EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 38

38. szám – 2004/09/19

   Szentháromság ünnepe után 15. vasárnap

Napról napra

Új nap – új kegyelem
Nem maradok el tőled, nem hagylak el. Józs 1,5c (ApCsel 7,56–58; Mt 6,25–34; 1Pt 5,5–11; Zsolt 127) Mint egykor Józsuét, Szentlelkeddel vezesd és bátorítsd vezetőinket a hűséges szolgálatban, Urunk! Akik nagy felelősséget bíztál, azoknak segítsd elhordozni a felelősség testi-lelki terheit. Óvd meg őket a kiégéstől, a megfáradástól! Emberekben talán csalódnunk kell, de kérünk téged: te maradj hűséges hozzánk! Vigasztald a magányosokat, bátorítsd az elárvultakat, karold fel az özvegyeket, hordozd féltő tenyereden az elváltakat, az elhagyottakat, a kicsinyeket és a gyengéket! >>

Liturgikus sarok

A metodista istentisztelet tradicionális és mai jellegzetességei (II.)
Az elmúlt héten megismerkedhettünk a metodista testvérek istentiszteleti életének általános formáival. E számunkban Csernák István szuperintendens bemutatja a metodista közösségek sajátos liturgiai rendjét, a szövetségmegújító istentiszteletet, illetve szól a liturgia néhány további jellemzőjéről. (H. K.) >>

Élő víz

Mi a neved?
A változatosság gyönyörködtet… Talán emiatt van, hogy a divat is állandóan változik. Sokszor úgy érezzük, mindegy, hogy milyen az a ruha, cipő – csak más legyen, mint az eddigi. Az ember egy idő után megszokik valamit, és sokszor már unalmasnak is ... >>

Heti útravaló
Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. (1Pt 5,7) >>

Egyházunk egy-két hete

Kinek van szüksége templomokra?
A veszprémvarsányi evangélikusság 1821-ben építette fel templomát. Az elmúlt bő másfél évszázadban több ízben kellett felújítani az épületet. Utoljára a nyolcvanas években végeztek komolyabb renoválást. Eredetileg ugyan csak ki szerették volna festeni a templomot, az isteni gondviselés jóvoltából azonban ehelyett teljes körű templomfelújításra nyílt lehetőségük. >>

Lelkészavatás a Balaton északi fővárosában
Ittzés János püspök ünnepi igehirdetésében Jn 11,28 alapján bátorította a lelkészjelöltet: „A Mester itt van, és hív téged.” A mondat Lázár feltámasztásának a történetében hangzik el: a betániai gyász kereteit szétfeszítve lép elénk Jézus, és egyben ... >>

Ordináció Pécsett
Örömteli ünnepnek adott otthont szeptember 11-én délelőtt a pécsi evangélikus templom. A gyülekezet és a család jelenlétében Gáncs Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke lelkésszé avatta Füzesi Kornélt. >>

Bajai stafétaváltás
„Feljebbvalóimat mindig elfogadtam, és ezért ők is kénytelenek voltak engem elfogadni” – többek között ezek voltak Dedinszky Tamás búcsúgondolatai, aki negyvennégy éves lelkészi, ezen belül három évtizedes bajai szolgálat után vonult nyugdíjba. Ennek alkalmából ünnepségen búcsúztatta őt a gyülekezet, melyen a Bács-Kiskun Egyházmegye és a Déli Egyházkerület egyaránt képviseltette magát. >>

Egyesítő öröm Bokodon
A Tatabánya és Mór között fekvő Bokod falu mindig közel állt a tudósító szívéhez. Több mint két évtizeddel ezelőtt az akkori lelkész, Simonfay Ferenc és családja mindig nagy szeretettel fogadta e sorok íróját, amikor ellátogatott hozzájuk. Akkoriban büszkén mutatta a kor elvárásainak megfelelően átalakított modern parókiát. Azóta megürült a lelkészlakás, állaga leromlott. Ezért két évvel ezelőtt úgy döntöttek a bokodiak, hogy fel kell újítani és vonzóvá kell tenni az épületet, hogy a jövőben lelkészcsalád lakja be a most üresen kongó helyiségeket. >>

Alapkőletétel Péteriben
Álló falak között helyezték el szeptember 11-én délelőtt a „Péteri Evangélikus Esztergály Mihály Találkozó-, Konferencia- és Vendégház” alapkövét. A gyülekezet egykori templomépítő lelkészéről elnevezett intézmény építésének gondolata dr. Foltin ... >>

Keresztutak

Nem vizet prédikáltak...
Szekuláris közegben, ezúttal a fővárosi Felvonulási téren felállított nagyszínpadon került sor Isten igéjének hirdetésére múlt vasárnap, a szeptember 9. és 12. között első alkalommal lezajlott Borfalu rendezvénysorozat keretében. A hazai protestáns ... >>

Újratemették a cári nagyhercegnőt Ürömön
Az orosz ortodox egyház kérésére eredeti helyén, az ürömi sírkápolnában, pravoszláv egyházi szertartás mellett helyezték szombaton ismét örök nyugalomra az 1801-ben elhunyt Alekszandra Pavlovna Romanova cári nagyhercegnőt, I. Pál orosz cár lányát, aki József nádor első felesége volt. A hercegnő bebalzsamozott testét az elmúlt évtizedekben a budai Várban őrizték. >>

Kik törődnek a nyugat-európai magyar gyülekezetekkel?
Az ausztriai Leonding városában, Linz közelében került sor augusztus legvégén a Nyugat-európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének idei konferenciájára és közgyűlésére. A 2000-ben Révkomáromban történt megalakulás óta ez már a negyedik ország, ahová a szövetség – évi konferenciájának tartására – meghívást kapott. >>

Új iskolában új szakképzés Beregszászon
Felújított iskolaépület várta a beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium növendékeit az idei tanévnyitó ünnepségen. Nemcsak a kárpátaljai magyar nagyváros diákjai örvendhetnek azonban, hanem a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet partnereként immár több éve működő Beregszászi Szociális Alapítvány munkatársai is, mivel a járási szociális munkások számára beindított szakképzés is helyet kapott ősztől az intézményben. >>

Sport és spiritualitás
Szinte önként kínálkozott a téma – sport és spiritualitás – a Deák téri gyülekezet szeptember 12-i szeretetvendégségére készülve, hiszen mindannyiunkban frissen élnek még az emlékek a nyári ötkarikás játékokkal kapcsolatban. Ugyancsak adódott az előadó személye is: az egyházközség presbiterétől, Novotny Zoltán sportszerkesztőtől, a Magyar Rádió stábjának szakmai vezetőjétől a hallgatóság első kézből kaphatott információkat, illetve – mintegy ráadásként – személyes hangú élménybeszámolót is. >>

Evangélikusok

Táborszky László
Táborszky László lelkész a Nógrád megyei Vanyarcon született 1927. szeptember 10-én Táborszky András és Mlinárcsek Mária hívő szülők gyermekeként. Az elemi iskolát Vanyarcon, a középiskolát Budapesten, a hittudományi egyetemet Sopronban végezte. ... >>

Kelemen Erzsébet diakonissza testvérünk halálára
Kelemen Erzsébet diakonissza testvérünk augusztus 11-én, rövid szenvedés után, 93 éves korában csendesen elaludt. Május elején egy konferencián Németországban járva még meglátogathattuk őt az augsburgi anyaházban, ahol élete utolsó éveit töltötte, ... >>

e-világ

„Semmi felől ne aggódjatok…”
Istentől megáldott testvéri, baráti légkörben került sor Ajkán a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának VIII. országos konferenciájára, illetve XIII. közgyűlésére augusztus 27–29. között, mintegy százötven résztvevővel. A konferencia fő témája az úgynevezett „kiégési szindróma” volt. >>

A teremtés megőrzése – civil kezdeményezésre
A globális és helyi ökológiai rendszerek mind súlyosbodó sérülései, működésük ebből fakadó, nap mint nap tapasztalható zavarai – az, amit a szakemberek öszszességében ökológiai válságként szoktak emlegetni – egyre sürgetőbb feladat elé állítják az emberi társadalmat. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a válság természetének megértéséhez és a gondok orvoslásához nem elegendőek a technikai, jogi, gazdasági eszközök, hogy ennél mélyebbre kell ásnunk, és át kell gondolnunk az emberi társadalom belső struktúrájával, a szociális igazságossággal kapcsolatos elképzeléseinket, valamint az ember és a természeti környezet, a teremtett világ kapcsolatát illető felfogásunkat is. >>

Akiket nem lenne szabad elfelejteni…
Az emlékezés képessége nagy kincs. Elraktározni, majd felidézni szép vagy fájó emlékeket, „belelapozni” életünk emlékkönyvébe, színeket, hangokat, illatokat, tájakat, embereket, hangulatokat előhívni a memóriából: Isten ajándéka. A mindennapok során ... >>

Keresztény szemmel

Útravaló politikusoknak
„Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.” (Mt 4,4) Alapigénk Jézus megkísértésének történetében hangzik el, abban az elbeszélésben, amely Jézus negyvennapos böjtjéről tudósít. A Mester úgy készül fel ... >>

Igekötő – igei megvilágításban
„Nem várhatom el tőle, hogy hálás legyen, amiért annyi jót tettem vele?” – tette fel valaki a költői kérdést a minap. De, elvárhatom. Csak nem leszek tőle boldogabb. Mint semmi olyantól, amit elvárok valakitől. Az elvárásban mindig ott van ... >>

A hét témája

Finn ifjúsági stratégiai program
Hogy a finn evangélikus egyház megkülönböztetett figyelemmel viseltetik a fiatal nemzedékek iránt, arra bizonyság a 2004 és 2010 közötti időszakra kidolgozott ifjúsági stratégiai program. Ennek megvitatása, egyes gyülekezetekben való alkalmazhatóságának a kigondolása volt a célja annak a tanácskozásnak, amelyre nem egy finnországi tó partján, hanem a magyar tenger mellett kerítettek sort a kuopiói evangélikus egyházmegye ifjúsági munkáért felelős, főállású gyülekezeti alkalmazottai. A néhány lelkésszel is megerősített finn delegáció szeptember elején költözött be négy napra a balatonszárszói evangélikus konferencia-központba. A kihelyezett konferencia két vendégével Balog Eszter beszélgetett. >>

evél&levél

Tanévkezdés Kodaikanalban
A Kodaikanal Nemzetközi Iskolában (India) harmadik tanévünket új főigazgatóval, gazdasági vezetővel és igazgató lelkésszel kezdtük meg. Az idei tanév legfőbb feladata – természetesen a tanítás mellett – az iskola profiljának meghatározása, ... >>

Gyűjtsd össze népedet!
Egész napos programmal ünnepeltek a Veszprém megyei evangélikus gyülekezetek szeptember 11-én, a Marcalgergelyiben tartott egyházmegyei gyülekezeti napon. Az egyházmegye számos közösségéből érkeztek testvérek, hogy Isten igéje köré gyűlve együtt ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Ha valaki nemcsak jó cselekedeteket, hanem Isten tetszésére és dicséretére csodadolgokat akar művelni, akkor nem kell soká keresnie az alkalmat. Jól vigyázzon magára s arra, hogy az aranynak rabjává ne legyen. Inkább megfordítva, legyen az arany az ... >>

Kultúrkörök

Kiváló kötetek a könyvek könyvéről
„A legtöbben azok miatt a szakaszok miatt aggódnak, amelyeket nem értenek a Bibliában. Nem tudom, hogy vannak vele, de engem mindig azok a szakaszok nyugtalanítottak a legjobban, amelyeket megértettem…” Mark Twain szellemes mondásával nyitotta meg Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat Alapítvány főtitkára azt a sajtóbemutatót, melyet szeptember 9-én tartottak a szervezetnek és a Magyarországi Református Egyház Kálvin Kiadójának a székházában. Ezúttal két tudományos munka vonzotta ide az érdeklődőket: a Bibliaismereti kézikönyv – Bevezetés és magyarázatok a Szentírás könyveihez, valamint A Biblia története – A Biblia keletkezése és hatása című kötet. >>

Égi jeladás
„Zene kell, amíg élsz, és szíved ver… bármilyen dal, ami lelkedig ér, s utadon elkísér” – énekelte egykor Cserháti Zsuzsa. Olvasóink közül is minden bizonnyal sokan érezték már ezt. De talán kevesen tudják, hogy igényes keresztény könynyű- és komolyzenéért nem kell feltétlenül keresztény könyvesboltba sietniük. Ugyanis az éter hullámain meghallgathatják a Yes Rádió Független Keresztény Média Alapítvány aktuális adásait, a régebbi műsorokhoz pedig hozzáférhetnek az interneten keresztül. Az alapítvány kuratóriumi elnökével, Nagy Imrével a Yes Rádió múltjáról és jelenéről beszélgettünk. >>

Az ősök nyomában
A Bács-Kiskun megyei Soltvadkert és Harta evangélikus gyülekezeteit történelmi szálak fűzik egymáshoz. A soltvadkerti német önkormányzat a napokban – több generáció részvételével – kirándulást szervezett Hartára, hogy az ősök nyomában a mai vadkertiek is újra felfedezzék ezt a Duna menti községet. >>

Tudásvárat épít a Duna Televízió
Révkomáromban szeptember 14-én megnyitja kapuit a Selye János Egyetem, amely példás összefogás eredményeként – a szlovák állam támogatásával és a magyar kabinet 130 millió forintos hozzájárulásával – jöhetett létre. A tanintézmény támogatói közé tartozik a Duna Televízió is, amely a folyamatosan bővülő könyvtári állomány gyarapításában segédkezik. >>

A vasárnap igéje

Kire figyeljünk?
Néhány éve történt. Pár perccel az istentisztelet előtt derült ki: nem szólalhat meg az orgona, mert nincs áram, a fújtató pedig rossz. Villanyszerelőt olyan rövid idő alatt nem lehetett találni. Többen kétségüknek adtak hangot: így talán énekelni ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Mennyei Atyánk! Krisztus Urunk arra biztatott bennünket, hogy ne aggódjunk a holnapért – mégis, imádságainkkal eléd állva, nem tudjuk elfedni aggodalmainkat, félelmeinket. Tudjuk, Atyánk, te nem is azt várod el tőlünk, hogy ne vegyük komolyan ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Féltékenység helyett önbecsülés
„Három kisgyermekemmel gyesen vagyok otthon. Szinte egy perc időm sincs önmagamra. Lányként nagyon fontos volt számomra, hogy jól ápolt és csinos legyen a külsőm. Most pedig örülök, ha félévente eljutok fodrászhoz. Tulajdonképpen már nem is érzem magam igazi nőnek, mert a férjem is úgy kezel, mint egy nevelőnőt vagy szakácsnőt, akinek nem lehet más vágya, mint hogy gyereket pelenkázzon, és húslevest főzzön. A férjem mostanában sokat emlegeti az új kolléganőjét. Elmesélte, hogy milyen kedves és segítőkész, és hogy egyre többet beszélgetnek. Azóta egyre féltékenyebb vagyok. Lehet, hogy van köztük valami? Mit tegyek, hogy ne veszítsem el őt?” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
A metodista istentisztelet tradicionális és mai jellegzetességei (II.)
Élő víz
Mi a neved?
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Kinek van szüksége templomokra?
Lelkészavatás a Balaton északi fővárosában
Ordináció Pécsett
Bajai stafétaváltás
Egyesítő öröm Bokodon
Alapkőletétel Péteriben
Keresztutak
Nem vizet prédikáltak...
Újratemették a cári nagyhercegnőt Ürömön
Kik törődnek a nyugat-európai magyar gyülekezetekkel?
Új iskolában új szakképzés Beregszászon
Sport és spiritualitás
Evangélikusok
Táborszky László
Kelemen Erzsébet diakonissza testvérünk halálára
e-világ
„Semmi felől ne aggódjatok…”
A teremtés megőrzése – civil kezdeményezésre
Akiket nem lenne szabad elfelejteni…
Keresztény szemmel
Útravaló politikusoknak
Igekötő – igei megvilágításban
A hét témája
Finn ifjúsági stratégiai program
evél&levél
Tanévkezdés Kodaikanalban
Gyűjtsd össze népedet!
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Kiváló kötetek a könyvek könyvéről
Égi jeladás
Az ősök nyomában
Tudásvárat épít a Duna Televízió
A vasárnap igéje
Kire figyeljünk?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Féltékenység helyett önbecsülés
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 38

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster