EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2002 - 46 - "Vegyétek, egyétek..."

Liturgikus sarok

Hozzászólás a cikkhez

"Vegyétek, egyétek..."

A szentséget teremtő igék

„A mi Urunk Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, és megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiértetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: Igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely tiértetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.”

Biztos vagyok benne, hogy minden Testvérem, aki olvassa ezeket a sorokat, jól ismeri az úrvacsora szerzési igéit. Lehet, hogy sokan kívülről is el tudnák mondani; emlékeznek még a konfirmációi felkészülés alatt tanultakra, és azóta is sokszor hallották úrvacsorai istentiszteleteken. Mégis azt kérem, hogy újra és újra olvassák, tanulják, „ízlelgessék”, gondolják végig ezeket a mondatokat. Mert teremtő igék ezek. Ezek teszik úrvacsorává az úrvacsorát, ahogy Luther írja a Nagy kátéban: „Hangsúlyozom: az ige különbözteti meg ezt a szentséget, és teszi azt, hogy az nem egyszerűen kenyér és bor, hanem Krisztus teste és vére, valóságban és neve szerint… Az igének kell az elemet szentséggé tennie, máskülönben csak elem marad.”

Hálás és alázatos hittel fogadjuk el ezt az ajándékot! Egy pillanatig sem állítjuk, hogy megfejthetjük, megmagyarázhatjuk az úrvacsora titkát. Bizony a csodák és a titkok földjén járunk itt! Ezért mondták már a régiek is: misztérium, üdvösséges titok az úrvacsora. Nem tudjuk, de nem is akarjuk követni azokat, akik az emberi értelem számára szeretnék megmagyarázni ezt a csodát. Evangélikus egyházunk közösségében bizodalmas hittel valljuk, hogy elég nekünk Jézus Krisztus Urunk egyszerű, világos igéje: ez az én testem, ez az én vérem. Ebbe a jézusi ígéretbe kapaszkodunk, és ez az ige ébreszti, erősíti hitünket. Id. Prőhle Károly olyan szépen ír erről: „…Krisztus az ő megdicsőült isten-emberi mivoltának teljességével jelen van ott, ahol jelenlétét kifejezetten megígérte. (…) Ott, a szentvacsorában van ő személyesen jelen, cselekszik velünk és rajtunk, és közli velünk a kenyér és bor színe alatt értünk halálra adott testét és értünk kiontott vérét bűneink bocsánatára.” (A hit világa, 274. o.)

És mivel egyedül az Úr igéje és nem a papi szolgálat vagy az úrvacsorázó gyülekezet hite teremti az úrvacsorát, vigyázzunk, hogyan élünk vele: Üdvösség a hívőnek, kárhozat a hitetlennek! (1Kor 11,29) Aki vágyódik Isten kegyelmére, mert tudja magáról, hogy bűnbocsánatra szoruló bűnös, az ne féljen. Éppen az ilyeneknek szól a hívás: „Vegyétek, egyétek! Igyatok ebből mindnyájan!”

Még másra is tanítanak bennünket a szerzési igék. Szükségünk is van erre a tanításra, mert bár lelkészeink az úrvacsorázók számának örvendetes emelkedéséről is hírt adnak, mégis igaz, hogy egyházunkban is nagyon sokan vannak, akik nem becsülik meg az úrvacsorát; nem élnek vele rendszeresen. Sőt talán hosszú évek is eltelnek életükben úgy, hogy eszükbe sem jut; vagy „jobb esetben” nagyünnepi – esetleg csak nagypénteki – úrvacsorázók. Luthert idézem: „Aki évenként legalább úgy négyszer nem keresi és nem kívánja a szentséget, annál attól kell tartani, hogy megveti a szentséget, és nem keresztyén, mert nem keresztyén az, aki nem hiszi és nem hallgatja az evangéliumot. Hiszen Krisztus nem azt mondta: »Ezt vessétek meg«, hanem: »Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok« stb. Ő azt akarja, hogy ezt valóban megcselekedjük, és semmiképpen sem azt, hogy elhagyjuk vagy megvessük. Ő azt mondta: »Ezt CSELEKEDJÉTEK«.” (Kis káté, Előszó)

Ha legközelebb halljuk, vajon elfogadjuk-e a hívást az Úr megterített asztalához?

Ittzés János


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
A vég előtt
Liturgikus sarok
"Vegyétek, egyétek..."
Élő víz
Egy csésze forró tea
Egyházunk egy-két hete
Rendhagyó tanóra a Teológián
Nyitott szív és nyitott templomajtó
Iskolaünnep Szarvason
Feladataink a 2001-es népszámlálás adatainak ismeretében
Felavatták az egyházkerület zászlaját
Hittanhétvége Révfülöpön
Gyülekezetiház-szentelés Somlószőlősön
Keresztutak
Még egy konferencia?
Diakónia
Tele-víziók
Evangélikusok
1956-os emlékplakettel tüntették ki a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség egykori gondnokát és presbiterét
Id. Kendeh Györgyné, szül. Bendl Mária (1918-2002)
e-világ
Az adományok evangéliuma
Kereszténység és média
50 százalékkal nő a hitéleti támogatás
Műtárgyvédelmi konferencia - egyházi javak sorsa
Keresztény szemmel
A bizonyíték
Választások után - Berlinben és Budapesten
evél&levél
Tisztelt Szerkesztő Úr!
Nyilvános szó, nyílt levél
A közelmúlt krónikája
Elveszett és megtaláltatott
Gyümölcsszüret avagy alma után dió
Ő érettük is meghalt a kereszten
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Polgár Ildikó megdöbbentő és csodálatos kiállítása a Hegyvidéki
Harmonia Sacra
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2002 46 "Vegyétek, egyétek..."

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster