EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2002 - 46 - Iskolaünnep Szarvason

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Iskolaünnep Szarvason

A szarvasi iskolaünnep egy pillanata
Az ünnepek kiemelkedő jelentőségűek az ember életében. Különösképp így van ez akkor, ha egy olyan közösség ünnepel, melynek összetartozásában múltjának meghatározó szerepe van. Az evangélikus egyház tudatos kultúraépítésének, iskolaalapításának köszönhetően Szarvason 200 évvel ezelőtt kezdte meg működését a Vajda Péter Gimnázium.

Az intézmény bicentenáriumát nemcsak a „vajdások”, de a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola diákjai, tanárai is magukénak tekintették, hiszen a névadó, Benka Gyula (1838–1923) tanulmányai befejezése után 1884-ig tanára, majd 1884–1902 között igazgatója volt a gimnáziumnak.

A Vajda Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapításának 200. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozat szombati nyitóprogramjának házigazdája a Benka-iskola volt. Kedves vendégeket köszönthettünk intézményünkben: D. dr. Harmati Béla püspököt, Ribár János esperest, dr. Sólyom Jenőt, a Déli Egyház-kerület felügyelőjét, a békési egyházmegyék elnökségének képviselőit, a környező tele-pülések lelkészeit, városunk polgármesterét, országgyűlési képviselőit, valamint Szarvas Város Önkormányzata új képviselőtestü-letének tagjait, köztük iskolánk lelkészét, Lázár Zsoltot.

Molnár Istvánné igazgató asszony köszöntő szavai után Harmati püspök gondolatait hallhattuk, melyben mindannyiunk közös reményét fogalmazta meg, miszerint: „Európa kapujában állva arra kell törekednünk, hogy különböző gondolkodású, vallású, pártállású emberként is képesek legyünk együtt élni.”

E gondolatokat folytatta az ünnepi istentiszteletet, melyen szintén dr. Harmati Béla hirdetett igét.

Életünk egyik legfontosabb alapja az iskola, amely világképet ad, de nem mindegy, hogy ezt milyen belső meggyőződéssel mutatja meg a számunkra. A Vajda Péter Gimnázium „alapja” a nemzetiségi, vallási, nyelvi meggyőződés, az ökumenikus közösség, a régi hagyományok, valamint a régmúlt diákjai. Az iskola feladata pedig – ma különösen – az életmódbeli, nyelvbeli, kulturális és vallási ellentétek megszüntetése, azzal a céllal, hogy a különböző-ségekkel megbékélve egymást gazdagítsák.

Hovorkáné Hegedűs Hajnalka


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
A vég előtt
Liturgikus sarok
"Vegyétek, egyétek..."
Élő víz
Egy csésze forró tea
Egyházunk egy-két hete
Rendhagyó tanóra a Teológián
Nyitott szív és nyitott templomajtó
Iskolaünnep Szarvason
Feladataink a 2001-es népszámlálás adatainak ismeretében
Felavatták az egyházkerület zászlaját
Hittanhétvége Révfülöpön
Gyülekezetiház-szentelés Somlószőlősön
Keresztutak
Még egy konferencia?
Diakónia
Tele-víziók
Evangélikusok
1956-os emlékplakettel tüntették ki a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség egykori gondnokát és presbiterét
Id. Kendeh Györgyné, szül. Bendl Mária (1918-2002)
e-világ
Az adományok evangéliuma
Kereszténység és média
50 százalékkal nő a hitéleti támogatás
Műtárgyvédelmi konferencia - egyházi javak sorsa
Keresztény szemmel
A bizonyíték
Választások után - Berlinben és Budapesten
evél&levél
Tisztelt Szerkesztő Úr!
Nyilvános szó, nyílt levél
A közelmúlt krónikája
Elveszett és megtaláltatott
Gyümölcsszüret avagy alma után dió
Ő érettük is meghalt a kereszten
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Polgár Ildikó megdöbbentő és csodálatos kiállítása a Hegyvidéki
Harmonia Sacra
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2002 46 Iskolaünnep Szarvason

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster