tavaszi országgyűlési választások során is megtapasztalhattuk. A szeptember 22-én lezajlott németországi parlamenti választások sem voltak mentesek az egyházak szerepét boncolgató vitáktól. Amint ezt már megszokhattuk, a diskurzus ezúttal is arról szólt, hogy a szószékről mennyire szabad egyik vagy másik párt támogatására biztatni a híveket. >>

evél&levél

Tisztelt Szerkesztő Úr!
Szomorúan és igazságérzetünkben mélyen megbántva állapítjuk meg, hogy az Evangélikus Élet egy olvasói nyílt levél álorcája mögé bújva részesévé vált annak a méltatlan és a letűnt évtizedek módszereit idéző támadássorozatnak, amely egyházunk bizonyos köreiben Donáth László, gyülekezetünk lelkésze ellen folyik. >>

Nyilvános szó, nyílt levél
Nagyon nagy felelősséget vállal magára, aki nyilvánosan szól emberekhez. Azt a szót gondolom nehéznek, amely magatartást bírál, vagy közösséget mozdít. Ismerjük ezt a felelősséget, akik a nyilvános igehirdetés szolgálatát vállaljuk. Kevésbé vagyunk a tudatában szavaink súlyának, amikor hatalmi testület tagjaként szónokolunk, újságcikket írunk, mikrofonba-kamerába beszélünk, vagy az ifjúságot neveljük, mozgósítjuk. >>

A közelmúlt krónikája

Elveszett és megtaláltatott
Régen volt már ifjúsági csendesnap Veszprém megyében. 2002. október 26-án azonban hosszú hallgatás után a megye fiataljainak ismét alkalmuk nyílt összegyűlni, együtt énekelni, együtt imádkozni Várpalotán. >>

Gyümölcsszüret avagy alma után dió
Az Élim Evangélikus Egészségügyi Gyermekotthonból hol egyik, hol másik gondozó „tűnt” el napokra, s ilyenkor az érdeklődő azt a választ kapta, hogy csendesnapon van a hiányzó. Egyszer az egyik gondozott megkérdezte: hát nekünk mikor lesz csendesnapunk? >>

Ő érettük is meghalt a kereszten
Az Élim gyermekotthonban havonta hallhatunk a külmisszióról előadásokat. Októberben Hudák Sándor metodista testvérünk belmissziós szolgálatáról – a börtönmisszióról tartott – egy figyelemre méltó előadást. >>

E heti Luther-idézet

Luther idézet
„Akár hisszük, akár nem, való igaz, hogy az ember semmiféle gyötrelme sem lehet súlyosabb, mint a benne lakozó rossz. Mert igen sokkal több s nagyobb a bennünk lévő rossz, mint az, amit elszenvedünk. Ha érezné az ember a saját magában lévő ... >>

Kultúrkörök

Polgár Ildikó megdöbbentő és csodálatos kiállítása a Hegyvidéki
„Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak Hagyd örökül, ha kihunysz: A haza minden előtt!” (Kölcsey Ferenc: Emléklapra) >>

Harmonia Sacra
Tizedik alkalommal rendezték meg a Duna két partján fekvő Észak- és Dél-Komáromban a Harmonia Sacra Danubiana nemzetközi egyházzenei-egyházművészeti fesztivált. Öt ország sok száz énekese, művésze és műkedvelője találkozott itt, hogy a különféle történelmi egyházak templomaiban, intézményeiben a szakrális művészet nagyszerű alkotásait mutassák be. >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
A vég előtt
Liturgikus sarok
"Vegyétek, egyétek..."
Élő víz
Egy csésze forró tea
Egyházunk egy-két hete
Rendhagyó tanóra a Teológián
Nyitott szív és nyitott templomajtó
Iskolaünnep Szarvason
Feladataink a 2001-es népszámlálás adatainak ismeretében
Felavatták az egyházkerület zászlaját
Hittanhétvége Révfülöpön
Gyülekezetiház-szentelés Somlószőlősön
Keresztutak
Még egy konferencia?
Diakónia
Tele-víziók
Evangélikusok
1956-os emlékplakettel tüntették ki a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség egykori gondnokát és presbiterét
Id. Kendeh Györgyné, szül. Bendl Mária (1918-2002)
e-világ
Az adományok evangéliuma
Kereszténység és média
50 százalékkal nő a hitéleti támogatás
Műtárgyvédelmi konferencia - egyházi javak sorsa
Keresztény szemmel
A bizonyíték
Választások után - Berlinben és Budapesten
evél&levél
Tisztelt Szerkesztő Úr!
Nyilvános szó, nyílt levél
A közelmúlt krónikája
Elveszett és megtaláltatott
Gyümölcsszüret avagy alma után dió
Ő érettük is meghalt a kereszten
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Polgár Ildikó megdöbbentő és csodálatos kiállítása a Hegyvidéki
Harmonia Sacra
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2002 46

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster