EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 3

3. szám – 2004/01/18

   Vízkereszt ünnepe utáni 2. vasárnap

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Krisztus mondja: „Aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem.” Jn 12,45 (2Móz 33,11a; Jn 2,1–11; Róm 12/4–8/9–16; Zsolt 89,20–38) Jól csak a szívével lát az ember – olvassuk Exupéry híres regényében, A kis hercegben. Jézust is a szívünkkel kell látni, mert a hit, a bizalom tesz bennünket alkalmassá arra, hogy jól lássuk őt, s rajta keresztül lássuk Atyánkat, Istenünket. Kérni kell napról napra, hogy bizalommal nézhessünk rá, mert így látjuk meg benne az Atya jóságát, gazdagságát, el nem múló szeretetét. >>

Liturgikus sarok

Kantátazenés istentisztelet
Bach viszonya az evangélikus gyülekezeti énekhez – melynek alapvető istentiszteleti jelentőségét Luthernek és munkatársainak a teológiai munkássága készítette elő – mélyen a lutheri reformáció tradíciójában gyökerezik. A lutheránus énekköltészettel megszületik az evangélikus egyházzene legdrágább zenei kincse, a korál, amely a lutheri egyház sérthetetlen, egyéni arculatát és tanítását megőrző, sajátos öröksége. A korál a liturgia lényeges elemévé vált: a prédikáció mellett – mint az evangélium hirdetésének élő hangja – ez a reformáció egyik legjelentősebb eredménye, melyet a keresztény istentisztelet megújítása terén elért. >>

Élő víz

Amikor az Isten dolgozik...
Vége az istentiszteletnek. Kifelé mennek a hívek. A templomkapuban a lelkész mindenkivel kezet fog. Egyszer csak egy ismeretlen férfi áll előtte: – Lelkész úr, köszönöm, hogy ma nekem prédikált – mondja megrendülten. >>

Heti útravaló
A törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. (Jn 1,17) >>

Egyházunk egy-két hete

A doni áldozatokra emlékeztek
„A drága magyar vérrel takarékoskodni kell, ezt minden parancsnok kötelességévé teszem” – hangzott a honvéd vezérkar főnökének parancsa 1942 januárjában, amikor elindították a 2. Magyar Hadsereget a keleti hadszíntérre. Egy ... >>

Lelkésziktatás a diakonisszáknál
Az Evangélikus Élet 1990. évi utolsó számában cikket olvashattunk az 1924-ben megalakult Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület és Anyaház „újraéledéséről”. Most – 13 év elteltével – ismét örömteli eseményről adhatunk hírt. A házasságról lemondó, hit-, szolgálat- és életközösségben, anyaházi életformában élő, sötét öltözéket, illetve fehér főkötős egyenruhát viselő, idős diakonissza testvérek – akik ma már összesen 25-en vannak – 2004. január 10-én Veperdi Zoltán személyében hivatalosan beiktatott igazgató lelkészt, Herzog Csaba személyében pedig félállású beosztott lelkészt kaptak. Az ünnepi istentisztelet helyszíne a Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon temploma volt. >>

Magyarországi Ökumenikus Szeretetszolgálat
Lehel László, a Magyarországi Ökumenikus Szeretetszolgálat igazgatója szeretetvendégség keretében tartott előadást a MÖSZ tevékenységéről a Deák téri gyülekezetben január 11-én. >>

Szeretetotthon-bővítés Gyenesdiáson
A gyenesdiási Kapernaum intézmény neve sokunk számára a nyarat idézi fel, amikor ifjúsági konferenciák, családi nyaralások keretében felejthetetlen napokat tölthettünk a Balaton partján. Talán kevésbé köztudott, hogy egyházunk egyik szeretetotthona is itt található. Január 10-én délelőtt meghitt, családias istentisztelet keretében adták át rendeltetésének azt az új épületszárnyat, amelyet az ősz folyamán építettek fel. Így tíz férőhellyel bővítve immár harmincöt idős ember számára ad lehetőséget bentlakásra. >>

Keresztutak

Cserkészélet a gyülekezetben
A kölcsönös segítséget és a szolgálatot igyekeznek megvalósítani a soltvadkerti evangélikus gyülekezetben, melynek fenntartásában immár 14. éve működik a 884. számú Hunyadi János Cserkészcsapat. >>

Álomból valóság?
„Oly sok fiatalban él világszerte a béke, közösség és öröm utáni vágyakozás” – olvashatjuk Roger testvérnek, a Taizé-mozgalom alapítójának levelében, amelyet a mostani találkozó résztvevőihez írt. A könnyűnek és egyszerűnek korántsem nevezhető 2003. év után magam is békére, nyugalomra, csendre, lelki töltekezésre vágytam. Mintegy hetven utastársammal együtt nagy várakozással indultam útnak Budapestről… >>

Vissza a saját valóságomba?
„Taizé-találkozó” – ez a szó nem is olyan rég még semmit sem jelentett számomra. Elsősorban barátnőmnek vagyok hálás azért, hogy részt vehettem a hamburgi találkozón, és megismerkedhettem e lelkülettel. >>

"Az én békességemet adom nektek" (Jn 14,23-31)
A Krisztus-hívők egységéért tartandó idei imahét rendjét és tematikáját – végső formájában – egy nemzetközi előkészítő csoport dolgozta ki. Ennek a bizottságnak a tagjait részben a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács, részben az Egyházak Világtanácsa jelölte ki. >>

Az egységre törekvés egész esztendőre szóló feladat
Az ökumenikus imahét hagyományos ideje a január 18. és 25. közötti időszak. >>

Evangélikusok

600 kilométer a hómezőkön át
A mosonmagyaróvári Weisz Ferenc végigharcolta a második világháborút. Felderítő huszárként vonult be 1939. február 2-án a komáromi Frigyes lovassági laktanyába. Márciusban már Kárpátalján szolgált, onnan Erdélybe vezényelték, ahonnan rövid időre hazajött, de az 1941-es év már a Délvidéken találta. Ősszel újra mozgósítás kezdődött, és Weisz Ferenc menetszázadával együtt 48 órán belül indulásra készen állt. Irány a keleti front – ahogyan később kiderült: irány a pokol. Az egységet búcsúztató alezredes azzal biztatta a frontra induló katonákat: „Három hónapon belül itthon lesztek…” >>

Terray László 80 éves
Megbecsüléssel és tisztelettel köszöntjük Norvégiában élő lelkész kollégánkat, akit egy norvég újságban (Vartland, 1999. január 22.) Rolf Heitmann missziói főtitkár találóan hídépítőnek nevezett. Korunkban a legkülönbözőbb területeken – az egyházban éppúgy, mint a politikában – szükség van hídépítőkre. Nemcsak a messzi észak evangélikussága és a Magyarországi Evangélikus Egyház között tarthatjuk Terray Lászlót hídépítőnek: izraeliek és arabok, különböző missziói társaságok, a múlt missziói szolgálói és a mai missziót teljesítők között hasonlóképpen próbál – immár évtizedek óta – hidat verni. >>

e-világ

A megújuló energiaforrások szerepe a környezetvédelemben
Egyre gyakrabban, egyre több helyen hallhatunk a megújuló energiaforrásokról, közvetve rovatunk hasábjain is többször előkerült már e téma. Szeretnénk részletesebben is bemutatni ezeket a lehetőségeket. >>

Válaszd a Magort!
Közeledik 2004 májusa, az Európai Unióhoz való csatlakozásunk időpontja. Mindnyájunk érdeke, hogy kisvállalkozóink ne menjenek tönkre, hogy ne engedjük elsorvadni a magyar élelmiszeripart, mezőgazdaságot, ne váljunk a külföldi tőke nagy piacává. Ehhez le kell szoknunk a négy évtizedes beidegződésről, mely szerint az a jó, ami külföldi. Ma már ez nem is igaz, sok a kitűnő magyar áru, csak tudatosan keresni kell, észre kell venni, meg kell vásárolni. Ha nő irántuk a bizalom, még több, még jobb lesz a kínálat. >>

Hajlék...
Hajlék – ízlelgetem a szót. Számomra ez is beletartozik a tíz legszebb szavunk közé. Hajlék – az értelmező szótár szerint nyugalmat, menedéket adó lakóhely, méltó hely a maradásra… Nem drága szállodai szoba, nem bérleti lakás, ... >>

Mozdulunk vagy megfagyunk?
Ritka ajándék egy igehirdető lelkész életében, ha prédikációjának gyors visszhangja, kézzelfogható gyümölcse van. Ez adatott meg november 2-i igeszolgálatom nyomán. >>

Evangélikusok a hajléktalanokért
„…ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor.” (Lk 13,13–14) >>

Hajléktalansirató
Az élet olyan üres volt, Reménytelen, sivár. Pályaudvarokon aludtam, Rám senki se várt. Az ital nem volt elég, Már a drog kellett, Csak egy új mámorra vártam, Ez talán segíthet. Barátaim, a templom, a könyvtár Nem kellettek, Sem a szülői ... >>

Keresztény szemmel

A gyógyító humor
A humor, a nevetés hozzátartozik ember mivoltunkhoz. Mindannyian magunkban hordozzuk, mint az Úristen által belénk programozott képességet, lehetőséget. >>

Megkülönböztető jelzés...
Amelyhez feltételezhetően minden esetben hang is párosul a télen egyre döcögősebbé, didergősebbé váló közlekedésben. Közlekedünk azonban vasszálakon, vízen, levegőben is. >>

Evangélikus tanítás az egyházról
Az ökumenikus imahét kezdetén újból rácsodálkozhatunk arra, hogy valójában milyen tág ölelésű megfogalmazást ad a világ evangélikusságának máig érvényes hitvallása az egyetemes keresztény egyházról. Krisztus testének ez a valóban ökumenikus szellemű meghatározása ma is közös alapot jelenthet az őt követők számára a gonoszság erői elleni küzdelemben. De nem akármilyen eszközökkel! Az ökumenikus imahét ez évi mottója szerint a gyűlölet felett Jézus igéjével győzedelmeskedhetünk, mert: „Az én békességemet adom nektek.” (Jn 14,27) >>

A hét témája

Protestálunk? - PRO-testáljunk
Nem tudni, hányan voltak délelőtt templomban azok közül, akik kora délután kabátjukra ragasztott sárga keresztekkel, nemzeti zászlókkal vagy azok nélkül vonultak múlt vasárnap a Tilos Rádió stúdiója elé, de kétségtelen, hogy az alapvetően politikai indíttatású demonstráció apropóját olyan események szolgáltatták, amelyek mellett a történelmi egyházak sem mehetnek el szó nélkül. >>

Protestálunk? - PRO-testáljunk!
Vajon lehet-e még valami újat mondani, írni a Tilos Rádióval kapcsolatos szomorú eseményekről? Sokan követelik, hogy egyházunk – különösen is a felelős vezetők – szólaljanak meg rögtön az ilyen és hasonló ügyekben, mégpedig határozottan, egyértelműen és „keményen”. Furcsa, hogy hazánkban, ahol azért lassan már másfél évtizede – többé-kevésbé – szólásszabadság van, milyen erőssé vált a szólás kényszere. A hallgatás jogát, a hallgatás szabadságát még sokan kétségbe vonják. „Gyanús”, ha az egyházak nem szólalnak meg rögtön, nem vágnak vissza azonnal, nem igazodnak bizonyos politikai erők mellé, illetve mögé. Hamar megfogalmazódik az indulatos vád, kész az ítélet: az egyház már megint gyáva kollaboráns, nem vállalja prófétai küldetését, már megint langyos, középutas „lutyik” vagyunk… >>

Nyilatkozat
Jézus Krisztus 2000 éve hirdeti a békét és a szeretetet a jóakaratú embereknek. Karácsonykor a keresztények/ keresztyének azt ünneplik, hogy embernek lenni csodálatos dolog, hiszen az Isten Fia értünk, emberekért maga is emberré lett. >>

Hírek szintje
Polgári körök tüntettek a Tilos Rádió budapesti stúdiójánál január 11-én, vasárnap délután. A demonstráció résztvevői a rádióban karácsonykor elhangzottak miatt a médium betiltását követelték. A megmozdulást szervező Rákosmenti Polgári Körök Egyesülésének elnöke – a tüntetés első szónokaként – leszögezte: azért gyűltek össze a stúdió előtt, hogy „szelíd, de határozott választ” adjanak a rádió „keresztényellenes műsoraira”. Pesti Imre hangsúlyozta, „a Tilos Rádió nemcsak szenteste, nemcsak advent idején gyalázott meg keresztény jelképet, szentet és vallást, de közerkölcsöt romboló megnyilatkozásaival folyamatosan életben tartotta a keresztények és a keresztény erkölcs iránti gyűlöletet”. >>

Véleményem szerint...
„Véleményem szerint ami a Tilos Rádióban karácsonykor elhangzott, azt kétféle nézőpontból kell megvizsgálnunk. >>

Többet egy szót se!
Nem szeretek és nem is szokásom olyasmiről véleményt mondani, ami csak mások elbeszéléseiből, esetleg írásaiból jut tudomásomra. A nagy port kavart, a Tilos Rádióban elhangzott kijelentéseket saját magam nem hallottam, mivel őszintén szólva még a rádió létezéséről sem tudtam. (Megengedem, ez bűnös tájékozatlanságra vall, de talán megbocsátható…) Mivel azonban érzékeny téma, és ami elhangzott, sajnos tény, néhány dolgot megjegyeznék. >>

TILOS
Végre egységesnek mutatkozott ez a megosztott, árkokkal elválasztott Magyarország. Vállvetve marasztalták el – jobbról és balról, ellenzéki és kormányoldalról, konzervatívok és liberálisok, pártpolitikusok és civil szervezetek vezetői – a Tilos Rádió műsorvezetőjét. Szenteste részegen mikrofonhoz juthatott, és beleharsoghatta az éterbe – az agykérgi kontrolltól megfosztva – érzelmét, indulatát: kiirtana minden keresztényt. Nem tudom, hány család, hány magányos ember programjában szerepelt karácsonykor a Tilos Rádió hallgatása, hányan hallották eredetiben az inkriminált mondatot, de ekkora nyilvánosságot műsorvezető ritkán kap e hazában. A tiltakozások révén mindenki értesülhetett arról, mi hangzott el élő adásban. >>

evél&levél

Részletek egy újságolvasó naplójából
2003. augusztus 24. – Ma megjelent az Evangélikus Életben a békéscsabai püspökiktatás híre. A közleményben Deák téri templomunkat mint az „ország templomát” említették. >>

...és még egy levél "az ország templomából"
Kedves lelkész testvérem, Németh Zoltán! A január 4-i számban megjelent nyilatkozatod a Deák téri templomnak „az ország temploma” általánosan használt megnevezésén élcelődik. Tekintve, hogy az írás a korábbi elektronikus formája után közel három hónappal most már hetilapunkban is megjelent, nem szabad tájékoztatás nélkül hagynom azokat, akik olvasták. >>

Tisztelt (és szeretett) Deák téri lelkészeim!
Hadd kezdjem egy hivatalos bejelentéssel: az Evangélikus Élet szerkesztőbizottságának döntése értelmében többé nem a bizottság tagjainak „előjoga”, hogy a személyüket, illetőleg írásaikat érintő olvasói levelekre azok közlésével ... >>

Közlemények, nyilatkozatok

Segítségnyújtás
Szeretettel kérjük gyülekezeteinket, hogy az ökumenikus imahét perselypénzét ajánlják fel az iráni földrengés áldozatainak megsegítésére. Az adományokat kérjük eljuttatni a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájának pénztárába az alábbi ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Lehetetlen azonban, hogy valaki megrettenjen vagy vigasztalást ne találjon Isten ilyen nagy tettei láttán, ha nem hiszi, hogy Isten képes és tud nagy dolgokat cselekedni – hinnie kell Isten szeretetében is, hogy mindezt meg is akarja ... >>

Kultúrkörök

Mi az igazság?
1939 márciusában, amikor Pacelli bíborosból XII. Piusz lett, a világban béke volt. De – mondja majd ő a bíborosoknak 1945. június 2-i beszédében – milyen béke? >>

Az Orsó utcai villa
Ötven évvel ezelőtt, 1953 júliusában történt. E sorok írója mint „a nép ellensége” 22 évesen Budapestről egy kis faluba telepítve várta izgatottan a közel s távol egyetlen néprádión egyedüli szórakozását, a kabarét. Bánatára bejelentették, hogy helyette az új miniszterelnök ismerteti programját. „Ez a beszéd a kommunista párt békejobbja a megsértett, meggyötört nemzetnek, bocsánatkérés és ígéret, jóvátétel és fogadalom.” Felfigyelve az ízes magyar beszédre, egyszer csak azt hallani, hogy megszüntetik a kitelepítést, feloszlatják az internálótáborokat – lehetséges ez? >>

A vasárnap igéje

Jézus a mértékek mértéke
A kereszténység első nemzedéke fontos kérdésnek tartotta, hogy Jézus miként viszonyult Mózes törvényéhez, hogyan értékelte. Ragaszkodott hozzá? Érvényt szerzett neki? Ő maga megtartotta-e, és megtartatta-e másokkal? Vagy a múlt relikviájának tekintette? Olyan maradványnak, amely elveszítette érvényét, és amelyen túl lehet, sőt túl kell lépnie annak, aki őt elfogadja, és követésére vállalkozik? >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Jó Istenünk! Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy minden nyomorúság és fájdalom, betegség és háború, hazugság és igazságtalanság ellenére tudhatjuk, hogy szereteted őrködik a világ fölött. >>

EvÉlet - Lelki segély

EvÉlet - Lelki segély
„Kései örömként kaptuk az Úrtól ajándékba legkisebb, most hétesztendős kislányunkat. Talán idősebb korban túl gyenge a szülői szív, vagy a rosszul értelmezett szeretet az oka, de gyermekünket nagyon elkényeztettük. Csecsemőkora óta mindig az ő kívánsága állt a középpontban, és mára szinte kezelhetetlenül akaratossá vált. Az idei tanévben először ment iskolába. Aggódunk a beilleszkedése miatt, hiszen nehezen alkalmazkodik másokhoz. Isten igéje bizonyára utat mutat abban, hogy mit tegyünk?” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Kantátazenés istentisztelet
Élő víz
Amikor az Isten dolgozik...
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A doni áldozatokra emlékeztek
Lelkésziktatás a diakonisszáknál
Magyarországi Ökumenikus Szeretetszolgálat
Szeretetotthon-bővítés Gyenesdiáson
Keresztutak
Cserkészélet a gyülekezetben
Álomból valóság?
Vissza a saját valóságomba?
"Az én békességemet adom nektek" (Jn 14,23-31)
Az egységre törekvés egész esztendőre szóló feladat
Evangélikusok
600 kilométer a hómezőkön át
Terray László 80 éves
e-világ
A megújuló energiaforrások szerepe a környezetvédelemben
Válaszd a Magort!
Hajlék...
Mozdulunk vagy megfagyunk?
Evangélikusok a hajléktalanokért
Hajléktalansirató
Keresztény szemmel
A gyógyító humor
Megkülönböztető jelzés...
Evangélikus tanítás az egyházról
A hét témája
Protestálunk? - PRO-testáljunk
Protestálunk? - PRO-testáljunk!
Nyilatkozat
Hírek szintje
Véleményem szerint...
Többet egy szót se!
TILOS
evél&levél
Részletek egy újságolvasó naplójából
...és még egy levél "az ország templomából"
Tisztelt (és szeretett) Deák téri lelkészeim!
Közlemények, nyilatkozatok
Segítségnyújtás
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Mi az igazság?
Az Orsó utcai villa
A vasárnap igéje
Jézus a mértékek mértéke
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 3

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster