EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2002 - 46 - Ő érettük is meghalt a kereszten

A közelmúlt krónikája

Élet az Élimben

Hozzászólás a cikkhez

Ő érettük is meghalt a kereszten

Az Élim gyermekotthonban havonta hallhatunk a külmisszióról előadásokat. Októberben Hudák Sándor metodista testvérünk belmissziós szolgálatáról – a börtönmisszióról tartott – egy figyelemre méltó előadást.

Mikor a megbízást kapta, egy kérdésre kellett válaszolnia: Miért akarja ezt a munkát végezni?

„Mert Jézus őérettük is meghalt a kereszten, de sokan nem tudják. Ezt a jó hírt oda is el kell vinnem!”

Többéves tapasztalataiból elmondott egy párat.

Egy alkalommal egy tízszemélyes zárkába ment be. A nyitva hagyott ajtót a huzat becsapta, és ő ottmaradt tíz „nehéz fiúval” bezárva. Nem szaladt az ajtóhoz, hogy hívja az őrt, hanem nyugodtan beszélgetni kezdett a fiúkkal. Azok látva bizalmát, megnyíltak előtte, és elmondták problémáikat. Más alkalommal már elfogadták a felkínált Bibliát, és olvasni kezdték. Sokan bizony akkor látták először.

Egy más alkalommal igen fáradtnak találta őket. Kérdezősködésére elmondták, hogy hajnal 3 óráig fent voltak, és imádkoztak Paliért, egy rabtársukért, mert másnap volt a tárgyalása. „El ne ítéljék, mert nem ő volt a bűnös.” Palit felmentették, és ők vele együtt hangosan adtak hálát Istennek szabadulásáért.

Máskor a 28-as zárkában hat gyilkos között találta magát. Felháborodottan sorolták vélt sérelmeiket. Az egyik öklét rázva kiabálta, hogy ha kiszabadul, megöli azt, aki őt beárulta. Sanyi bácsi így válaszolt: „Téged visszacsuknak hosszú évekre, a hat gyermekednek nem lesz apja, és az utcára kerülnek. Bocsáss meg neki!” Lecsillapodott, és idővel elfogadott egy Bibliát is. Olvasni kezdte, és hónapok múltával így nyilatkozott: „Jézus nekem is megbocsátott, akkor nekem is meg kell bocsátanom!”

Az utcán megismerte egy nevelőtiszt, és megszólította: „Mivel nyeri meg az emberek bizalmát? Miért fogadják magát örömmel, mielőttünk meg bezárkóznak, és gyűlölnek minket?” „Azzal, hogy megkérdezem, mi a problémájuk, tudok-e valamiben segíteni? A teremtő Istenről beszélek nekik és a bűnbocsátó szeretetéről, nem az ő bűneikről.” „Maguk a nevelőtisztek – nem mi!” – állapította meg a tiszt, és ezután kedvesebb lett ő is a rabokhoz. Ezt a rabok mondták el Sanyi bácsinak.

Még sok megrázó esetet mondott el a börtön lakóiról, sok bűnvallásnak, szabadulásnak volt a tanúja. „Nem az a Szabó Tibor szabadul, akit becsuktak” – vallotta az egyik rab.

Igen, a börtönben is lehet és kell beszélni a Megváltónkról, de ehhez olyan mély hitű, bátor emberek kellenek, mint Sanyi bácsi. Kísérje áldás további munkáját!

Kiss Zoltánné

Regionális hozzárendelés: Élim Evangélikus Szeretetotthon


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
A vég előtt
Liturgikus sarok
"Vegyétek, egyétek..."
Élő víz
Egy csésze forró tea
Egyházunk egy-két hete
Rendhagyó tanóra a Teológián
Nyitott szív és nyitott templomajtó
Iskolaünnep Szarvason
Feladataink a 2001-es népszámlálás adatainak ismeretében
Felavatták az egyházkerület zászlaját
Hittanhétvége Révfülöpön
Gyülekezetiház-szentelés Somlószőlősön
Keresztutak
Még egy konferencia?
Diakónia
Tele-víziók
Evangélikusok
1956-os emlékplakettel tüntették ki a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség egykori gondnokát és presbiterét
Id. Kendeh Györgyné, szül. Bendl Mária (1918-2002)
e-világ
Az adományok evangéliuma
Kereszténység és média
50 százalékkal nő a hitéleti támogatás
Műtárgyvédelmi konferencia - egyházi javak sorsa
Keresztény szemmel
A bizonyíték
Választások után - Berlinben és Budapesten
evél&levél
Tisztelt Szerkesztő Úr!
Nyilvános szó, nyílt levél
A közelmúlt krónikája
Elveszett és megtaláltatott
Gyümölcsszüret avagy alma után dió
Ő érettük is meghalt a kereszten
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Polgár Ildikó megdöbbentő és csodálatos kiállítása a Hegyvidéki
Harmonia Sacra
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2002 46 Ő érettük is meghalt a kereszten

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster