EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2002 - 46 - Még egy konferencia?

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

Még egy konferencia?

Pillanatkép a németországi magyarok konferenciájáról
Tudjuk, hogy az Evangélikus Élet olvasóinak már nem sokat mond az, ha egy konferenciáról kívánunk beszámolni. Szép rendszerességgel jelennek meg ilyen jelentések, és legtöbbször öröm olvasni őket, hiszen az egyházi élet pezsgésének bizonyságai. De mi talán mégis fokozott érdeklődésre tarthatunk számot jelentkezésünkkel, hiszen mi: a) a dél-németországi Ludwigsburgban jöttünk össze, b) stuttgarti és heilbronni gyülekezeti tagok és barátaik részvételével, immár 29. alkalommal, hogy c) Isten igéje útmutatásával d) a megújulás lehetőségeiről e) magyarul konferenciázzunk.

a) A ludwigsburgi találkozóinknak hagyománya van. Az 1956 után nyugatra került egyetemisták részére 1960 nagyhetén megrendezett norvégiai „sítábor” örököseinek tudjuk magunkat. Az azóta is évenként, a nagyhéten megrendezett evangéliumi magyar ifjúsági konferencia mintájára 29 év óta gyűjtjük össze népünket, s magunkat őszi, körzeti konferenciának nevezzük.

b) A stuttgarti székhelyű Württem-bergi Magyar Protestáns Gyülekezet a szervező, amely szívélyesen hív meg minden érdeklődőt erre a háromnapos együttlétre. A záró-istentisztelet általában a gyülekezet rendes, havi istentisztelete is egyúttal. Idén bőviben voltunk a fiataloknak és a gyerekeknek, akik egy áhítat keretében bemutatták, amit Noéról tanultak. (Az előadók között két idősebb ifjú is szerepelt.)

c) 1990 óta meghívunk legalább egy magyarországi vagy erdélyi előadót. Ittzés János győri evangélikus püspököt köszönthettük idén, aki a reggeli és esti áhítatokban és a záró-istentiszteleten tolmácsolta nekünk Isten nemcsak minket, de világunkat is újjáteremteni akaró tervét. A záró szeretetvendégségen megpróbáltuk őt kifaggatni püspöksége első két évének örömeiről és gondjairól.

d) „Íme, újjáteremtek mindent!” – ez volt konferenciánk központi gondolata. Bibliai tanulmány foglalkozott a 22 szóval, amit a Szentírás „új” jelzővel lát el – isteni ígéretként. A kör tágításával Jekelfalussy Nadint kérdeztük meg az „újrakezdés lehetőségeiről és kockázatáról”. Az előadás és a megbeszélés sokat nyert az előadó személyes élményeiből. Tamás Péter azt feszegette, hogy „Lehetséges-e újrakezdés a jelenlegi nemzetközi (politikai, gazdasági) életben, a globalizáció fenyegető (?) árnyékában?” A tartalmas beszélgetésekben egyformán vettek részt idősek és fiatalok, régiek és újak.

Isten újat akar kezdeni velünk. Ezt visszhangozta minden, szemben azzal a véleménnyel, amely szerint a kereszténység retrográd, maradi, hagyományosan fékező és visszahívó erő lenne! Isten újat akar kezdeni velünk. Ezt próbálgattuk, ízlelve az üzenetét. S feleltünk rá éjfélig tartó énekléssel, imádsággal és nagyon jó beszélgetésekkel. Szombaton este Gémes Pál vezetett be bennünket az utópia világába Hieronymus Bosch képeivel, remekül fellazítva a sűrű programot.

Vasárnap elutaztunk a württembergi magyar protestánsok 35 km-re levő „szórványgyülekezetébe”, ahol Ittzés János szolgálatával úrvacsorai istentiszteleten ünnepeltünk együtt a helyi testvéreinkkel.

e) Akár hiszik, akár nem, kedves olvasóink, az egész háromnapos rendezvényünkön csak legvégső esetben beszéltünk németül (pl. az ifjúsági szálló vezetőjével, aki még nem tanult meg magyarul tőlünk). Hiszen a lelki ügyeinket, beleértve az igehallgatást és az imádkozást is, mégiscsak magyar nyelvünkön tudjuk legjobban kifejezni. Ezért is hálát adunk Istennek – ezer kilométerre Budapesttől.

Gémes István


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
A vég előtt
Liturgikus sarok
"Vegyétek, egyétek..."
Élő víz
Egy csésze forró tea
Egyházunk egy-két hete
Rendhagyó tanóra a Teológián
Nyitott szív és nyitott templomajtó
Iskolaünnep Szarvason
Feladataink a 2001-es népszámlálás adatainak ismeretében
Felavatták az egyházkerület zászlaját
Hittanhétvége Révfülöpön
Gyülekezetiház-szentelés Somlószőlősön
Keresztutak
Még egy konferencia?
Diakónia
Tele-víziók
Evangélikusok
1956-os emlékplakettel tüntették ki a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség egykori gondnokát és presbiterét
Id. Kendeh Györgyné, szül. Bendl Mária (1918-2002)
e-világ
Az adományok evangéliuma
Kereszténység és média
50 százalékkal nő a hitéleti támogatás
Műtárgyvédelmi konferencia - egyházi javak sorsa
Keresztény szemmel
A bizonyíték
Választások után - Berlinben és Budapesten
evél&levél
Tisztelt Szerkesztő Úr!
Nyilvános szó, nyílt levél
A közelmúlt krónikája
Elveszett és megtaláltatott
Gyümölcsszüret avagy alma után dió
Ő érettük is meghalt a kereszten
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Polgár Ildikó megdöbbentő és csodálatos kiállítása a Hegyvidéki
Harmonia Sacra
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2002 46 Még egy konferencia?

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster