EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 17

17. szám – 2004/04/25

   Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (misericordias domini)

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Uram, te vagy Istenem! Magasztallak, dicsérem neved, mert csodákat vittél véghez. Ézs 25,1 (1Pt 1,3; Jn 10,11–16/27–30/; 1Pt 2,21b–25; Zsolt 136) „A megváltottak hálaéneke” – így szól az idézett ézsaiási fejezet címe. Milyen csodálatos, hogy ez az ének a mi hálaénekünk is lehet, ha hittel leborulunk Isten legnagyobb csodája, a megváltó Jézus előtt! Imádjuk és magasztaljuk őt azért, amit helyettünk, értünk cselekedett. Van-e nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki életét adja barátaiért…? Köszönöm, Uram, hogy megváltottál, fogadd szívből jövő hálaénekemet! >>

Liturgikus sarok

"Imádkozott dogma..."
Előző sorozatainkban az istentiszteleti élet egy-egy területét ragadtuk ki, és annak részleteit kíséreltük meg megvilágítani történeti, bibliai, funkcionális szempontból. Mielőtt elindítanánk a Liturgikus sarok újabb belső sorozatát, álljunk meg egy kis időre, és négy lépésben próbáljunk meg a liturgia lényegéről gondolkodni. >>

Élő víz

ki van jelölve a helyed
Azért van síró, hogy vigasztald, és éhező, hogy teríts asztalt. Azért van seb, hogy bekösse kezed. Vak, elhagyott azért van, hogy vezesd. Azért van annyi árva, üldözött, hogy oltalmat leljen karod között. Azért roskadnak más vállai, ... >>

Hogyan imádkozzam?
„»Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek.« (Jn 16,23) Azért hát mikor imádkozni akarsz, csak térdelj vagy járulj Isten elé szent merészséggel – feltéve, ha magadat ... >>

Isten közelségében
A háborúk, merényletek, robbantások korában gyakran hangoztatjuk, hogy milyen rosszak az emberek. Látni való, hogy a 21. században az ember maga teszi tönkre a természetet, az életet itt a földön. És amikor az emberekre panaszkodunk, csak az ... >>

Heti útravaló
Krisztus mondja: Én vagyok a jó pásztor. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik. (Jn 10,11.27–28) >>

Egyházunk egy-két hete

Borsodiak reménysége
Korunk egyik legégetőbb, megoldásra váró problémája az elszigeteltség, a társas magány, az emberek között tátongó távolság leküzdése. Az urbanizáció, a megállást nem ismerő lüktető-rohanó életmód gátolja a találkozások lehetőségét. Komoly odafigyelést és szervezést igényel a tágabb családdal, az egykori barátokkal, a régi iskolatársakkal való kapcsolattartás. A kisegyházak ezzel dacolva mégis megpróbálják összefogni a még sehova sem tartozókat vagy a hagyományos egyházi életben csalódottakat, lehetőséget adva nekik arra, hogy evangéliumi módon éljék meg hitüket, Istennel és embertársaikkal való kapcsolatukat. Ez a szemlélet és gyakorlat az evangélikus egyházból sem veszett ki. Vannak olyan több száz éve – talán még a reformáció korában – született magyarországi evangélikus gyülekezetek, közösségek, amelyekben nem csökkent, hanem tovább nőtt az igény és a vágy az iránt, hogy vasárnaponként együtt legyen a falu vagy a város evangélikussága. Mert nálunk is meg lehet tapasztalni azt, amit a kisegyházak nyújtani tudnak: kis közösségben összegyűlni, komolyan véve Isten igéjét. D. Szebik Imre püspök április 18-án két ilyen élő gyülekezetet látogatott meg a Borsod-Hevesi Egyházmegyében: Fancsalt és Encset. Az Északi Egyházkerület vezetőjét Benczúr László kerületi felügyelő is elkísérte útjára. >>

Pétfürdői pillanatkép
Az öt éve még Várpalota ipari övezetéhez tartozó, de azóta önállóvá vált településen, Pétfürdőn létrejött missziói gyülekezetben a böjti időszakban Sebzett szívek címmel hangzottak el bizonyságtételek. Az alkalmakon Győr Sándor helyi lelkész mellett ... >>

Szeretetotthon-szentelés Kaposszekcsőn
Az elmúlt héten újabb szeretetintézménnyel gyarapodott egyházunk. A Kaposzszekcsőn felépült evangélikus diakóniai otthont április 17-én szentelte fel Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke. A 320 millió forintos beruházás az egyház és az állam együttműködésének eredményeképpen jöhetett létre – Isten kegyelméből. >>

Hálaadás a torony órájáért
Egyházi énekre ébred és azzal zárja a napot Nagybánhegyes népe. Az evangélikus templom közelmúltban elkészült toronyórája ugyanis nemcsak az időt mutatja, hanem dallamot is játszik. A Békés megyei községben április 17-én ünnepi istentiszteleten adtak hálát az éneklő és ketyegő szerkezetért. >>

A Fénysugár ünnepe
Az Orosházi Evangélikus Egyházközség ökumenikus nyugdíjasklubot hívott életre 2002 márciusában, amely az egyedül élő nyugdíjasok számára biztosít szabadidős elfoglaltságot hétről hétre. Akik társaságban szeretnék múlatni az időt, azok szívesen ... >>

A szentetornyai templomért
Azok állítják, akik ott élnek Isten házának a szomszédságában: a szentetornyai templom a város legelhanyagoltabb temploma, komoly felújítást igényel(ne). Vannak, akik még emlékeznek: talán a 70-es években jártak ott utoljára mesteremberek... Néhány ... >>

A holokausztra emlékezve
A holokausztra emlékezve a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium meghívott vendége volt Sommer László, az Országos Rabbiképző és Zsidó Egyetem docense, aki a zsidóság ünnepeiről, szokásairól beszélt a diákoknak. Ezzel egy időben ... >>

Tízéves a nagymányoki evangélikus templom
Ünnepi istentisztelet keretében adtak hálát Istennek az elmúlt évtized gazdag ajándékaiért és a Krähling János tervei alapján készült templomért Nagymányokon. Az április 17-én tartott jubileumi ünnepségen Gáncs Péter püspök szolgált igehirdetéssel. ... >>

Ökumenikus szkólatalálkozó
A múlt szombaton rendezték meg az első ökumenikus szkólatalálkozót a Deák téri evangélikus templomban. Az egész napos rendezvényen olyan evangélikus, református és katolikus énekkarok vettek részt, amelyek különféle liturgikus szolgálatokat is ellátnak. Az alkalmat a fellépők sokszínűsége is gazdagította: hallhattunk szakképzett muzsikusokból álló, professzionális kórusokat, de amatőr együtteseket is, amelyeknél a lelkesedés és a kitartó munka nyűgözte le a hallgatóságot. >>

Keresztutak

Jom ha-soá
Kő és virág. Mindkettő az emlékezés jele. Európában az emberek virágot helyeznek szeretteik sírjára, a Közel-Keleten pedig egy-egy követ. Más éghajlat, más kultúrkör, más szokások. A fájdalom és a visszatekintés szándéka azonban mindenütt közös. A csillaghegy–békásmegyeri gyülekezetben április 18-án az áldozatokra emlékezve – zsidó szokás szerint – ki-ki elhelyezhette a maga kövét. >>

Egyház - politika - média
Sajtóreggelin látta vendégül az egyházi médiumok képviselőit április 14-én a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöksége: Harrach Péter elnök, Soltész Miklós alelnök, valamint Molnár József ügyvezető. A keresztény politikusok és a ... >>

Evangélikusok

Csepregi Béla 90 esztendős
Kevés hozzá hasonló lelkész testvérrel találkoztam az elmúlt évtizedekben. Tudom, hogy most, amikor 90. születésnapján köszöntjük, a mögötte lévő kilenc évtizedet – annak minden örömét és bánatát – nehéz lenne néhány sorban összefoglalni. E gazdag életút arról üzen: Csepregi Bélát tágas térre állította Ura, és ő minden kerítésen túllátott. >>

Láthatóan jelen lenni...
„Sok időt töltünk azzal, hogy láthatók legyünk, nemcsak a terminálon, hanem a színfalak mögött is. Ott kell ugyanis jelen lennünk, ahol az emberek vannak” – fogalmazta meg hivatásának lényegét Mike Vincer, a Repülőtéri Lelkészek Nemzetközi Szövetségének (IACAC) elnöke. A manchesteri repülőtéren szolgáló lelkész feleségével együtt április 15-én érkezett Budapestre Fischl Vilmos evangélikus reptéri lelkész meghívására. Ötnapos magyarországi tartózkodása ötvözi a hivatalos programokat és a baráti látogatást. >>

e-világ

Energia biomasszából
Néhány héttel ezelőtt már olvashattunk a megújuló energiaforrásokról és azok jellemzőiről. Most egy talán kevésbé ismert energiaforrással, a biomasszával ismerkedhetünk meg részletesebben. Ezzel fűtik például a Csehországban található Vilemovi Ortodox Akadémia irodahelyiségeit is. Ez a megoldás nálunk is reális lehetőségként jöhet szóba, például új parókiák, gyülekezeti házak építésekor. >>


A holokauszt áldozatául esett 1,5 millió európai és 190 ezer magyar gyermeknek állít emléket a budapesti Terror Háza Múzeumban megnyílt, Hetedíziglen című időszaki tárlat >>


Egy nappal a holokauszt áldozatainak magyarországi emléknapja, április 16-a előtt a Budapesti Zsidó Hitközség által a magyar állam rendelkezésére bocsátott Páva utcai telken, illetőleg a használaton kívüli zsinagógában nyílt meg a Holokauszt ... >>

Keresztény szemmel

A könnyek útja
Valahol olvastam: aki nem ette még könnyek között a kenyerét, és nem feküdt álmatlan éjszakákon ágyában sírva, az még nem ismeri az égi hatalmakat. Lehetnek persze kivételek. Egy kedves tanítványom, amikor az egyik bibliai történet kapcsán a ... >>

Jézus a mi sorsunk
Sokszor imádkozom azért, hogy minél többen járjanak hitben, kövessék Jézus Krisztust, hogy minél többen találjanak gyülekezetre, testvérekre, és ne érezzék magukat egyedül, hogy meglássák: Isten mindig törődik velük. Most már tudom, Isten akkor is ... >>

A hét témája

Nemzetközi börtönmissziós imahét
A Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete, az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye börtönmissziója, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Börtönszolgálata, a Magyar Evangéliumi Börtönmisszió és a Magyar Testvéri Börtöntársaság immár tizenkettedik ... >>

Az igaz szeretet cselekszik!
Ebben az évben tizenkettedik alkalommal vesznek részt magyarországi egyházak, gyülekezetek a nemzetközi börtönmissziós imahét megtartásában, amely szokás szerint a húsvét ünnepe utáni második vasárnap kezdődik. Az imahetet első alkalommal az egyik ... >>

A nemzetközi börtönmissziós imahét programja
Április 25., VASÁRNAP A fogvatartottak és a börtönmisszió vasárnapja Imádkozzunk: • Az Úr irgalmáért az elítéltek, szabadultak, családjaik, az áldozatok és a börtönmisszió számára. • Hogy a templomokban és börtönökben az Úr irgalmát ... >>

evél&levél

Etikai gondok
Az etikai kérdésekkel foglalkozó írások olykor jelentős visszhangot váltanak ki. Egyházunknak természetesen van tanítása az etika terén is, de receptek nincsenek. Ebben a felfogásban, illetve gyakorlatban az a felismerés tükröződik, hogy az ... >>

Hogy kerül Pilátus a Credóba?
Frenkl Róbertnél szeretnék óvást emelni „Váláskárosultak – valláskárosultak?” című írásomra (EvÉlet március 14., 3. o.) való utalása ellen. A következő okokból teszem ezt: 1. „Méltó halál” címmel megjelent írásában ... >>

A közelmúlt krónikája

Egy kenyéren élünk
Az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) április 8-án tartotta e havi fórumbeszélgetését. Nagycsütörtöki összejövetelünkön Az úrvacsora jelentősége és szerepe a személyes és közösségi megújulásban kérdését jártuk körbe. A kezdőáhítatot és a beszélgetést bevezető előadás megtartását jelen sorok írójára bízták, aki gondolatait most az olvasókkal is szeretné megosztani. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
"Míg nincsen igazán nagy bajod, légy hálás, és gondolj a valóban nagy bajokra. Így az érezhető bajt is kevésbé érzed. Világos tehát, hogy míg e földön élünk, a fájdalom iránt való érzéketlenség mindig nagyobb az emberben, mint maga a fájdalom. Nem ... >>

Kultúrkörök

Új könyv Lutherről
Sokan élünk a határidők szorításában, s ez a tény arra kényszerít minket, hogy jól osszuk be napjainkat, és valóban értékesen töltsük el őket. A hétköznapok pezsgő forgatagában sokszor kevés idő jut az olvasásra, meglévő ismereteink bővítésére és ... >>

Azok a boldog békeidők...
A dualizmus korát bemutató izgalmas „kiállítástrilógia” látható a budai Várban, három helyszínen: a Budapesti Történeti Múzeumban, a Magyar Nemzeti Galériában és az Országos Széchényi Könyvtár hatodik emeleti kiállítótermeiben. A tárlatot – amelyet egy évvel ezelőtt hasonló tartalommal mutattak be Bécsben – a két főváros közösen rendezte meg. A több mint 800 műtárgy közel fele Ausztriából érkezett. Ezek segítségével „megismerhetjük azt az ellentmondásos, baráti, vetélkedő, egymást segítő és egymást lenéző, a másikat elhagyni törekvő sokrétű kapcsolatot, amely a közös birodalom két vezető városát a múlt századfordulón jellemezte, amelynek ma is sok maradványa él a városképekben, épületekben, de a lelkekben is” – írja a jegyhez adott kis ismertető. >>

"Végre kell hajtani, amire az ember megbízást kapott"
Új darabbal jelentkezett az Evangélium Színház április 4-én, virágvasárnap estéjén. A Duna Palotában ezúttal Jean Anouilh francia drámaíró Becket vagy Isten becsülete című művét vitték színre Udvaros Béla rendezésében. Az előadás előtt megnyitóbeszédet mondott dr. Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára. >>

A vasárnap igéje

A jó Pásztor
Luther az emberi gondolkodás következetlenségére mutat rá, amikor Erazmus ellen írt könyvében felrója, hogy mi, emberek – ha sokat beszélünk is Isten cselekedeteiről – kevéssé hisszük, hogy valóban történik valami, amikor Isten ... >>

EvÉlet - Lelki segély

EvÉlet - Lelki segély
„Egy baráti házaspár felkért bennünket arra, hogy legyünk születendő gyermekük keresztszülei. Valóban nagyon megtisztelőnek éreztük, hogy ránk gondoltak, és örültünk is neki, de azután kétségeink támadtak. Igaz, hogy sokat járunk össze, megértjük egymást, és még hitbeli elköteleződésünk is hasonló (protestánsok vagyunk), de keresztszülőnek lenni nagy felelősséget jelent. Nem biztos, hogy mind lelkileg, mind anyagilag később is vállalni tudjuk ezt a szolgálatot. Szeretném tudni, hogy pontosan mivel is jár együtt a keresztszülőség, illetve mi a keresztszülő feladata.” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
"Imádkozott dogma..."
Élő víz
ki van jelölve a helyed
Hogyan imádkozzam?
Isten közelségében
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Borsodiak reménysége
Pétfürdői pillanatkép
Szeretetotthon-szentelés Kaposszekcsőn
Hálaadás a torony órájáért
A Fénysugár ünnepe
A szentetornyai templomért
A holokausztra emlékezve
Tízéves a nagymányoki evangélikus templom
Ökumenikus szkólatalálkozó
Keresztutak
Jom ha-soá
Egyház - politika - média
Evangélikusok
Csepregi Béla 90 esztendős
Láthatóan jelen lenni...
e-világ
Energia biomasszából


Keresztény szemmel
A könnyek útja
Jézus a mi sorsunk
A hét témája
Nemzetközi börtönmissziós imahét
Az igaz szeretet cselekszik!
A nemzetközi börtönmissziós imahét programja
evél&levél
Etikai gondok
Hogy kerül Pilátus a Credóba?
A közelmúlt krónikája
Egy kenyéren élünk
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Új könyv Lutherről
Azok a boldog békeidők...
"Végre kell hajtani, amire az ember megbízást kapott"
A vasárnap igéje
A jó Pásztor
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 17

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster