EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2002 - 46 - A vég előtt

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN UTOLSÓ ELŐTTI VASÁRNAP

Hozzászólás a cikkhez

A vég előtt

Mt 24,1–14

A jeruzsálemi templom pusztulása tragikusan bekövetkezett mintegy hetven esztendővel Jézus jövendölését követően. Milyen jó, hogy nem a mi időnk és nem a mi tragédiánk – sóhajtunk.

Jézus figyelmeztető szavai azonban konkrét történelmi eseménytől függetlenül is válságra, megrázkódtatásokra, összeomlásra utalnak. Mindig fölkavar, ha hírt hallunk, képeket látunk természeti katasztrófák vagy háborúk okozta pusztításról. Különösen az a megrázó ezekben az eseményekben, hogy szembesítenek bennünket a modern ember korlátjaival, tehetetlenségével, meghasonlottságával. Ezért, bár közvetlen környezetünket (eddig) többnyire nem érintették a világméretű megrázkódtatások, mégsem mondhatjuk, hogy nem rólunk van szó.

A megjövendölt események kétségkívül ítéletesek. Jézus nem a város épületeit, nem a templom pompás falait félti, hanem az embereket. Érzékletesen mutatja be az „ördögi kört”: hogyan válhatnak egyre mélyebb csapdákká épp az elembertelenedő világ okozta megpróbáltatásaink. A hit-, szeretet-, éberségpróbák maguk alá temetnek, és végképp eltakarják szemünk elől az Istent. A teremtett világ, életünk romjai kegyelem, gyó-gyulás után kiáltanak.

Jézus nem évszámokban, hanem történésekben gondolkodik.

Vannak tapasztalataink a „békeidőben is omló kövekről” – olykor robbanásszerűen, máskor lassan dőlnek össze házak, életek, kötelékek. Jézusnak igaza van: ahol kapcsolatok, otthonok, templomok, országok pusztulnak, ott mindig hitek semmisülnek meg, emberek kerülnek végső helyzetbe.

Isten azonban nem pusztán szemléli torokszorító helyzeteinket. Erről tanúskodnak Jézus földi életének mélypontjai. Nagycsütörtöki és nagypénteki tusáját értetlen tanítványai, kegyetlen ellenfelei mellett önmagával és a Mennyei Atyával is vívta. Meghalt, „félredobták mint megvetett sarokkövet”. Úgy tűnt, minden hiába, még ő sem elég erős ahhoz, hogy győzzön a Gonosz felett. Húsvét hajnalán mégis az az örömhír ébresztette övéit, hogy Istent nem temették el az események.

Bár globális korunk árnyai mára valóban nagyra nőttek, nem sajátíthatjuk ki az üzenetet. E szavak minden nemzedéket, minden egyes embert megszólítottak, megszólítanak. A templom elpusztulásakor egy nép, a szeretett hitves halálakor az egyén éli át azt, hogy „mindennek vége”.

Jézus a katasztrófákról mint eljövetelét megelőző jelekről beszél tanítványainak. Nem haláltusának, hanem vajúdásnak nevezi őket, mely épp az élet születését előzi meg fájdalmasan, de reményt adóan. Nem a próbatételek jelentik a véget. Az utolsó szó Jézusé lesz: az árulás, a gyűlölet, a felbomlás tetőfokán emberileg megmagyarázhatatlan erővel az evangélium hangzik fel. A találkozás öröme felülmúl majd minden szenvedést. Ajándékként élhetjük át, hogy nemcsak Istent, hanem bennünket se temettek el véglegesen az események. Szüntelenül kérnünk kell, hogy ez a reménység „kitartson mindvégig” bennünk: a hétköznapok és a világ viharaiban is.

Imádkozzunk együtt Lutherrel:

Minden vigasztalás Atyja és Istene! Ajándékozd nekünk igédet és Lelkedet, azáltal adj hálás, boldog hitet, hogy mostani bajunkat is legyőzhessük, és később is minden nyomorúságból győztesen kerülhessünk ki.

Hadd tapasztaljuk meg újra, és hadd ízleljük meg, hogy valóban igaz, amit kedves Fiad, a mi Krisztusunk mondott: Bízzatok, én legyőztem a világot! Ámen.

Dr. Cserhátiné Szabó Izabella


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
A vég előtt
Liturgikus sarok
"Vegyétek, egyétek..."
Élő víz
Egy csésze forró tea
Egyházunk egy-két hete
Rendhagyó tanóra a Teológián
Nyitott szív és nyitott templomajtó
Iskolaünnep Szarvason
Feladataink a 2001-es népszámlálás adatainak ismeretében
Felavatták az egyházkerület zászlaját
Hittanhétvége Révfülöpön
Gyülekezetiház-szentelés Somlószőlősön
Keresztutak
Még egy konferencia?
Diakónia
Tele-víziók
Evangélikusok
1956-os emlékplakettel tüntették ki a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség egykori gondnokát és presbiterét
Id. Kendeh Györgyné, szül. Bendl Mária (1918-2002)
e-világ
Az adományok evangéliuma
Kereszténység és média
50 százalékkal nő a hitéleti támogatás
Műtárgyvédelmi konferencia - egyházi javak sorsa
Keresztény szemmel
A bizonyíték
Választások után - Berlinben és Budapesten
evél&levél
Tisztelt Szerkesztő Úr!
Nyilvános szó, nyílt levél
A közelmúlt krónikája
Elveszett és megtaláltatott
Gyümölcsszüret avagy alma után dió
Ő érettük is meghalt a kereszten
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Polgár Ildikó megdöbbentő és csodálatos kiállítása a Hegyvidéki
Harmonia Sacra
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2002 46 A vég előtt

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster