EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 4

4. szám – 2004/01/25

   Vízkereszt ünnepe utáni 3. vasárnap

Napról napra

Új nap - új keyelem
Véget vet a halálnak örökre! Ézs 25,8a (1Kor 15,42b; Mt 8,5–13; Róm 1,/14–15/16–17; Zsolt 86) Azon (ritka) ószövetségi helyek egyike ez, ahol a halál feletti végső győzelemről kapunk kijelentést. A halált „mint utolsó ellenséget” (1Kor 15,26) Krisztus által törölte el az Isten. Ézsaiás próféciája beigazolódott. Krisztus feltámadása: Isten szava az életre. Egy „igen”, amely a legkínzóbb kérdésünkre adott isteni felelet. Van értelme az életnek, a küzdelmeknek, a fájdalmaknak is, van megoldás, van folytatás: Isten igent mondott! Nem a halál a végső hatalom, nem a káosz, a nihil vár ránk. „Odaát” is Isten szerető kezében leszünk, és élni fogunk… >>

Liturgikus sarok

Énekeljük az istentiszteletet?
Jelenlegi istentiszteleti gyakorlatunkban a lelkész prózában beszél, a gyülekezet pedig énekel: énekelt versben, énekversben válaszol. Semmi különöset nem találunk ebben. Megszoktuk, hiszen közel hetven esztendeje ez a rend. Egyre kevesebben vagyunk, akiknek még újdonságnak, szokatlannak tűnt, hogy a gyülekezet nem csupán az istentisztelet elején és végén, hanem közben is énekel, kapcsolódik a lelkészi mondandóhoz. >>

Élő víz

Földrengések
Világszerte nagy megdöbbenést keltett az iráni földrengés, mely közel 40 ezer emberi életet követelt. >>

Heti útravaló
Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. (Lk 13,29) >>

Egyházunk egy-két hete

Rákoscsaba ünnepe
Irodalmi tanulmányainkból jól tudjuk: Jókai Mór titkolta Laborfalvi Rózával kötendő házasságát határozott természetű édesanyja előtt. Arról azonban talán már kevesebben hallottak, hogy jeles írónk a házasságkötés színhelyéül Rákoscsabát választotta. Azért döntött e Rákos menti település mellett, mert közel volt Pest-Budához, ugyanakkor elég távol ahhoz, hogy Jókainé értesüljön az eseményekről. Rákoscsaba ma már Budapest része, ám helyzete hasonlít a régmúltra, hiszen ritkán szerepel a híradásokban – még hetilapunk hasábjain sem túl gyakran olvashatunk róla... >>

Együtt - a jövőért
Korábban is tartottak már informális megbeszéléseket, egyeztetéseket az egyházi testületek – az elnökség, a zsinat, a bíróság – vezetői. Azonban először került sor január 14–15-én konferencia jellegű együttlétre, amelyen a zsinat és az Országos Egyházi Bíróság elnökei mellett a teljes egyházi elnökség részt vett. Az alkalomnak az alberti vendégház adott otthont. >>

Keresztutak

In memoriam dr. Dobos Károly
Életének 102. évében csendesen hazatért Urához dr. Dobos Károly református lelkipásztor, a Lepramisszió alapítója és vezetője. Az alábbi sorokkal őrá emlékezünk. Búcsúztatása február 7-én 11 órakor a Budapest-Városligeti fasori református templomban lesz. >>

Brassói emlék
Levéltári kutatás céljából utaztam Brassóba december közepén. Nagy örömmel készültem ebbe a szépséges városba, hiszen utoljára sok évvel ezelőtt jártam ott. Méghozzá a kedves evangélikus lelkész, néhai Raduch György és felesége, Magdi vendégeként. Jól emlékszem, hogy a lelkész úr felvitt Brassó csaknem ezer méter magas „Gellért-hegyére”, a Cenkre és a Pojánára is. Az egykor ott állt, majd ledöntött Árpád-szobor megrongált fejét kegyelettel őrizték... >>

Krisztus békéje teszi erőssé a keresztények egységét
Évtizedes hagyomány, hogy a Krisztus-hívő közösségek közös elcsendesedéssel és imádkozással kezdik az új évet. Most is nagy várakozás előzte meg a Budapest-Deák téri templomunkban tartott megnyitó istentiszteletet, melyen egyházaink vezetői szolgáltak, és hívtak egységre, békességre mindenkit. A teli templom, a szárnyaló ének és a gazdag liturgia is arról tanúskodott, mennyire várták a Krisztus-hívők a találkozást. Az istentisztelet liturgiáját ez évben egy szír ökumenikus csoport állította össze. Az ő szavaikkal imádkoztak a keresztények itt, Magyarországon – és szerte a világban is. >>

A bajbajutottak szolgálatában
Az 1991-ben alakult Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat (MÖSZ) Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert segélyszervezete (kiemelten közhasznú szervezet). Alapítói között ott találjuk a történelmi protestáns egyházakon kívül a metodista, unitárius és ortodox egyházakat, valamint bel- és külföldi magánszemélyeket. A nemzetközileg is elismert segélyszervezet közel száz munkatárssal dolgozik, jelen van a világ különböző válságövezeteiben. A MÖSZ igazgatója, Lehel László evangélikus lelkész január 11-én a Deák téri gyülekezet meghívásának eleget téve tartott előadást a szolgálat szerteágazó tevékenységéről. A szeretetvendégséget követően kértünk interjút tőle. >>

"Nem tudok jó lenni..."
A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat negyedik éve működteti a családok átmeneti otthonát Miskolcon. Az intézmény tizenegy lakórészében jelenleg 45 fő talál átmeneti menedéket az élet gondjai, bajai között. Az advent, a karácsony és az év vége az otthonban is megváltoztatta a gyermekek és a felnőttek mindennapi életét. Van olyan család, amelyik nagy várakozással tekintett az ünnepek elé, és van olyan, amelyik félelemmel és bizonytalansággal. Akad olyan család, amelyiknek ez volt az első karácsonya a saját otthon falain kívül, és vannak, akik négy-öt éve folyamatosan valamilyen intézményben töltik az ünnepet… Intézményvezetőként arra gondoltam, hogy megpróbálok egy kis adventi hangulatot varázsolni a lakószobákba. Meglátogattam tehát minden családot, s vittem egy-egy adventi koszorút és egy gyertyát, amelyet együtt gyújtottunk meg. A beszélgetések végén pedig minden családnál hagytam egy igés kártyát útravalóul... >>

Evangélikusok

Licisták vendégségben
Vízkereszt ünnepe utáni második vasárnap reggel lelkes csapat indult útnak Sopronból Meszlen–Acsád–Nemescsó–Kőszegdoroszló társgyülekezetébe. Ezen a napon a líceum két lelkésze prédikált a négy településen, és három-három diák vett részt az istentisztelet liturgiájában. >>

Áttörés 2017-ben?
A Lutheránus Világszövetség és a Vatikán a reformáció kezdetének ötszázadik évfordulójára nagyon jelentős lépést tervez a közeledés terén – mondta Fabiny Tamás, az Evangélikus Hittudományi Egyetem docense, a Duna Televízió vallási műsorainak szerkesztő-műsorvezetője, akit az ökumenikus imahét alkalmából kerestünk meg. >>

e-világ

Egyházkerületünk az internet országútján
Gyakran figyelem a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület győri székháza előtt sétáló járókelőket. Amikor elmennek a sorházak közé beépített patinás épület előtt, sokan még ma is érdeklődő pillantást vetnek a cégtáblára. Vajon mi működhet itt, Győr belvárosában? Amikor pedig meghökkennek a püspöki hivatal láttán, önkéntelenül is megfogalmazódik bennük a következő kérdés: Vajon milyen jellegű munka folyhat e falak mögött? De vannak közöttük olyanok is, akik tudatosan ide jönnek. Megnyomják a kaputelefon gombját, mert elintézendő dolguk akadt itt, vagy egyszerűen csak információra van szükségük, választ szeretnének kapni kérdéseikre. >>

Lelkiismeret-vizsgálat
Az Egyesült Nemzetek Szervezete 2004-et a „rabszolgaságra való emlékezés” évévé nyilvánította. Rendezvények egész sora emlékeztet majd világszerte azokra a hosszú évszázadokra, amikor kiváltságos hatalmasok, befolyásos tehetősek emberek millióit tették eszközzé, tárggyá, személyes szeszélyüknek kiszolgáltatott tulajdonná. A kutatók szerint egyedül Rómában két évszázad alatt a hírhedt rabszolgapiacokon nem kevesebb mint 20 millió embert adtak el gályákra vagy bányákba, ahonnan a rabok általában soha többé nem kerültek ki élve. „Szerencsésebbek” voltak azok a szerencsétlenek, akiket a gazdagok udvartartásába adtak el. Bár gazdájuk bármikor büntetlenül továbbadhatta vagy éppen megölhette őket, mégis írnokok, másolók, jószágigazgatók, művészek lehettek belőlük, ha éppen olyan nagyvonalú kezekbe kerültek; sőt akár fel is szabadulhattak, netán hírességekké válhattak. Egészen biztos, hogy az ENSZ munkatársai között is vannak olyanok, akiknek ősei valamikor valahogy kiszabadultak egy-egy „kegyes” birtoklójuk kezéből. El lehet képzelni, hogy ezek milyen komolyan, talán keserűséggel is emlékeznek vissza őseik embertelen sorsára, emberi megalázottságuk végtelenül hosszú idejére... >>

Keresztény szemmel

Salamon töke
Világít, mint a Salamon töke – mondom könnyedén (lényegtelen, hogy mire) nagyobb nyilvánosság előtt. Döbbent csend. Egyesek kuncognak. A többség megütközve néz rám. >>

Hála, pénz
„Tisztelendő úr, van igazság a Földön” – teszi elém lelkendezve a 97 éves Veronka néni a Népszabadság legfrissebb példányát. „Nézze meg, az újság is megírta: a szülő nőknek jár a pénz!” A címlapra pillantok. „A szülészeknek jár a hálapénz” – olvasom a csupa nagybetűvel írt mondatot. >>

Csodák pedig vannak
A vízkereszti ünnepkörben gyakran énekeljük Lönnrot Illés szép énekét: „Égi csillag tiszta fénye / Hívott három bölcset rég, / Hogy megleljék célhoz érve / Jászolágy kis gyermekét, / És ott térdre hulljanak, / Néki hálát adjanak.” Az ének előhívta bennem az elmúlt év – számomra – legemlékezetesebb lelkigondozói esetét, amely hálaadásra indít. Az alábbiakban az orvos, a feleség és a lelkigondozó vallomását osztjuk meg az „esetről”. >>

Pálfordulás
Nem felfordulás, hanem száznyolcvan fokos megfordulás, „hátraarc” történt Saul életében azon a bizonyos damaszkuszi úton. Új nevet, új életet nyert Pál (Saulusból Paulus lett), s a keresztények fanatikus üldözőjéből a pogányok apostolává, a legnagyobb misszionáriussá lett. Emléknapján, január 25-én azért idézzük fel a „pálfordulást”, mert azt senki sem „spórolhatja meg” a saját életében, ha valóban keresztény, azaz Krisztust követő életet akar élni. >>

A hét témája

A híd
Vak homály vett körül. Előttem a mogorva mélység nyílt, aminek se partja nincs, sem orma, zordan, hatalmasan; s nem moccant semmi lenn. Azt hittem, elnyel ez a néma végtelen. Nehéz fátyol mögött, áttűzve a sötéten, mint komor csillag, az Isten ... >>

Miképpen mi is...?
Naponta talán többször is imádkozzuk a Miatyánkot, s benne ezt a kérést is: „Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!” Alapkérdésünk, hogy vajon mely bűneinkre gondolunk könyörgés közben? Aki ugyanis bűneivel foglalkozó imádsága közben nem jut el a konkrétumokig, az gyakran elvész az általánosságokban, és a semmiben úszkál. >>

Imalecke
A hívő ember természetes foglalatossága az imádkozás. Sok évtized telt el azóta, mióta édesanyám útmutatása alapján először kulcsoltam imára a kezem. Van hát benne gyakorlatom. >>

Zarándokének ma
Milyen jó, hogy Budapesten gyorsan lehet közlekedni a metróval. Sokszor utazom így, és az a gondolatom támadt, hogy ezt az időt imádkozással is tölthetem. >>

evél&levél

Csak az igazat!
Kiss Miklós az Evangélikus Élet 2003. november 30-ai számában interjút készített a 93 éves Zámolyi Gyulával abból az alkalomból, hogy 50 évvel ezelőtt kezdte meg mosonmagyaróvári lelkészi szolgálatát. Az interjúban Zámolyi Gyula említést tesz odaköltözése nehézségeiről, melyet – szerinte – elődje, Szűcs Sándor okozott azzal, hogy „előzetes megegyezésük ellenére” nem osztotta meg vele a lelkészlakást, és azt állítja, „feleségétől kaptunk egy táviratot, hogy ne jöjjünk, mert ők nem kötelesek kiköltözni a lakásból”. >>

Válasz
Tisztelt Bence Tivadarné! Szomorúan, de megértő szívvel olvastam levelét. >>

Pótcselekvésre pótcselekvés (Keresztgyalázások)
A szerző evangélikus gyülekezet tagja, és eme tevékenységét még a rendszerváltás előtti időkben kezdte. Tizenöt éve cserkészvezető, emellett kántor és presbiter. Teológiai végzettsége nincs, pártnak nem tagja és nem is szimpatizánsa. Önmagát egyszerű magyar állampolgárnak vallja, „tanulmánya” ilyen szempontból értelmezendő. >>

Közlemények, nyilatkozatok

A liturgikus rend reformja
A liturgikus rend tervezett reformjával hetilapunk a közeljövőben nem csupán egy egész oldalas összeállítással készül foglalkozni, hanem – az ügy fontosságára való tekintettel – ugyancsak e témának kívánja szentelni az EvÉlet tavaszi ... >>

Hirdetési díjak az Evangélikus Életben 2004. február 1-Jétől
Magánjellegű apróhirdetés Karakterenként 8 Ft + 25% áfa Keretben + 50% Üzleti jellegű apróhirdetés Soronként (42 leütés/sor) 825 Ft + áfa Teljes oldal (277 x 416 mm) 220 000 Ft + áfa 1/2 oldal álló: 138 x 416 mm, fekvő: 277 x 208 mm 132 ... >>

A közelmúlt krónikája

Doni emlékezés
A győri evangélikus Öregtemplomban január 10-én, a doni áttörés 61. évfordulóján ökumenikus istentisztelet keretében emlékezett meg a Honvéd Hagyományőrző Egyesület győri szervezete a harcokban hősi halált halt katonákról. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Ezért egyedül Istené az a látás, amely a mélységes nyomort és siralmat meglátja, és közel van a mélységben levőkhöz, amint Péter mondja 1Pt 5,5-ben: »A kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád.« Ebből az ... >>

Kultúrkörök

Meghitt órák Molnár-C. Pál egykori műtermében
„…A kereszténységnek ma olyan átfogó gondolatnak kell lennie, amely nem ismer határokat. A művésznek soha nem szabad elfelejtenie, hogy amit ma európai kultúrának nevezünk, az egészében a keresztény világnézeten s ennek tradícióin nevelkedett. Éppen ezért a kereszténység tradíciói nagyon mélyen gyökereznek az emberek lelkében…” (Molnár-C. Pál, 1947) >>

Balogh János: Túrkevétől Óceániáig
Friss, tiszta, oxigéndús levegőt áraszt ez a könyv, felüdülést hoz közéletünk haragos, fullasztó áradatába. A nyugalom szigete. Olyasvalaki írta, akit csak szeretni lehet. Kedves és szerény, finom és szellemes, a naivitásig jóindulatú. Senkire sincs egy rossz szava sem; a múlt századot tekintve ez nem kis teljesítmény… >>

Előszó
A Szárnyasoltár három, a Krisztus utáni korai évtizedeket megidéző kisregényem az 1970–80-as évek fordulóján, politikai szempontból enyhültebb légkörben, a megjelenésnek csupán halvány reményével született. Kiadták őket mégis, egyenként, kis példányszámban, de hamarosan hozzáférhetetlenné váltak. >>

Meghívó
A Luther Kiadó tisztelettel és szeretettel meghívja Bozóky Éva Szárnyasoltár című könyvének bemutatójára. >>

Protestantizmus és európai kultúra
Az alábbi írás ismerős lehet mindazoknak, akik múlt év október 26-án részt vettek a Budapest Kongresszusi Központban a protestáns kulturális napok megnyitóünnepségén, de azoknak is, akik rendszeresen forgatják a Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközösségének teológiai folyóiratát, a Koinoniát. Hazánk UNESCO-nagykövete eredetileg egy francia nyelvű előadásban fejtette ki gondolatait a témáról, még 2001. március 29-én, a pannonhalmi apátságban rendezett nemzetközi konferencián. A protestáns kulturális esten elhangzott – továbbfejlesztett – változat közléséhez viszont már eleve a magyar kultúra napját köszöntő idei lapszámunk részére kértünk engedélyt a szerzőtől. >>

Kölcsey Ferencre emlékeztek
A magyar kultúra napja (január 22.) alkalmából a Himnusz születésének évfordulójára és költőjére, Kölcsey Ferencre emlékeztek múlt vasárnap Szatmárcsekén. >>

A vasárnap igéje

A cselekvő Szeretet
Hetekkel ezelőtt tanúja voltam néhány fiatal beszélgetésének. Az egyik leány többek között a felsőoktatásban szerzett tapasztalatait osztotta meg barátaival. Nagy hévvel és büszkén magyarázott egy általa kiválóan megoldott tesztről, amelyben ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Mennyei Édesatyánk! Köszönjük, hogy egyszülött Fiadat a világ megmentésére küldted. >>

EvÉlet - Lelki segély

EvÉlet - Lelki segély
„Nemrégiben munkahelyi leépítés miatt állástalan lettem, ezért úgynevezett kényszervállalkozásba fogtam. Csakhamar kiderült, ügyeskedés nélkül nem sok reményem lehet az anyagi talpra állásra. Mire az ember teljesíti az adókötelezettségeit, befizeti a járulékokat, rendezi az üzlethelyiség bérleti díját, kiderül, hogy szinte semmi haszna sincs a befektetett munkának. Elkeserít, hogy nem teremthetek anyagi biztonságot családomnak. Sokan azt is mondogatják, hogy többre vihetném, ha nem lennék olyan kínosan becsületes. Úgy érzem, képtelenség a világban a keresztény erkölcsöt gyakorolni, ha boldogulni akar az ember. Bűn vagy csőd? Tanácsát várom!” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új keyelem
Liturgikus sarok
Énekeljük az istentiszteletet?
Élő víz
Földrengések
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Rákoscsaba ünnepe
Együtt - a jövőért
Keresztutak
In memoriam dr. Dobos Károly
Brassói emlék
Krisztus békéje teszi erőssé a keresztények egységét
A bajbajutottak szolgálatában
"Nem tudok jó lenni..."
Evangélikusok
Licisták vendégségben
Áttörés 2017-ben?
e-világ
Egyházkerületünk az internet országútján
Lelkiismeret-vizsgálat
Keresztény szemmel
Salamon töke
Hála, pénz
Csodák pedig vannak
Pálfordulás
A hét témája
A híd
Miképpen mi is...?
Imalecke
Zarándokének ma
evél&levél
Csak az igazat!
Válasz
Pótcselekvésre pótcselekvés (Keresztgyalázások)
Közlemények, nyilatkozatok
A liturgikus rend reformja
Hirdetési díjak az Evangélikus Életben 2004. február 1-Jétől
A közelmúlt krónikája
Doni emlékezés
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Meghitt órák Molnár-C. Pál egykori műtermében
Balogh János: Túrkevétől Óceániáig
Előszó
Meghívó
Protestantizmus és európai kultúra
Kölcsey Ferencre emlékeztek
A vasárnap igéje
A cselekvő Szeretet
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 4

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster