EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2002 - 46 - Felavatták az egyházkerület zászlaját

Egyházunk egy-két hete

Közgyűlés a Dunántúlon

Hozzászólás a cikkhez

Felavatták az egyházkerület zászlaját

A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület zászlaja
Mindannyian tudjuk és érezzük, hogy a zászlónak nem anyagi, hanem eszmei értéke van...

Amikor a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület megalakult, felmerült a kérdés, hogy a hivatali pecsétjén milyen ábrázolás legyen. A választás a szabadságharc híres püspökének, Haubner Máténak a hivatali pecsétjén talált ábrázolására esett. Ezen egy álló emberalak látható, amely nyakában bárányt, kezében pedig evező- vagy szórólapátot tart. (Ez utóbbi a valószínűbb, utalva Keresztelő Jánosnak Jézusra vonatkozó próféciájára.) A pecsétről született döntés szinte felkínálta a lehetőséget a további jelképek megalkotására. Így hamarosan megszületett az egyházkerület címere, majd a zászlaja, amelyeket Hoppál Dezső győri címertervező készített el.

A zászló egyik oldalán a címer látható. Ez egy álló csücskös tárcsapajzs kék mezőben, amelyen zöld talajon, ezüst öltözetben áll a Jó Pásztor, lábai előtt arany fűcsomókkal. Az arany díszszegélyű pajzsot alulról és felülről az egyházkerület neve határolja. Itt megjelenik még az 1576-os évszám, amely az első dunántúli püspök – Szegedi Kis István – megválasztására utal. A zászló másik oldalán egyházunk egyetemes jelképe, a Luther-rózsa látható, amely Luther Márton Bölcs Frigyestől kapott címerpecsétjében szerepelt. Ezt fogják közre az egyházmegyék nevei: Fejér-Komárom, Győr-Sopron, Somogy-Zala, Vas, Veszprém.

A hímzett zászlót Ittzés János püspök áldotta meg november 9-én Veszprémben, az egyházkerület közgyűlésének nyitó istentiszteletén. Igehirdetési alapigeként a Jn 3,14–16-ot választotta a főpásztor. Elmondta, hogy nem lehet semmink, amit Isten tettéhez hozzátehetnénk, azt kipótolhatnánk üdvösségünk érdekében. Jelekre, segítő üzenetet hordozó jelképekre mégis szükségünk van. Az egyháztörténelmet a jelképek alapján is szemlélhetjük a stilizált haltól egészen a legmodernebb ábrázolásokig. Ezek irányítják figyelmünket, túlmutatnak önmagukon. Jelzik, hogy tartozunk ahhoz, aki felállította a keresztet. Egyházkerületi zászlónk motívumai jelképezik a múltunkat, a sorsunkat, a reménységünket. A zászló egyetemes története ott teljesedett ki, amikor hadsereget vezetett. Mi is azok vagyunk. Kétélű kardot adott nekünk Jézus, és hadrendbe állít. A kerületi zászló így hordozzon üzenetet számunkra, építse a közösséget, és figyelmeztessen mindnyájunkat, hogy a fontos jelek és a segítő jelképek között tudjunk tájékozódni.

A testvéri légkörű közgyűlésen elsőként Ittzés János tekintette át, hogy – két évvel ezelőtti – püspöki székfoglalója óta mi vált valóra az egyházkerület életében. A kerületi tisztségviselők jelentéseit követően a jelenvoltak Verasztó János répcelaki lelkészt választották meg az egyházkerület új missziói lelkészének, aki a Pécsre került Baranyai Csabát követi ebben a szolgálatban. Ugyancsak döntés született arról, hogy a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben eztán tavasszal kerüljön sor a közgyűlés összehívására.

Menyes Gyula

Regionális hozzárendelés: Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
A vég előtt
Liturgikus sarok
"Vegyétek, egyétek..."
Élő víz
Egy csésze forró tea
Egyházunk egy-két hete
Rendhagyó tanóra a Teológián
Nyitott szív és nyitott templomajtó
Iskolaünnep Szarvason
Feladataink a 2001-es népszámlálás adatainak ismeretében
Felavatták az egyházkerület zászlaját
Hittanhétvége Révfülöpön
Gyülekezetiház-szentelés Somlószőlősön
Keresztutak
Még egy konferencia?
Diakónia
Tele-víziók
Evangélikusok
1956-os emlékplakettel tüntették ki a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség egykori gondnokát és presbiterét
Id. Kendeh Györgyné, szül. Bendl Mária (1918-2002)
e-világ
Az adományok evangéliuma
Kereszténység és média
50 százalékkal nő a hitéleti támogatás
Műtárgyvédelmi konferencia - egyházi javak sorsa
Keresztény szemmel
A bizonyíték
Választások után - Berlinben és Budapesten
evél&levél
Tisztelt Szerkesztő Úr!
Nyilvános szó, nyílt levél
A közelmúlt krónikája
Elveszett és megtaláltatott
Gyümölcsszüret avagy alma után dió
Ő érettük is meghalt a kereszten
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Polgár Ildikó megdöbbentő és csodálatos kiállítása a Hegyvidéki
Harmonia Sacra
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2002 46 Felavatták az egyházkerület zászlaját

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster