EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2002 - 46 - Harmonia Sacra

Kultúrkörök

Hozzászólás a cikkhez

Harmonia Sacra

Tizedik alkalommal rendezték meg a Duna két partján fekvő Észak- és Dél-Komáromban a Harmonia Sacra Danubiana nemzetközi egyházzenei-egyházművészeti fesztivált. Öt ország sok száz énekese, művésze és műkedvelője találkozott itt, hogy a különféle történelmi egyházak templomaiban, intézményeiben a szakrális művészet nagyszerű alkotásait mutassák be.

A nagy egyházzenész, Liszt Ferenc születésnapján tartott ünnepi misén Johann Sebastian Bachról és Kodály Zoltánról is megemlékeztek. Az ünnepélyes alkalmon a budapesti Szervita kórus, a Fővárosi énekkar és Székely Miklós orgonaművész szólaltatta meg a három zenei géniusz műveit.

Az észak-komáromi városrész Csemadok Galériájában Ruda Gábor esztergomi képzőművész az egykori Gömör vármegye középkori templomait bemutató fotóiból nyílt kiállítás. Érdekes volt felfedezni a sok-sok építmény között az Evangélikus Életben nemrég (Gótikus utakon címmel) bemutatott templomaink időtálló szépségeit, értékeit.

A bár csalhatatlanul őszies időben, de a ragyogó napsütéstől átmelegedve szabadtéri koncertet adtak a Komáromba érkezett kórusok a város főterén, a Klapka téren. Nem kis örömünkre az egyik legnagyobb sikert épp a dél-komáromi evangélikusok kórusa aratta telt hangzású éneklésükkel és nem utolsósorban remek darabválasztásukkal.

A hatalmas Szent András-templom magasan körbefutó oratórium- és folyosórendszere lehetőséget teremt arra, hogy 10-15 kórus is szervesen bekapcsolódjék a liturgiába anélkül, hogy a híveket, a gyülekezetet zavarnák vagy kiszorítanák a helyéről. A misén több felekezet énekkara működött közre. A teljesség igénye nélkül hadd emeljem ki néhányukat: a kolozsvári görög katolikus székesegyház Magnificat kórusa, az alkmaari konzervatórium kamarakórusa Hollandiából, a budapesti Vándor kórus, a szlovákiai református fiatalok országos énekkara, a Firesz kórus, a dél-komáromi egyesített evangélikus–református kórus, a Schola Mariana és nem utolsósorban a Lutheránia énekkar Kamp Salamon vezényletével, akik a mise előtt rövid hanversenyt is adtak. Az alkalmat záró – mintegy háromszáz fős – összkari művek egyikét, Liszt Ferenc Ave Mariáját is Kamp Salamon vezényelte. Az istentisztelet orgonistája a nagyváradi bazilika kántora, Kristófi János volt.

Az EKE (Evangélikusok Közössége az Evangéliumért) fiataljainak „akciócsoportja” először a dél-komáromi református templomban mutatkozott be „Miért van szükség szabadítóra?” című pantomimes műsorukkal, majd ugyanők rövid énekekkel is bekapcsolódtak a liturgiába az észak-komáromi evangélikus templomban.

A reformációról tartott új nézőpontokat is bemutató előadást Takácsné Kovácsházi Zelma lelkész a dél-komáromi evangélikus imaházban. Itt az egyházközség kórusa mutatott be elsősorban reformáció korabeli műveket.

Mindennapjaink olcsó kifejezésmódjai sajnos megjelennek templomainkban, sőt néha még a liturgiában is. Ezért új kezdeményezésként először rendezték meg a Tiszti Pavilonban az „Élő egyházművészetünk” konferenciát, melyen A ceremóniától a liturgiáig címmel Fehér Károly ny. esperes tartott nyitó előadást. Szabó Imre pozsonyi orgonaművész, tanár az orgona, az orgonazene és a liturgia kérdéskörét ismertette, míg Enyedi Pál budapesti orgonaművész, tanár az egyházzene mai helyzetéről szólt. Nyikus Anna komáromi iparművész, tanár az egyházi textíliákat – szőnyegeket, terítőket, zászlókat és ruhákat – vetített képekben mutatta be, Liszka József néprajzos pedig a faluszéli keresztek, szobrok jelentőségéről, állapotáról tartott előadást. A konferenciát Jáki Teodóz győri bencés tanár Vallási néphagyomány az ezredfordulón című előadása zárta. Az elhangzottakhoz kis kiállítás, rögtönzött tárlat is kapcsolódott. A konferencián közreműködött a helyi egyházi iskola szkólája és a dél-komáromi evangélikus egyházközség kórusa.

Bár a több mint tíznapos rendezvény gazdag programjából főleg evangélikus egyházunk részvételét emeltük ki, a Harmonia Sacra Danubiana a teljes zsidó–keresztény kultúránk szakrális értékeit mutatja be. Mindezt elsősorban az istenhit csodálatos megnyilvánulásaiként kell nekünk, keresztényeknek bemutatnunk és továbbadnunk. Köszönet ezért a szervezőknek, az egyes egyházak képviselőinek, illetve az evangélikus részről az oroszlánrészt vállaló Ihász Beatrix komáromi lelkésznek.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
A vég előtt
Liturgikus sarok
"Vegyétek, egyétek..."
Élő víz
Egy csésze forró tea
Egyházunk egy-két hete
Rendhagyó tanóra a Teológián
Nyitott szív és nyitott templomajtó
Iskolaünnep Szarvason
Feladataink a 2001-es népszámlálás adatainak ismeretében
Felavatták az egyházkerület zászlaját
Hittanhétvége Révfülöpön
Gyülekezetiház-szentelés Somlószőlősön
Keresztutak
Még egy konferencia?
Diakónia
Tele-víziók
Evangélikusok
1956-os emlékplakettel tüntették ki a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség egykori gondnokát és presbiterét
Id. Kendeh Györgyné, szül. Bendl Mária (1918-2002)
e-világ
Az adományok evangéliuma
Kereszténység és média
50 százalékkal nő a hitéleti támogatás
Műtárgyvédelmi konferencia - egyházi javak sorsa
Keresztény szemmel
A bizonyíték
Választások után - Berlinben és Budapesten
evél&levél
Tisztelt Szerkesztő Úr!
Nyilvános szó, nyílt levél
A közelmúlt krónikája
Elveszett és megtaláltatott
Gyümölcsszüret avagy alma után dió
Ő érettük is meghalt a kereszten
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Polgár Ildikó megdöbbentő és csodálatos kiállítása a Hegyvidéki
Harmonia Sacra
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2002 46 Harmonia Sacra

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster